Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Szlachta herbowa a szlachta z nadania

19.11.2016 09:20
Witam,

Mam pewien problem dot. jednego z rodów, którego krew płynie w moich żyłach. Otóż posiadam informacje potwierdzające, że jest to szlachta danego herbu, jednak w innym miejscu (tj. w akcie urodzenia) jest informacja, iż przedstawiciele tego rodu są szlachcicami II rzędu, czyli uzyskali tytuł za zasługi wojskowe.

Czy te dwie informacje się wykluczają? Tj. czy szlachta II rzędu mogła mieć swój herb?

Pozdrawiam serdecznie,
Przemek

Odpowiedzi (1)

4.11.2017 11:56
A taka nobilitacja nie wiązała się czasem z adopcją do konkretnego herbu? Na stronie AGAD można znaleźć takie wypisy

1590.04.17
Zygmunt III nobilituje Jakuba Gorczyckiego*, który podczas walk o Połock służył pod Mikołajem Mieleckim, wojewodą podolskim. Gorczycki był także domownikiem kasztelana połanieckiego [Andrzeja]** Niedrzwieckiego. Zasłużył się w czasie interregnum. Został adoptowany do herbu Jastrzębiec przez Wawrzyńca Jurkowskiego, poborcę podatków województwa sandomierskiego.W imieniu posłów przedstawiał sprawę Stanisław Bykowski, kasztelan konarski łęczycki, starosta sieradzki.
łac.
Datum: Lublin. *A.Wajs, Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty... s. 28, Z. Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce (1404-1794), [w]: Materiały do biografii genealogii i heraldyki polskiej. Źródła i opracowania. T. IX, Buenos Aires - Sztokholm 1987, s. 42; **K. Niesiecki, Herbarz, T. VI, s. 540
MK 133, k. 419v-421 [SMK II, nr 201]