Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Jaśniszcze, pow. brodzki

29.02.2008 23:00
Jaśniszcze

Jaśniszcze - kaplicaJaśniszcze, (po rusku Jasnyszcze), wieś w pow. brodzkim, Wieś w pow. brodzkim (32 km.) na płd-wsch. od Podkamienia, 10 kil. na płd. od urzędu pocztowego w Podkamieniu. Na półn. leżą Palikrowy i Kutyszcze, na wsch. Seredec, na płd. Podberezce, na zachód Wierzbowczyk. Wzdłuż granicy wsch. płynie od półn. na płd. potok bezimienny, skręca na zach., tworzy granicę płd, rozlewa się w staw i wpada poza obrębem wsi do Seretu. Jaśniszcze Widok z południaNa półn. od stawu leżą zabudowania wiejskie a na półn. od nich dochodzi najwyższy punkt obszaru 376 m.
Własność większa ma roli ornej 231, łąk i ogr. 131, pastwisk 7, lasu 151; własn. mniej, roli ornej 359, łąk i ogr. 66, pastwisk 8 mr.
Wedle spisu z r. 1880 było 409 mk. w gminie, 46 na obszarze dworskim; wedle szematyzmów z r. 1881 mk. obrz. rzym.-kat. 102, gr.-kat. tutaj i w Kutyszczu 628. W 1885 gruntów wiejskich 457 morgów (dochód 702zł, podatek 159zł), gruntów dworskich 387 mrg. (dochód 413, podatek 94 zł). Wg spisu z 1890 roku obszar dworski: 10 domów, 33 mężczyzn, 30 kobiet, 32 rzymmskich-katolików, 17 greko-katolików, 14 żydów, 1 osoba mówiąca po niemiecku, 60 po polsku, 2 po rusińsku; obszar wiejski: 66 domów, 237 mężczyzn, 239 kobiet, 88 rzymskich-katolików, 381 greko-katolików, 7 żydów, 6 mówiło językiem niemieckim, 7 polskim, 462 rusińskim [29]
Ogółem 590 mrg gruntów urodzajnych ornych, 197 łąk i 30 pastwisk.
Parafia rzymsko katolicka w Podkamieniu, gr. kat. w Kutyszczu.
We wsi szkoła niezorganizowana. [2][1]. Szkoła w Jaśniszczach powstała w 1873 do której w 1885 uczęszczało 46 dzieci. Szkoła nie posiadała ogrodu. Język wykładowy ruski.
W 1885 we wsi istniał młyn o trzech kamieniach i Kasa Pożyczkowa o kapitale 50zł.
W latach 1943-45 było to miejsce morderstw dokonywanych przez UPA.

[attachment]jasniszcze1820_mapire_eu.jpg
[attachment]9a. jasniszcze3_1855.jpg
[attachment]9. jasniszcze3_mapire_staatsarchiv_at.jpg
[attachment]Jasniszcze_1872.jpg
[attachment]Jaśniszcze_1879.png
[attachment]Jasniszcze_1911.jpg
[attachment]jasniszcze.jpg

Pałac został prawd. wystawiony przez hr. Józefa Miączyńskiego, po tym jak nabył dobra wraz z 14 wsiami. (fot). Wtedy zapewne wcześniejszy dwór przeznaczyli na mieszkanie zarządcy. Pałac posiadał wspaniały ogród i niżej położone stawy. Dwór prowadził hodowlę bydła rasy holenderskiej, a także pszczelarstwo na ok 100 pni ramowych. W pałacu byli lokaje sprowadzani ze Lwowa. Jeden miał na imię Franciszek. Był też kasjer Antoni Zaruski (fot) brat Mariusza – twórcy GOPR-u. W Pałacu mieszkało też wojsko. Dla nich gotowały dwie kucharki w kuchni służbowej. Był też Myron – służący ukraiński i duży pies który wabił się Dunaj. Po staraniach Bronisławy Jaroszewskiej hrabia wystawił kaplicę z drogą krzyżową i innymi przedmiotami zakupionymi w Polskiej firmie we Wiedniu. Ksiądz został sprowadzony z Podkamienia. Hrabina przez długi czas mieszkała w oficynie pałacowej gdyż hrabia sprowadzał dziewki ze wsi. [3] Pałac prawdopodobnie przestał istnieć w czasie działań wojennych w II Wojnie Światowej (na zdjęciach lotniczych w 1944 widać jeszcze ruiny). Po wojnie komuniści na tym miejscu postawili dwa parterowe budynki kołchozu, których fundamenty widać do dzisiaj.

JaśniszczeJaroszewscyDwór w połowie XIXw należał do Białeckich. Prawd. od 1881-1903 mieszkał w nim Franciszek Krotki - zarządca[13]. Od ok 1903-1912 mieszkali w nim Jaroszewscy - z których Kazimierz był zarządcą dóbr Miączyńskich. Był bardzo podobny do domu Mickiewiczowskiego. Był parterowy, długi i rozbudowany na jedną i drugą stronę. W środku była weranda, podparta dwoma kolumnami Na około był ogród śliczny z dużymi drzewami owocowymi: tam dąb jakiś rósł i olcha, duża, rozłożysta. Podjazdu przy samym domu nie było, tylko trzeba było iść ścieżką dosyć długą do werandy, a tam naokoło było ogrodzenie. Cała ta ścieżka była wysadzana kwiatami bo Bronisława Jaroszewska bardzo lubiła je: po jednej stronie ścieżki był jeden klomb, po drugiej drugi, a środkiem, po obu stronach tej ścieżki zawsze były sadzone piękne, duże, rozłożyste słoneczniki. To dawało tak cudny obraz przy słońcu! [wspomnienia M. Jaroszewskiej] Z dworem gdzie mieszkali Jaroszewscy kontakt utrzymywali Dominikanie z Podkamienia a w szczególności przeor i b. stary brat Sebastian. Lubili wpadać co jakiś czas. Także zaraz po wigilii i przywozili małej Marysi kilka pomarańczy. Przy dworze były psy m. in. Aza. [3]

