Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Ксении (Зайкова, Зайко) Новосибирск

15.01.2020 13:34
Я нашел этот адрес в поисках информации о моей прабабушке Ксении (Зайкова, Зайко).  У меня нет информации, за исключением того, что она умерла в Польше в 1948 году, единственная информация, которую я имею, это то, что она родилась в 1900 году в Новосибирске, а затем уехала в 1916/20 году с моим прадедом Владиславом Гимза за границей я знаю, что у нее было много братьев и сестер, и один брат уехал в Румынию.  Я не знаю, есть ли у вас какая-либо информация, но я бы попросил помощи, к сожалению, я не живу в России.  Я использую словарь Google, так что извините за ошибки, я действительно хочу найти некоторую информацию, возможно, даже семью.  Я горжусь тем, что я русский, и я забочусь о том, чтобы восстановить историю своей семьи и быть на 100% русским.

поздравления

TŁUMACZENIE

Znalazłem ten adres w poszukiwaniu informacji o mojej prababce Kseni (Zaikova, Zaiko). Nie mam żadnych informacji, poza tym, że zmarła w Polsce w 1948 r., Jedyne informacje, jakie mam, to to, że urodziła się w 1900 r. W Nowosybirsku, a następnie w 1916/20 r. Wyjechała z moim pradziadkiem Vladislavem Giemsą za granicą wiem, że miała wielu braci i siostry, a jeden brat wyjechał do Rumunii. Nie wiem, czy masz jakieś informacje, ale prosiłbym o pomoc, niestety nie mieszkam w Rosji. Korzystam ze słownika Google, więc przepraszam za błędy, naprawdę chcę znaleźć informacje, może nawet rodzinę. Jestem dumny z tego, że jestem Rosjaninem i staram się przywrócić rodzinną historię i być w 100% Rosjaninem.
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.