Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Donacje odebrane przez zaborców

20.08.2021 12:23
W 1828 zaborca moskiewski ustanowił nakaz zwrotu wraz z procentem tych donacji ustanowionych na dobrach prywatnych, które wspierały "zagraniczne", czyli leżące w innym zaborze wspólnoty religijne.
Lista wyszczególnia donacje lub sumy zastawne nawet z XVII wieku.
Sumy podane w złotych reńskich.
[Dziennik Urzędowy Województwa Sandomierskiego, 14.9.1828]

(W drugim poście ta sama lista alfabetycznie nazwiskami)

Bełz, oo. Dominikanie, 1698, Benedykt, Wilkowski, Inf. o donacji: Korczów i Michrowce, suma zwrotu: 3000
Brody, oo. Dominikanie, 1745, Cyprian, Zapolski, suma zwrotu: 1000
Brody, oo. Dominikanie, 1772, Bratkowski, suma zwrotu: 2000
Busk, oo. Dominikanie, 1708, Aleksander, chorąży koronny, Jabłonowski, Inf. o donacji: Lachowice, suma zwrotu: 2000
Drohobycz, oo. Karmelici, 1750, Michał, Leśniowski, Inf. o donacji: Akta Ziemskie Kamienieckie, suma zwrotu: 10000
Husiatyn, oo. Bernardyni, 1752, Andrzej, Godziemski, suma zwrotu: 10000
Husiatyn, oo. Bernardyni, 1755, Jan, Brzeziński, Inf. o donacji: Akta Grodzkie Kamienieckie, suma zwrotu: 10000
Husiatyn, oo. Bernardyni, 1757, Józef, Niezabitowski, Inf. o donacji: Akta Grodzkie kamienieckie, suma zwrotu: 3000
Jaworów, oo. Dominikanie, 1771, Jan i Anna Przezwadowska, Michałowski, Inf. o donacji: Akta Ziemskie Lwowskie, suma zwrotu: 3000
Kamieniec Podolski, oo. Franciszkanie, nieznana, Józef, Zieleniewski, Inf. o donacji: zabezpieczenie pożyczki, suma zwrotu: 4703
Kraków, oo. Kameduli, na Bielanach, 1715, Jerzy, Lubomirski, suma zwrotu: 2660
Kraków, oo. Karmelici Bosi, na Wesołej, 1715, Jerzy, Lubomirski, suma zwrotu: 2660
Leśniów, oo. Bernardyni, 1755, Michał, Rochorzyński, suma zwrotu: 10000
Lwów, Bazylika, altarzyści św. Trójcy, nieznana, Bartłomiej Gozdawa, Giżycki, Inf. o donacji: Żelazne w z. czerskiej, suma zwrotu: 1000
Lwów, Bazylika, kaplica Laterańska przy cmentarzu, nieznana, Bartłomiej Gozdawa, Giżycki, Inf. o donacji: Żelazne w z. czerskiej, suma zwrotu: 1000
Lwów, kapituła katedralna, 1766, Kajetan, Rościszewski, suma zwrotu: 20000
Lwów, kapituła katedralna, 1770, Michał, Polanowski, suma zwrotu: 10000
Lwów, kościół Bernardynów, bractwo św. Jana, 1768, Michał, Grocholski, suma zwrotu: 40000
Lwów, ksks. Misjonarze, 1774, Tadeusz Leszczyc, Grabianka, suma zwrotu: 21000
Lwów, oo. Bazylianie św. Jura, 1770, Józef z Oslewa, Oslewski, suma zwrotu: 2000
Lwów, oo. Bazylianie św. Onufrgo, 1774, Felicjan, Drzewiecki, suma zwrotu: 18000
Lwów, oo. Bernardyni, 1741, Franciszek, Górski, suma zwrotu: 10000
Lwów, oo. Bernardyni, 1765, Teofila Radziwiłł zam. , Morawska, suma zwrotu: 40000
Lwów, oo. Bernardyni, 1765, Andrzej, kasztelan sochaczewski, Mierzejewski, Inf. o donacji: Zyrdzie, suma zwrotu: 2000
Lwów, oo. Dominikanie, 1767, Stanisław, Mycielski, suma zwrotu:
Lwów, oo. Dominikanie, nieznana, Bartłomiej Gozdawa, Giżycki, Inf. o donacji: Żelazne w z. czerskiej, suma zwrotu: 1000