1451 - Kazimierz Jagiellończyk nadaje wieś Jaśniszcza (Jaśniska) Stankowi i Iwankowi Dawidowiczom.
1612 - hetman Stanisław Żółkiewski nabył m.in część dóbr Jaśniszcze, od Mikołaja Białoskórskiego i Anna z Łohodowa małżonków [20]
1626 - Iwan "Guntowicz" Łoziński z Jaśniszcza stawił się do poboru [27]
1628 - szlachcic Hryc Wołczkowicz Jaśnicki z Jaśniszcz, stawił się bez konia ale z szablą i muszkietem [21]
- Iwan "Szołdra" Łoziński z Jaśniszcz - stawił się do poboru [27]
- Andrzej Łoziński z Jaśniszcz - stawił się do poboru [27]
1651 - Iwan Łoziński z Jaśniszcz - stawił się do poboru [27]
1672 - Andrzej Łoziński - współwłaściciel Jaśniszcz (1681 ożeniony z Anną Kozłowską) [27]
1861 - Bazyli i Jan Łozińscy - współwłaściciele Jaśniszcz [27]
1703 - Sebastian Czosnowski h. Kolumna po zmarłym Janie Czosnowskim - suma dla klasztoru oo. Dominikanów w Podkamieniu [6]
1707 - Sebastian Czosnowski Jaśniszcze pod zastaw dla Katarzyny Żmudzińskiej [6]
1773 - Sprawa między Sebastianem i Szymonem Czosnowskimi z jednej iWiktorem Ruszkowskim z drugiej strony (we Lwowie) o Jaśniszcze [6]
1783 - Sebastian Czosnowski zabezpieczył sumę 1000 złotych reńskich na swoich dobrach w Jaśniszczach, na zwrot dla oo. Dominikanów w Podkamieniu [30]
1788 - po dokonaniu przez zaborcę pomiarów szlachta z Jaśniszcz znalazła się w części rustykalnej, jako szlachta bez poddanych (razem ok. 60 osób). Po protestach, które otarły się aż o cesarza decyzja była negatywna.
1809 - 18.5.1809 ślub Leopold Ludwik Starzeński (ur. 27.08.1787 Psary), ojciec: Stanisław, matka: Pelagia hr. Jaksa-Bąkowska + Maria Tekla Czosnowska, ojciec: Szymon, matka: Agata Siemaszko
1811 - Ernestyna Radziejowska i Wincneta Kamińska, instalowane do dóbr Jaśniszcze po zmarłym Sebastianie Czosnowskim [6]
1828 - Wincenta Czosnowska zam Kamińska z Jaśniszcz - suma dla Piotra Dąbrowskiego [6]
1831 - Sprawa między Wincentą Kamińską a Franciszkiem Białeckim i Ernestyną Radziejowska [6]
1838 - do tego roku własność tabularna połowy: Wincenta Kamińska (druga poł. w ręku też tej rodziny - sukcesja po zmarłym Kamińskim), od 1839 już w innych rękach. [7]
1838 - rodzi się w dworku w Jaśniszczach Róża Białecka – w rodzinie szlacheckiej – później zakonnica – matka Kolumba Białecka założycielka ss. Dominikanek.
1849 - rodzi się Ignacy Sarzyński (Szarzyński), ojciec Jan, matka Justyna Buczek +(1873 Olejów) Rozalia Żelasko ur. ok. 1855, Zborów, ojciec: Filip (służący w sądzie c.k. w Zborowie ) matka: Antonina Czupkiewicz
1856 - Jaśniszcze posiada Wincenty Kamiński [24]
1864 - 30.09.1864 urodzony Hieronim Strzałkowski, obrońca Lwowa w 1918r., ogrodnik [19]
- 12.12.1864 urodzona Wiktoria Strączek, ojciec: Jan, matka: Maria Jakiel; (mąż Walenty Drozd)
1873 - Józef Miączyński przekazuje na szkołę budynek nr 26. Gmina Jaśniszcze zakłada szkołę w dawnym budynku szkolnym podarowanym przez J. Miączyńskiego. Zobowiązuje się odrestaurować go, sprawić sprzęty, wypłacać rocznie nauczycielowi 160 złr rocznie w ratach miesięcznych, ponadto dostarczyć 14 fur drzewa, 3 fury od hrabiego porąbać, 1złr rocznie na drobne wydatki, 10 złr na sprawy szkolne, a z dotacji państwowej 30zł. Miączyński zobowiązał się dostarczać drzewo, 12 złr rocznie i miał prawo wyboru nauczyciela. (Analogiczna sytuacja w dobrach hrabiego w Wierzbowczyku. W Styberówce podniesiono uposażenie) [17][22]
1878 - 31.7.1878 ślub. Józefa Michała Miączyńskiego ur. 1835 i Pauliny Marianny Rozalii Bukowieckiej ur. 1850
- urodzony Bolesław Miączyński, s. Józefa i Marii Bukowieckiej "wychowany przez ojca w majątku Jasniszcze koło Brodów w warunkach całkowicie dziwacznych: panował tam ciągły strach przed chorobą, Józio prawie nie uczył się, aby się nie przemęczył, był zniewieściały, ale przy tem z natury bardzo dobry, o doskonałych manierach towarzyskich." [15]
1879 - Franciszka Sokulska, prowadzi szkołę [10]
1880 - 409 mieszkańców w gminie, 46 na obszarze dworskim [2]
1881 - mieszkańców rz.-kat., 102, gr-kat. 628 (razem z Kutyszczem) [2]
- Franciszek Krotki rozpoczyna pracę jako administrator dóbr [13]
1885 - mieszkańców 455,
1886 - właść tabularny Józef Miączyński [11]
1889 - rodzi się tu Wasilij Romanowicz Wawryka, ukraiński pisarz i historyk austriackiego terroru wobec Łemków [12]
- brakowało nauczyciela w szkole filialnej, pensja 250zł i wolne pomieszczenie [14]
1896 - młodszy nauczyclie Sozan Chodorowski przeniesiony do Reniowa [26]
1896 - nauczyciel w szkole: Grzegorz Nazarewicz [10]
1903 - kamerdynerem jest Władyka (ma córki: Jadwigę i Zofię) [16]
1903 - 19.03 zarządca Franciszek Krotki kradnie papiery wartościowe o wartości 106.000 kr) z kasy dóbr i ucieka [13]
- administrację dóbr obejmuje Kazimierz Jaroszewski
1904 - rozpoczęto starania o wybudowanie kaplicy [8]
1905 - 14.09.1905 urodziła się w dworku Maria Jaroszewska w Niedzielę o godz. 10 wieczór w czasie burzy. Miała ona opiekunkę Rusinkę na którą mówiono Parania (Parańka) – młoda śliczna dziewczyna z bardzo długimi czarnymi włosami. [3]
- nauczyciel w szkole: Stanisław Wiączkowski [10]
1909 - manewry wojskowe dwóch dywizji Korpusu XI, wojsko stacjonuje w Palikrowach, dowództwo w pałacu w Jaśniszczach [8]
1911 - rodzi się Andrzej Józef Ignacy Miączyński - s. Bolesława i Jadwigi Sokołowskiej [8]
1913 - nauczyciel w szkole: Kazimierz Jaworski [10]
1918 - Zniszczenia wojenne: Ludność 480 osób. 32 gospodarstwa kompletnie zniszczone, 8 częściowo, zniszczona szkoła, ludność tu i w okolicy mieszka w komorach lub ziemiankach. Brak zapasów ziarna na wysiew, z 450 mórg gruntów ornych zasiano tylko 20. Na jesieni przez tereny przetoczyły się epidemie tyfusu, ospy i grypy hiszpanki, śmiertelność w niektórych wsiach wynosiła do 30 osób dziennie. Zniszczeniu uległy też zapewne zabudowania pańskie. [5]
1944 - morderstwa UPA: m.in. Maria Smaha (c. Piotra i Justyny) - zamordowana jako dziecko w kołysce; Teresa Unger - żona Stanisława [9].
- Po wtargnięciu NKWD kazano wszystkim kobietom i kobietom stawić się do pracy. Następnie pędzono je do stodoły gdzie były bestialsko gwałcone przez żołnierzy sowieckich "w sposób niemożliwy do opisania". [23]

