Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Towarzystwo Oficjalistów Prywatnych

4.10.2016 16:25
Pierwsze próby powołania w Galicji towarzystwa przypadają na rok 1845 kiedy to mandatariusz Franciszek Twardowski ułożył pierwszy projekt Towarzystwa pod nazwą: "Vortag der Bemerkungen und Beweggrunde zu dem aufzustellenden Privatvereinde der Privatbeamten" obejmujący głównie urzędników dominikalnych. Rok później rządca dóbr w Łanowcach - Lubin Rogowski - próbował założyć komitet zajmujący się emeryturami dla urzędników prywatnych. Projekt ten nakładał obowiązek opłacania składek emerytalnych przez pracodawców dlatego nie był wykonalny. W projekcie ciekawym był podział urzędników na 5 (potem 6) klas.[7]

W 1848 roku ogłoszono pierwszą konstytucję "Towarzystwa Urzędników Prywatnych". Na wniosek komitetu założycielskiego (mechanik Robert Ruebenbauer, adwokat Józef Duniecki, ekonom Jakub Widawski i destylator Antoni Morawski) powołano komitet centralny (Hipolit Witosławski - prezes, Józef Dzierzkowski, Narcyz Modzelowski - sekretarz, Robert RuebenbauerEustach Żurawlewicz).[7] Rozpoczęto wówczas wydawanie pisma Urzędnik Prywatny - będącego organem powołanego Towarzystwa Urzędników Prywatnych. Towarzystwo miało ambicje grupować polskich oficjalistów prywatnych w duchu rewolucjonizmu francuskiego. Miejscem założenia był Lwów. Członkami honorowymi byli: Aleksander Batowski, Włodzimierz Dzieduszycki, Antoni Golejewski, Marceli Gromadziński, Wiktor Heltman, Józef jakubowicz, Konstanty Matczyński, Sebastian Moskwa, Jan Nowakowski, Seweryn Podlewski, Feliks Poradowski, Tadeusz Wasylewski, Piotr Urbański i Karol Widman, Konstanty Bokiewicz, Mieczysław Darowski, Jan Dobrzański, piotr Frajberger, Stanisław Głąbieński, Józef Grzywieński, Stanisław Królikowski, Henryk Kurdwanowski, Ludwik Kusienowicz, Karol Lipowski, Jan Michalski, Krzysztof Mikuli, Karol Niwicki, Teodor Niwicki, Józef Pawłowski, Antoni Pleszowski, Wincenty Smagłowski, Albin Rubenbauer, Eustachy Rylski, Albert Wertheimstein, Jan Zachariasiewcz, Wiktor Zaremba, Andrzej Fijałkowski, Franciszek Kleczkowski, Maciej Kunaszowski, Stanisław Malczewski, Eugeniusz Mazaraki, Erazm Wyczałkowski. Jednocześnie informowano że Leon Białoskórski jeździł po kraju z fałszywi dokumentami zbierając fundusze na zakładanie towarzystwa. [6] Towarzystwo zanikło w chwili zawieszenia Konstytucji (31.12.1851). W międzyczasie Stanisław ks. Jabłonowski próbował założyć w Krakowie projekt towarzystwa emerytalnego urzędników prywatnych "Projekt do statutu, urządzającego fundusz emerytalny, wsparcia i wynagrodzenia czasowych oficjalistów i czeladzi gospodarskiej w Galicji i W. Ks. Krakowskiem". Projekt ten jednak upadł.[7]

Kolejne projekty przedłożono w towarzystwach gospodarczy w Krakowie i Lwowie w 1859 roku. Projekty te przeszły pomimo wielkiego poparcia ludności i prasy. Autorem krakowskiego projektu był leśniczy Jędrzej Długosz, a prace nad statutem prowadzili Franciszek Paszkowski, Edward hr. Stadnicki i Marceli Jawornicki. [7]

Wybuch Powstania Styczniowego zatrzymał prace nad powołaniem towarzystwa, zostało ono założone dopiero w 1867 roku przez Ignacego Sokołowskiego i in na bazie oficjalistów głównie z rejonu Tarnopola. Przekształcone potem w Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Oficjalistów Prywatnych a następnie w Towarzystwo Urzędników Prywatnych. Jednym z najsilniej działających członków był Romuald Makarewicz [1] a pierwszym prezesem Stefan Zamoyski (pozostający nim aż do śmierci w 1899)[7]. W 1868 roku towarzystwo liczyło 2200 członków a majątek 38.243zł.[7] W 1888 majątek Towarzystwa wynosił pół miliona złotych, dochody roczne ok. 60.000 zł. mając 2137 członków. Towarzystwo założyło kilka funduszów stypendialnych np. Antoniego Zawadzkie i Hipolita Stupnickiego. Towarzystwo miał swoją siedzibę przy ul. Chorążczyzny 4 w Lwowie.[2]
1893 delegat pow. rohatyńskiego Seweryn Manasterski [3] W 1895 roku prezesem ponownie został wybrany Stefan Zamoyski, jego zastępcami Mikuliński i Szczerbicki a członkami wydziału: Borkowski, Gostyński i Wielczyński.[5] W 1899 prezesem został wybrany Andrzej hr. Potocki (pozostający nim aż do tragicznej śmierci 12.4.1908) [7].

