Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

archiwalia biskupów łuckich z końca XVIII w

14.01.2022 22:12
Szukam materiałów archiwalnych dotyczących biskupa łuckiego Feliksa Pawła Turskiego od 1776 r i sufragana łuckiego i proboszcza w Dubnie Jana Chryzostoma Kaczkowskiego, zm. 1816 r w Dubnie. Z bardzo skąpych informacji o archiwum biskupów łuckich nie wiem czy te archiwalia staropolskie są w Archiwum w Łucku, czy w Żytomierzu