Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Lista zdrajców z 1863 roku - wileńskie, grodzieńskie

9.02.2017 21:32
Lista zapomóg, które otrzymały rodziny osób skazany przez policję powstańczą.
Lista została opublikowana w Kuryerze Wileńskim 5.11.1863 - gazecie całkowicie kontrolowanej przez władze zaborcze, nazywającej powstańców "bandami". Należy pamiętać, że lista ta nie musi być zgodna ze stanem faktycznym, gdyż gazeta ta roiła się od manipulacji i kłamstw - jak np. doniesienia o fantastycznych zwycięstwach regularnego wojska (czyli Kozaków i moskiewskich służbistów) stającego w obronie "ojczyzny" (Moskwy) nad "bandami" - czyli oddziałami powstańczymi. Kuryer opisywał też w tym czasie wspaniałą aktywność włościan lojalnych wobec JEGO MAJESTATU (forma zapisu kapitalikami stosowana do Cara).

Lista z pewnością nie jest kompletną i ma znaczenie propagandowe. Należy jednak pamiętać, że wyrok powieszenia od władz powstańczych otrzymywali przede wszystkim zdrajcy i donosiciele. Tzw "żandarmi wieszający" byli potem skazywani na śmierć lub wieloletnie katorgi.

Apemin Jan – wieś Żółtki, powieszony przez powstańców, wdowa z dwoma córkami otrzymała 150 rubli zapomogi cesarskiej, pow. białostocki
Bażylewicz Adam – powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Celiński Józef – zamordowany i wrzucony do wody, wdowa Petronela z córką otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, gub grodzieńska
Chomicki Jan – miasto Suraż, powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 250 rubli zapomogi cesarskiej, pow. białostocki
Cyprys Kazimierz – Judrany, powieszony przez powstańców, wdowa Joanna z dziećmi otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Danilewicz Józef – miasto Worń, dymisjonowany podoficer floty, powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 400 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Diatłowski Kazimierz – wieś Bohdanańce, powieszony przez powstańców, rodzina otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Dmitrjew Michał – dymisjonowany żołnierz, powieszony przez powstańców, wdowa z córką otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. bielski
Falkowski Franciszek – wieś Grabowiec, powieszony przez powstańców, wdowa z synem otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. bielski
Gerus Ignacy – dymisjonowany szeregowiec, powieszony przez powstańców, wdowa Zofia z dziećmi otrzymała 150 rubli zapomogi cesarskiej, pow. bielski
Gocowa Marianna – powieszona przez powstańców, sześcioro dzieci otrzymało 400 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Gołowacz Jakub – włość kryńska, gromada , przez powstańców, wdowa Regina z dziećmi otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, gub grodzieńska
Grasiok Adam – dymisjonowany podoficer, powieszony przez powstańców, wdowa z czwórką dzieci otrzymała 300 rubli zapomogi cesarskiej, pow. bielski
Grygorowicz Walerian – parafia małacka, powieszony przez powstańców, wdowa Felicjanna z dziećmi otrzymała 350 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Harasimowicz Aleksy – wieś Sobiatyno?, powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. brzeski, gub. grodzieńska
Herszówna Zbunczykowa Ica – raniona przez powstańców, otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. brzeski, gub. grodzieńska
Hildebrandt Jan – zmarły od ran otrzymanych w potyczce z powstańcami, rodzina otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. brzeski, gub. grodzieńska
Horbacz Mikołaj – powieszony przez powstańców, wdowa z szóstką dzieci otrzymała 250 rubli zapomogi cesarskiej, pow. wołkowyski
Hrynczuk Józef – dymisjonowany podoficer, powieszony przez powstańców, wdowa ojciec otrzymał 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. wołkowyski
Jafremow Ignacy – Wiłkomierz, powieszony przez powstańców, wdowa Awdotia Stepanowa z dziećmi otrzymała 250 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Januszewicz – dymisjonowany felczer, powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. białostocki
Jarmoszuk Jerzy i Jan syn – powieszony przez powstańców, córka Eudoksja i wdowa po synu Matrena z dziećmi otrzymały 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kobryński
Jeszerski Emilian – Ryga, ciężko ranny w potyczkach w powstańcami, otrzymał 100 rubli zapomogi cesarskiej, gub. witebska
Józefowicz Teodor – powiat piński, powieszony przez powstańców, wdowa Dominika z dziećmi otrzymała 500 rubli zapomogi cesarskiej, gub. witebska
Juchniewicz Marek – mieszczanin, schwytany przez powstańców i oswobodzony przez wojska, które rozbiły bandę, otrzymał 50 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Kac Matys – wieś Żosielska, starozakonny, powieszony przez powstańców, rodzina otrzymała 50 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Karwacki – wieś Maszczony, znaleziony zakopany w ziemi przed powstańców, rodzina otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. bielski