Lista funduszy stypendialnych (1907) [7]:
 1. Fundacja stypendialna im. ś.p. Antoniego Rogala Zawadzkiego
 2. Fundacja stypendialna im. ś.p. Hipolita Stupnickiego
 3. Fundacja posagowa im. ś.p. Stefana hr. Zamoyskiego
 4. Fundacja stypendialna im. Romualda Makarewicza
 5. Fundusz burs im. Jerzego hr. Dunin-Borkowskiego
 6. Fundusz zapomogowy im. ś.p. Wilhelma hr. Siemieńskiego-Lewickiego
 7. Fundacja stypendialna im ś.p. Andrzej hr. Potockiego
 8. Fundacja stypendialna im. Franciszka a Paulo Nowiny Ujejskiego
 9. Fundacja dobroczynna im. Dr. Karola Mikulińskiego
W 1898 roku MSW zorganizowało badania dotyczące oficjalistów otrzymując ponad 100.000 kart (przyjmując że 70% wysłało informacje), co dawało w Galicji, Czechach i Morawach łączną liczbę ok 145.000 oficjalistów. Przeciętny roczny dochód urzędnika prywatnego wynosił 891 zł. w tym
 1. urzędnicy administracyjni i komercjalni zarabiali średnio - 2062zł
 2. wyżsi urzędnicy techniczni - 1685zł
 3. buchalterzy, kasjerzy - 1017 zł
 4. niżsi administracyjni - 676zł
 5. ekonomiczni - 459zł
 6. lasowi - 497 zł.
57% jest żonatych a 43 ma dzieci poniżej 20 roku życia.[4]

Bibliografia

[1] Kuryer Lwowski 2.1.1916 - nekrolog Romaulda Makarewicza
[2] Kuryer Lwowski 21.3.1888
[3] Kuryer Lwowski 11.3.1893
[4] Kuryer Lwowski 25.2.1898
[5] Kuryer Lwowski 19.5.1895
[6] Urzędnik Prywatny 1848, nr 1-11
[7] Sprawozdanie Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń Urzędników Prywatnych za rok 1907, AN Kraków, zespół 634 Archiwum Potockich z KrzeszowicBaza oficjalistów prywatnych

Komentarze (1)

5.10.2016 16:14

Prezydyum.

Prezes: S. p. Stefan hr. Zamoyski (1868—1899), ś. p. Dr. Andrzej hr. Potocki (1899—1902), Zdzisław hr. Tarnowski (1902—1907).
I Wiceprezes: Mikuliński Karol Dr. (1877—1904), ś.p. Pajączkowski Józef (1873), Stroner Adolf (1872), ś. p. Strzelecki Henryk (1870, 71), Szczepański Mieczysław (1868, 69), ś. p. Szczerbicki Franciszek Ksawery (1904—1907).
II Wiceprezes: Mikuliński Karol Dr. (1874, 75, 76), Padewski Józef (1904-1907), Stroner Adolf (1871), ś. p. Strzelecki Henryk (1877—1902), ś. p. Szczerbicki Franciszek Ksawery (1894-1903).

Członkowie Wydziału centralnego.