Lwów, oo. Franciszkanie, 1640, Samuel Zygmunt, Zamiechowski, Inf. o donacji: w akrach grodzkich kamienieckich, suma zwrotu: 17000
Lwów, oo. Franciszkanie, 1756, Jakub, Śniechowski, suma zwrotu: 2000
Lwów, oo. Franciszkanie, 1760, Michał, Grocholski, suma zwrotu: 10000
Lwów, oo. Franciszkanie, 1765, Adam Myszka, Chołoniewski, suma zwrotu: 3000
Lwów, oo. Franciszkanie, 1765, Franciszek, Grocholski, suma zwrotu: 1000
Lwów, oo. Franciszkanie, 1773, Michał de Nisko, Makosicy, suma zwrotu: 12000
Lwów, oo. Karmelici, 1775, Janusz ks., Sanguszko, Inf. o donacji: akta grodzkie lubelskie, suma zwrotu: 500
Lwów, oo. Karmelici Bosi, 1725, Stefan, Potocki, Inf. o donacji: wraz z Teresą Kątską, Akta Grodzkie Rawskie, suma zwrotu: 2000
Lwów, oo. Karmelici Bosi, 1760, Marcin, Gardliński, suma zwrotu: 6000
Lwów, oo. Karmelici Trzewiczkowi, 1761, Michał, skarbnik wołyński, Jelski, suma zwrotu: 6000
Lwów, oo. Karmelici Trzewiczkowi, nieznana, Katarzyna, Sieniawska, Inf. o donacji: donację otrzymał proboszcz brzeżański Jan z Wrocimowic Pacek, przekazał na rzecz Karmelitów, suma zwrotu: 4300
Lwów, oo. Paulini, 1755, Teofila Radziwiłł zam. , Nichniowska, Inf. o donacji: Suma u księżnej Sanguszko, marszałkowej WKL, suma zwrotu: 3000
Lwów, oo. Paulini, 1766, Jan Kolumna, Czosnowski, suma zwrotu: 25000
Lwów, oo. Trynitarze, nieznana, Bartłomiej Gozdawa, Giżycki, Inf. o donacji: Żelazne w z. czerskiej, suma zwrotu:
Lwów, ss. Benedyktynki, 1739, Agnieszka, Lanckorońska, Inf. o donacji: Akta Grodzkie Lwowskie, suma zwrotu: 6000
Lwów, ss. Benedyktynki, 1755, Maciej, Czarnowski, suma zwrotu: 1000
Lwów, ss. Benedyktynki, 1767, Ignacy, Potocki, Inf. o donacji: 210 dukatów w złocie, suma zwrotu: 210
Lwów, ss. Benedyktynki, 1781, Jakub, Jakubowski, suma zwrotu: 500
Lwów, ss. Bernardynki, 1762, Stanisław, Piwko, Inf. o donacji: Dobra swoje ogólne, suma zwrotu: 1566
Lwów, ss. Brygidki, 1754, Aleksandra, Terewuska, Inf. o donacji: Koziec, suma zwrotu: 5000
Lwów, ss. Dominikanki, 1643, Elżbieta Suryn, Druzaninowa, Kniechynieńska, suma zwrotu: 2000
Lwów, ss. Dominikanki, 1731, Wiktoria Leszczyńska, zam. , Potocka, Inf. o donacji: Pankowice (Akta Grodzkie Halickie), suma zwrotu: 2000
Lwów, ss. Dominikanki, 1742, Józef, Jankowski, Inf. o donacji: Jankowice (Akta Grodzkie Lwowskie), suma zwrotu: 3000
Lwów, ss. Dominikanki, 1751, Helena Zborowska 1-v. Wołkowicz, 2-v., Maniecka, suma zwrotu: 15000
Lwów, ss. Dominikanki, 1755, Ignacy, starosta nowosielski, Potocki, suma zwrotu: 15000
Lwów, ss. Dominikanki, 1770, Stanisław, Mycielski, suma zwrotu: 10000
Lwów, ss. Dominikanki, 1783, Ignacy, Poniatowski, suma zwrotu: 3230
Lwów, ss. Karmelitanki, 1680, Michał Adam z Gronowa, Sieniawski, Inf. o donacji: wraz z Adamem Marcinem Sieniawskim i Antoniną Strońską, dobra Turzyce i Martynkowice, suma zwrotu: 6000
Lwów, ss. Karmelitanki Bose, 1688, Agnieszka z Radziejowskich, Sokołowska, Inf. o donacji: Uście, Krościanie, Kosarzyna, suma zwrotu: 3000
Lwów, ss. Karmelitanki Bose, 1728, Stefan, Potocki, suma zwrotu: 1000
Lwów, ss. Karmelitanki Bose, 1756, Michał, Wielchorski, suma zwrotu: 17000
