Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Morykoni Lucjan (1818-1893)

18.01.2022 16:27
Lucjan MorykoniHrabia, herbu Morykoni. Ur. 30.10.1818, zm. 14.2.1893 Warszawa. Syn Hieronima i Gertrudy Sak
Pochodził z rodziny włoskiej, jego daleki przodek w prostej linii był kuzynem św. Franciszka. Rodzina skoligacona była z możnymi rodami litewskimi. Dziedzic majątków Świadoście i Sól w pow. wiłkomirskim.
Trzykrotnie żonaty: Maria Łopacińska, Ludwika Ledóchowska, Elżbieta Monday.
Miał 8 dzieci:Stefanię, Annę, Franciszka, Teresę, Ludwikę, Tadeusza, Jadwigę i Jana.

Akt zgonu Lucjana MorykoniegoGrobowiec Lucjana w Wilnie na RossieKształcił się w szkole Bernardynów w Traszykunach i następnie, pod kierunkiem nauczyciela domowego ks. Dębińskiego. Bardzo silnie poświęcał się zgłębianiu mineralogii. Dobrotliwy - co powodowało że był też łatwowierny, niezdecydowany.
W 1863 wszedł do wieleńskich władz powstańczych pełniąc rolę kasjera w czym pomagała mu trzecia żona przenosząc pieniądze i dokumenty za klauzulę u sióstr Wizytek. Został zaaresztowany. Siedząc w celach pomisjonarskich i pofranciszkańskich po kilka miesięcy a w końcu cały rok w więzieniu w Kownie.
Majątek sprzedał już 1855 Reinhaldowi Tyzenhauzowi i przeniósł się do Warszawy, gdzie zamieszkał po powstaniu. (1873 wystawiono na licytację Świadoście w wiłkomirskim za 117.000 rubli), zubożywszy zajął się udzielaniem lekcji. Znosił swój los pogodnie z filozoficznym usposobieniem. Pochowany jest w Wilnie na Rossie.
Jego córka Ludwika prowadziła w Warszawie przytułek dla dziewcząt upadłych, które uczyła zawodu szycia i in. Założyła potem zakon istniejący do dzisiaj jako ss. Pasterzanki. Zakon ten wyciągnął z dna moralnego ponad pół tysiąca dziewcząt.

Morykoni - polska gałąź rodziny św. Franciszka
Genealogia rodziny Morykoni

Bibliografia

[1] Gieysztor Jakub, Pamiętniki z lat 1857-1865, t. II. Wilno 1921
[2] Kurjer Warszawski, 21.2.1893
[3] Kraj, 5.3.1893
[4] Słowo 15.2.1893
[5] Czesław Malewski, Rodziny szlacheckie na Litwie w XIXw, W-wa 2016
[6] Kancelaria Prezydenta RP, Miejsca pamięci na Litwie
[7] Nagrobek Lucjana na cmentarzu na Rossie w Wilnie
[8] Niewalda Marcin, Czy polski powstaniec był ostatnim potomkiem rodziny św. Franciszka?