Acht Piotr (1872, 73), Augustynowicz Bolesław (1868, 69, 70, 71). Barański-Ostaszewski Kazimierz (1889, 90), Baworowski Włodzimierz hr. (1868), Białoskórski Eligiusz Dr. (1868, 69, 70), Burzyński Ksawery (1881, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89), Borkowski Jerzy hr. (1891—1898).
Ciemirski Marceli (1869-1884), Chmurowicz Stanisław (1899 — 1905), Chudzikiewicz Teofil (1870), Cybulski Julian (1901—1907).
Darowski Mieczysław (1869, 70, 71, 74), Dobiecki Stanisław Dr. (1905 —1907), Dobrzański Jan (1869), Dziubański Józef (1875, 76).
Faranowski Antoni (1876, 77, 78), Fedorski Władysław (1884—1891). Gębarzewski Dominik Dr. (1874 1883), Gostyński Stanisław (1892—1900, 1904-1907), Grelinger Greliński Józef (1870, 71). Hajvas Józef (1870, 71).
Jaworski Feliks (1878, 79, 80), Jendl Teodor Dr. (1892—1895).
Kaczorowski Bronisław Dr. (1899), Kalita Roman (1882, 83, 84), Koeppel Krzysztof (1877—1891, 1893-1907), Krówczyński Żegota Dr. (1882—1891).
Lettner Gustaw (1869), Lewicki Bolesław (1900—1907), Ławrowski Antoni (1869, 70, 71), Łopuszański Tadeusz (1873, 74), Ługowski Zygmunt (1873).
Makarewicz Romuald (1903—1904), Matuszewski Michał (1870, 71, 72), Medveczky Zygmunt (1873, 74), Merunowicz Teofil (188f>—92), Mikuliński Karol Dr. (1873), Morawski Aleksander (1880).
Olszewski Stanisław Dr. (1898—1899), Ornatowski Józef (1885,*86, 87, 88), Ostaszewski- Barański Kazimierz Dr. (1889, 90).
Padewski Józef (1896—1903), Pajączkowski Józef (1872), Pankowski Kazimierz (1872), Piotrowski Gustaw Dr. (1896—1904), Popławski Teodor (1905—1907), 1'raun Alojzy (1873,74, 75).
Reichard de Beichardsperg Franciszek (1901), Bomanowicz Tadeusz (1872—1881).
Seredyński Hipolit (1906—1907), Sermak Józef Dr. (1871), Skałkowski Tadeusz Dr. (1872), Skowroński Zygmunt Dr. (1871), Sokołowski Stanisław (1905—1907), Solecki Piotr (1882—1896), Stroner Adolf (1869, 70, 73, 75—98), Strzelecki Henryk (1868, 69, 72, 76), Szczer- bicki Franciszek Ksawery (1881—92), Szneyder Józef (1874), Szymański Henryk Dr. (1902—1907), Szymberski Kazimierz (1905).
Trojan Józef (1893—1896, 1901—1907), Turczyński Hipolit (1875, 76, 77, 78), Tyszkow- ski Karol (1897—1903).
Welichowski Jan (1890—1895), Wieleżyński Ludwik (1892—1896), Wiszniewski Wiktor (1875, 76), Woliński Józef (1897—1900), Wyrzykowski Tadeusz (1906—1907).
Zabicki Antoni (1877, 78, 79, 80, 81), Załuski Jan hr. (1868), Zdanowski Julian (1877), Zgórski Kazimierz Dr. (1905—1907), Zonlak Władysław (1871), Źukotyński Klemens Dr. (1879, 80, 81).

Delegaci.