Lwów, ss. Karmelitanki Bose, nieznana, Helena Czarnowska, 1-v. Wychowska, 2-v., Jełowicka, suma zwrotu: 8000
Lwów, ss. Karmelitanki Trzewiczkowe, 1679, Marianna Anna, Kalinowska, Inf. o donacji: Sionszyce, Galowice w woj. kaliskim, suma zwrotu: 4000
Lwów, ss. Karmelitanki Trzewiczkowe, 1721, Józef, Lipski, Inf. o donacji: Akta Grodzkie Przemyskie, suma zwrotu: 500
Lwów, ss. Karmelitanki Trzewiczkowe, 1743, Teresa, Ozdańska, suma zwrotu: 16000
Lwów, ss. Karmelitanki Trzewiczkowe, 1761, Michał i Franciszka, Grocholski, suma zwrotu: 1000
Lwów, ss. Karmelitanki Trzewiczkowe, 1768, Walerian, pisarz ziemski latyczowski, Bielowski, Inf. o donacji: Akta Grodzkie Lwowskie, suma zwrotu: 15000
Lwów, szpital św. Ducha, nieznana, Bartłomiej Gozdawa, Giżycki, Inf. o donacji: Żelazne w z. czerskiej, suma zwrotu: 1000
Mariampol, kościół farny, bractwo dusz czyśćcowych, 1763, Jan Kajetan i żona Anna Sapieha, Jabłonowski, suma zwrotu: 10000
Miklaszowice, bractwo różańcowe, 1745, Jan, Slaski, Inf. o donacji: Bogucice, suma zwrotu: 6300
Oświęcim, oo. Dominikanie, 1614, Katarzyna Kozłówna z Gorzków, Salomon, Inf. o donacji: Kotowice, Brwinów, suma zwrotu: 1200
Podhorce, oo. Bazylianie, 1763, Kalasantay, Turkut, Inf. o donacji: zastaw pożyczki, suma zwrotu: 1000
Podhorce, oo. Bazylianie, 1770, Feliks, Leduchowski, suma zwrotu: 500
Podkamień, oo. Dominikanie, 1747, Józef Antoni, Wilczyński, Inf. o donacji: Brykowce, zastaw pożyczki, suma zwrotu: 10000
Podkamień, oo. Dominikanie, 1767, Ignacy, Wilczyński, suma zwrotu: 10000
Podkamień, oo. Dominikanie, 1772, Stefan, Przyłucki, suma zwrotu: 700
Podkamień, oo. Dominikanie, 1773, Józef, Borowski, Inf. o donacji: cześnik płocki, suma zwrotu: 3000
Podkamień, oo. Dominikanie, 1780, Janusz Antoni i Serwacy, Wiśniowiecki, Inf. o donacji: Łoża, Badechów, suma zwrotu: 6000
Podkamień, oo. Dominikanie, 1783, Sebastian, Czosnowski, Inf. o donacji: Jaśniszcze, suma zwrotu: 1000
Podkamień, oo. Dominikanie, nieznana, Piotr Antoni, Drzewiecki, suma zwrotu: 25000
Podkamień, oo. Dominikanie, Bractwo Różańcowe, 1728, Bogusław i Franciszka, Baranowski, Inf. o donacji: Sosnowce, Polachowa, suma zwrotu: 10000
Przemyśl, ss. Dominikanki, 1676, Samuel Zygmunt, Morski, suma zwrotu: 500
Przemyśl, ss. Dominikanki, 1729, Jan, Kossowski, suma zwrotu: 2000
Skała Podolska, bractwo różańcowe, nieznana, Milewski, Inf. o donacji: Berczanka Mała, suma zwrotu: 7000
Skała Podolska, Bractwo św. Trójcy, 1737, Agnieszka Lanckorońska zam., Mierzejewska, suma zwrotu: 5000
Skała Podolska, Szpital Ubogich, 1737, Agnieszka Lanckorońska zam., Mierzejewska, suma zwrotu: 3000
Sokal, oo. Bazylianie, 1779, Jan Kanty, Iliński, Inf. o donacji: zastaw pożyczki, suma zwrotu: 2222 dukatów w złocie i 4 złote
Sokal, oo. Bernardyni, 1729, Stanisław, Młodowski, Inf. o donacji: Radomice, suma zwrotu: 21000
Sokal, oo. Bernardyni, 1744, Michał Hieronim, Czacki, Inf. o donacji: Akt Ziemskie Włodzimierskie, suma zwrotu: 10000
Sokal, oo. Bernardyni, 1754, Franciszek, Czacki, suma zwrotu: 6000
