Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Gazecki Michał (ok. 1675-1760)

19.02.2021 16:36
Michał Gazecki (czasem Gazewski), h. Cholewa ur. ok. 1675, syn Jana i Anny Żurowskiej.
40 lat wojował praw. w chorągwi husarskiej, pozostając pod dowództwem późniejszego hetmana Stanisława Mateusza Rzewuskiego[6]. Z nim brał udział we wszystkich działaniach, a więc zapewne walczył pod Podhajcami przeciw Turkom, w działaniach przeciwko Szwedom i dalej obronie Kresów przed Turkami. Min. od 1717-1740 stolnik różański[5][1][2][4].

Nabył (on lub jego przodek) część Grabownicy w sanockim od MIkołaja z Rohaczowa Krzyszkowiego[8]
1729 - zapisuje dominikanom w Jarosławiu 500 florenów na Grabownicy[8]
1746 - 28 kwietnia sprzedaje w Sanoku część dziedziczną w Grabownicy księdzu Wacławowi z Bogusławowi Sierakowskiemu biskupowi przemyskiemu za 31.000 złp. razem z ciężarami na tej części hipotekowanemi.[8]
Przeżył min. 82 lata[6].
Jego brat Wojciech był gwardianem w Leżajsku.

Żonaty:
1. (??) Barbara z Zimnej Wody Białokurzniewicz (Boałokur)
1. (1719) Konstancja Boniecka, c. Szymona i Anny Wolskiej

Dzieci:
Z pierwszą żoną sterilis.
Z Konstancji Bonieckiej:
1. Józef Franciszek Gazecki, ur. ok. 1720, (bpt). 1752 i 1758 zapisał pewne sumy karmelitom w Jaśle i Zagórzu + Anna Łazowska
2. Magdalena Gazecka, ur. ok. 1730 + Antoni Duczymiński, h. Rogala, ur. ok. 1730, mieszkał: sanockie, następnie Mukanie. [7]
3. Jan Gazecki, ur. ok. 1720, 1764 wraz z siostrą dochodzi spadku po babce w woj. rawskim
4. Julianna Gazecka, ur. ok. 1730, benedyktynka w Przemyślu

Bibliografia

[1] Boniecki A., Herbarz ....
[2] Uruski, Herbarz ...
[3] AGSanockie
[4] Nies, Herbarz ....
[5] Barącz S., Archiwum WW. OO. Dominikanów w Jarosławiu
[6] Duńczewski, Herbarz...
[7] par.Łopatyn,Rz-kat
[8] Barącz Sadok, Archiwum WW. OO. Dominikanów w Jarosławiu, Lwów 1884
.