Acht Piotr (1870, 72), Ajdukiewicz Eugeniusz (1875, 82, 83, 90), Ajdukiewicz Zygmunt (1897, 1903—1908), Andraszek Jan (1873, 84, 85, 86, 87, 88, 90—98).
Banachowski Marceli (1893, 95), Bedlewicz Jan (1873—77, 81—87, 89—93), Beer Wilhelm (1885, 86, 87), Bem Franciszek (1887, 88, 98, 99, 1900), Bernatowicz Kazimierz (1899), Biechoński Wojciech (1877, 78, 79, 80, 88), Bielecki Józef (1873, 74), Bielski Stanisław hr. (1872—79), Biliński Kazimierz (1900, 1904—1908), Bittner Ksawery (1893), Błachowski Jan (1872—74, 76—86), Bóbr Michał (1879), Bodyński Edward (1872—81, 83), Boehm Ludwik (1880, 82), Bogdanowicz Maryan (1888, 89, 96), Bojak Franciszek (1873, 74, 76), Bokenheim Ferdynand (1878—86), Borkowski Kazimierz (1879), Rorkowski Mieczysław hr. (1889, 91, 92), Bronec Karol (1892, 94, 97-1902), Bruch Franciszek (1890—93, 95—1904), Burzyński Maksymilian (1897, 98)
Chaszczyński Władysław (1904), Chladek Józef (1876), Chmielewski Erazm (1908), Chmielowski Stanisław (1878—80), Cętar Wojciech (1894, 96, 99—1903), Cwierzewicz Edward (1881, 82), Cybulski Julian (1899—1901). Czajkowski Maryan (1884—86, 90, 92), Czaplicki Franciszek (1885—87), Czarnecki Antoni (1900—1903), Czarnecki Franciszek (1881-92), Czyrniański Michał (1872, 76, 77), Czyżewski Konstanty (1890—92).
Dąbrowski Wincenty (1873), Darowski Mieczysław (1809 — 74), Daszkiewicz Wincenty (1878, 81 — 83), Długoszewski Bolesław (1890 — 92), Dobrzański Jan (1869, 71 —83), Dobrzański Sas Stefan (1894—95), Doliński Franciszek (1889), Dołżycki Włodzimierz (1890, 1893—1908), Domaradzki (1869), Dreziński Władysław (1885, 86), Duczymiński Józef (1873, 75, 76, 77, 85), Dudziński Edward (1880 — 87), Dygulski Władysław (1877 — 79), Dyhdalewicz Ignacy (1870), Dzięciołowski Franciszek (1875—77, 79, 80), Dzięciołowski Tadeusz (1890—1908).
Ebenberger Adolf (1872, 1881 — 83), Eydziatowicz Ludwik Bogusław (1906 — 1908).
Fabiański Wacław (1874, 84 — 88, 90 — 93, 95, 97, 98, 99, 1902, 1904—1908), Feuer- eisel Henryk (1887), Freundlich Władysław (1893)./
Gawlikowski Adalbert (1899), Gawroński Jan (1876 — 90), Gębarzewaki Dominik Dr. (1874), Gierasieński Feliks (1895, 1898, 1901 — 1908), Gizowski Józef (1870), Głażewski Ignacy (1881), Golonka Ignacy (1899), Górecki Antoni (1895, 97, 98), Górecki Jan (1878 — 80), Górski Tadeusz (1890, 91), Gostyński Karol (1890, 92-96), Gostyński Stanisław (1887 — 89), Gottwald Antoni (1893 — 98, 1905 — 1908), Gottwald Michał (1898), Grandowski Józef (1870), Grand Józef (1889 — 190fi), Grodzki Lubin (1886 — 93), Gruszczyński Jan (1884 — 86,90), Grychowski Ludwik (1882 — 91), Gryglewski Adolf (1875), Gużkowski Bronisław (1895 — 97, 1905 - 1908).
Habicht Wilhelm (1887 89, 92, 94, 96, 97), Hajvas Józef (1870, 73), llałuszczyński Konstanty (1870, 71, 73, 84 - 86), llarkam Seweryn (1882 — 84, 1905 — 1908), lleldenburg Ludwik (1874), Herman Juliusz (1878 - 86), Hess Franciszek (1884, 85), Hierowski Ludwik (1872, 74, 75), llilscher Paweł (1884, 85), Hohendorf Edwin (1870), Hölzer Konstanty (1900—1908).
Jakliński Leon Dr. (1895, 96, 98, 1902), Janecki Karol (1904), Janko Henryk (1875, 78, 79, 83), Jarosz Jerzy (1896 — 98), Jasieński Henryk (1878, 79), Jasiński Franciszek (1906 — 1908), Jaworski Leon (1880-86, 88, 93, 94, 96), Jędrzejowicz Stanisław (1887, 88), Joez Jan (1870), Juhre Bronisław (1882 — 84, 86, 87), Justian Jan (1890), Justian Stanisław (1872).
Kaczanowski Feliks (1876 —80, 89), Kaczorowski Leonard (1881, 86), Kalicki Sylwester (1875, 77 — 81), Kalita Boman (1881, 82), Kamieński Gustaw (1875), Kamieński Władysław (1902 — 1008), Kamiński Edward (1899), Kassube Cyryl (1892 — 98), Kazecki Tomasz (1893 — lüOl), Kesselring BudolfU905 — 1908), Kien Józef (1905—1908), Kleczkowski Antoni (1898, 99), Klob Józef (1899), Koblański Aleksander (1884 88), Kobylański Feliks (1879 — 83), Kochański Tomasz (1870 - 71), Kosakiewicz Boman (1903), Kostiha Antoni (1872), Koszko Mikołaj (1884, 86,87,94,97, 98), Kotzian Boman (1892), Kowalski Stanisław (1893— 1903, 1906 — 1908), Kozaryn Fabian (1870), Kozłowski Karol (1889 - 92). Krajewski Ludwik (1905 - 1906*, Kra- t sicki Józef (1881), Krasucki Karol (1887), Krokowski Józef (1885 — 1908), Krzeczkowski Józef
(1898, 1900-1904), Krzeptowski Jan (1896), Kurtz Stanisław (1899 -1902, 1904), Kwiatkowski Maryan (1887 — 89, 91, 99 - 1904).
Lajdler Konstanty (1884), Lech Wacław (1870 - 77), Lewitowicz Michał (1894,95,97- 99, 1901 1902), Linderski Henryk (1899 — 1902), Link Tadeusz (1895 — 1904), Lippomann Alfons (1874 — 83), Lityński Bronisław (1905 — 1908), Lityński Jan (1897 — 1904).
Ławrowski Antoni (1869), Łempicki Seweryn (1885, 89 - 92, 99 — 1904), Łojasiewicz Stanisław (1875), Łopuszański Tadeusz (1873), Ługowski Zygmunt (1889), Łukasiewicz Julian (1902, 03), Łukaszewicz Wacław (1875, 76, 78 — 80), Łukaszewicz Wincenty (1877).
