Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Prośba o pomoc w przetłumaczeniu adnotacji przy az

29.05.2019 13:13
Witam,
Bardzo proszę o pomoc – przetłumaczenie adnotacji zamieszczonej przy akcie ślubu Zofii Tacikowskiej i Stanisława Schmidta

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... x=519&y=68

Mąż Zofii zginął tragicznie przed I wojną światową. Nikt z rodziny nie wie jak i gdzie (Lipsk, Warszawa).
Wersji jest dużo, ale żadnej nie udało się potwierdzić.

Pozdrawiam
Tacik

Komentarze (6)

22.10.2019 18:22
Potrzebujesz pomocy?
23.10.2019 13:40
Potrzebujesz pomocy?


Bardzo proszę o pomoc

Pozdrawiam Tacik
27.10.2019 19:25
Это весь текст на русском языке. На польский перевести не смогу , но главные биографические данные смотри после этого текста!

To wszystko jest po rosyjsku. Nie mogę tłumaczyć na polski, ale po tym tekście widzę główne dane biograficzne!

Составлено в Варшаве в канцелярии Прихода святого Алексанора 17 апреля 1906 года в 7 часов вечера , объявляем что в присутствии Станислава Кочоровского промышленника , и Антона Вольского студента университета , совершеннолетних , в Варшаве проживающих, сего числа Заключён Религиозный брачный союз между Станиславом Виталисом двух имён Шмидт Schmidt  , холостым, инженером - электротехником, 24 лет от роду, родившимся в _____приходе , сыном францишка и Марты урожденной Едынской /z Jedynskoi/ супругов Шмидт , жительствующим в городе и приходе Липск , в Саксонии, и Софиею Тациков кою /Sofja Pacikowska/ девицей при родителях состоящей , 23 лет от роду , родившейся в деревне Вионцовка Ново Минского уезда , дочерью Владислава и Юзефы урожденной Кочоровской /z Koczorowskich/  супругов Тациковских , жительствующих в Варшаве , в тмицном приходе, по Брацкой улице под номером 1285 и 1286. Браку этому предшествовали три ослошонив , опубликованных в ______приходе в двадцать.... Марта , первый и восьмой день апреля сего года и три ослощенив в липком приходе . Новобрачные объявили что предбрачного договора можду собою не заключали. Препятствие от запрещённого времени устранено дисценсою Варшавскою Архиепископа и Митрополита от 28 марта / 10 апреля сего года за номером 2286. Религиозный обряд совершён Ксендром деканом Феликсом Тациковским в присутствии Косеора Адро Юзвика ...Викарив. Акт этот новобрачными и свидетелями подписан.

___________

Составлено в Варшаве в канцелярии Прихода святого Алексанора 17 апреля 1906 года в 7 часов вечера , объявляем что в присутствии Станислава Кочоровского промышленника , и Антона Вольского студента университета , совершеннолетних , проживающих в Варшаве

W Warszawie, w siedzibie parafii św. Aleksandra, 17 kwietnia 1906 r. O godz. 19.00, ogłaszamy, że w obecności przemysłowca Stanisława Kochorowskiego i studenta Antona Wołskiego dorośli mieszkający w Warszawie

Заключён Религиозный брачный союз между Станиславом-Виталисом Dwóch Imion
24 года , холост , инженер-электротехник
сын Францишка и Марты урожденной Едынской /z Jedynskoi/ супругов Шмидт , живут в городе и приходе Липск , в Саксонии

Religijny związek małżeński zawarty między Stanislav-Vitalis Dwoch Imion
24 lata, samotny inżynier elektryk
syn Francisa i Marty z domu Edinskaya / z Jedynskoi / małżonków Schmidta, mieszka w mieście i parafii Lipsk w Saksonii

София Тациковская /Sofja Tacikowska/ девица, живет с родителями
23 года , родилась в деревне Вёнзовна (Wiązowna) Ново Минского уезда
дочь Владислава и Юзефы урожденной Кочоровской /z Koczorowskich/  супругов Тациковских
Живут в Варшаве , по Брацкой улице, под номером 1285 и 1286.

Sofia Tatsikovskaya / Sofja Tacikowska / dziewczynka, mieszka z rodzicami
23 lata, urodził się we wsi Wyenzowna (Wiązowna) w powiecie nowomińskim
córka Vladislav i Yusefa z domu Kochorovskaya / z Koczorowskich / małżonkowie Tatsikovsky
Mieszkają w Warszawie, wzdłuż ulicy Bratskiej, w numerach 1285 i 1286.
27.10.2019 19:39
Witam.
Bardzo dziękuję za przetłumaczenie aktu ślubu. Jeżeli można to prosiłabym o przetłumaczenie jeszcze znajdującej się przy nim adnotacji umieszczonej z boku. Podany jest tam numer w sprawy w Prokuraturze warszawskiej oraz inne informacje bardzo dla mnie ważne - nie umiem ich odczytać.

Pozdrawiam
Tacik
28.10.2019 10:31
Трудно прочитать, но вот, что вышло : Решением Варшавского Архиепископа в Католическом суде от 28 июня 1913 года постановило акт / о том Станислав-Виталиц и София урожденная Тациевская супруги Шмидт разлучены от ( ?)ложа и сожительства на неопределенное время по взаимному согласию , о чем сообщено Г. Прокурором Варшавского определения Суда от 6 июня 1914 за #1553 для внесения сей от (?) г. Варшава 17/27 июня 1913 года

Trudno to przeczytać, ale oto, co się stało: decyzją arcybiskupa warszawskiego w sądzie katolickim z dnia 28 czerwca 1913 r. Akt
Stanislav-Vitalits i Sofia z domu Tatsievskaya małżonkowie Schmidt

rozdarty od wspólnego życia na czas nieokreślony za obopólną zgodą jak donosi G. Prokurator wyroku Sądu Warszawskiego z 6 czerwca 1914 r. w sprawie # 1553
29.10.2019 13:34
Bardzo dziękuję

Pozdrawiam
Tacik
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.