Nazwiska występujące w XIXw Barecka, Barecki, Bączek. Boj, Byczek, Caruk, Chadziska, Chudzińska, Cinciruk, Czajkowska, Czarny, Dmytryszyn, Fedoruk, Figun, Gołębiowska. Grzechów, Jurczenko, Karetczuk, Kiełbowicz, Koretczuk. Kotowski, Kunsteter, Linkiewicz, Malinowski, Marczuk, Merszowska, Miączyński, Milewska, Mogilnicka, Narasymczuk, Netreba, Nołdanowicz, Olejnik, Orłowska, Ostrowska, Piątkowska, Powroźnik, Prochaska, Prucakiewicz, Przetocka, Sawczyński, Sińkiewicz, Smolińska, Stawryszko, Streker, Strzelecki, Surowiecka, Szaryńska, Szarzyński, Sznajder, Świętojańska, Taner, Rys, Telega, Tracz, Ukrainiec, Władyka, Woźna, Zachariewicz, Zbyrejko, (więcej danych dostępnych w redakcji GP+)

Oficjaliści w pałacu na przełomie XIX i XXw
 1. Rządca dóbr do 1903 - Franciszek Krótki
 2. Rządca dóbr od 1903 - Kazimierz Jaroszewski
 3. Żona rządcy od 1903 - Bronisława Stecka
 4. Kasjer - Antoni Zaruski
 5. Żona kasjera - Antonina
 6. Dozorca - Myron
 7. Bona do dzieci
 8. Niania - Parania
 9. 2 kucharki w kuchni dla służby
 10. Stangret
 11. Lokaj - Franciszek
 12. Kamerdyner - 1901 Jan Władyka (córki: Jadwiga, Zofia i Marianna) [25][28]
 13. nieznana funkcja ok 1880 - Bartłomiej Boj (mieszka na terenie dworskim) [4]
 14. nieznana funkcja ok 1880 - Bronisław Malinowski (mieszka na terenie dworskim) [4]
 15. nieznana funkcja ok 1880 - Mikołaj Hawryski, żona Zuzanna Łabęcka (mieszka na terenie dworskim) [4][28]
 16. Ewa vel Ewelina Kowatz 1909 - gracjalistka ur. w Brodach, umiera w wieku 74 lat [18]
[szukaj_foto]Jaśniszcze
Opowiadania z Jaśniszcz
[url]Postacie związane z Jaśniszczami[/url]

Bibliografia

[1] Sokalski, B., Rys geograficzno-statystyczny złoczowskiego okręgu szkolnego wraz z dokładnym opisem poszczególnych miejscowości powiatów (złoczowski i brodzki)
[2] SGKP
[3] Opowiadania Marii Jaroszewskiej
[4] Wykaz mieszkańców Jaśniszcze (rękopis)
[5] Z dziejów walk i cierpień na Kresach
[6] Oss. 141-III-612
[7] Materiały do monografii i historyi rodzin Kamieńskich i kamińskich, Lwów 1854-6
[8] Kronika klasztoru oo. Dominikanów w Podkamieniu...
[9] podkamien.yoyo.pl
[10] Szematyzmy
[11] Naj.
[12] donbassrus.dn.ua
[13] Kuryer Lwowski 29.03.1903
[14] Kuryer Lwowski, 19.9.1889
[15] Pamiętnik Babci Kini Moysowej T. II Lata 1907-1919
[16] Gazeta Narodowa 24.12.1901
[17] Gazeta Lwowska 8.7.1873
[18] Księga metrykalna parafii Podkamień CDIAL
[19] Wawrzkowicz, Klinik, Obrona Lwowa...,wyd. 1939
[20] Prochaska A., Hetman Stanisław Żółkiewski, Warszawa 1927
[21] popis szlachty przemyskiej, za: Prof. Michal Hruszewski SZLACHTA UKRAINSKA NA PRZELOMIE XVI i XVII wiek
[22] Gazeta Narodowa 10.7.1873
[23] Po raz drugi pod panowaniem Stalina!
[24] Kamiński J.A., Przegląd materiałów do monografii i historii rodzin Kamieńskich i Kamińskich, wyd. Lwów 1856
[25] Gazeta Narodowa 24.12.1901
[26] Czas 3.10.1890
[27] [Bon.]
[28] Status Animarum parafii Podkamień od 1874, w: AGAD 303a/D-150
[29] Special-Orts-Repertorium von Galizien, 1893
[30] Dziennik Urzędowy Województwa Sandomierskiego, 14.9.1828
.

.

Odpowiedzi (15)

10.01.2009 18:57
Poszukuję przodków o nazwisku Szarzyński z Jaśniszcz. Znalazłem tu informację o Ignacym Szarzyńskim, natomiast na stronie internetowej http://www.olejow.yoyo.pl/readarticle.php?article_id=68 (informacje poniżej) osoba ta ma nazwisko Sarzyński. W związku z powyższym proszę o podanie źródła, o ile to możliwe, informacji umieszczonych tutaj.

Sarzyński Ignacy
OLEJÓW
mąż Rozalii z domu Żelasko
ur. 1849, Jaśniszcze
rodzice: Sarzyński Jan i Buczek Justyna
w roku 1873 w wieku 24 lat jako kawaler ożenił się z Rozalią Żelasko ur. Zborów, dla obojga ten sam nr domu 1 - dominium
11.01.2009 12:49
Żródła o ile znane są podawane w kwadratowych nawiasach. Co do nazwiska to wydaje się że było zapisywane na trzy sposoby jako Sarzyński, Szarzyński lub Starzeński
7.01.2010 02:20
To efekt zdobycia materiałów - spisu mieszkańców (parafian rz-kat.) dot. Szarzyńskich
[AGAD]

