Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Jaśnie Wielmożny Panie Dobrodzieju - Pomoc w odczytaniu

28.11.2021 06:05
Poniższy link zawiera list z 10 Kwietnia 1824
Raporta miesięczna do Wilna podpisana przez niejakiego Kirklewskiego.
List pisany specyficznym stylem i dlatego bardzo trudny do odczytania.
List zaczyna się od słów: "Jaśnie Wielmożny Panie Dobrodzieju" i jeśli udało się komuś odczytać kolejne zdania to zapraszam do uzupełniania w kolejnych wpisach aż do całkowitego odczytania:

https://kolekcijos.biblioteka.vu.lt/en/ ... 6409#00003

Jaśnie Wielmożny Panie Dobrodzieju
Raporta miesięczne do Wilna Jaśnie Wielmożnemu Panu odsyłam.
Pieniędzy w... (kasie???) ..., z arend i z szynków...
...

Updam do Nóg
Jaśnie Wielmożnego Pana
1824 Apr 10
Poczt??? ( nazwa miejscowości???) Kirklewski

Odpowiedzi (8)

28.11.2021 20:41
Strona 1

Jaśnie Wielmożny Panie
Dobrodzieju!
Rapórta miesięczne do Wilna Jaśnie Wiel-
możnemu Panu odsyłam. Pieniędzy w
Kasie Pocztów liczy, z Arend(dzierżaw) i z szynków znaczy
dwieście Rublow Srebr. 137 pozostawię zaś do
opłat, od Zeszgwilla Młynarza Rublow Srebr.
160, od Żyda Arendarza(dzierżawcy) Łomian Rubl. 25,od
Młynarza Mazurzyckiego Rubl. 20, od wój-
ta Mozgi czyli pożyczonych Jemu na opłatę po-
datku Rubl. Srebr. 56, z Karczmy Dolny Rubl. 21,te będą przed św. Jerzym
opłacone, a co zaś do Zeszgwilla Młynarza
ciężko odebrać, ponieważ On, nie jest w sta-
nie opłacenia w tych czasach =Szynki=
zupełnie Pocztowskie oschły, wódka tania,
po ...() Szynkach wódka Szy...() po
48 groszy garniec, a w Szynkach Pocztowskich
Szynkach są po Złoty dwa.= Arendarz Dolny
Karczmy
28.11.2021 20:42
Strona 1

Jaśnie Wielmożny Panie
Dobrodzieju!
Rapórta miesięczne do Wilna Jaśnie Wiel-
możnemu Panu odsyłam. Pieniędzy w
Kasie Pocztów liczy, z Arend i z szynków znaczy
dwieście Rublow Srebr. 137 pozostawię zaś do
opłat, od Zeszgwilla Młynarza Rublow Srebr.
160, od Żyda Arendarza Lon...() Rubl. 25,od
Młynarza Mazurzyckiego Rubl. 20, od wój-
ta Mozgi czyli pożyczonych Jemu na opłatę po-
datku Rubl. Srebr. 56, z Karczmy Dolny Rubl. 21,te będą przed św.() Jerzym
opłacone, a co zaś do Zeszgwilla Młynarza
ciężko odebrać, ponieważ On, nie jest w sta-
nie opłacenia w tych czasach =Szynki=
zupełnie Pocztowskie oschły, wódka tania,
po ...() Szynkach wodka Szy...() po
48 groszy P...(), a w Szynkach Pocztowskich
Szynkach są po Złoty dwa.= Arendarz Dolny
Karczmy
4.12.2021 09:03
Poszukiwałem wsi Pocztów i w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego znalazłem tylko wieś Pocztankę koło Wilna o wieś Pocztowo koło Kowna / Vilkija.
http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_VIII/355

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego twierdzi, że jest to dawna stacja Pocztowa?
Nie mogę jej znaleźć na żadnej mapie nawet na starych przedwojennych mapach:
http://maps.mapywig.org/m/WIG_maps/series/100K/P28_S37_VILKIJA_(WILKI)_1935_LoC_G6520_s100_.P6.jpg
BTW. Świetna robota z odczytaniem pierwszej strony
4.12.2021 10:40
Znalazłem pocztowo na tej mapie: http://maps.mapywig.org/m/WIG_maps/seri ... IJA_(WILKI)_1935_LoC_G6520_s100_.P6.jpg
Na dolnym skaju mapy po prawej stonie od rzeki Niemen nad i pomiędzy namisem Bruże - Nawieny.
Powyżej na wysokości Vilkiji po prawej stronie jest wieś Jagminiszki a na drugiej stronie listu jest odniesienie do Niedziwedzicy z Jahimiszek.
Nazwa nie jest dokładnie taka sama ale już się wcześniej spotkałem z przekręconymi nazwami, lub różnicami pomiędzy oficjalnym nazewnictwem a tym jak daną miejscowość wypowiadali / zpisywali lokalsi.
Wydaje mi się, że jestem na dobrym tropie
4.12.2021 10:54
Cieszę się że mogłem pomóc. Może dzisiaj uda mi się przepisać resztę listu.
5.12.2021 00:24
Strona 2

Karczmy Pocztowskiej na rok następny od Św Jerze-
go, nie chce utrzymywać za Rublow 250, lecz
tylko dwie Arendy Rublow srebr 150. Inni zaś
Żydzi dają za tą Karczmę Dolną Rublow 200, a
może i więcej dadzą więc w tym jak Jaśnie
Wielmożny Pan każe postąpić, czy oddać w
Arendę czy Szynk Dworny dać = Żytlo w karcz-
mie bardzo tanie, nie płacą więcej ...() ...()
jak po Złoty 5, lecz dopiero jak podeszły
...(), to i po Złoty pięć nie będą płacić,
Woły ...() Pocztowskie, które są dość dobrze
ukarmione, czy nie rozkaże Jaśnie Wielmoż-
ny Pan, odesłać do Wilna.= Co do gospodarki
Pocztowskiej, = Drugą połowę gumna Pocz-
towskiego dopiero budują. Groch w przeszłym
tygodniu odsiałem, a w tym tygodniu resztę
Grochu i owies siać zaczną, inne roboty wszel-
kie idą swoim porządkiem idą. Siemie-
nia
5.12.2021 01:33
Strona 3

Siemienia lnianego dla włościan i powiększe-
nia dwornego ...() czy nie rozkaże Jaśnie
Wielmożny Pan wydać z Johaniszkich.___
Niedźwiedzica z Johaniszkich, która miała być kot-
na zrobiła zawód bo widać że nie przyjęła
samca, kiedy dopiero pokazała się jałową
dopiero ją utrzymuję w Pocztowie owsem=
parzonym karmię. Co nadal Jaśnie Wiel-
możny Pan z oną postąpić rozkaże, czy odesłać do
Johaniszkich, czy dać jeszcze do wadzenia.

Upadam do nóg Jaśnie Wielmożnego Pana

Kirklewski

1823 apr 10

Pocztów
5.12.2021 02:24
Ten ostatni link nie działa.