Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Perespa, pow. sokalski

23.09.2016 15:20
Perespa

Dwór przed rozbudowąPerespa, wś, pow. sokalski, 15 km. na płd.-wsch. od sądu pow. i st. kol. jarosławsko-sokalskiej w Sokalu, a 8 kim. od urzędu poczt, w Tartakowie. Na płn. i płn.-wsch. leży Spassów, na wsch. Byszów, na płd. Rozdziałów, na płd.-zach. i zach. Zubków, na płn.-zach. Tartaków. Wieś leży w dorzeczu Wisły. Wchodzi tu mały potok od płn.-zach. z Zubkowa i płynie pod nazwą Młynówki znowu do Zubkowa, gdzie przybiera nazwę Ostrowa i wpada do Białegostoku, dopływu Bugu. Wzdłuż granicy płd. płynie od wsch. na zach. drugi potok, zwany też Młynówką i wchodzi do Rozdziałowa, gdzie wpada również do Białegostoku Zabudowania wiejskie leżą w środku obszaru, na lew. brzegu Młynówki al. Ostrowa. Część wsi zwie się: Chatki. Na płn.-zach. od nich, nad tymże potokiem, leży dwór i część wsi: Okopy al. dwór w Okopach. Na płn.-wsch. od zabudowań wiejskich wznosi się wzgórze Perespa do 237 mt. (znak triang.). Płn.-wsch. część obszaru zajmują lasy: Brzezina i Bohaczówka. Na płd.-wsch. leżą niwy „Kurczau", młyn nad Ostrowem (208 mt.), t. z w. „młyn w łąkach od Rozdziałowa". Płd. część obszaru moczarzysta. [1]

Dwór w 1939W XVIII był to folwark Potockich z Krystynopola. W połowie stulecia wojewoda kijowski Franciszek Salezy Potocki wybudował 1,5 km od Perespy rokokowy pałacyk, służący mu jako letnia rezydencja.[6] Perespa odgrywała niegdyś pamiątkową rolę w poetyczno-tragicznym konflikcie Gertrudy Komorowskiej z możnym rodem Potockich.[8] W 1918 miał miejsce pożar po którym dwór został przebudowany przez Kraińskich na rezydencję neoklasycystyczną (wg projektu zięcia Wincentego Kraińskiego - Romana Żurowskiego, męża Karoliny).[6] Jest tu park angielski i piękna stara aleja lipowa.[8] Rezydencja zniszczona ok 1945. Pozostał park wielkości 5 ha ze służbówką[6] We wsi jest cerkiew p. w. Wzniesienia Krzyża Św. z 1878 trójdzielna, z wydłużonym babińcem i prezbiterium oraz nawą na planie kwadratu, nakryta dużą kopułą na ośmiobocznym bębnie. Podobna, lecz mniejsza kopuła wieńczy dobudowaną w końcu XIX w. zakrystię. W 1890 była tu ponadto szkoła etat. 1-klas., wiatrak i gorzelnia. Według Siarczyńskiego pisał się dom Prusinowskich h. Topor „na Perespie".[1] W 1934 właściciel i jego żona pracują wydatnie na niwie społecznej. Założono półkolonie, właściciel jest prezesem powiatowego Związku Ziemian, inicjatorem i założycielem Kółka Rolniczego i sklepu.[8]

1890 własność większa ma roli ornej 450, łąk i ogr. 166, past. 13, lasów 667 mr.; własn. ran. roli or. 856, łąk i ogr. 259, past. 125 mr. [1] W 1934 kierunek produkcji zbożowo-okopowy. Uprzemysłowienie stanowi gorzelnia i młyn motorowy. Obora fryzy, hodowla koni remontowych, w posiadaniu dwie klacze matki arabki. Dwór murowany, budynki gospodarcze wystarczające na potrzeby gospodarstwa. Majętność zatrudnia 10 ordynariuszy po 800 zł, 15 sezonowych 8.000 zł, prócz dziennych robotników. Na utrzymaniu 2 emerytów.[8]