1. Jan Szarzyński ur. 1816, 1880 mieszka: Jaśniszcze dom nr. 35 + Justyna Bączek (Być? Byczek?)
ur. 1825, wyznanie gr-kat.
1.1. Wojciech Szarzyński ur. 24.2.1843 Jaśniszcze, 1880 mieszkał Jaśniszcze, dom. nr. 35 +(1867) Rozalia Jurczenko, ur. 1851 Jaśniszcze, ojciec: Sura (?), matka: Katarzyna Czarnań (ur. Wierzbowczyk)
1.1.1. Katarzyna Szarzyńska ur. 1868 Jaśniszcze, zm. 1868
1.1.2. Wiktoria Szarzyńska ur. 1869 Jaśniszcze, zm. 1870
1.1.3. Julianna Szarzyńska ur. 20.12.1870 Jaśniszcze
1.1.4. Jan Szarzyński ur. 4.5.1873 Jaśniszcze
1.1.5. Magdalena Szarzyńska ur. 23.6.1876 Jaśniszcze
1.1.6. Anna Szarzyńska ur. 20.9.1877 Jaśniszcze
1.1.7. Dominik Szarzyński ur. 9.8.1879 Jaśniszcze
1.2. Ignacy Szarzyński, ur. 23.12.1848 Jaśniszcze
1.3. Jan Szarzyński, ur. 24.8.1858 Jaśniszcze, zm. 6.8.1859
1.4. Franciszek Szarzyński, ur. 10.2.1845 Jaśniszcze, zm. 25.10.1870

1. Sebastian Szarzyński + Maria Merszowska
1.1. Bazyli Szarzyński ur. 1836, 1880, mieszkał Jaśniszcze (prawd. dom nr. 35) + Maria Mogilnicka, ojciec: Paweł, matka: Maria Dmytryszyn
1.1.1. Jan Szarzyński, ur. 18.6.1871

1. Jan Janiszyn ur. 1814, zm. 1871, 1880 mieszka Jaśniszcze d. nr 8 + Rozalia Szaryńska, ur. 1810
1.1. Andrzej Janiszyn ur. 1838 Jaśniszcze
1.1.1. Maria Janiszyn, ur. 1858 Jaśniszcze, zm. 1859
1.1.2. Anna Janiszyn, ur. 1860 Jaśniszcze, zm. 1867
1.1.3. Tekla Janiszyn, ur. 1863 Jaśniszcze
1.1.4. Barbara Janiszyn, ur. 1866 Jaśniszcze, zm. 1866

Możliwe że Jan, Sebastian i Rozalia to rodzeństwo (domysły na podstawie zbliżonego wieku)
W 1880 nie ma w Jaśniszczach innych Szarzyńskich (rz-kat.)
11.01.2010 13:45
Nazwisko Baraniuk

1. Marcin Baraniuk, ur. 1810, zm. 1873 +(1) ?? +(2)(1868) Magdalena Smolińska, ur. 1834
1a.1. Filip Baraniuk, ur. 24.11.1851
1a.2. Dominik Baraniuk, ur. 15.8.1852
1a.3. Maria Baraniuk, ur. 1858, zm. 1859
1a.4. Magdalena Baraniuk, ur. 1.5.1863
1b.5. Jan Baraniuk, ur. 25.1.1869

1. Marcin Baraniuk + Marianna Kutschera
1.1. Dominik Baraniuk, ur. 15.9.1852 Jaśniszcze, 1880 miszka Jaśniszcze d. nr. 35 +(9.10.1877 Jaśniszcze) Marianna Gołębiowska ur. 1844, ojciec: Józef, matka: Marianna Jurczenko
1.1.1. Mikołaj Barańczuk, ur. 6.12.1877

Nazwisko Bączek

1. Stanisław Bączek, ur. 1825 + Eudoksja ??, wyznanie gr-kat
1.1. Jan Bączek, ur. 1857, zm. 1858

1. Jan Bączek + Marianna Zacharek, ur. 1817 Jaśniszcze, wyznanie gr.kat.
1.1. Szymon Bączek, ur. 1843 Jaśniszcze, mieszkał Jaśniszcze dom. nr. 43
1.2. Jan Bączek, ur. 1838, zm. 1864 + Anna Janiszyn, ur. 1841, ojciec: Antoni, matka Parascewia Fedoruk
1.2.1. Józef Bączek, ur. 1864, zm. 10.4.1875
1.2.2. Antoni Bączek, ur. 1874, zm. 15.10.1874
1.2.3. Józef Bączek, ur. 1876
4.04.2010 23:28
Witam serdecznie. Poszukuję informacji o nazwisku Unger z Jaśniszcz. Mój ojciec Piotr Unger tam się urodził (1 czerwca 1937 r.). Dziadek mój ś.p. Stanisław Unger również z Jaśniszcz miał brata Piotra, ale był na wojnie i zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Poza tym nic nie wiem o wcześniejszych losach i rodzinie. Dziadek to zawsze trzymał w tajemnicy.
Interesuje mnie również nazwisko Szlosek Zbigniew (ojciec Józefa), podobno był hrabią, zamieszkiwał w pałacu Białeckich w Jaśniszczach.
Byłem w Jaśniszczach w ubiegłym roku. Jeśli byłby Pan zainteresowany np. zdjęciami itp. to z chęcią udostępnię.
Informacje, które mogłyby ewe. pomóc w poszukiwaniu są spisane we wspomnieniu mego ojca:
http://www.podkamien.pl/articles.php?article_id=165
Będę wdzięczny za jakąkolwiek informację.
Pozdrawiam,
Krzysztof Unger
12.05.2010 21:55
Witam serdecznie, czy mogłabym uzyskac jakieś informacje o nianii Paranii, w jakim okresie żyła, czy miała dzieci itd.
8.01.2011 23:22
Niestety co do Ungerów to brak wiadomości - poza trójką osób która została zamordowana przez bandy w 1944. W 1880 żadni tacy nie mieszkali w Jaśniszczach. Musieli się więc chyba przeprowadzić później.

Parania musiała urodzić się jakoś ok. 1885 gdyż w latach ok.1905-10 była młoda. Parania to chyba zdrobnienie od Parascewia?. Tutaj jest o niej więcej napisane - Maria Jaroszewska-dzieciństwo w Jaśniszczach (1900-1905-12)
8.01.2011 23:24
[attachment]Jaśniszcze_1906.jpg
15.08.2011 08:35
Dzień dobry.
Miałem szczęście napotkać w tym miejscu nazwisko Świętojańska. Ponieważ moja rodzina (udokumentowałem 13 pokoleń od 1628 r) zamieszkiwała w Podkamieniu, Łosiatynie, Ledóchowie, itp., ale wiadomości o Jaśniszczach jeszcze nie spotkałem, to niech mi będzie wolno zapytać, czy wiadomo coś więcej o tej osobie?
Z poważaniem
Czesław Świętojański
7.09.2011 03:35
Józef Kiełbowicz ur. 1836 +(14.5.1861) Ludwika Teresa Świętojańska , ur. 1840, ojciec: Stanisław, matka: Wiktoria Sieńkiewicz (z Podkamienia)
mieli 8 dzieci
21.02.2016 14:52

Śluby rz-kat w Jaśniszczach m-y 1782-1942

Są to wszystkie śluby zapisane w indeksie małżeństw rzymsko-katolickich parafii w Podkamieniu, przypisanych do miejscowości Jaśniszcze (tzn prawd. Pan młody pochodził z Jaśniszcz). Niektóre z osób były wyznania greko-katolickiego. Łącznie było to 113 ślubów. Tylko jedna osoba zaznaczona jest jako "Nobiles". Wiadomo, że większość ślubów posiadaczy i administratorów dóbr odbywało się w innych miejscach np. we Lwowie.

