Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

skomorochy, pow. sokalski

11.09.2016 03:10
Skomorochy

Skomorchy z Romuszem, wieś, pow. sokalski, 9 kim. na płn.-wsch. od sądu pow., st. kol., urz. pocz. i tel. w Sokalu. Na wschód leżą Baranie Peretoki i Steniatyn, na płd. Switarzów i Ilkowice, na zach. Ulwówek i Dżarki, na pin. Iwonicze (dwie ostatnie w pow. włodzimierskim). Wzdłuż granicy zach.płynie Bug od płd. na płn.; krańca płd.-zach. dotyka Karbów dopływ Bugu. Zabudowania wiejskie leżą na płd.-zach. Na płn. leży fol. Romusz. Północna część obszaru lesista (las Cielężki). Najwyższe wznieś, na płn. (234 mi).

Własn. wiek. (hr. Włodzimierza Dzieduszyckiego) ma roli or. 660, łąk i ogr. 32, pastw. 3, lasu 1818 mr.; wł. mn. roli or. 1283, łąk i ogr. 130, pastw. 156, lasu 2 mr. W r. 1880 było 111 dm., 633 mk. w gm., 12 dm., 159 mk. na obsz. dwór. (117 rz.-kat., 644 gr.-kat., 31 izrael.; 643 Rusinów, 147 Polaków, 2 Niemców).

Par. rz.-kat. w Sokalu, gr.-kat. w miejscu, dek. sokalski. Do par. należy Poturzyca. We wsi jest cerkiew, szkoła etat. jednokl. i kasa pożycz, gm. z kapit. 645 złr. Za czasów Rzpltej wś należała do dóbr koronnych, stwa sokalskiego, w pow. bełzkiem
[SGKP]

Proboszczowie gr-kat

1697 - Teodor Daszczykowski [1]
1714 - Hrehory Hnitkiewicz [1]
?? - 1809 Filip Hanitkiewicz [par.]
?? - 1816 Teodor Garwonowicz [par.]
?? - 1835 Andrzej Prokopowicz [par.]
1835 Julian Prokopowicz
1836 Jan Omulański

Bibliografia

[1] Visitatio Ecclesiae Skomoroscensis 1714