Karwacki Lucjan – znaleziony zakopany w ziemi przed powstańców, wdowa z dziećmi i siostra otrzymały 250 rubli zapomogi cesarskiej, pow. bielski
Kawecka Petronela – żona dymisjonowanego szeregowca, męczona przez powstańców, otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Każedub Sofroń – wieś Temkowa, utonął w Prypeci przy zatrzymaniu parostatku, podejrzanego o przewóz niewiadomych ludzi i broni dla powstańców, rodzina otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, gub. witebska
Każura Jan – syn Jerzego, rozstrzelany przez powstańców, wdowa Agnieszka z dziećmi otrzymała 75 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Każura Jan – syn Jana, rozstrzelany przez powstańców, wdowa Marcela otrzymała 30 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Kinder Piotr – szemilska gmina skarbowa, powieszony przez powstańców, wdowa z dwoma synami otrzymała 75 rubli zapomogi cesarskiej, powiat wileński
Korzela Antoni – powieszony przez powstańców, wdowa Emilia Iwanowa z synem otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Kozyrski – Tryszki, powieszony przez powstańców, wdowa Wiktoria otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Kryszczuk – powieszony przez powstańców, wdowa Anna z synem otrzymała 50 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Kulesza Ignacy – włość hołowczycka, powieszony przez powstańców, wdowa otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. wołkowyski
Kułażenko Stefan – wieś Rudki, utonął w Prypeci przy zatrzymaniu parostatku, podejrzanego o przewóz niewiadomych ludzi i broni dla powstańców, rodzina otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, gub. witebska
Kurhanowicz – radca dworu, powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 250 rubli zapomogi cesarskiej, pow. bielski
Kuroczka Jakub – powieszony przez powstańców, wdowa Anastazja z czteroma synami otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Kutrynczuk Jan – powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. białostocki
Kutryszczuk Kudrawicz Józef – wieś Perechody, powieszony przez powstańców, wdowa z córką otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. białostocki
Lachowicz Marcin – włościanin zabity we dworze Żukorany, wdowa z dzieckiem otrzymała 75 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Lehczenko Symon – dymisjonowany podoficer, powieszony przez powstańców, ojciec i wdowa z dziećmi otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Lejtan Justyn – powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Łanik Jan – wieś Żółtki, powieszony przez powstańców, wdowa z dwoma córkami otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. białostocki
Łazarczuk Wincenty – wieś Dobromyśl, powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. słonimski
Łukaszewicz Marcin – gmina sumiliska, powieszony przez powstańców, rodzina otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Mackiewicz Jan – gmina kamiońska, powieszony przez powstańców, rodzina otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Makarewicz – wieś Soroki, zakopany żywcem przez powstańców, rodzina otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, gub grodzieńska
Makarewicz Maciej – włość jeziornicka, powieszony przez powstańców, wdowa z synem otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. słonimski
Makaruk Stefan – wieś Wietoszki, powieszony przez powstańców, wdowa z synem otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kobryński
Malewicz – kapłan kołoczańskiej cerkwi, męczony przez powstańców, otrzymał 50 rubli zapomogi cesarskiej, gub. witebska
Manczuk Jan – powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 150 rubli zapomogi cesarskiej, pow. słonimski
Margeld Aleksander – Austria, powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 300 rubli zapomogi cesarskiej, pow. białostocki
Michajłow Wawryszewicz Jan – kolonia Nejdorf, zabity w potyczce z powstańcami, rodzina otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. brzeski, gub. grodzieńska
Możejko Józef – dymisjonowany podoficer, powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 300 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Muśnicki Tadeusz – Nowoaleksandrowsk, powieszony przez powstańców, wdowa otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Muzel? Michał – wieś S(…), powieszony przez powstańców, matka i wdowa z dziećmi otrzymały 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. bielski
Niewiarowicz Tomasz – wieś Bujwidziszki, męczony i rozstrzelany przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 110 rubli zapomogi cesarskiej, powiat wileński