[attachment]jasniszcza_sluby_rz1785-1942.jpg

1785
Śliwiński Jan (Nob.) + Buczkowska Marianna
Ziombra Michał + Łańcut Katarzyna

1788
Olander Antoni + Zawadzka Regina
Spuć Mikołaj + Kasztanik Małgorzata

1789
Cinciruk Prokop + Zawadzka Maria

1792
Cinciruk Jan + Jurczenko Maria
Semczuk Andrzej + Chilcz Teresa

1796
Buczko Roch + Struzik Magdalena

1797
Dorożyński Tadeusz + Szeremeta Maria
Jurczenko Jan + Wojtuch Katarzyna

1797
Koreczuk Marcin + Janiszyn Maria
Leśniewski Kazimierz + Zawadowska Anieszka

1797
Martyniuk Jan + Babiuk Maria
Świętojański Jan + Czemerys Anna

1803
Huydy Grzegorz + Szarzyńska Agnieszka
Koreczuk Harasym + Sąsiadko Katarzyna

1803
Łukian Andrzej + Uzar Agnieszka

1807
Bąkowski Jakub + Kiełbowicz Ewa
Hayda Grzegorz + Bieguska Maria

1807
Harasymczuk Sebastian + Niedźwiecka Teresa

1808
Maliński Tomasz + Jurczenko Maria

1809
Bonkala Bazyli + Bonkala Maria

1811
Okolrukowicz Grzegorz + Pastuch Magdalena

1815
Kuczera Jan + Wątorska Helena

1823
Bąkowski Michał + Jurczenko Anna

1826
Sarzyński Sebastian + Raróg Katarzyna

1827
Benkal Marcin + Hunczyk Aleksandra

1831
Kosowski Mikołaj + Szyrzyńska Teresa

1835
Brytkowski Feliks + Nowicka Maria
Śliwiński Józef + Kuczer Maria

1838
Baraniuk Marek + Śliwińska Maria

1842
Lipiński Antoni + Kamieńska Kamila
Zachariasiewicz Teodor + Lisowska Rozalia

1843
Furman Karol + Kuczer Agnieszka
Komaruk Andrzej + Brzezicka Tekla

1846
Harasymczuk Stefan + Kryszczyn Anna

1852
Janiszyn Bazyli + Ostrowska Franciszka

1853
Kramek Michał + Bączek Zofia

1855
Łabęcki Stanisław + Esig Magdalena

1861
Kiełbowicz Józef + Świętojańska Ludwika

1863
Janiszyn Andrzej + Francz Maria

1864
Cymbalista Józef + Caruk Zofia

1867
Janiszyn Jan + Baraniuk Katarzyna
Szarzyński Wojciech + Jurczenko Rozalia

1868
Baraniuk Marcin + Smolińska Magdalena
Franków Jkub + Bojczuk Tatiana

1869
Janiszyn Onesim + Grechów Rozalia

1870
Federowicz Jan + Fedoruk Motra

1873
Netreba Stefan + Koretczuk Tekla

1877
Baraniuk Dominik + Gołębiowska Maria

1883
Druczek Piotr + Kiełbowicz Wiktoria
Zacharek Władysław + Cinciruk Anna

1884
Fedoroicz Józef + Bareck Maria

1885
Kwapiński Andrzej + Kompaniewicz Stanisława

1886
Kozak Stefan + Janiszyn Julianna
Metelski Grzegorz + Władyka Maria

1888
Pawłowski Tadeusz + Chytry Anna

1889
Jamborski Józef + Kiełbowicz Apolonia

1892
Woś Stanisław + Kiełbowicz Katarzyna

1893
Koretczuk Stefan + Janiszyn Ludwika
Koretczuk Paweł + Szarzyńska Julianna

1894
Piątkowski Józef + Marczuk Domicela

1896
Bączek Dominik + Janiszyn Anastazja

1897
Barecki Paweł + Pleskuluk Parascewia
Czyjkowski Longinus + Jamborska Apollonia

1897
Janiszyn Michał + Duszluk Joanna
Noasl Joachim + Baran Anna

1898
Franków Bartłomiej + Jamiszyn Maria

1899
Dzikiewicz Piotr + Kiełbowicz Marianna

1900
Unger Antoni + Netreba Katarzyna

1901
Gnyp Miron + Netreba Maria

1904
Miciński Jan + Kiełbowicz Angela
Strocker Julian + Kiełbowicz Maria

1905
Koretczuk Tomasz + Demczuk Agnieszka
Piaseczny Józef + Sarzyńska Alojza

1906
Kwaśnicki Stanisław + Menitowska Seweryna
Marczuk Paweł + Netreba Anna

1906
Wiączkowski Stanisław + Gindrich Julia

1909
Marczuk Jakub + Netreba Katarzyna

1911
Jurczenko Dominik + Janiszyn Maria

1912
Chudzik Franciszek + Kirsalbaum Maria
Kłos Jan + Powroźnik Anna

1912
Słotiuk Jan + Zacharek Paulina

1913
Gugała Jan + Horwath Bronisława
Zacharek Antoni + Ukrainiec Helena

1919
Barecki Jan + Koretczuk Anna
Damczuk Mikołaj + Krawczuk Katarzyna

1919
Zacharek Paweł + Kowalczuk Antonina

1920
Świętojański Jan + Kiestowicz Stefania

1924
Barecki Jan + Kotewicz katarzyna
Wojciechowski Tomasz + Stocker Stanisława(?)

1926
Szmilichowski(?) Grzegorz + Wąsowicz Maria

1927
Micher Jordan + Szewczyk Maria
Świątkiewicz Antoni + Kiełbowicz Maria

1929
Barecki Wojciech + Zacharek ???
Janiszyn Piotr + Barauk(?) Katasz (?)

1929
Koretczuk Piotr + Chmura Anna
Panasiuk Bazyli + Urzędowska Maria

1929
Szarzyński Józef + Barecka Maria

1930
Szyrzyński Kazimierz + Bączek Aniela

1932
Kubik Józef + Herczyńska Zofia

1934
Barecki Józef + Kiełbowicz Józefa
Unger Stanisław + Caruk Teresa

1935
Riznyk Bazyli + Gnyp Katarzyna
Szemeluk Piotr + Unger Stefania

1936
Baranik Piotr + Garyńska(=) Rozalia

1937
Misiak Jan + Lipka Anna

1938
Cinciruk Andrzej + Dyszluk Zofia
Hałatiuk Ilary (gr-kat) + Chmura Magdalena

1938
Jurczenko Paweł + Kiełbowicz Antonina
Zacharek Stanisław + Piątkowska Anna

1941
Nazarczuk Antoni + Zachorek Zofia

1942
Wrona Stanisław + Herczyńska Halina
21.02.2016 14:55
Lista ślubów rzymsko-katolickich ALFABETYCZNA. Każdy ślub występuje tutaj dwukrotnie.