Machnicki Wiktor (1893, 95, 96, 1903), Machnowski Henryk (1894), Macierzyński Boman (1873, 74), Madeyski Henryk (1889), Majewski Józef (1884 — 88), Makarewicz Bomuald (1869), Manasterski Józef (1877), Manasterski Seweryn (1893,95,97, 98), Martini Cypryan (1873), Martini Dyonizy (1892), Maryański Walery (1879, 80), Matuszewski Michał (1870), Maruszkiewicz Jan (1893 - 98), Medveczky Zygmunt (1873), Meszyński Bronisław (1905 — 1908), Meszyński Leszek (1870, 72. 73), Międlicki Stanisław (1872), Migacz Jakób (1875 — 77), Mierzwiński Józef (1878), Mikiewicz Konslanty (1890 — 91, 93 - 95), Mikuliński Karol, Dr. (1872, 73), Mirecki Zygmunt (1882, 84, 85), Misiecki Franciszek (1875, 76), Mistecki Albert (1893 - 98), Morawski Aleksander (1873), Moszyński Leon (1891, 1901 — 1904), Mroczkowski Stanisław (1877), Mühlrad Gabryel (1874), Myczkowski Franciszek (1871), Myczkowski Władysław (1885, 86, 90 — 1900), Mynarski Seweryn (1900 — 1904).
Nartowski Stanisław (1882, 83), Niedźwiedzki Emil (1873, 74, 76, 78), Noiil Adam (1876, 84), Niemczynowski Paweł (1874, 88, 89), Niemczynowski Władysław (1873), Nowotny Gustaw (1872, 73, 83, 86).
Oborski Mieczysław (1893-90, 97), Olszewski Gustaw (1900, 01, 01), Olszewski Stanisław Dr. (1891), Ornatowski Józef (1880 80). Orzelski Stanisław (1881 — 83), Ostafllski Władysław (1891, 92), Ostaszewski Teotil (1873, 83).
Pachotta Andrzej (1903, 1904), Pajączkowski Józef (1870), Pankiewicz Leon (1891, 93 - 98), Pankowski Kazimierz (1869, 70, 72), Paliński Jan (1887, 89), Paszcza Wincenty (1905 — 1908), Pauer Franciszek (1890), Pellich Jan (1898, 99), Peszyński Tytus (1870), Petrenko Dymitr (1907 1908), Pile Bolesław (1905 -- 1908), Pochmarski Jan .187:") - 83), 1'odowski Józef (1881), Polański Józef (1881 — 83, 91, 92), Polaszek Stanisław (1905 — 1908), Poznański Albin (1887 —89, 99), Praun Alojzy (1871), Prochaska Franciszek (1891 - 97).
Radzikowski Ludwik (1872, 74, 89), Rawski Erazm (1881, 83), Reichard de Reichardsberg Franciszek (1887—90, 92, 93, 9(5—1905), Hemer Kdward (1802 1908), Rabacki Aleksander (1872, 75, 77—80, 81—88), Remiszewski Kazimierz (1903—1908), Rogalski Kajetan (1872— 77, 81—86), Rogowski Jan (1894, 96, 1900, 1901, 1903), Rogowski Władysław (1902—1908), Romański Tadeusz (1891), Romanowicz Tadeusz (1871), Rosinkiewicz Kazimierz (1871, 74,78 — 80), Rosinkiewicz Tadeusz (1885-1901), Roth Sydon (1876, 78, 80), Rożajowski Bronisław (1899), Różański Feliks (1869—77), Rzepecki Romuald (1893—96), Ruciński Adam (1886), Rużek Alojzy (1883—86, 91, 94, 95), Ryż Michał (1894, 95, 99—1903, 1905—1908).
Scheraułz Kdward (1899—1908), Scheuring Adolf (1893, 95, 96), Siciński Julian (1875), Sieciński Piotr (1883), Sierhiejewicz Feliks (1900—1908), Sigmund Leon (1900), Skabowicz Mikołaj (1881), Skałkowski Tadeusz Dr. (1772), Skąpski Antoni (1870, 72), Skołuba Franciszek (1874—80), Skolimowski Sylwery (1882, 83, 86—88), Skowroński Karol (1891), Skowroński Zygmunt Dr. (1871), Skwarczyński Ferdynand (1878), Skwarczyński Mateusz (1876), Skwarczyń- ski Teodor (1872—76, 79, 80), Słonecki Zenon (1869-72), Słotwieński Karol (1872—74, 76 77), Smalawski Ignacy (1890), Smutny Ignacy (1885, 86), Smutny Józef (1883, 81), Sokołowski Ignacy (1871), Sokołowski Józef (1875-77), Sokołowski Karol (1899—1903), Solecki Piotr (1878—82), Sołowij Jan (1869, 72), Stadnicki Edward lir. Dr. (1884, 85), Stadnicki Michał (1893—96, 1901, 1904), Stadnicki Stanisław hr. (1888—91), Stalberger Karol (1873, 74), Stan- czykiewicz Dominik (1900—1903), Stasiniewicz Julian (1900), Stojowski Józef (1904), Stormke Aleksander (1901, 1902), Stormke Florvan (1872, 75—80, 87, 88), Stormke Tadeusz (1899, 1901, 1902, 1905, 1906), Stroner Adolf (18751. Stroner Józef (1890), Struszkiewicz Ludomił (1890— 91), Strzetelski Artur (1876, 77), Świerczyński Edward (1881), Świerzawski Włodzimierz (1870— 71), Swolken Rudolf (1880—97), Szczerba Floryan (1908), Szeptycki Jan (1870, 71), Schneyder Józef (1870, 72, 74, 84, 86—88), Szomek Wilhelm (1893—97, 1901 — 1904), Szydłowski Karol (1890, 91, 97, 98, 99), Szymański Henryk Dr. (1890, 93-1900), Szymborski Kazimierz (1896).
Teichman Adolf (1892), Tobis Józef (1885), Tobis Juliusz (1889, 99), Tokarzewski Michał (1881, 83—85), Tomżyński Rafał (1872—82, 84—98), Trojan Józef (1886—92, 94, 99, 1900, 1901), Tyszkowski Karol (1893, 94, 96, 97).
Wątorski Franciszek (1893-98, 1900, 1901, 1907), Waydowski Teofil Dr. (1878-84), Weiss Julian Józef (1904), WendorfT Zygmunt (1890, 91), Widman Karol (1870, 71), Wiktor Kazimierz (1884-86), Wilczek Stanisław (1881—89, 99, 1901—1903), Wiśniewski Wiktor (1870— 74), Witowski Saturnin (1896—98), Wojakiewicz Aleksander (1893—1907), Wojciechowski Karol (1891, 92), Wróblewski Władysław (1872), Woroszyński Władysław (1873—76, 78, 80—98), Wospiel Jan (1887 —92), Wróbel Franciszek (1899, 1902, 1903), Wszelaczyński Maciej (1875) Wysocki Stefan (1873, 74), Wyszyński Mieczysław (1905—1908), Wyrzykowski Tadeusz (1904).
Zajączkowski Józef (1871, 74), Zajączkowski Michał (1870, 74—77, 90—93, 96—98), Zakrzewski Tomasz (1900, 1901—1908), Zarewicz Władysław (1873), Zawadzki Aleksander(1907—1908), Zbożek Eligiusz (1874), Zbożek Piolr (1881, 8^), Zbyszewski Andrzej (1890—92), Zbyszewski Kazimierz (1881), Zdżański Henryk (1892, 98, 1900-1908), Żebrowski Aleksander (1888, 89), Zonner Franciszek (1881), Zubrzycki Piotr (1884), Burakowski Albert (1884, 8f>, 87), Żurowski Jacek (1869, 70), Żurowski Władysław (1878).