Sokal, oo. Bernardyni, 1755, Feliks, Potocki, suma zwrotu: 7000
Sokal, oo. Bernardyni, 1757, Maksymilian, Woroniecki, suma zwrotu: 5000
Sokal, oo. Bernardyni, 1763, Anna Kurowska, 1-v. Iwanicka, 2-v., Olszyńska, Inf. o donacji: Akta Grodzkie Włodzimierskie, suma zwrotu: 3000
Sokal, oo. Bernardyni, 1769, Mikołaj, Łaskarzewski, Inf. o donacji: podczaszy łomżyński, suma zwrotu: 3000
Sokal, oo. Bernardyni, 1772, Jan i Elżbieta z Chorzewskich, Brodnowski, Inf. o donacji: Zdzany, suma zwrotu: 4000
Stary Sącz, oo. Franciszkanie, 1734, Zofia Racibowska 1-v. Gądzka, 2-v, Czerska, Inf. o donacji: Tylaszowa, suma zwiększona przez Franciszka Strońskiego, suma zwrotu: 1000
Stary Sącz, ss. Franciszkanki, 1744, Jan, Podoski, Inf. o donacji: Łowczów (Akta Grodzkie Sądeckie), suma zwrotu: 250
Szczyrzyc, oo. Cystersi, 1671, Katarzyna, Remiszowska, Inf. o donacji: Sromotka, suma zwrotu: 3000
Szumsk, oo. Franciszkanie, 1755, Michał, Rochorzyński, suma zwrotu: 10000
Waręż, oo. Pijarzy, 1698, Benedykt, Wilkowski, Inf. o donacji: Korczów i Michrowce, suma zwrotu: 4000
Waręż, oo. Pijarzy, 1727, Benedykt, Wilkowski, Inf. o donacji: Michrów (dekretem 1727 roku donacja przeszła na Siekierzyńskich), suma zwrotu: 4000
Waręż, oo. Pijarzy, 1731, Józef, Porwaniecki, Inf. o donacji: Porwanie, w aktach grodzki bełskich, suma zwrotu: 2000
Waręż, oo. Pijarzy, 1731, Marianna, Iwanicka, Inf. o donacji: Iwanice, suma zwrotu: 2000
Waręż, oo. Pijarzy, nieznana, Konstanty, Iwanicki, Inf. o donacji: Kaczyn, suma zwrotu: 1000
Zamość, Bracia Miłosierdzia, 1737, Joanna Poniatowska 1-v Grandecka, 2-v, Żelska, Inf. o donacji: Dobra Grabowskie, suma zwrotu: 3500
Zamość, oo. Bazylianie, 1764, Jan Amor, Tarnowski, Inf. o donacji: Klucz Koziński, suma zwrotu: 2000
Zamość, oo. Franciszkanie, 1733, Antoni, Piotrowski, Inf. o donacji: Łyczki (Akta Grodzkie Krasnostawskie), suma zwrotu: 4000
Zamość, oo. Franciszkanie, 1748, Tomasz, Pawłowski, Inf. o donacji: Krobonosz, suma zwrotu: 3000
Zbaraż, Bractwo św. Anny przy kościele oo. Bernardynów, 1772, Różniecki, suma zwrotu: 1000
Zbaraż, oo. Bernardyni, 1776, Kajetan, Kaczkowski, Inf. o donacji: Daniecki, Łobkowo, suma zwrotu: 6000

Komentarze (1)

20.08.2021 12:25
Powyższa lista uszeregowana alfabetycznie wg nazwisk

Baranowski, Bogusław i Franciszka, Inf. o donacji: Sosnowce, Polachowa, komu: Podkamień, oo. Dominikanie, Bractwo Różańcowe, data donacji: 1728, suma zwrotu: 10000
Bielowski, Walerian, pisarz ziemski latyczowski, Inf. o donacji: Akta Grodzkie Lwowskie, komu: Lwów, ss. Karmelitanki Trzewiczkowe, data donacji: 1768, suma zwrotu: 15000
Borowski, Józef, Inf. o donacji: cześnik płocki, komu: Podkamień, oo. Dominikanie, data donacji: 1773, suma zwrotu: 3000
Bratkowski, komu: Brody, oo. Dominikanie, data donacji: 1772, suma zwrotu: 2000
Brodnowski, Jan i Elżbieta z Chorzewskich, Inf. o donacji: Zdzany, komu: Sokal, oo. Bernardyni, data donacji: 1772, suma zwrotu: 4000
Brzeziński, Jan, Inf. o donacji: Akta Grodzkie Kamienieckie, komu: Husiatyn, oo. Bernardyni, data donacji: 1755, suma zwrotu: 10000