Babiuk Maria + Martyniuk Jan 1797
Baran Anna + Noasl Joachim 1897
Baranik Piotr + Garyńska(=) Rozalia 1936
Baraniuk Dominik + Gołębiowska Maria 1877
Baraniuk Katarzyna + Janiszyn Jan 1867
Baraniuk Marcin + Smolińska Magdalena 1868
Baraniuk Marek + Śliwińska Maria 1838
Barauk(?) Katasz (?) + Janiszyn Piotr 1929
Bareck Maria + Fedoroicz Józef 1884
Barecka Maria + Szarzyński Józef 1929
Barecki Jan + Koretczuk Anna 1919
Barecki Jan + Kotewicz katarzyna 1924
Barecki Józef + Kiełbowicz Józefa 1934
Barecki Paweł + Pleskuluk Parascewia 1897
Barecki Wojciech + Zacharek ??? 1929
Bączek Aniela + Szyrzyński Kazimierz 1930
Bączek Dominik + Janiszyn Anastazja 1896
Bączek Zofia + Kramek Michał 1853
Bąkowski Jakub + Kiełbowicz Ewa 1807
Bąkowski Michał + Jurczenko Anna 1823
Benkal Marcin + Hunczyk Aleksandra 1827
Bieguska Maria + Hayda Grzegorz 1807
Bojczuk Tatiana + Franków Jkub 1868
Bonkala Bazyli + Bonkala Maria 1809
Bonkala Maria + Bonkala Bazyli 1809
Brytkowski Feliks + Nowicka Maria 1835
Brzezicka Tekla + Komaruk Andrzej 1843
Buczko Roch + Struzik Magdalena 1796
Buczkowska Marianna + Śliwiński Jan (Nob.) 1785
Caruk Teresa + Unger Stanisław 1934
Caruk Zofia + Cymbalista Józef 1864
Chilcz Teresa + Semczuk Andrzej 1792
Chmura Anna + Koretczuk Piotr 1929
Chmura Magdalena + Hałatiuk Ilary (gr-kat) 1938
Chudzik Franciszek + Kirsalbaum Maria 1912
Chytry Anna + Pawłowski Tadeusz 1888
Cinciruk Andrzej + Dyszluk Zofia 1938
Cinciruk Anna + Zacharek Władysław 1883
Cinciruk Jan + Jurczenko Maria 1792
Cinciruk Prokop + Zawadzka Maria 1789
Cymbalista Józef + Caruk Zofia 1864
Czemerys Anna + Świętojański Jan 1797
Czyjkowski Longinus + Jamborska Apollonia 1897
Damczuk Mikołaj + Krawczuk Katarzyna 1919
Demczuk Agnieszka + Koretczuk Tomasz 1905
Dorożyński Tadeusz + Szeremeta Maria 1797
Druczek Piotr + Kiełbowicz Wiktoria 1883
Duszluk Joanna + Janiszyn Michał 1897
Dyszluk Zofia + Cinciruk Andrzej 1938
Dzikiewicz Piotr + Kiełbowicz Marianna 1899
Esig Magdalena + Łabęcki Stanisław 1855
Federowicz Jan + Fedoruk Motra 1870
Fedoroicz Józef + Bareck Maria 1884
Fedoruk Motra + Federowicz Jan 1870
Francz Maria + Janiszyn Andrzej 1863
Franków Bartłomiej + Jamiszyn Maria 1898
Franków Jkub + Bojczuk Tatiana 1868
Furman Karol + Kuczer Agnieszka 1843
Garyńska(=) Rozalia + Baranik Piotr 1936
Gindrich Julia + Wiączkowski Stanisław 1906
Gnyp Katarzyna + Riznyk Bazyli 1935
Gnyp Miron + Netreba Maria 1901
Gołębiowska Maria + Baraniuk Dominik 1877
Grechów Rozalia + Janiszyn Onesim 1869
Gugała Jan + Horwath Bronisława 1913
Hałatiuk Ilary (gr-kat) + Chmura Magdalena 1938
Harasymczuk Sebastian + Niedźwiecka Teresa 1807
Harasymczuk Stefan + Kryszczyn Anna 1846
Hayda Grzegorz + Bieguska Maria 1807
Herczyńska Halina + Wrona Stanisław 1942
Herczyńska Zofia + Kubik Józef 1932
Horwath Bronisława + Gugała Jan 1913
Hunczyk Aleksandra + Benkal Marcin 1827
Huydy Grzegorz + Szarzyńska Agnieszka 1803
Jamborska Apollonia + Czyjkowski Longinus 1897
Jamborski Józef + Kiełbowicz Apolonia 1889
Jamiszyn Maria + Franków Bartłomiej 1898
Janiszyn Anastazja + Bączek Dominik 1896
Janiszyn Andrzej + Francz Maria 1863
Janiszyn Bazyli + Ostrowska Franciszka 1852
Janiszyn Jan + Baraniuk Katarzyna 1867
Janiszyn Julianna + Kozak Stefan 1886
Janiszyn Ludwika + Koretczuk Stefan 1893
Janiszyn Maria + Koreczuk Marcin 1797
Janiszyn Maria + Jurczenko Dominik 1911
Janiszyn Michał + Duszluk Joanna 1897
Janiszyn Onesim + Grechów Rozalia 1869
Janiszyn Piotr + Barauk(?) Katasz (?) 1929
Jurczenko Anna + Bąkowski Michał 1823
Jurczenko Dominik + Janiszyn Maria 1911
Jurczenko Jan + Wojtuch Katarzyna 1797
Jurczenko Maria + Cinciruk Jan 1792
Jurczenko Maria + Maliński Tomasz 1808
Jurczenko Paweł + Kiełbowicz Antonina 1938
Jurczenko Rozalia + Szarzyński Wojciech 1867
Kamieńska Kamila + Lipiński Antoni 1842
Kasztanik Małgorzata + Spuć Mikołaj 1788
Kiełbowicz Angela + Miciński Jan 1904
Kiełbowicz Antonina + Jurczenko Paweł 1938
Kiełbowicz Apolonia + Jamborski Józef 1889
Kiełbowicz Ewa + Bąkowski Jakub 1807
Kiełbowicz Józef + Świętojańska Ludwika 1861
Kiełbowicz Józefa + Barecki Józef 1934
Kiełbowicz Katarzyna + Woś Stanisław 1892
Kiełbowicz Maria + Strocker Julian 1904
Kiełbowicz Maria + Świątkiewicz Antoni 1927
Kiełbowicz Marianna + Dzikiewicz Piotr 1899
Kiełbowicz Wiktoria + Druczek Piotr 1883
Kiestowicz Stefania + Świętojański Jan 1920
Kirsalbaum Maria + Chudzik Franciszek 1912
Kłos Jan + Powroźnik Anna 1912
Komaruk Andrzej + Brzezicka Tekla 1843
Kompaniewicz Stanisława + Kwapiński Andrzej 1885
Koreczuk Harasym + Sąsiadko Katarzyna 1803
Koreczuk Marcin + Janiszyn Maria 1797
Koretczuk Anna + Barecki Jan 1919
Koretczuk Paweł + Szarzyńska Julianna 1893
Koretczuk Piotr + Chmura Anna 1929