W r. 1880 było 686 mk. w gm., 155 na obsz. dwór., między nimi 210 obrz. rz.-kat. [1]
W 1888 - 3 października ktoś podpalił 4 chałupy które spaliły się wraz z całymi zapasami- Był to szereg podpaleń w okolicy.[12]

Parafia rz-kat. w Tartakowie, gr. kat. w Zubkowie. Z dawnych ksiąg metrykalnych wiadomo, że w r. 1807 była tu osobna parafia, podobnie jak i w Wolicy Komarowej. W r. 1824 jednakże połączono obie te wsie z parafią w Zubkowie. [1]

Własność
1750 ok. - Franciszek Salezy Potocki
1781 - Szczęsny Potocki sprzedaje Perespę z dobrami Adamowi Ponińskiemu [6]
1841,43 - Gustaw Hagen [10,11]
1855 - Gustaw Hagen [7]
1861 - Klementyna bar. Hagen z domu Kownacka, z. Gustawa [2]
1868 - Wiśniewski Tadeusz
1895 Kraińscy kupują
1902 Wincenty Kraiński
1937 Edmund Kraiński
1939 Kraińscy

Oficjaliści
Administratorzy
1885 (ok.) Adam Smereczański [4]

Mandatariusze
1808 Józef Łuczkiewicz [2]
1826 Józef Bazyli Łuczkiewicz [2]

Ekonomowie
Przed 1849 Jan Ostrowski [2]
1858 Grocholski [2]

Leśnicy
1835 Teodor Korbutowski (zarządca lasów) [2]
1858 Teofil Powroźnikiewicz [2]
1862 Michał Steciuk [2]
1866 Józef Iwański [2]
1868 Stefan Bujański [2]

Pedagodzy, nauczyciele
1866 Mikołaj Sosnowski [2]

Inni

1811 - ur. Henryk Suchecki, językoznawca, prof UJ (zm. 1872 Kraków) [4]
1826 - 5 sierpnia ur. Henryk Łuczkiewicz, dr medycyny, prof. uniw. warszawskiego (zm. 6.4.1891) [5]
1847 - 7.12. - ur. Karolina von Hagen-Schwerin [Min. (błędnie przypisuje do innej Perespy)]
1924 - zm. Wincenty Kraiński [Min. (błędnie przypisuje do innej Perespy)]

Bibliografia

[1] [SGKP]
[2] par. za CDIAL
[3] par. za AGAD
[4] [SCUI]
[5] [Teki]
[6] Rąkowski G., Ziemia Lwowska (w:) Przewodnik po Ukrainie Zachodniej
[7] Szematyzm (Handbuch...) 1855
[8] Rolnik 1934
[9] [Min.]
[10] Szematyzm (Handbuch...) 1841
[11] Szematyzm Kleru Grekokatolickiego ... 1843
[12] Kuryer Lwowski 12.10.1888
.

Odpowiedzi (2)

7.11.2017 08:16
Rodziny rzymsko-katolickie 1787 roku

10 Katarzyna Prytysowa
- - córka Anna
- - córka Tekla

14 Krystyna Matyaszowa
- - syn Stefan
- - żona Teresa
- - syn Wawrzyniec
- - córka Katarzyna
- - córka Apolonia
- matka Krystyna
- brat Wawrzyniec
- brat Franciszek

20 Jan Sanocki
- - żona Teresa Kulczylanka
- - córka Agnieszka
- służący Michał
- - syn Wawrzyniec
- brat Michał
- służący Kazimierz
- brat Paweł

36 Maciej Pstrąg
- Magdalena Kortczanka
- syn Błażej
- córka Honorata

39 Kacper Wereszczyński
- Antonina Brzezowska
- - syn Ignacy

40 - Wawrzyniec Woycik
- Regina Maszkowska
- - syn Mikołaj
- - matka Teresa

41 - Stanisław Wołoszyn
- Zofia Bobkowna
- Jędrzej Wołoszyn
- Konstancja Stępkowska
- Michał Wołoszyn
- Franciszka Ogryskowna
- brat Stefan Wołoszyn
- - syn Wawrzyniec
- - córka Agnieszka
- - syn Jakub
-Michał - służący