Chołoniewski, Adam Myszka, komu: Lwów, oo. Franciszkanie, data donacji: 1765, suma zwrotu: 3000
Czacki, Franciszek, komu: Sokal, oo. Bernardyni, data donacji: 1754, suma zwrotu: 6000
Czacki, Michał Hieronim, Inf. o donacji: Akt Ziemskie Włodzimierskie, komu: Sokal, oo. Bernardyni, data donacji: 1744, suma zwrotu: 10000
Czarnowski, Maciej, komu: Lwów, ss. Benedyktynki, data donacji: 1755, suma zwrotu: 1000
Czerska, Zofia Racibowska 1-v. Gądzka, 2-v, Inf. o donacji: Tylaszowa, suma zwiększona przez Franciszka Strońskiego, komu: Stary Sącz, oo. Franciszkanie, data donacji: 1734, suma zwrotu: 1000
Czosnowski, Jan Kolumna, komu: Lwów, oo. Paulini, data donacji: 1766, suma zwrotu: 25000
Czosnowski, Sebastian, Inf. o donacji: Jaśniszcze, komu: Podkamień, oo. Dominikanie, data donacji: 1783, suma zwrotu: 1000
Drzewiecki, Felicjan, komu: Lwów, oo. Bazylianie św. Onufrego, data donacji: 1774, suma zwrotu: 18000
Drzewiecki, Piotr Antoni, komu: Podkamień, oo. Dominikanie, data donacji: nieznana, suma zwrotu: 25000
Gardliński, Marcin, komu: Lwów, oo. Karmelici Bosi, data donacji: 1760, suma zwrotu: 6000
Giżycki, Bartłomiej Gozdawa, Inf. o donacji: Żelazne w z. czerskiej, komu: Lwów, Bazylika, kaplica Laterańska przy cmentarzu, data donacji: nieznana, suma zwrotu: 1000
Giżycki, Bartłomiej Gozdawa, Inf. o donacji: Żelazne w z. czerskiej, komu: Lwów, Bazylika, oltarzyści św. Trójcy, data donacji: nieznana, suma zwrotu: 1000
Giżycki, Bartłomiej Gozdawa, Inf. o donacji: Żelazne w z. czerskiej, komu: Lwów, oo. Dominikanie, data donacji: nieznana, suma zwrotu: 1000
Giżycki, Bartłomiej Gozdawa, Inf. o donacji: Żelazne w z. czerskiej, komu: Lwów, oo. Trynitarze, data donacji: nieznana, suma zwrotu:
Giżycki, Bartłomiej Gozdawa, Inf. o donacji: Żelazne w z. czerskiej, komu: Lwów, szpital św. Ducha, data donacji: nieznana, suma zwrotu: 1000
Godziemski, Andrzej, komu: Husiatyn, oo. Bernardyni, data donacji: 1752, suma zwrotu: 10000
Górski, Franciszek, komu: Lwów, oo. Bernardyni, data donacji: 1741, suma zwrotu: 10000
Grabianka, Tadeusz Leszczyc, komu: Lwów, ksks. Misjonarze, data donacji: 1774, suma zwrotu: 21000
Grocholski, Franciszek, komu: Lwów, oo. Franciszkanie, data donacji: 1765, suma zwrotu: 1000
Grocholski, Michał, komu: Lwów, kościół Bernardynów, bractwo św. Jana, data donacji: 1768, suma zwrotu: 40000
Grocholski, Michał, komu: Lwów, oo. Franciszkanie, data donacji: 1760, suma zwrotu: 10000
Grocholski, Michał i Franciszka, komu: Lwów, ss. Karmelitanki Trzewiczkowe, data donacji: 1761, suma zwrotu: 1000
Iliński, Jan Kanty, Inf. o donacji: zastaw pożyczki, komu: Sokal, oo. Bazylianie, data donacji: 1779, suma zwrotu: 2222 dukatów w złocie i 4 złote
Iwanicka, Marianna, Inf. o donacji: Iwanice, komu: Waręż, oo. Pijarzy, data donacji: 1731, suma zwrotu: 2000
Iwanicki, Konstanty, Inf. o donacji: Kaczyn, komu: Waręż, oo. Pijarzy, data donacji: nieznana, suma zwrotu: 1000
Jabłonowski, Aleksander, chorąży koronny, Inf. o donacji: Lachowice, komu: Busk, oo. Dominikanie, data donacji: 1708, suma zwrotu: 2000
