Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

1851 Wychodźcy z Turcji do Liverpoolu

13.05.2020 02:29
Posyłam wam listę dokładną przybyłych polskich wychodźców z Turcyi do LiverpooIu:

1. Ajehornowski Karol. 2. Adamski Jan. 3. Ajszteten Arsenius. 4. Albertowski Adam. 5. Ba^niski Franciszek. 6. Barwicki Jan. 7. Belicaj Paweł. 8. Bielecki Jan. 9. Bednarczuk Grzegdrz. 10. Bielański Karol. 11. Bielański Kazimierz. 12. Biliński Dominik. 13. Bill Michał. 14. Boberski Emeryk. 15. Bosterski Alojzy. 16. Bochniewicz Józef. 17. Bodnawski Konstanty. 18. Bojnowski Michał. 19. Borkowski Teofil. 20. Bożek Michał. 21. Broczkowski Konstanty. 22. Brunner Wilhelm. 23. Brzuszkiewicz Wincenty. 24. Bryniewicz Antoni. 25. Bryniewicz Józef. 26. Buczyński Franciszek. 27. Buczyński Otton. 28. Chmieliński Wiktor. 29. Chryst Maurycy. 30. Chuchro Kasper. 31. Czajkowski Walery. 32. Czech Franciszek. 33. Czerner Leon. 34. Czernicki Ludwik. 35. Czerwiński Seweryn. 36. Czenielewicz Karol. 37. Czer- kawski Antoni. 38. Czerwiński Stanisław. 39. Dąbrowski Konrad. 40. Darnasiewicz Tomasz. 41. Panicz Julian. 42. Daszkiewicz Władysław. 43. Daszkowski Konstanty. 44. Dębicki Zegota. 45. Domkowicz Wilhelm. 46. Dzikowski Józef. 47. Dziuźyński Jan. 48. Dobrzański Karol. 49. Elsner Rudolf. 50. Ferijenlschek Jan. 51. Fichtel Ignacy. 52. Figurski Jan. 53. Fiszbek Herman. 54. Folusiewicz Jan. 55. Fortuna Józef. 56. Frankowski Władysław. 57. Furtek Franciszek. 58. Gacek Jan. 59. Gałecki Ludwik. 60. Gąsiorowski Roman. 61. Gąsowski Piotr. 62. Gładysz Walenty. 63. Gluszkiewicz Grzegorz. 64. Górski Jan. 65. Goryczko Julian. 66. Grodnicki Jan. 67. Gromadzki Józef. 68. Gruadbek Jan. 69. Grzybowski Jan. 70. Gurnisiewicz Antoni. 71. Gwózdziakiewicz Wincenty. 72. Halski Antoni. 73. Hendzel Walenty. 74. Hfawaty Albin. 75. Hryniewicz Antoni. 76. Janiszewski Leopold. 79. Jarociński Cypryan. 80. Jaroszewski Kazimierz. 81. Jakubowski Michał.! 82. Jasiński Wincenty. 83. Jastrzębski Ludwik. 84. Jaworski Michał. 85. Idźkowski Karol. 86. Inez Henryk. 87. Unicki Aleksander. 88. Ilnicki Ewaryst. 89. Ipnar- ski Ludwik. 90. Juczewski Józef. 91. Juszczakiewicz Leon. 92. Kaczyński Franciszek. 93. Kalinowski Kasper. 94. Kaniowski Franciszek. 95. Kar-piński Ludwik. 96. Kica Wojciech. 97. Kisielewski Karol. 98. Klein Henryk. 99.' Kłem Leon. 100. Koczorowski Aleksander. 101. Kołodziejski Ksawery. 102. Koprowski Antoni. 103. Kotkowski Ignacy. 104. Kozakiewicz Wiktor. 105. Kozicki Władysław. 106. Kozicki Aleksander. 107. Kozłowski Felic. 108 Kozłowski Leopold. 109. Kowalski Ferdynand. 110. Krawczyński Filip. Ul. Krobicki Stanisław. 112. Krzyżanowski Leszek. 113. Krynicki Józef. 114. Krynicki Karol. 115. Kuczewski Konstanty. 116. Kugler Karol. 117. Kułakowski Felix. 118. Kulwicki Antoni. 119. Kwiatkowski Józef. 120. Lechowski Ludwik. 121. Lipiński Izydor. 122. Lisowski Władysław. 123. Lubański Józef. 124. Łagoriski Teodor. 125. Łękawski Konstanty. 126. Łempkowski Konstanty. 127. Łopaciński Antoni. 128. Łopaciński Józef, f 29. Łosinki Hieronim. 130. Machalski August. 131. Machnikowski Jan. 132. Maciejowski Franciszek. 133. Majewski Ignacy. 134. Malczewski Narcyz. 135. Mali-nowski Franciszek. Malinowski Dominik. 137.1 Maliszewski Leonard. 138. Maliszewski Jan. 139. Martyński Paweł. 440. Matuszyński Stanisław. 