Koretczuk Stefan + Janiszyn Ludwika 1893
Koretczuk Tekla + Netreba Stefan 1873
Koretczuk Tomasz + Demczuk Agnieszka 1905
Kosowski Mikołaj + Szyrzyńska Teresa 1831
Kotewicz katarzyna + Barecki Jan 1924
Kowalczuk Antonina + Zacharek Paweł 1919
Kozak Stefan + Janiszyn Julianna 1886
Kramek Michał + Bączek Zofia 1853
Krawczuk Katarzyna + Damczuk Mikołaj 1919
Kryszczyn Anna + Harasymczuk Stefan 1846
Kubik Józef + Herczyńska Zofia 1932
Kuczer Agnieszka + Furman Karol 1843
Kuczer Maria + Śliwiński Józef 1835
Kuczera Jan + Wątorska Helena 1815
Kwapiński Andrzej + Kompaniewicz Stanisława 1885
Kwaśnicki Stanisław + Menitowska Seweryna 1906
Leśniewski Kazimierz + Zawadowska Anieszka 1797
Lipiński Antoni + Kamieńska Kamila 1842
Lipka Anna + Misiak Jan 1937
Lisowska Rozalia + Zachariasiewicz Teodor 1842
Łabęcki Stanisław + Esig Magdalena 1855
Łańcut Katarzyna + Ziombra Michał 1785
Łukian Andrzej + Uzar Agnieszka 1803
Maliński Tomasz + Jurczenko Maria 1808
Marczuk Domicela + Piątkowski Józef 1894
Marczuk Jakub + Netreba Katarzyna 1909
Marczuk Paweł + Netreba Anna 1906
Martyniuk Jan + Babiuk Maria 1797
Menitowska Seweryna + Kwaśnicki Stanisław 1906
Metelski Grzegorz + Władyka Maria 1886
Micher Jordan + Szewczyk Maria 1927
Miciński Jan + Kiełbowicz Angela 1904
Misiak Jan + Lipka Anna 1937
Nazarczuk Antoni + Zachorek Zofia 1941
Netreba Anna + Marczuk Paweł 1906
Netreba Katarzyna + Unger Antoni 1900
Netreba Katarzyna + Marczuk Jakub 1909
Netreba Maria + Gnyp Miron 1901
Netreba Stefan + Koretczuk Tekla 1873
Niedźwiecka Teresa + Harasymczuk Sebastian 1807
Noasl Joachim + Baran Anna 1897
Nowicka Maria + Brytkowski Feliks 1835
Okolrukowicz Grzegorz + Pastuch Magdalena 1811
Olander Antoni + Zawadzka Regina 1788
Ostrowska Franciszka + Janiszyn Bazyli 1852
Panasiuk Bazyli + Urzędowska Maria 1929
Pastuch Magdalena + Okolrukowicz Grzegorz 1811
Pawłowski Tadeusz + Chytry Anna 1888
Piaseczny Józef + Sarzyńska Alojza 1905
Piątkowska Anna + Zacharek Stanisław 1938
Piątkowski Józef + Marczuk Domicela 1894
Pleskuluk Parascewia + Barecki Paweł 1897
Powroźnik Anna + Kłos Jan 1912
Raróg Katarzyna + Sarzyński Sebastian 1826
Riznyk Bazyli + Gnyp Katarzyna 1935
Sarzyńska Alojza + Piaseczny Józef 1905
Sarzyński Sebastian + Raróg Katarzyna 1826
Sąsiadko Katarzyna + Koreczuk Harasym 1803
Semczuk Andrzej + Chilcz Teresa 1792
Słotiuk Jan + Zacharek Paulina 1912
Smolińska Magdalena + Baraniuk Marcin 1868
Spuć Mikołaj + Kasztanik Małgorzata 1788
Stocker Stanisława(?) + Wojciechowski Tomasz 1924
Strocker Julian + Kiełbowicz Maria 1904
Struzik Magdalena + Buczko Roch 1796
Szarzyńska Agnieszka + Huydy Grzegorz 1803
Szarzyńska Julianna + Koretczuk Paweł 1893
Szarzyński Józef + Barecka Maria 1929
Szarzyński Wojciech + Jurczenko Rozalia 1867
Szemeluk Piotr + Unger Stefania 1935
Szeremeta Maria + Dorożyński Tadeusz 1797
Szewczyk Maria + Micher Jordan 1927
Szmilichowski(?) Grzegorz + Wąsowicz Maria 1926
Szyrzyńska Teresa + Kosowski Mikołaj 1831
Szyrzyński Kazimierz + Bączek Aniela 1930
Śliwińska Maria + Baraniuk Marek 1838
Śliwiński Jan (Nob.) + Buczkowska Marianna 1785
Śliwiński Józef + Kuczer Maria 1835
Świątkiewicz Antoni + Kiełbowicz Maria 1927
Świętojańska Ludwika + Kiełbowicz Józef 1861
Świętojański Jan + Czemerys Anna 1797
Świętojański Jan + Kiestowicz Stefania 1920
Ukrainiec Helena + Zacharek Antoni 1913
Unger Antoni + Netreba Katarzyna 1900
Unger Stanisław + Caruk Teresa 1934
Unger Stefania + Szemeluk Piotr 1935
Urzędowska Maria + Panasiuk Bazyli 1929
Uzar Agnieszka + Łukian Andrzej 1803
Wąsowicz Maria + Szmilichowski(?) Grzegorz 1926
Wątorska Helena + Kuczera Jan 1815
Wiączkowski Stanisław + Gindrich Julia 1906
Władyka Maria + Metelski Grzegorz 1886
Wojciechowski Tomasz + Stocker Stanisława(?) 1924
Wojtuch Katarzyna + Jurczenko Jan 1797
Woś Stanisław + Kiełbowicz Katarzyna 1892
Wrona Stanisław + Herczyńska Halina 1942
Zacharek ??? + Barecki Wojciech 1929
Zacharek Antoni + Ukrainiec Helena 1913
Zacharek Paulina + Słotiuk Jan 1912
Zacharek Paweł + Kowalczuk Antonina 1919
Zacharek Stanisław + Piątkowska Anna 1938
Zacharek Władysław + Cinciruk Anna 1883
Zachariasiewicz Teodor + Lisowska Rozalia 1842
Zachorek Zofia + Nazarczuk Antoni 1941
Zawadowska Anieszka + Leśniewski Kazimierz 1797
Zawadzka Maria + Cinciruk Prokop 1789
Zawadzka Regina + Olander Antoni 1788
Ziombra Michał + Łańcut Katarzyna 1785
30.12.2016 11:58
26.6.1945 jedna rodzina z Jaśniszcz - Wojciech Barecki z Józefą i dziećmi - znalazła się w transporcie osadników w okolicach Brzegu Dolnego, otrzymując osadzenie w miejscowości Kręsk[1]. Wojciech był synem Michała i Katarzyny z Krawczuków, pobrał się z Józefą Zacharek w 1929, córką Mikołaj i Anna z domu Powroźnik.[2]