Jabłonowski, Jan Kajetan i żona Anna Sapieha, komu: Mariampol, kościół farny, bractwo dusz czyśćcowych, data donacji: 1763, suma zwrotu: 10000
Jakubowski, Jakub, komu: Lwów, ss. Benedyktynki, data donacji: 1781, suma zwrotu: 500
Jankowski, Józef, Inf. o donacji: Jankowice (Akta Grodzkie Lwowskie), komu: Lwów, ss. Dominikanki, data donacji: 1742, suma zwrotu: 3000
Jelski, Michał, skarbnik wołyński, komu: Lwów, oo. Karmelici Trzewiczkowi, data donacji: 1761, suma zwrotu: 6000
Jełowicka, Helena Czarnowska, 1-v. Wychowska, 2-v., komu: Lwów, ss. Karmelitanki Bose, data donacji: nieznana, suma zwrotu: 8000
Kaczkowski, Kajetan, Inf. o donacji: Daniecki, Łobkowo, komu: Zbaraż, oo. Bernardyni, data donacji: 1776, suma zwrotu: 6000
Kalinowska, Marianna Anna, Inf. o donacji: Sionszyce, Galowice w woj. kaliskim, komu: Lwów, ss. Karmelitanki Trzewiczkowe, data donacji: 1679, suma zwrotu: 4000
Kniechynieńska, Elżbieta Suryn, Druzaninowa, komu: Lwów, ss. Dominikanki, data donacji: 1643, suma zwrotu: 2000
Kossowski, Jan, komu: Przemyśl, ss. Dominikanki, data donacji: 1729, suma zwrotu: 2000
Lanckorońska, Agnieszka, Inf. o donacji: Akta Grodzkie Lwowskie, komu: Lwów, ss. Benedyktynki, data donacji: 1739, suma zwrotu: 6000
Leduchowski, Feliks, komu: Podhorce, oo. Bazylianie, data donacji: 1770, suma zwrotu: 500
Leśniowski, Michał, Inf. o donacji: Akta Ziemskie Kamienieckie, komu: Drohobycz, oo. Karmelici, data donacji: 1750, suma zwrotu: 10000
Lipski, Józef, Inf. o donacji: Akta Grodzkie Przemyskie, komu: Lwów, ss. Karmelitanki Trzewiczkowe, data donacji: 1721, suma zwrotu: 500
Lubomirski, Jerzy, komu: Kraków, oo. Kameduli na Bielanach, data donacji: 1715, suma zwrotu: 2660
Lubomirski, Jerzy, komu: Kraków, oo. Karmelici Bosi, na Wesołej, data donacji: 1715, suma zwrotu: 2660
Łaskarzewski, Mikołaj, Inf. o donacji: podczaszy łomżyński, komu: Sokal, oo. Bernardyni, data donacji: 1769, suma zwrotu: 3000
Makosicy, Michał de Nisko, komu: Lwów, oo. Franciszkanie, data donacji: 1773, suma zwrotu: 12000
Maniecka, Helena Zborowska 1-v. Wołkowicz, 2-v., komu: Lwów, ss. Dominikanki, data donacji: 1751, suma zwrotu: 15000
Michałowski, Jan i Anna Przezwadowska, Inf. o donacji: Akta Ziemskie Lwowskie, komu: Jaworów, oo. Dominikanie, data donacji: 1771, suma zwrotu: 3000
Mierzejewska, Agnieszka Lanckorońska zam., komu: Skała Podolska, Bractwo św. Trójcy, data donacji: 1737, suma zwrotu: 5000
Mierzejewska, Agnieszka Lanckorońska zam., komu: Skała Podolska, Szpital Ubogich, data donacji: 1737, suma zwrotu: 3000
Mierzejewski, Andrzej, kasztelan sochaczewski, Inf. o donacji: Zyrdzie, komu: Lwów, oo. Bernardyni, data donacji: 1765, suma zwrotu: 2000
Milewski, Inf. o donacji: Berczanka Mała, komu: Skała Podolska, bractwo różańcowe, data donacji: nieznana, suma zwrotu: 7000
Młodowski, Stanisław, Inf. o donacji: Radomice, komu: Sokal, oo. Bernardyni, data donacji: 1729, suma zwrotu: 21000
Morawska, Teofila Radziwiłł zam. , komu: Lwów, oo. Bernardyni, data donacji: 1765, suma zwrotu: 40000
