Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Proszę o przetłumaczenie (3)

16.07.2017 22:27
Witam
Proszę o przetłumaczenie aktu urodzenia pra pra babci.

Komentarze (14)

30.07.2017 13:24
Kuszyna 284
Działo się w Osjakowie dnia 22.11.1891 r. o 12.00 pojawił się osobiście Józef Płóciennik rolnik z Kruszyny 48 lat i w obecności Andrzeja Sekiety 50 lat i Józefa Chabrysiaka 52 lata okazał nam dziecko płci żeńskiej urodzone w Kuszynie dnia 20.11.br. o 6.00 z jego ślubnej małżonki Ewy z d. Iżykowska 27 lat. Dziecku dano na chrzcie imię Marianna. Chrzestnymi byli Antoni Pawlak i Jadwiga Drutowska. Akt ten odczytano i jako, że stawający i świadkowie byli niepiśmienni - ja go tylko podpisałem.

pozdrawiam
Małgorzata
26.08.2017 10:42
Baaardzo dziękuję!!!
5.10.2017 15:31
Idąc tym tropem dotarłem do aktu ślubu. I tutaj znów mam prośbę o przetłumaczenie.
Dziękuję
Pozdrawiam
Arek Otręba
8.10.2017 19:51
Dombrówki lub Dąbrówki (?) Działo się w Osjakowie14.11/26.11.1879
W obecności świadków Andrzeja Sekiety 45 l. i Kazimierza Borczyka 60 l., rolników zamieszkałych w Kruszynie zawarto religijny związek małżeński pomiędzy Józefem Płóciennikiem, rolnikiem, wdowcem po Eleonorze Płóciennik zmarłej we wsi Kruszyna 27.06/9.07. b.r., urodzonym w Kruszynie, synem zmarłego Dominika i żyjącej Marianny zd Borczyk, zamieszkałym przy rodzinie w Kruszynie, 36 l
z Ewą Jerzykowską, panną, ur. w Burzeninie, córką Jana i zmarłej Marianny zd Pietrowska, zamieszkałą przy ojcu, rolniku w Dombrówkach (nie zidentyfikowałam tej miejscowości - może już nie istnieje), 21 (?) l
Ślub poprzedziły 3 zapowiedzi. Nie zawarto umowy przedślubnej. Ślubu udzielił ks. Józef Górski proboszcz tutejszej parafii. Akt przeczytano i z powodu niepiśmienności tylko ja go podpisałem. Podpis księdza

M.
8.10.2017 21:32
Bardzo dziękuję.
Zastanawiam się tylko nad wiekiem Ewy Iżykowskiej w momencie ślubu (Pytajnik przy dacie 21 l). Porównując Akt urodzenia ich córki Marianny (prababci mojej żony) z samego początku wątku wychodzi, że w momencie ślubu miała 15 lat.
9.10.2017 00:18
Jednak miała 21 lat. Znalazłem jej akt urodzenia w Burzeninie.
Baaardzo dziękuję
9.10.2017 00:18
Jednak miała 21 lat. Znalazłem jej akt urodzenia w Burzeninie.
Baaardzo dziękuję
9.10.2017 12:18
Rzeczywiście w obu aktach jest spora różnica wieku.
W akcie ur. dziecka tak jakby ur. się w 1864 r. a w akcie ślubu w 1858 r.

No cóż wiek, był podawany niedokładnie - ważne, że znalazł się jej akt ur.

M.
10.10.2017 22:46
Podążając tym tropem znalazłem akt otwierający mi drogę do nowej gałęzi, której nie umiałem odnależć. Proszę o tłumaczenie.
Pozdrawiam
Arek
12.10.2017 16:06
53 Kruszyna
Działo się w Osjakowie 27.01./9.02.1909 o 11.00.
Okazało się, że w obecności świadków Władysława Matusiaka 32 l. i Dionizego Krzywańskiego 42 l., rolników z Kruszyny zawarto religijne małżeństwo pomiędzy Maciejem Kołodziejem, kawalerem, 21 l., ur. w Pichlicach parafii Walichnowy, zamieszkałym przy rodzicach, rolnikach w Kruszynie, synem Jana i Anastazji Świątyś? z Marianną Płóciennik, panną, 17 l. urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach rolnikach w Kruszynie, córką Józefa i Ewy Iżykowskiej.
Były 3 zapowiedzi. Nie zawarto umowy przedślubnej. Było pozwolenie rodziców na ślub. Ślubu udzielił ks. Bolesław Michnikowski proboszcz parafii Osjaków. Akt odczytano i tylko przeze mnie podpisany został z powodu niepiśmienności świadków i nowożeńców.
19.10.2017 21:23
Po raz kolejny dziękuję i proszę o więcej:)

Arek
27.10.2017 17:47
1. Ryś Walichnowy 20.12.1887/1.1.1888
ojciec Jan Kołodziej, rolnik z Kolonii Ryś, 26 lat
świadkowie Antoni Wójcik 33 l., Jan Golec 56 l.
dziecko płci męskiej urodzone 16/28.12.1887 o 21.00
matka Anastazja Świętek żona, 23 l.
imię dziecka Maciej
chrzestni Antoni Wójcik, Rozalia Grelina
27.10.2017 17:53
8. Prusak Walichnowy 12/24/8.1885 o 13.00
świadkowie Wojciech Rosiak 38 l., Franciszek Gałą 46 l.
pan młody Jan Kołodziej, kawaler, 23 l., ur. i zam. przy rodzicach rolnikach w Pichlicach
syn Idziego i Wiktorii Wójciak
panna młoda Anastazja Świętkówna 23 l., ur. i zam. przy rodzicach rolnikach w Kolonii Prusak
córka Ferdynanda i Joanny Felusiak
ślubu udzielił ks. Andrzej Pawicki
27.10.2017 22:22
Wielkie dzięki!!!