Wykaz Członków-Jubilatów,

t. j. tych członków rzeczywistych, którzy przystąpili do Towarzystwa w r. 1868 i byli nimi do końca r. 1907 — a więc przez lat 40.

Antonowicz Kazimierz Bąkowski Stanisław Rłażowski Józef Chaszczyński Władysław Cybulski Kazimierz Czerny Ignacy Dąbrowski Władysław Fabiański Wacław Feuereisel Henryk Gajer Jan Górecki Antoni Gostyński Stanisław Harkam Seweryn Herdegen Antoni Hirsch Rafał Jankowski Eugeniusz Kahane Filip
Kintzl Adolf Kłosowski Jan Koronowicz Razyli Kossowski Władysław Krokowski Józef Kropiwnicki Feliks Krzepiński Wilhelm Kurz Teodor Laurich Władysław Limanowski Józef Makarewicz Romuald Maksymowicz Razyli Morawski Stanisław Miinzger Wawrzyniec Obrębski Józef Pietrzak Stanisław Radoszewski Robert
Rawski Erazm Rivoli Władysław Romański Franciszek Rybicki Wincenty Schweiner Tomasz Slama Jan Sołtys Michał Świątkiewicz Jan Swoboda Henryk Szczerbicki Alfred Topolnicki Seweryn Tranda Franciszek Woliński Antoni Zając Stanisław Zamkiewicz Józef Zawirski Józef Ziołecki Jan.