Morski, Samuel Zygmunt, komu: Przemyśl, ss. Dominikanki, data donacji: 1676, suma zwrotu: 500
Mycielski, Stanisław, komu: Lwów, oo. Dominikanie, data donacji: 1767, suma zwrotu:
Mycielski, Stanisław, komu: Lwów, ss. Dominikanki, data donacji: 1770, suma zwrotu: 10000
Nichniowska, Teofila Radziwiłł zam. , Inf. o donacji: Suma u księżnej Sanguszko, marszałkowej WKL, komu: Lwów, oo. Paulini, data donacji: 1755, suma zwrotu: 3000
Niezabitowski, Józef, Inf. o donacji: Akta Grodzkie kamienieckie, komu: Husiatyn, oo. Bernardyni, data donacji: 1757, suma zwrotu: 3000
Olszyńska, Anna Kurowska, 1-v. Iwanick, 2-v., Inf. o donacji: Akta Grodzkie Włodzimierskie, komu: Sokal, oo. Bernardyni, data donacji: 1763, suma zwrotu: 3000
Oslewski, Józef z Oslewa, komu: Lwów, oo. Bazylianie św. Jura, data donacji: 1770, suma zwrotu: 2000
Ozdańska, Teresa, komu: Lwów, ss. Karmelitanki Trzewiczkowe, data donacji: 1743, suma zwrotu: 16000
Pawłowski, Tomasz, Inf. o donacji: Krobonosz, komu: Zamość, oo. Franciszkanie, data donacji: 1748, suma zwrotu: 3000
Piotrowski, Antoni, Inf. o donacji: Łyczki (Akta Grodzkie Krasnostawskie), komu: Zamość, oo. Franciszkanie, data donacji: 1733, suma zwrotu: 4000
Piwko, Stanisław, Inf. o donacji: Dobra swoje ogólne, komu: Lwów, ss. Bernardynki, data donacji: 1762, suma zwrotu: 1566
Podoski, Jan, Inf. o donacji: Łowczów (Akta Grodzkie Sądeckie), komu: Stary Sącz, ss. Franciszkanki, data donacji: 1744, suma zwrotu: 250
Polanowski, Michał, komu: Lwów, kapituła katedralna, data donacji: 1770, suma zwrotu: 10000
Poniatowski, Ignacy, komu: Lwów, ss. Dominikanki, data donacji: 1783, suma zwrotu: 3230
Porwaniecki, Józef, Inf. o donacji: Porwanie, w aktach grodzki bełskich, komu: Waręż, oo. Pijarzy, data donacji: 1731, suma zwrotu: 2000
Potocka, Wiktoria Leszczyńska, zam. , Inf. o donacji: Pankowice (Akta Grodzkie Halickie), komu: Lwów, ss. Dominikanki, data donacji: 1731, suma zwrotu: 2000
Potocki, Feliks, komu: Sokal, oo. Bernardyni, data donacji: 1755, suma zwrotu: 7000
Potocki, Ignacy, Inf. o donacji: 210 dukatów w złocie, komu: Lwów, ss. Benedyktynki, data donacji: 1767, suma zwrotu: 210
Potocki, Ignacy, starosta nowosielski, komu: Lwów, ss. Dominikanki, data donacji: 1755, suma zwrotu: 15000
Potocki, Stefan, Inf. o donacji: wraz z Teresą Kątską, Akta Grodzkie Rawskie, komu: Lwów, oo. Karmelici Bosi, data donacji: 1725, suma zwrotu: 2000
Potocki, Stefan, komu: Lwów, ss. Karmelitanki Bose, data donacji: 1728, suma zwrotu: 1000
Przyłucki, Stefan, komu: Podkamień, oo. Dominikanie, data donacji: 1772, suma zwrotu: 700
Remiszowska, Katarzyna, Inf. o donacji: Sromotka, komu: Szczyrzyc, oo. Cystersi, data donacji: 1671, suma zwrotu: 3000
Rochorzyński, Michał, komu: Leśniów, oo. Bernardyni, data donacji: 1755, suma zwrotu: 10000
Rochorzyński, Michał, komu: Szumsk, oo. Franciszkanie, data donacji: 1755, suma zwrotu: 10000
Rościszewski, Kajetan, komu: Lwów, kapituła katedralna, data donacji: 1766, suma zwrotu: 20000
