Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

roboczy - parafie

12.02.2017 11:04
TELSZEWSKA

abelcki -
janiszkowski -
kowieński -
krozki -
poniewieski - Kryniczew, Pompiany, Brunowiszki i Anciszki albo Wysoki Dwór
retowski -
szydłowski -
nowoaleksandrowski - Zawierz, Pelikany
wiekszniański - Kurtowiany, Łącków, Łajżew, Pokopie, Tryszki
wiłkomierski -
wornieński -
kurlandzki -
semigalski -

ŁUCKO-ŻYTOMIERSKA

żytomierski
łucki
dubieński
włodzimierski
kowelski
rówieński
ostrogski
zasławski
starokonstantynowski
krzemieniecki
owrucki
kamieniecki
proskurowski
latyczowski
lityński
winnicki
bracławski
bałcki
jampolski
mohylowski
uszycki
kijowski
berdyczowski
skwirski
humański
zwinogródzki
brusiłowski

Komentarze (1)

12.02.2017 17:18
Dekanat Wileński - miejski

Dekanat Wileński – „zamiejski”
nr 10 Suderwa
nr 15 Czabiszki

Dekanat Wileński – „po ujeździe”
nr 20 Gierwiaty
nr 22 Michaliszki
nr 29 Worniany
nr 30 Słobódka

Dekanat Giedrojski
nr 36 Korwie

Dekanat Trocki
Dorsuniszki
Giegużyn
Poporcie
Kowale

Dekanat Merecki
nr 55 Rudniki
nr 56 Niemonojcie
nr 57 Olita i Oława
nr 58 Piwoszuny
nr 60 Hanuszyszki
nr 64 Dorsuniszki
nr 65 Birsztany
nr 66 Kowale
nr 68 Punie

Dekanat Oszmiański
nr 71 Bienica
nr 73 Holszany
nr 74 Krewo
nr 76 Smorgonie
nr 77 Soły
nr 78 Żuprany
nr 79 Hermaniszki

Dekanat Wiszniewski
nr 81 Wiszniów
nr 82 Geraniony i Dziewieniszki
nr 83 Zabrzezie
nr 84 Wołożyn
nr 85 Łosk
nr 86 Surwiliszki
nr 87 Iwie i Dudy
nr 88 Derewna
nr 89 Traby
nr 90 Horodziłowo
nr 91 Lipniszki
nr 92 Oborek
nr 93 Konwaliszki
nr 94 Subotniki i Łazduny
nr 95 Naliboki

Dekanat Swieciański
nr 96 Święciany
nr 97 Daugieliszki i Przyjaźń
nr 98 Hudociszki
nr 99 Kołtyniany
nr 100 Komaje
nr 101 Korkożyszki
nr 102 Łabonary
nr 103 Łyngmiany
nr 104 Łyntupy
nr 105 Melegiany
nr 106 Połusze
nr 107 Serekpol
nr 108 Strunojcie
nr 109 Twerecz
nr 110 Kukuciszki

Dekanat Wilejski
nr 123 Budsław
nr 124 Chochłowo
nr 125 Chorzów
nr 126 Dołhinowo
nr 127 Ilja
nr 128 Kościeniewicze
nr 129 Krzywicze
nr 130 Kurzeniec
nr 131 Krasne Sioło
nr 132 Lebiedziew
nr 133 Mołodeczno
nr 134 Olkowicze
nr 135 Radaszkowicze
nr 136 Spas

Dekanat Nadwilejski
nr 137 Duniłowicze pierwsze i Dzierkowszczyzna
nr 138 Duniłowicze drugie
nr 139 Łuczaj
nr 140 Miadzioł
nr 141 Parafianowo
nr 142 Wołkołata
nr 143 Zadziew

Dekanat Dziśnieński
nr 145 Postawy
nr 147 Głębokie
nr 148 Hermanowicze
nr 150 Łużki
nr 152 Mosarz
nr 153 Pohost
nr 154 Prozoroki
nr 155 Udział
nr 156 Zadoroż

Dekanat Lidzki
nr 157 Lida
nr 158 Białohruda
nr 159 Dziembrów
nr 160 Jelna
nr 161 Lack
nr 162 Nieciecz
nr 163 Nowydwór
nr 164 Różanka
nr 165 Szczuczyn
nr 166 Żołudek
nr 167 Zyrmuny

Dekanat Raduński
nr 171 Iszczołna
nr 173 Ossowa
nr 175 Wawiórka
nr 176 Weranowa
nr 177 Zabłocie

Dekanat Wołkowyski
nr 199 Szydłowicze
nr 204 Zelwa
nr 205 Strubnica
nr 206 Hniezna

Dekanat Słonimski
nr 207 Słonim
nr 208 Różanna
nr 209 Dereczyn
nr 210 Dworzec
nr 211 Nowo-Dziewiatkowicze
nr 212 Kossów
nr 213 Łukonica
nr 214 Mołczadź
nr 215 Olszew
nr 216 Rendzinowszczyzna
nr 217 Rohotna
nr 218 Zdziacioł

Dekanat Próżański
nr 219 Próżany
nr 220 Szereszów
nr 221 Kiwatycze
nr 222 Sielec
nr 223 Bereza
nr 224 Siehniewicze

Dekanat Kobryński
nr 225 Kobryń
nr 226 Horodec
nr 227 Braszewicze
nr 228 Janów
nr 229 Bezdzież
nr 230 Dywin
nr 231 Zbirohy
nr 232 Krupczyce

Dekanat Brzeski
nr 237 Wielanów
nr 240 Mielejczyce
nr 241 Mrozowice

Dekanat Bielski
nr 261 Ciechanowiec
nr 262 Dołubow
nr 263 Domanów
nr 270 Narew
nr 275 Rutka
nr 279 Strabla

Dekanat Sokólski
nr 294 Kundzin