Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Ксении (Зайкова, Зайко) Новосибирск

15.01.2020 13:34
Я нашел этот адрес в поисках информации о моей прабабушке Ксении (Зайкова, Зайко).  У меня нет информации, за исключением того, что она умерла в Польше в 1948 году, единственная информация, которую я имею, это то, что она родилась в 1900 году в Новосибирске, а затем уехала в 1916/20 году с моим прадедом Владиславом Гимза за границей я знаю, что у нее было много братьев и сестер, и один брат уехал в Румынию.  Я не знаю, есть ли у вас какая-либо информация, но я бы попросил помощи, к сожалению, я не живу в России.  Я использую словарь Google, так что извините за ошибки, я действительно хочу найти некоторую информацию, возможно, даже семью.  Я горжусь тем, что я русский, и я забочусь о том, чтобы восстановить историю своей семьи и быть на 100% русским.

поздравления

TŁUMACZENIE

Znalazłem ten adres w poszukiwaniu informacji o mojej prababce Kseni (Zaikova, Zaiko). Nie mam żadnych informacji, poza tym, że zmarła w Polsce w 1948 r., Jedyne informacje, jakie mam, to to, że urodziła się w 1900 r. W Nowosybirsku, a następnie w 1916/20 r. Wyjechała z moim pradziadkiem Vladislavem Giemsą za granicą wiem, że miała wielu braci i siostry, a jeden brat wyjechał do Rumunii. Nie wiem, czy masz jakieś informacje, ale prosiłbym o pomoc, niestety nie mieszkam w Rosji. Korzystam ze słownika Google, więc przepraszam za błędy, naprawdę chcę znaleźć informacje, może nawet rodzinę. Jestem dumny z tego, że jestem Rosjaninem i staram się przywrócić rodzinną historię i być w 100% Rosjaninem.