Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Herbarze

6.05.2021 12:51
Mam już wieloletnie doświadczenie z informacjami zamieszczonymi w Herbarzach - Niesieckiego, Bonieckiego, Uruskiego oraz opracowań Herbarza Bonieckiego przez Cz. Malewskiego. I abym dobrze był zrozumiany wnioski wyciągnąłem tyko na podstawie badania swojego rodowodu nie jest to reguła jednak jest w tym trochę prawdy dlatego dzielę się własnym doświadczeniem na ten temat i dam konkretne przykłady jak dalece Herbarze potrafią odbiegać od siebie.
Herbarz Niesieckiego uważam za bardziej wiarygodny od Herbarza Adama Bonieckiego. Autor pisał o czasach w których żył dlatego opisy Bonieckiego 200 lat prawie późniejsze są niewiarygodne co do rodowodu Białeckich. Dla przykładu u Bonieckiego występują inni przodkowie tych samych osób. Różnice między Herbarzami są znaczne i dziwnym jest że dotąd nikt ich nie zweryfikował. W Herbarzu Bonieckiego nie występuje ani Melchior, ani Kazimierz Białecki choć są oni przodkami osób które następnie już pojawiają się u Bonieckiego np. jak Michał Białecki pisarz chełmski.
W tekście Niesieckiego jest też pewna niespójność raz jako matkę pięciorga synów Kazimierza wymienia po jej nazwisku panieńskim Kucharska, natomiast wcześniej używa nazwiska "Dorota Rogowska z Kucharskiej zrodzona".
W dodatku Bobrowicza występują drobne błędy dotyczące Macieja Białeckiego wojskiego bielskiego. Bo nie jest to Maciej a Marcin i nie wojski bielski tylko wojski biecki (od miasta Biecz). Ten błąd jest wielokrotnie powielany w wielu publikacjach.
Dlatego jeśli badając genealogię swojej rodziny opierasz się na jednym źródle popełniasz błąd. Dwa trzy źródła poparte metrykami potrafią powalić autorytety takie jak Adam Boniecki. Tak jest w przypadku moich badań. To co publikuje na stronach internetowych Pan Czesław Malewski za Panem Adamem Bonieckim mija się w moim przypadku z prawdą historyczną i jest to poparte dokumentacją.
Występuje w Herbarzu Niesieckiego Jan Białecki który w wielu Herbarzach a nawet w metryce ślubu katedry wawelskiej występuje jakby w dwóch osobach gdy tymczasem jest to jedna osoba chodzi o Jana Piotra Białeckiego pisarza siewierskiego komornika granicznego krakowskiego którego zapis ślubnej metryki na Wawelu jest niedokładny zawarł on związek małżeński w 1675 r z Konstancją Bielską - Niesiecki w herbarzu dodaje że właściwie Karczewską. Co znaczyłoby że panieńskie nazwisko nosiła Karczewska. W wielu publikacjach Jan Piotr Białecki pojawia się raz jako Jan z żoną Karczewską drugi raz jako Piotr ożeniony z Konstancją Bielską podczaszanką sanocką, a jest to ta sama osoba. Genealodzy pisząc o powstaniu nazwiska Białecki podają że powstało ono niezależnie w krakowskim, łódzkim, sądeckim, wielkopolskim. Badając genealogię rodzinną dochodzę do przeciwnego wniosku Białeccy herbu Jelita ci z pod Lwowa, Wilna, Krakowa, Markówki, Bielawina, to ta sama rodzina posiadająca jednych przodków wywodząca się od Melchiora Białeckiego. Nawet przypuszczam że Białeccy z wielkopolski to też ten sam przodek ze względu na osobę Kaspra Białeckiego który jak pisze Niesiecki służył w wojsku pruskim
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.