Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Jaśnie Wielmożny Panie Dobrodzieju - Pomoc w odczytaniu

28.11.2021 06:05
Poniższy link zawiera list z 10 Kwietnia 1824
Raporta miesięczna do Wilna podpisana przez niejakiego Kirklewskiego.
List pisany specyficznym stylem i dlatego bardzo trudny do odczytania.
List zaczyna się od słów: "Jaśnie Wielmożny Panie Dobrodzieju" i jeśli udało się komuś odczytać kolejne zdania to zapraszam do uzupełniania w kolejnych wpisach aż do całkowitego odczytania:

https://kolekcijos.biblioteka.vu.lt/en/ ... 6409#00003

Jaśnie Wielmożny Panie Dobrodzieju
Raporta miesięczne do Wilna Jaśnie Wielmożnemu Panu odsyłam.
Pieniędzy w... (kasie???) ..., z arend i z szynków...
...

Updam do Nóg
Jaśnie Wielmożnego Pana
1824 Apr 10
Poczt??? ( nazwa miejscowości???) Kirklewski

Odpowiedzi (8)

28.11.2021 20:41
Strona 1

Jaśnie Wielmożny Panie
Dobrodzieju!
Rapórta miesięczne do Wilna Jaśnie Wiel-
możnemu Panu odsyłam. Pieniędzy w
Kasie Pocztów liczy, z Arend(dzierżaw) i z szynków znaczy
dwieście Rublow Srebr. 137 pozostawię zaś do
opłat, od Zeszgwilla Młynarza Rublow Srebr.
160, od Żyda Arendarza(dzierżawcy) Łomian Rubl. 25,od
Młynarza Mazurzyckiego Rubl. 20, od wój-
ta Mozgi czyli pożyczonych Jemu na opłatę po-
datku Rubl. Srebr. 56, z Karczmy Dolny Rubl. 21,te będą przed św. Jerzym
opłacone, a co zaś do Zeszgwilla Młynarza
ciężko odebrać, ponieważ On, nie jest w sta-
nie opłacenia w tych czasach =Szynki=
zupełnie Pocztowskie oschły, wódka tania,
po ...() Szynkach wódka Szy...() po
48 groszy garniec, a w Szynkach Pocztowskich
Szynkach są po Złoty dwa.= Arendarz Dolny
Karczmy
28.11.2021 20:42
Strona 1

Jaśnie Wielmożny Panie
Dobrodzieju!
Rapórta miesięczne do Wilna Jaśnie Wiel-
możnemu Panu odsyłam. Pieniędzy w
Kasie Pocztów liczy, z Arend i z szynków znaczy
dwieście Rublow Srebr. 137 pozostawię zaś do
opłat, od Zeszgwilla Młynarza Rublow Srebr.
160, od Żyda Arendarza Lon...() Rubl. 25,od
Młynarza Mazurzyckiego Rubl. 20, od wój-
ta Mozgi czyli pożyczonych Jemu na opłatę po-
datku Rubl. Srebr. 56, z Karczmy Dolny Rubl. 21,te będą przed św.() Jerzym
opłacone, a co zaś do Zeszgwilla Młynarza
ciężko odebrać, ponieważ On, nie jest w sta-
nie opłacenia w tych czasach =Szynki=
zupełnie Pocztowskie oschły, wódka tania,
po ...() Szynkach wodka Szy...() po
48 groszy P...(), a w Szynkach Pocztowskich
Szynkach są po Złoty dwa.= Arendarz Dolny
Karczmy
4.12.2021 09:03
Poszukiwałem wsi Pocztów i w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego znalazłem tylko wieś Pocztankę koło Wilna o wieś Pocztowo koło Kowna / Vilkija.
http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_VIII/355

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego twierdzi, że jest to dawna stacja Pocztowa?
Nie mogę jej znaleźć na żadnej mapie nawet na starych przedwojennych mapach:
http://maps.mapywig.org/m/WIG_maps/series/100K/P28_S37_VILKIJA_(WILKI)_1935_LoC_G6520_s100_.P6.jpg
BTW. Świetna robota z odczytaniem pierwszej strony
4.12.2021 10:40
Znalazłem pocztowo na tej mapie: http://maps.mapywig.org/m/WIG_maps/seri ... IJA_(WILKI)_1935_LoC_G6520_s100_.P6.jpg
Na dolnym skaju mapy po prawej stonie od rzeki Niemen nad i pomiędzy namisem Bruże - Nawieny.
Powyżej na wysokości Vilkiji po prawej stronie jest wieś Jagminiszki a na drugiej stronie listu jest odniesienie do Niedziwedzicy z Jahimiszek.
Nazwa nie jest dokładnie taka sama ale już się wcześniej spotkałem z przekręconymi nazwami, lub różnicami pomiędzy oficjalnym nazewnictwem a tym jak daną miejscowość wypowiadali / zpisywali lokalsi.
Wydaje mi się, że jestem na dobrym tropie
4.12.2021 10:54
Cieszę się że mogłem pomóc. Może dzisiaj uda mi się przepisać resztę listu.
5.12.2021 00:24
Strona 2

Karczmy Pocztowskiej na rok następny od Św Jerze-
go, nie chce utrzymywać za Rublow 250, lecz
tylko dwie Arendy Rublow srebr 150. Inni zaś
Żydzi dają za tą Karczmę Dolną Rublow 200, a
może i więcej dadzą więc w tym jak Jaśnie
Wielmożny Pan każe postąpić, czy oddać w
Arendę czy Szynk Dworny dać = Żytlo w karcz-
mie bardzo tanie, nie płacą więcej ...() ...()
jak po Złoty 5, lecz dopiero jak podeszły
...(), to i po Złoty pięć nie będą płacić,
Woły ...() Pocztowskie, które są dość dobrze
ukarmione, czy nie rozkaże Jaśnie Wielmoż-
ny Pan, odesłać do Wilna.= Co do gospodarki
Pocztowskiej, = Drugą połowę gumna Pocz-
towskiego dopiero budują. Groch w przeszłym
tygodniu odsiałem, a w tym tygodniu resztę
Grochu i owies siać zaczną, inne roboty wszel-
kie idą swoim porządkiem idą. Siemie-
nia
5.12.2021 01:33
Strona 3

Siemienia lnianego dla włościan i powiększe-
nia dwornego ...() czy nie rozkaże Jaśnie
Wielmożny Pan wydać z Johaniszkich.___
Niedźwiedzica z Johaniszkich, która miała być kot-
na zrobiła zawód bo widać że nie przyjęła
samca, kiedy dopiero pokazała się jałową
dopiero ją utrzymuję w Pocztowie owsem=
parzonym karmię. Co nadal Jaśnie Wiel-
możny Pan z oną postąpić rozkaże, czy odesłać do
Johaniszkich, czy dać jeszcze do wadzenia.

Upadam do nóg Jaśnie Wielmożnego Pana

Kirklewski

1823 apr 10

Pocztów
5.12.2021 02:24
Ten ostatni link nie działa.
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.