Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Żydzi aszkenazyjscy - rodowód słowiański nie germański

27.04.2016 09:30
Język jidysz używany przez Żydów aszkenazyjskich był pierwotnie tajemnym językiem grupy kupców o mieszanym pochodzeniu, mieszkających w okolicach którejś z wiosek na w płn-wsch. Turcji Iskenaz, Eskenaz, Ashanaz lub Ashkuz (stąd nazwa Żydzi Aszkenazyjscy) - dzisiaj np. okolice wioski Uzengili na wsch. od Erzurum https://goo.gl/maps/JBfRvWFuStw

Był to język Freuda, Kafki czy Einsteina. Język istniał już przed IX wiekiem, kiedy to otrzymał niemieckie wpływy. Był to język grupy kupców o mieszanym pochodzeniu (Żydzi, Grecy, Słowianie, Persowie) działających na odnogach szlaku jedwabnego Słowiańszczyzna-Chiny. Język służył do bezpiecznej komunikacji. Teoria wyjaśnia skąd w nim aż 250 określeń dot. sprzedaży i kupowania.

Język wpływa wtórnie na wychowanie i świadomość. Takie kupieckie zorientowanie języka miało na pewno wpływ na mentalność grupy go używającej - później już głównie żydowskiej znanej z terenów Rzeczpospolitej.

Bibliografia

Localizing Ashkenazic Jews to primeval villages in the ancient Iranian lands of Ashkenaz - Genome Biology and Evolution Advance Access published March 3, 2016 - link