Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Birczańskie huty szkła na pocz- XIXw

10.11.2017 10:22
W okolicach Birczy istniało kilka hut szkła (niem: Glashutte) z racji na doskonałe piaski.
"Hesperus oder Belehrung und Unterhaltung für die Bewohner des österreichischen Staats von Christian Carl Andre" - na rok 1818 wymienia iż istnieją tam 4 huty: Suffczyna, Łodzinka Górna i Jawornik Ruski (dwie).
Warzelnia soli potasowych (niem: Potaschenfiederei) na rzecz tych hut znajdowała się w miejsc. Rozpucie na gruntach prywatnych.
J. Porembalski w pamiętniku wspomina że szkło z tych hut było znane w całej Polsce, a jego dziadek Jerzy wyrabiał szkło zielone - medyczne.

Własność wsi

Jawornik Ruski (par. Dylągowa)
1780 Franciszek Dunin-Wąsowicz
1785 Antoni Giżycki (mąż Rozalii Dunin-Wąsowicz)
1787 Wincenty Dunin-Wąsowicz
1801 Walenty Ostrowski (część)
1804 Ludwik Dunin-Wąsowicz
1800 Józef Jaruzelski
1805 Piotr Kłodawski
1806, 1833, 1838 Kazimierz Gozdowicz
1828 1831 Kleofas Dulęba (zięć Gozdowicza)

Łodzinka Górna (par. Bircza)

1780, 1801 Walenty Ostrowski (posiada też część w Jaworniku Ruskim)
1804 Józef Ostrowski
1831, 1843 Feliks Nowosielecki

Suffczyna (par. Bircza)
1823 Wojciech Dębiński
1832 Kazimierz Dębiński
1853 Wojciech Dębiński

Rozpucie
1804, 1853 Stanisław Humnicki
1864 Władysław Humnicki

Komentarze (1)

10.11.2017 10:24
W hucie oprócz zwykłych pracowników byli zatrudnieni wyżsi specjaliści na posadzie szklarza (vitrarius). Wśród osób wymienianych w księgach metrykalnych:
- Franciszek Mossbauer (później także w hucie szkła w m. Majdan pod Stanisławowem