Bibliografia

[1] AP Wr, Książka meldunkowa repatriantów (1945, 1946) przybyłych transportami do Oddziału Wołowskiego PUR, sygn. PUR 1769, s. 135 i n.
[2] uzup. Kacper Barecki

1.01.2017 17:13
Gmina Jaśniszcze w starostwie Brodzkiem położona postanowiła założyć w Jaśniszczach szkołę; w tym celu zobowiązała się aktem fundacyjnym:
1) zrestaurować dany przez dwór budynek szkolny wraz z pomieszkaniem dla nauczyciela i utrzymywać go w dobrym stanie, tudzież dać grunt na ogród przy szkole w obszarze najmniej dwustu kwadratowych sążni.
2) posprawiać potrzebne do szkoły urządzenia i utrzymać je w dobrym stanie.
3) wypłacać każdoczesnemu nauczycielowi rocznie w ratach miesięcznych w gotówce 160 złr. a. w.
4) dostawiać rocznie na opał dla szkoły 14 fur drzewa, a w razie potrzeby jeszcze 3 fury i to drze ^o jako też dane przez dwór dwa n. a. sągi drzewa dowozić i rąbać.
5) wypłacać na Pomniejsze szkolne wydatki rocznie 4 zł.
6) Usługę szkolną zaopatrywać z gminy lub dawać na to 10 zł.
Powyższą dotacyę uzupełnia Rada szkolna krajowa na razie, na rok 1 subwencyą w kwocie 30 złr. Do po Powyższej dotacyi zobowiązał się Wny. Józef Miączyński w celu ulżenia gminie ciężaru y ponoszeniu wydatków szkolnych jako właściciel obszaru dworskiego deklaracyą z dola 18. b, m, wypłacać rocznie w gotówce 12 zł. i dawać corocznie drzewa opałowego dwa n. a. sągi i oddać na szkołę budynek dworski pod nr. 26. który gmina zrestauruje. Prawo prezentowania nauczyciela przysługiwać ma Wu. Józefowi Miączyńskiemu i jego prawonabywcom. Okazaną powyższemi ofiarami gorliwość w szerzeniu oświaty ludowej podaje się z wyrazem zasłużonego uznania do powszechnej wiadomości.
Z Rady szk. krajowej.
LwóW, dnia 25. czerwca 1873.
[Gazeta Lwowska 8.7.1873]
27.07.2017 21:59
To efekt zdobycia materiałów - spisu mieszkańców (parafian rz-kat.) dot. Szarzyńskich
[AGAD]

1. Jan Szarzyński ur. 1816, 1880 mieszka: Jaśniszcze dom nr. 35 + Justyna Bączek (Być? Byczek?)
ur. 1825, wyznanie gr-kat.
1.1. Wojciech Szarzyński ur. 24.2.1843 Jaśniszcze, 1880 mieszkał Jaśniszcze, dom. nr. 35 +(1867) Rozalia Jurczenko, ur. 1851 Jaśniszcze, ojciec: Sura (?), matka: Katarzyna Czarnań (ur. Wierzbowczyk)
1.1.1. Katarzyna Szarzyńska ur. 1868 Jaśniszcze, zm. 1868
1.1.2. Wiktoria Szarzyńska ur. 1869 Jaśniszcze, zm. 1870
1.1.3. Julianna Szarzyńska ur. 20.12.1870 Jaśniszcze
1.1.4. Jan Szarzyński ur. 4.5.1873 Jaśniszcze
1.1.5. Magdalena Szarzyńska ur. 23.6.1876 Jaśniszcze
1.1.6. Anna Szarzyńska ur. 20.9.1877 Jaśniszcze
1.1.7. Dominik Szarzyński ur. 9.8.1879 Jaśniszcze
1.2. Ignacy Szarzyński, ur. 23.12.1848 Jaśniszcze
1.3. Jan Szarzyński, ur. 24.8.1858 Jaśniszcze, zm. 6.8.1859
1.4. Franciszek Szarzyński, ur. 10.2.1845 Jaśniszcze, zm. 25.10.1870

1. Sebastian Szarzyński + Maria Merszowska
1.1. Bazyli Szarzyński ur. 1836, 1880, mieszkał Jaśniszcze (prawd. dom nr. 35) + Maria Mogilnicka, ojciec: Paweł, matka: Maria Dmytryszyn
1.1.1. Jan Szarzyński, ur. 18.6.1871

1. Jan Janiszyn ur. 1814, zm. 1871, 1880 mieszka Jaśniszcze d. nr 8 + Rozalia Szaryńska, ur. 1810
1.1. Andrzej Janiszyn ur. 1838 Jaśniszcze
1.1.1. Maria Janiszyn, ur. 1858 Jaśniszcze, zm. 1859
1.1.2. Anna Janiszyn, ur. 1860 Jaśniszcze, zm. 1867
1.1.3. Tekla Janiszyn, ur. 1863 Jaśniszcze
1.1.4. Barbara Janiszyn, ur. 1866 Jaśniszcze, zm. 1866

Możliwe że Jan, Sebastian i Rozalia to rodzeństwo (domysły na podstawie zbliżonego wieku)
W 1880 nie ma w Jaśniszczach innych Szarzyńskich (rz-kat.)


Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę dotychczasowe dane i sugestie, że Jan, Sebastian i Rozalia byli rodzeństwem, a także informację ustaloną na podstawie aktu małżeństwa, że Sebastian był synem Macieja i Jadwigi, (akt małżeństwa parafii Podkamień z dnia 5.02.1826 Sarzyński Sebastian i Rarogowa Katarzyna zawarli związek małżeński, miejsce ślubu Jaśniszcze, nr domu 35. Sarzyński Sebastian, lat 40, rolnik, s. Macieja i Jadwigi. Rarogowa Katarzyna, lat 30, rolniczka, c. Teodora i Katarzyny)
proszę o pomoc w odnalezieniu informacji dotyczących rodziców Jana i Rozalii, a także dzieci Macieja Szarzyńskiego.

Dodatkowo informuję, że wielu Szarzyńskich mieszkało w m. Jaśniszcze, Seretec, Załoźce.