Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Gałęzowska

30.10.2017 04:06
Zofia Gawronska (zd Gałęzowska) born 1902 Lachow? This information is from Russian paszport 1942.(deported to Siberia)
Searching for her parents, sisters ( 1 is Mania ) other ?, brother Tadeusz. She is my Maternal grandmother
Zofia & Ignacy - children- Jadwiga 1923/24, Regina (my mother) 1928, Henryk, Zbigniew, Edward - all born Poland.
Krystyna 1940 born Siberia.
Zofia & children deported to Siberia Luty 1940. Russians threw them out of their home, No.6, osada Róża, Mikulicze, Włodzimierz, Wołyński.
Could you find her family & her parents family, Please

TŁUMACZENIE

Zofia Gawronska (zd Gałęzowska) ur. 1902 Lachów? Te informacje pochodzą z Russian paszport 1942. (deportowane na Syberię)
Szukam rodziców, sióstr (1 jest Mania) inni ?, brat Tadeusz. To moja babcia matka
Zofia i Ignacy - dzieci - Jadwiga 1923/24, Regina (moja matka) 1928, Henryk, Zbigniew, Edward - wszystkie urodzone w Polsce.
Krystyna 1940 urodziła się w Syberii.
Zofia i dzieci deportowane na Syberię Luty 1940 r. Rosjanie wyrzucili ich z domu, nr 6, osada Róża, Mikulicze, Włodzimierz, Wołyński.
Czy mógłbyś znaleźć rodzinę i rodziców, proszę