Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Radłowiec, pow. samborski

8.04.2016 01:19
Radłowiec, ras. Radłoioyczi, wś, pow. Samborski, 5,62 kim. na płn-wschód od sądu pow., urząd poczt., st. kolei i tel. w Samborze. Na płn.-zach. leży Sambor, na wschód Kulczyce, na płd.-wschód Szade, na płd. Siei-ce, na płd.-zach. Uherce Zapłatyńskie. Płn.-zach. część wsi przepływa Dniestr. Koryto jego na tej przestrzeni płytkie a szerokie, brzegi niskie, to też ta część wsi narażona na wylewy. Do Dniestru wpada w obrębie wsi od praw. brzegu pot. Oreb, z dopływem Uherce; łączą się niedaleko ujścia. Na praw. brzegu Dniestru leżą zabudowania wiejskie, a mianowicie: na płd. część wsi Radłowice Górne (337 do 341 mt. wzn.) al. Aleksandro w-szczyzna (od dawnych właścicieli Aleksandrowiczów), na płn. R. Średnie i Dolne (średnio do 293 mt. wznieś.). Na lew. brzegu Dniestru leżą: grupa domów Wychylówka nad rzeką, tuż przy gościńcu samborsko - drohobyckim, dalej karczma Kalinówka, grupa domów Chałupki al. Chatki, a jeszcze dalej, na samej płn. granicy wsi, przy gościńcu sainborsko-rudec-kim, karczma Ryniówka al. Jamy. Kraniec płd. obszaru zajmuje las Radłowieki (szczyt 353 mt.). Prawie środkiem wsi biegnie kolej państwowa i gościniec samborsko-drohobycki, a przez Dniestr prowadzą 2 mosty. Własność większa (Karola Barańskiego) ma roli or. 836 mr., łąk i ogr. 208 mr., pastw. 135 mr., lasu 264 mr.; własność mniejsza: roli or. 636 mr., łąk i ogr. 67 mr., pastw. 214 mr., lasu 24 mr. W r. 1880 było 199 dm., 865 mk. w gm.; 19 dm., 138 mk. na obsz. dwór.; 384 rz.-katol., 498 gr.-katol., 121 izrael.; 773 Polaków, 230 Rusinów. Parafie: rzymsko i gr.-katol. w Samborze. We wsi jest cerkiew, szkoła etat, jednokl., dwa dwory, fol. i gorzelnia. W archiwum parafialnem łacińskiem. w Samborze (Metrica copulatorum ab a. 1666 ad a. 1725, t. II, str. 336) czytamy: „10 Febr. a. 1709. In curia bonorum villae Radłowice matrimo-nium legitime contraxerunt: Generosus Petrus Nalmjowski, pincerna Rraclavensis, et Gonero-sa Joanna Siemińska, rirgo dapiferri norogro-densis (ommissis bannis per dispensationem et indultum Illmi rever. administratoris premisliensis) in assistentia Illmi et Rdsimi domini Georgii Winnicki, archiep. et Metropolitae ki-joviensis, episcopi premisliensis, sanocensis, samboriensis etc. assistente sibi Rdo Domino ! Petro Bodyni, sacerdote congregationis missio-nis, vicario Eccl. Paroch. Samboriensis, prac-sentibus testibus: Generoso Stephano Jurecki, ensifero dobrynensi, et Antonio Borzyński, pincerna łanciciensis ac aliis pluribus circa eundem actum comparentibus".
[SGKP]