Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Kurkliszki, pow. trocki

18.10.2016 17:35
Kurkliszki, wieś, pow. trocki, 1 okr. adm., na płd.-wsch. od mka Jewje, nied. jezior Baka i Siemiut, o 10 w. od Trok, miała 1866 r. 17 dm., 156 mk. R. 1592 d. 3 paźdz. Aleksander Siemaszko wydaje synowi swemu Mikołajowi prawo darowne na K. W r. 1598 d. 31 grud. Bohdan Maciejewicz Ogiński podkomorzy trocki, nabyte od Mikołaja Siemaszki K. sprzedaje Jerzemu Radoszyńskiemu za 600 kóp groszy litewskich; 1600 r. d. 25 pażdz. Radoszyński sprzedaje je Tymofejowi Bace i żonie jego Helenie z Radoszyńskich; w r. 1639 d. 12 lipca Andrzej Tymofejewicz Baka sprze daje K. Samuelowi Ogińskiemu ciwunowi tro ckiemu za 4000 kóp groszy; 1688 r. 1 paźdz. Marcyan Ogiński testamentem leguje K. domi nikanom trockim. R. 1776 d. 28 maja Franciszek de Raes sędzia grodzki trocki otrzymuje od króla Stanisława Augusta przywilej juris caduci na K, Stąd proces de Raesa z dominikanami, którzy praw swoich na K Ogińskim ustąpili. Proces zakończył się ugodą r. 1779 d. 30 grud. Ogińska zrztkła się K. na rzecz de Raesa, który wydanym 1781 r. d. 15 stycznia dokumentem zobowiązał się dominikanom trockim wypłacić 16000 zł. R. 1799 dobra K. posagowe De Raessówny Racheli Romerowej Michałowej, marsz. gub. wileńs. Nabył je potem Kotłubaj Edward i w 1860 roku sprzedał generałowi Stolypinowi.
[SGKP]