Oniskow Hapaniuk Bazyli – wieś Nowosiołka Domaszewska, zabity w potyczce z powstańcami, rodzina otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. brzeski, gub. grodzieńska
Pasternakow Bilim – powieszony przez powstańców, wdowa otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Perkowski Michał – wieś Rogówek, powieszony przez powstańców, wdowa otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. białostocki
Prokopuk Tomasz – powieszony przez powstańców, ojciec i wdowa z córkami otrzymali 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. brzeski, gub. grodzieńska
Radzicki Michał – dymisjonowany żołnierz, powieszony przez powstańców, wdowa otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. bielski
Rodjonow Jerzy – powiat dyneburski, ciężko ranny w potyczkach w powstańcami, otrzymał 100 rubli zapomogi cesarskiej, gub. witebska
Rodkiewicz Klara – żona dymisjonowanego szeregowca, powieszona przez powstańców, mąż i dziećmi otrzymał 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. wołkowyski
Ropacki Roman – kapłan, wieś Kotry, powieszony przez powstańców, rodzina otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. prużański
Rudonis Jan – wieś Kibury, powieszony przez powstańców, rodzina otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Ryll Michał – syn Jana, spalony w domu strażniczym w czasie potyczki z powstańcami, rodzina otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. brzeski, gub. grodzieńska
Rytmas Ludwik – miasto Mielnik, powieszony przez powstańców, wdowa z synem otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. bielski
Sapykin Jakub – Kowno, powieszony przez powstańców, wdowa Helena Iwanowa z dziećmi otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Siedeniewski Jan – wieś Bohdanańce, powieszony przez powstańców, rodzina otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Siemionczuk Wawrzyniec – okaleczony przez powstańców, otrzymał 250 rubli zapomogi cesarskiej, pow. białostocki
Skorupski Jan – wieś Perechody, powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. białostocki
Smołka Maciej – wieś Krynki, powieszony przez powstańców, wdowa i córka z rodziną otrzymały 150 rubli zapomogi cesarskiej, pow. białostocki
Sosunow Miron – Kowno, powieszony przez powstańców, wdowa z córkami otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Stanisławski – zabity przez powstańców, wdowa Aniela Stanisławska z szóstka dzieci otrzymała 400 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Stupczyk Józef – powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. słonimski
Szormun Jan – Wiszniew, powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Sztafanowicz Jan – wieś Bohdanańce, powieszony przez powstańców, rodzina otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Szyliński Tomasz – gromada wieszwiańska, powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Szymelewicz – Sutoropowszczyzna, powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Świetiuk Bazyli – powieszony przez powstańców, wdowa Eufemia z dziećmi otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. brzeski, gub. grodzieńska
Tomaszewicz Andrzej – brat wyżej wymienionego, dręczony i pozbawiony języka, otrzymał 250 rubli zapomogi cesarskiej, powiat wileński
Tomaszewicz Jan – wieś Białuń, powieszony przez powstańców, wdowa otrzymała 275 rubli zapomogi cesarskiej, powiat wileński
Wagner Wilhelm – Królestwo Polskie, powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. białostocki
Walus Jan – dymisjonowany szeregowiec, powiat telszewski, powieszony przez powstańców, wdowa otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Wawrzeniuk Franciszek – powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi i siostra otrzymały 150 rubli zapomogi cesarskiej, pow. białostocki
Wiszholc Fryderyk – nauczyciel, wieś Łysków?, zastrzelony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. wołkowyski
Wojciukiewicz Adam – wieś Bohdanańce, zastrzelony przez powstańców, rodzina otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Wołczek Michał – dymisjonowany żołnierz, powieszony przez powstańców, wdowa z dziećmi otrzymała 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Wołek Ignacy – powieszony przez powstańców, wdowa z córką otrzymała 50 rubli zapomogi cesarskiej, pow. trocki
Zasek Jankiel – powieszony przez powstańców, ojciec otrzymał 100 rubli zapomogi cesarskiej, pow. białostocki
Zenent Jan – syn Marcina, zabity w potyczce z powstańcami, rodzina otrzymała 200 rubli zapomogi cesarskiej, pow. brzeski, gub. grodzieńska
Zukowski Michał – powieszony przez powstańców, wdowa z dziesięciorgiem dzieci otrzymała 500 rubli zapomogi cesarskiej, pow. kowieński
Żukow Aleksy – męczony przez powstańców, wpadł w chorobę, otrzymał 200 rubli zapomogi cesarskiej, gub grodzieńska

Baza Powstańców Styczniowych
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.