Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Lista nadań szlachty 1859

19.04.2016 23:17
Heroldya Królestwa Polskiego

Podaje do powszechnej wiadomości, że NAJJAŚNIEJSZY PAN NAJMIŁOŚCIWIEJ raczył zaszczycić Swym podpisem Dyplomata na szlachectwo dziedziczne, służyć mające dla następujących osób:
 1. Emilii z Jasińskich Józefówiczowej, wdowy po Ksawerym Józefowiczu, Pisarzu Aktowym Królestwa Polskiego, tudzież dwóch synów jego: Franciszka-Ksawerego Michala (2ch imion) i Michała-Stanisława (2ch imion) Józefowiczów, z herbem Prawomian;
 2. Alberta syna Kazimierza Skowrońskiego, b. Dyrektora Wydziału Duchownego Kommisyi Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, z herbem Podtępakowa
 3. Józefa syna Adama Kobyłeckiego, Radcy Rządu Gubernialnego Warszawskiego, z herbem Zgodziembiec;
 4. Kazimierza syna Kazimierza Rybczyńskiego, Naczelnika Urzędu Pocztowego Gubernialnego w Radomiu, z herbem Wroniec;
 5. Pawła syna Jakóba Skrzydlewskiego, Podporucznika z Kompanii Poprawczej Nr. 45, z herbem Proca;
 6. Antoniego syna Kazimierza Pawłowskiego, Podporucznika Komend Inwalidnych 10-go Okręgu Straży Wewnętrznej, z herbem Dokorwin;
 7. Dzieci zmarłego Jana syna Ambrożego Duczyńskiego, Sędziego, Trybunału Handlowego b. guberni Mazowieckiej obecnie Warszawskiej, w małżeństwie z Anną z Kuźmińskich spłodzonych, a mianowicie synów: Mikołaja i Jana, tudzież córek: Katarzyny, Maryi, Zofii, Alexandry i Anny, z herbem Prawomił;
 8. Ludwika-Jana (2ch imion) syna Józefa Orłowskiego, Rewizora Skarbowego Okręgu Bialskiego, guberni Lubelskiej, z herbem Skarbczyk;
 9. Dyonizego syna Piotra Rysińskiego, Kapitana lnżenijerów, Naczelnika 10-go Dystansu IIIgo Oddziału XIgo Okręgu-Kommunikacyi, z herbem Rysiniec;
 10. Ludwika syna Franciszka Koehler, Członka Rady Lekarskiej Królestwa Polskiego z herbem Węglowiec
 11. Praxedy z Kraszkowskich Petrykowskiej, wdowy po Antonim Petrykowskim, Majorze b. Wojska Polskiego pozostałej oraz, dzieci Alexandra-Pawla (2ch imion) syna i Heleny-Pauliny (2ch imion) i Filipiny-Joanny-Maryanny (3ch imion) córek [ n tymże Antonim Petrykowskim pozostałych, z herbem Petrykowski;
 12. Walentego syna Tomasza Wejchan /Weychan/, byłego Podszefa biura w Wydziałach po b. Kommisyi Rządowej Wojny pozostałych, z herbem Chronisław;
 13. Tomasza syna Joachima Piwkowskiego, Wójta Gminy Zgagowa w Powiecie Mławskim, z herbem Kosemczyk;
 14. Józefa-Stanisława (2ch imion) Lewockiego, pozostałego syna po Onufrym Lewockim, b. Wizytatorze Szkół Okręgu Naukowego Warszawskiego, herbem Jelitan;
 15. Dzieci Jana Jeziorańskiego, b. Naczelnika Sekcyi Celnej w Kommisyi Rządowej Przychodów i Skarbu, a mianowicie synów Karola-Jana Adama-Napoleona (4ch imion), Jana-Józefa-Bartłomieja (3ch imion), Alexandra-Franciszka-Ksawerego (2ch imion), oraz córek Urszuli-Maryanny-Emilii-Wandy (4ch imion), Emilii-Heleny-Maryanny (3ch imion), Maryi-Anieli-Napoleony (3ch imion) i Heleny Jeziorańskich, z herbem Jeziora;
 16. Jana syna Andrzeja Mitkiewicza, b. Naczelnika Nadwornego Urzędu Pocztowego w Warszawie, z herbem Mitkiewicz;
 17. Michała syna Joachima Emelianow, z herbem Twerec;
 18. Józefa-Bogdana (2ch imion) Oczapowskiego, pozostałego syna po Michale Oczapowskim, Radcy Stanu, h. Dyrektorze Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie, z herbem Oczap;
 19. Ferdynanda syna Samuela Wernera, Magistra Farmacyi i Radcy Farmaceutycznego w Radzie Lekarskiej Królestwa Polskiego, z herbem Miron;
 20. Jana syna Antoniego Dwernickiego, Sędziego Pokoju Okręgu Garwolińskiego, z herbem Kulewczyc;
 21. Teofili z Ciołkowskich Tryniszewskiej, wdowy po Mateuszu Tryniszewskim, byłym Radcy Budowniczym guberni Augustowskiej pozostałej, oraz dzieci: Alexandra-Ignacego (2ch imion) Konstantego-Witalisa (2ch imion) synów i Klementyny-Heleny (2ch imion) córki, po tymże Mateuszu Tryniszewskim pozostałych, z herbem Podstawa
 22. Jana syna Teodora Alexandrowicza, p. o. Nadleśniczego Leśnictwa Suwałki, z herbem Szpada
 23. Jana-Chryzostoma syna Szczepana Fiłsjean, z herbem Trójgrót.
W Warszawie, dnia 12 (24) maja 1859 roku. Prezes, Senator, Tajny Radca, Stanisław Hr. Kossakowski.
Zarządzający Kancellaryą, Naczelny Sekretarz, Radca Kollegialny, Rożyński.

Bibliografia

Gazeta Warszawska 18.05.1859

Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.