Wykaz stypendystów

Z fundacyi stypendyjnej im. ś. p. Rogala Zawadzkiego pobierali stypendya po K. 160 rocznie: Chandler Antoni Kazimierz, Dreziński Karol, Gawlikowski Karol, Górski Stanisław, Jaworski Łucyan Walery, Klemensiewicz Eugeniusz, Krupiński Józef, Krzeczkowski Józef, Litwiński Józef, Łojasiewicz Stanisław Antoni, Maryański Stanisław, Morawiecki Stefan Antoni, Morawiecki Władysław Edward, Mossoczy Franciszek, Mroczkowski Józef, Myśliński Józef, Pi- rożyński Maryan, Róhrich Stanisław, Rybaczewski Konstanty Konrad, Rząsa Józef, Schott Karol, Siwiński Józef Heliodor, Sokołowski Bolesław Henryk, Źołczyński Andrzej, Żołczyński Hipolit.
Obecnie pobierają te stypendya: Krupiński Mikołaj, Święcicki Władysław, Szumański Karol i Żuczkiewicz Stanisław Jan.
Z fundacyi stypendyjnej im. ś. p. Hipolita Stupnickiego pobierali po K. 160 rocznie: Niewolkiewicz Ludwik Stanisław, Halkiewicz Robert Edward, Grychowska Natalia, Ostrowska Klara.
Obecnie pobiera stypendyum to Wątorska Marya Teofila.
Z fundacyi posagowej im. ś. p. Stefana hr. Zamoyskiego otrzymały posagi po K. 100: Wasyłowiczówna Marya, Holińska z Miarkowskich Helena, Miillerowa z liarków Jadwiga, Kupczakiewiezowa z Wolskich Olga Florentyna, Kałamarska Marya Eleonora, Przonka z Wojtasiewiczów Józefa, Olszewska z Czajkowskich Bolesława, Grychowska Michalina, Wen- dyczówna Filipina Marya, Ługowska Jadwiga, Satkowska Adela, Doerman z Maryańskich Zofia Marya, Łotocka Marya, GoUwaldowa z Woroszyńskich Martyna Radosława, Wrężlewiczówna Marya Zofia, Franczykowska Honorata Helena, Wowkonowiczowa z Szamotów Helena, Mańkowska Marya i Kearneyowa z Kotzianów Kamila.
Obecnie złożone są na książeczkach wkładkowych Galie. Kasy oszcz. przyznane już w poprzednich latach, a niewydane jeszcze posagi dla Błockiej Maryi, Melchertówny Janiny, Dumnickiej Zofii i Madeyskiej Julii.
Z fundacyi stypendyjnej im. Romualda Makarewicza otrzymywała slypendyum po K. 200 rocznie Sankowska Elżbieta.
Obecnie pobiera to stypendyum Krówczyński Zbigniew.
Z funduszu bursowego im Jerzego hr. Dunin-Borkowskiego otrzymywali zasiłki bursowe po K. 240 rocznie: Fleszar Stanisław Wiktor, Mańkowski Julian Aleksander i Wosz- czyński Stanisław; w bursie lwowskiej umieszczonych jest obecnie 32 wychowanków.
Z funduszu zapomogowego im. ś. p. Wilhelma hr. Siemieńskiego-Lewickiego
wydano od r. 1897 do 1907 12 zapomóg łącznej kwocie K. 815.
Z fundacyi stypendyjnej im. ś. p. Andrzeja hr. Potockiego pobiera stypendyum K. 200 rocznie Rafał Wojtych.