43 Antoni Kaczmarski
- Magdalena Woycikówna
- - córka Katarzyna
- - syn Maciej
- - syn Kazimierz
- - syn Marcin
- - syn Bartłomiej
- - syn Mikołaj
- - córka Teresa

Bibliografia

Spis spowiadających się, Księga Chrztu parafii Tartaków, AGAD

28.11.2017 11:18

Mieszkańcy w roku 1822

(wg katastru) [1]

Numerami
1 Dominium
1 Tymko Seminiuk
2 Seńko Kowal
3 Stepan Steciuk
4 Filip Czerpeluk
5 Tymko Maciborko
6 Jakim Maciuk
7 Mosyra Maciuk
8 Hawryło Czyż
8 Paraska Spiwak
9 Stefan Czorny
10 Iwan Dubik
11 Iwan Nakoneczny
12 Michał Nakoneczny
13 Andrzej Maciuk
14 Roman Winniczuk
15 Fedko Szewczuk
16 Fedko Deszczyra
17 Mikołaj Śliwiński
18 Lesko Wojczak
19 Lesko Goy
20 Michał Sawczuk
21 Hryć Marosad
22 Iwan Czop
23 Ostap Dubik
24 Mikołaj Podpały
25 Jakim Kałużny
26 Fedko Kościuk
27 Paroch gr-kat
27/14 Stepko Romanczuk
28 Fedko Szewczuk
29 Petro Kecko
30 Pawel Winneczuk
31 Luc Stefanowicz
32 Paweł Dubik
33 Wasyl Kowal
34 Wasyl Polap
35 Michał Pereszczuk
36 Fedko Potakiewicz
38 Stryć Staszuk
39 Iwan Hawryluk
40 Lanlek(?) Karczmarski
41 Zysyp Lesyd
42 Mikołaj Domański
43 Wasyl Drużniak
43 Kuryn Karczmarski
44 Fedko Grabowy
47 Jacko Zerbczuk
48 Stefan Grabowy
49 Stefan Czyż
51 Luc Czorny
52 Iwan Czop
55 Wasyl Bura
56 Andrea Podpały
58 Pioned(?) Kowal
59 Anton Strylczuk
60 Matwij Nakoneczny
62 Semen Nowosad

Alfabetycznie
1 Dominium
27 Paroch gr-kat
55 Wasyl Bura
4 Filip Czerpeluk
22 Iwan Czop
52 Iwan Czop
9 Stefan Czorny
51 Luc Czorny
8 Hawryło Czyż
49 Stefan Czyż
16 Fedko Deszczyra
42 Mikołaj Domański
43 Wasyl Drużniak
10 Iwan Dubik
23 Ostap Dubik
32 Paweł Dubik
19 Lesko Goy
44 Fedko Grabowy
48 Stefan Grabowy
39 Iwan Hawryluk
25 Jakim Kałużny
40 Lanlek(?) Karczmarski
43 Kuryn Karczmarski
29 Petro Kecko
26 Fedko Kościuk
2 Seńko Kowal
33 Wasyl Kowal
58 Pioned(?) Kowal
41 Zysyp Lesyd
5 Tymko Maciborko
6 Jakim Maciuk
7 Mosyra Maciuk
13 Andrzej Maciuk
21 Hryć Marosad
11 Iwan Nakoneczny
12 Michał Nakoneczny
60 Matwij Nakoneczny
62 Semen Nowosad
35 Michał Pereszczuk
24 Mikołaj Podpały
56 Andrea Podpały
34 Wasyl Polap
36 Fedko Potakiewicz
27/14 Stepko Romanczuk
20 Michał Sawczuk
1 Tymko Seminiuk
8 Paraska Spiwak
38 Stryć Staszuk
3 Stepan Steciuk
31 Luc Stefanowicz
59 Anton Strylczuk
15 Fedko Szewczuk
28 Fedko Szewczuk
17 Mikołaj Śliwiński
30 Pawel Winneczuk
14 Roman Winniczuk
18 Lesko Wojczak
47 Jacko Zerbczuk

Bibliografia

[1] CDIAL 20-19-206