Różniecki, komu: Zbaraż, Bractwo św. Anny przy kościele oo. Bernardynów, data donacji: 1772, suma zwrotu: 1000
Salomon, Katarzyna Kozłówna z Gorzków, Inf. o donacji: Kotowice, Brwinów, komu: Oświęcim, oo. Dominikanie, data donacji: 1614, suma zwrotu: 1200
Sanguszko, Janusz ks., Inf. o donacji: akta grodzkie lubelskie, komu: Lwów, oo. Karmelici, data donacji: 1775, suma zwrotu: 500
Sieniawska, Katarzyna, Inf. o donacji: donację otrzymał proboszcz brzeżański Jan z Wrocimowic Pacek, przekazał na rzecz Karmelitów, komu: Lwów, oo. Karmelici Trzewiczkowi, data donacji: nieznana, suma zwrotu: 4300
Sieniawski, Michał Adam z Gronowa, Inf. o donacji: wraz z Adamem Marcinem Sieniawskim i Antoniną Strońską, dobra Turzyce i Martynkowice, komu: Lwów, ss. Karmelitanki, data donacji: 1680, suma zwrotu: 6000
Slaski, Jan, Inf. o donacji: Bogucice, komu: Miklaszowice, bractwo różańcowe, data donacji: 1745, suma zwrotu: 6300
Sokołowska, Agnieszka z Radziejowskich, Inf. o donacji: Uście, Krościanie, Kosarzyna, komu: Lwów, ss. Karmelitanki Bose, data donacji: 1688, suma zwrotu: 3000
Śniechowski, Jakub, komu: Lwów, oo. Franciszkanie, data donacji: 1756, suma zwrotu: 2000
Tarnowski, Jan Amor, Inf. o donacji: Klucz Koziński, komu: Zamość, oo. Bazylianie, data donacji: 1764, suma zwrotu: 2000
Terewuska, Aleksandra, Inf. o donacji: Koziec, komu: Lwów, ss. Brygidki, data donacji: 1754, suma zwrotu: 5000
Turkut, Kalasantay, Inf. o donacji: zastaw pożyczki, komu: Podhorce, oo. Bazylianie, data donacji: 1763, suma zwrotu: 1000
Wielchorski, Michał, komu: Lwów, ss. Karmelitanki Bose, data donacji: 1756, suma zwrotu: 17000
Wilczyński, Ignacy, komu: Podkamień, oo. Dominikanie, data donacji: 1767, suma zwrotu: 10000
Wilczyński, Józef Antoni, Inf. o donacji: Brykowce, zastaw pożyczki, komu: Podkamień, oo. Dominikanie, data donacji: 1747, suma zwrotu: 10000
Wilkowski, Benedykt, Inf. o donacji: Korczów i Michrowce, komu: Waręż, oo. Pijarzy, data donacji: 1698, suma zwrotu: 4000
Wilkowski, Benedykt, Inf. o donacji: Michrów (dekretem 1727 roku donacja przesła na Siekierzyńskich), komu: Waręż, oo. Pijarzy, data donacji: 1727, suma zwrotu: 4000
Wilkowski, Benedykt, Inf. o donacji: Korczów i Michrowce, komu: Bełz, oo. Dominikanie, data donacji: 1698, suma zwrotu: 3000
Wiśniowiecki, Janusz Antoni i Serwacy, Inf. o donacji: Łoża, Badechów, komu: Podkamień, oo. Dominikanie, data donacji: 1780, suma zwrotu: 6000
Woroniecki, Maksymilian, komu: Sokal, oo. Bernardyni, data donacji: 1757, suma zwrotu: 5000
Zamiechowski, Samuel Zygmunt, Inf. o donacji: w akrach grodzkich kamienieckich, komu: Lwów, oo. Franciszkanie, data donacji: 1640, suma zwrotu: 17000
Zapolski, Cyprian, komu: Brody, oo. Dominikanie, data donacji: 1745, suma zwrotu: 1000
Zieleniewski, Józef, Inf. o donacji: zabezpieczenie pożyczki, komu: Kamieniec Podolski, oo. Franciszkanie, data donacji: nieznana, suma zwrotu: 4703
Żelska, Joanna Poniatowska 1-v Grandecka, 2-v, Inf. o donacji: Dobra Grabowskie, komu: Zamość, Bracia Miłosierdzia, data donacji: 1737, suma zwrotu: 3500