Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Łucko-żytomierska diecezja

12.02.2017 02:22
Diecezja łucko-żytomierska obejmowała ok 1890 r. dekanaty:

żytomierski
łucki
dubieński
włodzimierski
kowelski
rówieński
ostrogski
zasławski
starokonstantynowski
krzemieniecki
owrucki
kamieniecki
proskurowski
latyczowski
lityński
winnicki
bracławski
bałcki
jampolski
mohylowski
uszycki
kijowski
berdyczowski
skwirski
humański
zwinogródzki
brusiłowski

Odpowiedzi (1)

20.03.2017 21:08
Powyższe zestawienie oprócz dekanatów diecezji łuckiej i diecezji żytomierskiej obejmuje także dekanaty diecezji kamienieckiej, która została podporządkowana w 1883 r. biskupowi łucko-żytomierskiemu.