Wykaz członków wspierających

J. E. Badeni hr. Stanisław, Baworowski hr. Michał, Bruckman br. Ludwik, Czaykowski Wiktor, Czaykowski Władysław, Czartoryska ks. Florentyna, Dolański Stanisław, Frankę Artur, Gołuchowski hr. Adam, Gołuchowska hr. Marya, Gwarectwo dla przem.naft. w Krośnie, Kobylański Jan Kodrębski Włodzimierz, Komorowski Władysław, Lanckoroński hr. Zbigniew, Laskowski Kazimierz, Liebig Jan i spółka, Perutz Karol, Płocki Władysław, Potocki hr. Antoni, Potocki hr. August, Potocki hr. Juliusz, Potocka hr. Katarzyna, Potocki hr. Stanisław, Potulicki hr. Franciszek, Baczyński hr. Edward, Romaszkan br. Jakób, Skołuba Franciszek, Sapieżyna ks. Seweryna', Schmiedt W. A., Siemieński Lewicki hr. Stanisław, Skrzyński Antoni, Sozański Feliks, Słotwiński Włodzimierz, Sroczyński Włodzimierz, Stadnicka hr. Helena, Starzeński hr. Albert, Starzeński hr. Henryk, Szawłowski Ludwik, Szeptycki hr. Jan, Tarnowski hr. Stanisław ze Sniatynki, J. E. Tarnowski hr. Stanisław, Prezydent Akad. Um., J. E. Tchórznicki Mniszek Aleks., De Vaux hr. Kazimierz, Załuska hr. Emma, Zamoyski hr. Adam, Zamoyski hr. Władysław (Bacew), Zamoyski hr. Władysław (Zakopane), J. E. Abrahamowicz Dawid, Agopsowicz Stanisław , J. E. Badeni hr. Kazimierz, Baworowski hr. Jerzy, Biesiadecki Franciszek, Bobrowski hr. Stefan, Bogucki Władysław, Bohdan Hipolit, Bohdanowicz Oroszeny Stanisław, Borkowska hr. Marya, Breza hr. F. August, Cielecki Juliusz, Cieński Tadeusz, Cieślewicz Józef, J. E. Czartoryski ks. Jerzy, Gzyszczanowa Julia, Dębicki hr. Ludwik, Dolański Henryk, Doliński Ludwik, Dunikowski Adam, Duninowa Marya, Dzieduszycki hr. Wojciech, Fassbender Józef, Dr. Głażewski Adam, Gniewosz Feliks, Gołaszewska Marya, Gołębski Juliusz, Gorayski Korczak August, Gorayski Jan, Gromnicki Stanisław, Gótz-Okocimski Jań, Harsdorf br. Tadeusz, Heydel br. Franciszek, Horodyński Zbigniew, Horodyski Kazimierz, Dr. Hupka Jan, Jabłonowski ks. Stanisław, Jordan Adam, Kanarek Rachmiel, Kellermanowa Kazimiera, Komorowska Helena, Konopka Jan, Kostheim Klemens, Kozłowiecki Adam, Kraiński Wincenty, Krasicki hr. Ignacy, Dr. Krasiński lir. Henryk, Krzeczunowicz Aleksander, Kuratorya dóbr Hostów i Krzywotuły, Lanckoroński hr. Karol, Lang Bronisław, Lubomirski ks. Kazimierz, Lubomirska ks. Marya, Łuszczkiewicz Marek, Madejski Jan, Małachowski Mieczysław, Mars Jan, Męciński hr. Józef, Michałowski hr. Władysław, Miliński Józef, Mochnacki Zygmunt, Mycielska hr. Cecylia, Mycielski hr. Stanisław, Myszkowski Józef, Myszkowski Stanisław, Obertyński Kazimierz, Ostaszewski Stanisław, Paszek Franciszek, Pawlikowski Stanisław, J. E. Ks. Biskup Dr. Pelczar Józef, Sebastyan, Plater hr. Zyberk, Popielówna Zofia, J. E. Potocki hr. Andrzej, Potocki hr. August, Potocki hr. Jakób, Potocki hr. Oskar, Puzyna ks. Roman, Dr. Raczyński Aleksander, Radziwiłł ks. Dominik, Radziwiłł ks. Janusz, Romer hr. Konstanty, Rozwadowski Bronisław, Rutowski Klemens, Rydel Mikołaj, Sandoz Feliks, Sanguszko ks. Roman, Sanguszkowa ks. Konstancya, Schnell Oskar, Serwatowska Felicya, Siemieński-Lewicki hr. Stanisław, Skarszewski Żuk Adam, Stojowski August, Sumiński hr. Artur, Tarnowski hr. Juliusz, Tarnowski hr. Zdzisław, Torosiewicz Mikołaj, Turnau Jerzy, Turnau Herman, Tyszkiewicz hr. Janusz, Ujejski Aleksander, Ustrzycki Waleryan, Weiser Henryk, Weissmann-Zawidowski Aleksander, Weissmann-Zawidowski Władysław, Wężyk Jan, Wiktorowa Aleksandra, Wiszniewski Karol, Włodek Zdzisław,

Wykaz członków honorowych.

Augustynowicz Bolesław Badeni Kazimierz hrabia Blechschmidt Antoni Borkowski Dunin Jerzy hrabia Makarewicz Romuald
Dr. Mikuliński Karol Stroner Adolf Szczepański Mieczysław Szeptycki Kazimierz hrabia Tarnowski Zdzisław hrabia

Zmarli

Ciecimirski Marceli Dzieduszycki Włodzimierz hr. Lippomann Alfons Pajączkowski Józef Potocki Alfred hrabia Potocki Andrzej hrabia Romanowicz Tadeusz
Sanguszko Eustachy książę Sapieha Adam książę Strzelecki Henryk Tarnowski Jan hrabia Załuski Jan hrabia Zamoyski Stefan hrabia Zawadzki Rogala Antoni