Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Lwowskie Ossolineum - Zbiór Biblioteki im.Stefanyka we Lwowi

14.10.2016 09:48
Zbiór Biblioteki im.Stefanyka we Lwowie na portalu zakladu im. Ossolinskich
Katalog
http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/view_fond.php

Wyszukiwarka
http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/index2.php

Uwaga!, ważne.
Często jakośc skanów pozostawia wiele do życzenia, najlepiej pobrać plik w PDF.
Pozd4rawiam AM

Odpowiedzi (1)

14.10.2016 09:55
Zbiór rękopisów Biblioteki Baworowskich - Inwentarz rękopisów Biblioteki Baworowskich

Rękopisy Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Autografy Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Archiwalia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Archiwum Borchów z Warklan

Rękopisy z Archiwum Wydawnictwa Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i Muzeum im. Lubomirskich

Rękopisy z Urzędu Konserwatorskiego województwa lwowskiego

Archiwum Dzieduszyckich - Rękopisy Biblioteki Poturzyckiej Dzieduszyckich

Archiwum Dzieduszyckich - Autografy Biblioteki Poturzyckiej Dzieduszyckich

Archiwum Dzieduszyckich

Archiwum Jełowickich

Rękopisy z Archiwum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich - Akta protokołowane (zarejestrowane)

Rękopisy z Archiwum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich - Akta nieprotokołowane

Rękopisy z Archiwum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich - Dokumentacja darów

Rękopisy z Archiwum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich - Księgi

Rękopisy z Archiwum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich - Akta dyrekcji ZNiO

Rękopisy z Archiwum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich - Akta finansowe

Rękopisy z Archiwum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich - Korespondencja i materiały różne

Papiery Jana Karłowicza

Archiwum Lubomirskich z Przeworska

Archiwum Ostapa Ortwina

Zbiór rękopisów i Archiwum Pawlikowskich - Rękopisy Biblioteki Pawlikowskich

Zbiór rękopisów i Archiwum Pawlikowskich - Archiwum Pawlikowskich

Zbiór rękopisów i Archiwum Pawlikowskich - Archiwum Pawlikowskich

Archiwum Radzimińskich

Archiwum Sapiehów z Krasiczyna - Archiwum Krasiczyńskie

Archiwum Sapiehów z Krasiczyna - Archiwum Teofilpolskie

Archiwum Sapiehów z Krasiczyna - Archiwum Romanowskie

Archiwum Sapiehów z Krasiczyna - Papiery Leona i Adama Sapiehów

Archiwum Sapiehów z Krasiczyna - Archiwum Stanisława Zamoyskiego

Archiwum Sapiehów z Krasiczyna - Teki materiałów sapieżyńskich

Archiwum Sapiehów z Krasiczyna - Katalogi Archiwum i Biblioteki Krasiczyńskiej

Archiwum Sapiehów z Krasiczyna - Archiwum Adama Chmary wojewody smoleńskiego

Archiwum Sapiehów z Krasiczyna - Rękopisy i druki

Archiwum Sapiehów z Krasiczyna - Nabytki różne XX. Sapiehów

Archiwum Sapiehów z Krasiczyna - Archiwum dominum Krasiczyńskiego

Archiwum Sapiehów z Krasiczyna - Archiwum Wołłowiczów z Luszniewa

Papiery Kazimierza Tyszkowskiego

Archiwum Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego

Rękopisy Aleksandra Czołowskiego

Rękopisy Aleksandra Czołowskiego

Rękopisy Aleksandra Czołowskiego

Teki Antoniego Schneidra - Alfabetyczny skorowidz miejscowości w Galicji

Teki Antoniego Schneidra - Skorowidz miejscowości w Galicji wg powiatów

Teki Antoniego Schneidra - Materiały dotyczące heraldyki i sfragistyki miast galicyjskich

Teki Antoniego Schneidra - Zbiór materiałów do historii różnych miejscowości Bukowiny

Teki Antoniego Schneidra - Zbiór materiałów dotyczących zabytków archeologicznych Galicji i ogólnych zagadnień archeologii

Teki Antoniego Schneidra - Materiały do statystyki Galicji

Teki Antoniego Schneidra - Kolekcja materiałów do Encyklopedii Krajoznawstwa Galicji
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.