Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Topolnicka Maria (ok. 1830 - 1906)

31.10.2022 20:06
Maria Topolnicka, ur. ok. 1830, zm. 18.4.1906 Lwów, par. św. Mikołaja. Córka Dionizego Bonawentury i Marii (Julii) Zawadzkiej (Zadoreckiej).
W czasie Powstania Styczniowego uczestniczka Komitetu Dam we Lwowie. Była kurierką, przewoziła meldunki, rozkazy, amunicję i broń. Była w obozach Jeziorańskiego (gdzie 1.maja przywiozła amunicję) i Wysokiego (raport od Jeziorańskiego o bitwie pod Kobylanką). Przez powstańców kurierki były zwane "powstańczycami". Florian Ziemiałkowski określał ich rolę jednak negatywnie, wskazując na rozprężenie oddziałów podczas ich obecności, co nazywał nawet demoralizacją.
Zmarła we Lwowie w wieku 77 w stanie panieńskim.
Jej rodzeństwo - Jan, Józef, Julian i Paulina również aktywnie działało w Powstaniu.

Bibliografia

[1] Chojnacka Monika, Topolniccy - praca doktorska na Uniwersytecie Gdańskim
[2] Pamiętniki Floryana Ziemiałkowskiego. Cz. 3, Rok 1863, wyd. Kraków 1904
[3] Kronika Powszechna 1913 nr 5
[4] Jeziorański Antoni, Pamiętniki jenerała t.II, Lwów 1913
[5] Sawicki J., (Struś), Zapiski z powstania 1863, wyd.
[6] Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...
[7] KEK
[8] Księga zgonów par. św. Mikołaja we Lwowietopolnicki,Genealogia Topolnickich