Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Przysucha

7.09.2021 16:02
Szukam informacji o miejscowości Przysucha w woj. mazowieckim.

Odpowiedzi (1)

7.09.2021 16:50
Po raz pierwszy Przysucha wymieniona została w źródłach historycznych w 1415 r. W drugiej połowie XVII w. należała do Antoniego Czermińskiego z Czermna herbu Jelita, założyciela miasta, potem wskutek koneksji rodzinnych stała się własnością rodu Dembińskich i pozostała w ich rękach ponad 200 lat, od 1727 do 1945 r.
11 grudnia 1710 r. potwierdzono w Przysusze lokalizację rzemieślników niemieckich i zezwolono na organizację targów w soboty i niedziele oraz dano zgodę na zakładanie cechów. Właściciel Przysuchy Antoni Czermiński zamierzał wykorzystać miejscowe rudy żelaza i rozwinąć ośrodek przemysłu zbrojeniowego i hutniczego. W 1710 r. do pracy w zakładach sprowadził dwudziestu czterech wysoko wykwalifikowanych rzemieślników z Niemiec i osiedlił ich wraz z rodzinami na prawie magdeburskim. Puszkarze-specjaliści od wyrobu broni, kowale, ślusarze, ostrogarze i zegarmistrz zamieszkiwali okolice rynku zwanym „niemieckim” lub „Czerminem”- obecnie Plac kardynała St. Wyszyńskiego. Powstały tam kościół protestancki, szkółka i cmentarz. Z biegiem czasu ludność ta spolonizowała się. W 1723 r. nieopodal niemieckiej części powstało handlowe miasteczko żydowskie (obecnie ulice krakowska i Wiejska). W drugiej połowie XVIII w. wybudowano tam istniejącą do dziś synagogę, łaźnię, szkołę wyznaniową oraz domy modlitw. Wtedy też usytuowany został drugi rynek. W 1745 r. zostało założone katolickie miasteczko polskie i Polacy osiedlili się w okolicach trzeciego rynku, obecnie Placu 3 Maja. W 1745 r. Przysucha otrzymuje przywilej lokacyjny jednoczący trzy osady: niemiecką, żydowską i polską. Obecnie turyści zwiedzający miasto są zaskoczeni jego nietypowym układem urbanistycznym , bowiem jako miasto powstałe z połączenia 3 osad posiada aż 3 rynki.
W 1788 r. Przysucha miała 190 domów mieszkalnych.
W 1810 r. Przysuchę zamieszkiwało 1150 Żydów, 498 katolików i 107 protestantów.
W 1860 r. miasto zamieszkiwało 1966 Żydów, 542 Polaków i 12 Niemców.
Po powstaniu styczniowym w ramach represji za działania zbrojne prowadzone w okolicznych lasach Przysucha straciła prawa miejskie.

Zestawienie przynależności administracyjnej
• Po upadku państwa polskiego Przysucha i okolice należały do monarchii austriackiej, w prowincji Galicja Zachodnia, w cyrkule radomskim.
• W 1809 r. region przysuski wszedł w skład Księstwa Warszawskiego.
• W 1816 r. Przysucha należała do Królestwa Polskiego
• Po klęsce powstania styczniowego władze carskie utworzyły nowy ustrój administracyjny i w 1869 roku Przysucha, Odrzywół, Klwów, Gielniów i Skrzynno utraciły prawa miejskie, stając się osadami w powiecie opoczyńskim guberni radomskiej.

Mieszkańcy Przysuchy:

