Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Herbarze

6.05.2021 12:51
Mam już wieloletnie doświadczenie z informacjami zamieszczonymi w Herbarzach - Niesieckiego, Bonieckiego, Uruskiego oraz opracowań Herbarza Bonieckiego przez Cz. Malewskiego. I abym dobrze był zrozumiany wnioski wyciągnąłem tyko na podstawie badania swojego rodowodu nie jest to reguła jednak jest w tym trochę prawdy dlatego dzielę się własnym doświadczeniem na ten temat i dam konkretne przykłady jak dalece Herbarze potrafią odbiegać od siebie.
Herbarz Niesieckiego uważam za bardziej wiarygodny od Herbarza Adama Bonieckiego. Autor pisał o czasach w których żył dlatego opisy Bonieckiego 200 lat prawie późniejsze są niewiarygodne co do rodowodu Białeckich. Dla przykładu u Bonieckiego występują inni przodkowie tych samych osób. Różnice między Herbarzami są znaczne i dziwnym jest że dotąd nikt ich nie zweryfikował. W Herbarzu Bonieckiego nie występuje ani Melchior, ani Kazimierz Białecki choć są oni przodkami osób które następnie już pojawiają się u Bonieckiego np. jak Michał Białecki pisarz chełmski.
W tekście Niesieckiego jest też pewna niespójność raz jako matkę pięciorga synów Kazimierza wymienia po jej nazwisku panieńskim Kucharska, natomiast wcześniej używa nazwiska "Dorota Rogowska z Kucharskiej zrodzona".
W dodatku Bobrowicza występują drobne błędy dotyczące Macieja Białeckiego wojskiego bielskiego. Bo nie jest to Maciej a Marcin i nie wojski bielski tylko wojski biecki (od miasta Biecz). Ten błąd jest wielokrotnie powielany w wielu publikacjach.
Dlatego jeśli badając genealogię swojej rodziny opierasz się na jednym źródle popełniasz błąd. Dwa trzy źródła poparte metrykami potrafią powalić autorytety takie jak Adam Boniecki. Tak jest w przypadku moich badań. To co publikuje na stronach internetowych Pan Czesław Malewski za Panem Adamem Bonieckim mija się w moim przypadku z prawdą historyczną i jest to poparte dokumentacją.
Występuje w Herbarzu Niesieckiego Jan Białecki który w wielu Herbarzach a nawet w metryce ślubu katedry wawelskiej występuje jakby w dwóch osobach gdy tymczasem jest to jedna osoba chodzi o Jana Piotra Białeckiego pisarza siewierskiego komornika granicznego krakowskiego którego zapis ślubnej metryki na Wawelu jest niedokładny zawarł on związek małżeński w 1675 r z Konstancją Bielską - Niesiecki w herbarzu dodaje że właściwie Karczewską. Co znaczyłoby że panieńskie nazwisko nosiła Karczewska. W wielu publikacjach Jan Piotr Białecki pojawia się raz jako Jan z żoną Karczewską drugi raz jako Piotr ożeniony z Konstancją Bielską podczaszanką sanocką, a jest to ta sama osoba. Genealodzy pisząc o powstaniu nazwiska Białecki podają że powstało ono niezależnie w krakowskim, łódzkim, sądeckim, wielkopolskim. Badając genealogię rodzinną dochodzę do przeciwnego wniosku Białeccy herbu Jelita ci z pod Lwowa, Wilna, Krakowa, Markówki, Bielawina, to ta sama rodzina posiadająca jednych przodków wywodząca się od Melchiora Białeckiego. Nawet przypuszczam że Białeccy z wielkopolski to też ten sam przodek ze względu na osobę Kaspra Białeckiego który jak pisze Niesiecki służył w wojsku pruskim