Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Ostrowski landowners in Biala Ternopil 18th century

8.05.2021 13:59
Hello! I have spent some time researching my mother's family (Fedun) from Galicia. The records found in the early 19th century indicate a close relationship to the Ostrowski family in Biala Ternopil. Seems that Michel Ostrowski and his sons Pawel and Piotr owned land and perhaps the village itself. They also seem to have interests further west in Biale Przemyslany (Now Bile).

Does anyone know where to find land owner records for this period. I understand that early in the 19th century the Habsburgs conducted a cadastre but I don't think that is yet available on line.

Any help would be much appreciated!

TŁUMACZENIE

Witaj! Spędziłem trochę czasu, badając rodzinę mojej matki (Fedun) z Galicji. Dokumenty znalezione na początku XIX wieku wskazują na bliski pokrewieństwo z rodziną Ostrowskich w Białej Tarnopolu. Wydaje się, że Michel Ostrowski i jego synowie Paweł i Piotr byli właścicielami ziemi i być może samej wioski. Wydaje się, że interesują się także dalej na zachód, na Białych Przemysłach (Now Bile).

Czy ktoś wie, gdzie znaleźć rekordy właścicieli gruntów z tego okresu. Rozumiem, że na początku XIX wieku Habsburgowie przeprowadzili kataster, ale nie sądzę, aby był on jeszcze dostępny w Internecie.

Każda pomoc byłaby bardzo mile widziana!
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.