Michał Borkowski i Agnieszka Sikorska
Dzieci Michała Borkowskiego i Agnieszki Sikorskiej:
• Julianna ur. 1806 - zm. 01.07.1811, akt 33
• Michał Franciszek ur. 25.09.1818 r, akt 107, zm. 2.04.1819 r (żył 6 m) ,
• Marianna Katarzyna ur. 17.04.1820, akt 60. Mąż Józef Rupniewski, ślub 28.01.1839 r akt 4/1839. Córka Józefa Rupniewska, mąż córki Teofil Węgorzewski ślub 1876/12 23.01.1876 r.
• Józef- ur. około 1806/ 1809 r.. Zmarł 10.02.1846 r akt 4/1846 w wieku 40 lat. Żona Wiktoria Wójcicka, córka Mikołaja i Zofii Kwiecień, akt ślubu z 16.02.1830 r.
Dzieci Józefa i Wiktorii Wójcickiej:
1. Dorota Julianna ur. 05.02.1831, akt 17/1831
2. Zofia ur. 10.05.1833, akt 52/1833
3. Józefa ur., mąż wdowiec Michał Wiórkiewicz , akt 14/1858 r., data 08.11.1858
4. Prosper ur. 24.06.1837 r., akt 53/1837
5. Michał ur. 11.09.1838, akt 73/1838
6. Aleksandra ur. 24.02.1840, akt 14/1840
7. Aleksander ur. 06.07.1843, akt 57/1843

Pozostali Borkowscy z Przysuchy:

I Franciszek Borkowski i Zofia
Dzieci:
• Stefan Borkowski ur. około 1773 r. zmarł w wieku 58 lat 26.01.1831 r (jako mąż Rozalii Kwiatkowskiej)
I żona Marianna Sikorska zmarła w wieku 35 lat 15.09.1824 r, akt 63.
II żona Rozalia Polak z d. Kwiatkowska, córka Józefa i Marianny) -ślub 17.11.1824 r.

Dzieci Stefana Borkowskiego i Marianny Sikorskiej:
1. Ludwik ur. 28.01.1812, akt 17/1812, zm. 19.10.1812 akt 80, żył 6m.
2. Jan Łukasz ur. 20.10.1816 akt 70, ślub z Anielą Rożycką 18.08.1896 r. akt 19/1896 Janów
3. Szczepan Jakub ur. 23.07.1817,
4. Jakub- zm.23.05.1822 w wieku 3 lat, akt 54
5. Karol zm. 05.04.1848 w wieku 40 lat.
I żona Karola- Jadwiga Malczewska, córka Sebastiana i Urszuli, ślub 01.02.1826 r.
Dzieci: Tekla Józefa ur. 16.09.1827 akt 85/1827 i Franciszek Jędrzej ur. 22.11.1830 akt 102/1830.
II żona Karola- Apolonia Tyrańska (wdowa), ślub 08.11.1831 r.
Dzieci:
Katarzyna ur. 14.11.1832 akt 78/1832
Franciszka ur. 23.09.1834 akt 97/1834
Apolonia ur. 04.01.1842 akt 5/1842. Wyszła za mąż za Marcelego Rupniewskiego 06.02.1865 akt 8/1865.
Piotr Paweł ur. 26.06.1844 akt 71/1844
Marianna ur. 20.06.1847 r. akt 37/1847

II Kazimierz Borkowski
Zm. 16.01.1829 r.
I żona Józefa ( może też Tekla) Krauze. Ślub 19.01.1812 r wieś Przysucha akt 8/1812.
Dzieci Kazimierza i Józefy Krauze:
1. Kacper Wojciech ur. 02.01.1813 akt 2/1813
2. Tomasz ur. 02.03.1816 akt 19/1816 zm. 702.1817 akt 6/1817
3. Wawrzyniec ur.08.08.1819 akt 114/1819
4. Jakub Filip ur.04.07.1821 akt92/1821
5. Emilia Agnieszka ur. 07.02.1824
6. Konstancja ur. 06.04.1826 akt 36/1826
8. Urszula ur.15.10.1827 r akt 92/1827

II żona Elżbieta Gawin Kotwicka
Dzieci Kazimierza i Elżbiety Gawin Kotwickiej:
1. Marcin - I żona Marianna Dulska- ślub 23.01.1827 akt 4/1827 par. Przysucha. Zmarła w wieku 36 lat 19.07.1831, akt 34/1831. Dzieci:
• Paweł Walenty ur.08.01.1828 r akt 5/1828. Żył lat 6. Zm.10.08.1833 akt 33/1833
• Katarzyna ur. 21.11.1829 akt 89/1829.Zmarła w wieku 3 lat, 01.08.1833 r akt 32/1833
• Wojciech ur. 05.04.1834 akt 45/1834. Zył 6 miesięcy. Zm. 16.09.1834 r. akt 39/1834
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.