141. Matuszyński Maxymilian. 142. Matuszewski Marcel. 143. Maux Maxymilian. 144. Mazurkiewicz Antoni. 145. Mostowski Edward. 146. Mroczkowski Maksymilian. 147. Mroszczyk Antoni. 148. Mularski Jan. 149. Murczkiewicz Walenty. 150. Nachman Sebestyan. 151.| Nadmiler Julian. 152. Nieyporowicz Wincenty. 153. Nowicki Albin. 154. Nowicki Wincenty. 155. Nowicki Józef. 156. Ogurkowski Erazm. 157. Olszewski Aleksander. 158. Olsztajn Franciszek. 159. Ortyński Piotr. 160. Ostrzeszewicz Henryk. 161. Paprocki Kazimierz. 162. Piekrzewicz Ignacy. 163. Pisarek Jędrzej. 164. Płotnicki Maryan. 165. Podbielski Kajetan. 166. Podhorodecki Albert. 167. Pomykała Piotr. 168. Podobiński Jan. 169. Podoski Konstanty. 170. Prawdziński Jędrzej. 171. Prawdziński Jan. 172. Prorok Cyryl. 173. Przygodziński Marcel. 174. Rajkowski Antoni. 175. Radkiewicz Tomasz. 176. Rejowski Szymon. 177. Rusecki Dymitr. 178. Rusiecki Władysław. 179. Ruszczyński Leszek. 180. Ruźycki Leon. 181. Rylski Wiktor 182. Ryter Ferdynaud. 183. Saganowski Paweł. 184. Sajfert Rajmund. 185. Skopczyński Ksawery. 186. Skowroński Marcin. 187. Skrowaczewski Jakób. 188. Sliczniakowski Teofil. 189. Śliwiński Julian. 190. Śliwiński Antoni. 191. Słabowski Kasper. 192. Słomka Aleksander. 193. Słotwiński Marcin. 194. Smidowicz Konstanty. 195. Smoliński Hipolit. 196. Stanisz Antoni. 197. Stanisz Józef. 198. Stemcel Gustaw. 199. Strowski Fortunat. 200. Strzelecki Erazm. 201. Suryn Jan. 202. Synowiec Antoni. 203. Swierczyński Leopold. 204. Szajner Leon. 205. Szczepanowski Ignacy. 206. Szczepański Stanisław. 207. Szirosławski Roman. 208.' Szyler Leopold. 209. Szymborski Piotr. 210. Tarnowski Jan. 211. Tomaszewski Teofil. 212. Traczew- ski Jan. 213. Trawiński Ambroży. 214. Trybulski Ignacy. 215. Turzański Piotr. 216. Tytuziński Karol. 217. Wacławski Franciszek. 218. Wajs Leon. 219. Wajs Sebestyan. 220. Walusiński Józef. 221. Warecki Bronisław. 222. Warecki Michał. 223. Wierzbicki Hilary. 224. Wilczyński Józef. 225. Winnicki Bazyli. 226. Wiśniewski Mikołaj. 227. Witowski Franciszek. 228. Wojewódzki Józef. 229. Wojnarski Grzegorz. 230. Wołyński Tadeusz. 231. Wysocki Karol. 232. Wysocki Felix. Zabawa Józef. 234.' Żakowski Franciszek. 235. Żalasiński Edward. 236.i Zalewski Michał. 237. Zalotyński Walenty. 238. Za-' mojski Jan. 239. Zamorski Władysław. 240. Zamorski Michał. 241. Zaniewski Franciszek. 242. Zawadzki Rajmund. 243. Zawisza Józef. 244. Zieliński Franciszek. 245. Zima Franciszek. 246 Złotnicki Wiktor. 247. Zoczański Wincenty. 248. Zyblikiew.cz Marcel. 249. Zabicki Antoni. 250. Żukowski Jozef.
Z powyiszych osób popłynęli do Ameryki: 1. Hendżel Walenty . 2. Zawisza Józef. 3. Trybulski Ignacy. 4. Olsztejn Franciszek. 5. Prawdziń- ski Jan. 6. Biliński Dominik. Nowicki Albin. 8. Maliszewski Leon. 9. Ipnarski Ludwik. 10. Szcze- panowski Ignacy. 11. Czernielewicz Karol. 12. Kuczewsk. Konstanty. 13. Telusiński Karol. 14. Śliwiński Antoni 15. Maciejowski Franciszek. 16. Bożek Michaf. 17. Bochniewiez Józef. 18. Szajner Leon. 19. Saganowski Paweł. 20. Kajkowski Antoni. 21. Majewski Ignacy. 22. Bill Michaf. 23. Przygodziński Marceli 24 Radkiewicz Tomasz. 25. Wilczyński Józef 26. Kulwicki Antoni. 27. Tarnawski Jan. 28. Balicki Jan. 29. Nowicki Józef. 30. Śliczniakowski Teolil. 31 Llca Jan. 32 Łempkowski Konstanty.

[Czas 5.8.1851]