Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Wiśniowscy,Gąsiorowscy,Dziubanowski,Świerczek

27.04.2008 17:29
Poszukuję wszelkich informacji dotyczących rodzin:Wiśniowscy h.Prus I, Gąsiorowscy (głównie z Krakowa ale nie tylko),Dziubanowscy (głównie z Nowego Sącza) oraz informacje dotyczące rodziny Świerczek (głównie chodzi mi o potomków Kazimiery Świerczek, która wyszła za Jana Wiśniowskiego).Pozdrawiam.Maciej Wiśniowski

Odpowiedzi (26)

Strona z 2 Następna >
13.10.2009 14:03
14.10.2009 17:54
Dziekuję za informacje jednak z moich ustaleń Józef Zwarzeta vel Wiszniewski jest tożsamy z osobą podaną w książce Sylwestra Korwina Kaczkowskiego pod tytułem: „Poczet Polaków wyniesionych do godności szlacheckiej przez monarchów austrjackich w czasie od roku 1773 do 1918" wydanej nakładem autora Lwów 1935.Spis nazwisk podany jest na stronie p. Janusza Stankiewicza pod linkiem: http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=22&sub=458 (Nadania szlacheckie w zaborze austryjackim 1773 – 1918).W tym spisie zamieszczony jest: Wiszniewskich Zwarzyło Marcelego, Wawrzyńca, Pawła i Józefa potom. W. K. p. h. Ramult( herbu Ramult ?).Myślę, że Józef nazywał się Wiszniewski a nie Wiśniowski.Informacje o Józefie Wiszniewskim (bardziej szczegółowe)znalazłem również na stronie : http://www.moikrewni.pl
Pozdrawiam.
Maciej Wiśniowski
15.10.2009 10:11
Kaczkowski powielał błędy urzędników Wydziału Krajowego. Posiadam wniosek legitymacyjny braci Wiszniewskich z 1782 r. i jestem przekonany, że nie byli h. Ramult a Prus I a już na pewno nie mieli przydomka Zwarzyło.

Osobiście szukam dowodów łączących Józefa Wiśniowskiego zm. w 1818 r. w Bochnii z Józefem Zwarzetą Wiszniewskim wylegitymowanym w 1782 r. w Sanoku. Do tej pory nie znalazłem, ale myślę, że to tylko kwestia czasu.

Co do nazwisk Wiśniewski/Wiśniowski/Wiszniewski/Wiszniowski to w księgach XVIII w. występują zamiennie. Jeden pleban wpisał w księdze urodzin Wiśniowski, a 80 lat później zupełnie inny w księdze zgonów Wiszniewski. Osoba była ta sama. Także niestety trzeba uwzglęniać wszystkie opcje.
16.10.2009 07:34
Adam Wiśniowski ur. w 1895 r. w Przeworsku, zabity przez NKWD w Samborze 21 czerwca 1941 r.
19.10.2009 11:13
Znam również kilka przykładów innej pisowni nazwiska - Wiśniowski. "Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" tom IX, str.125, jako właściciela większej całości wsi Przebieczany w pow. Wielickim, woj. krakowskie wymienia Romualda Wiśniowskiego. Znalazłem, badając dzieje swojej rodziny, informacje, w "Spisie ludności m. Krakowa z 1900 r.", o Leokadii Wiśniewskiej herbu Prus( taki był zapis w księdze) wdowie, rentierce, do której należały Przebieczany koło Wieliczki. W tym czasie mieszkała ona W krakowie na ul. Długiej. Prawdopodobnie należała ona do bliskie rodziny Romualda, jednak zapis jej nazwiska już był inny. W jednym z dokumentów mojego przodka ( dotyczy m. Nowy Sącz) nazwisko zapisano jako Wiśniewski a nie Wiśniowski. Inny przykład: Henryk Florian Wiszniowski h. Prus I żonaty z Anną Skarbek – Białobrzeską h. Awdaniec. Ich córką była Wanda Wiśniowska h. Prus I.( Źródło:http://www.sejm-wielki.pl/b/cz.I048602.). Na koniec interesująca informacja dotycząca miejscowości Wieliczka. Tutaj właśnie dn. 23.04.1857 r. urodziła się, w rodzinie szlacheckiej, Katarzyna Wiśniowska. Wyszła ona za mąż za p. Maluszkę. Ich synem był Juliusz, który jest bardziej znany jako: Juliusz Osterwa. (Źródło: "Żywot Osterwy" - Józef Szczublewski, Warszawa PIW 1971 r.
19.10.2009 22:20
Adam Wiśniewski h. Prus I z Przebieczan handlował solą. Był ojcem chrzestnym dr Ludwika Wiszniewskiego (1847-1899), lekarza, krakowskiego radnego, syna Wojciecha (1792-1882), urzędnika salinarnego. Adam był ojcem Romualda, teściem Leokadii?
21.10.2009 22:31
Dworek w Przebieczanach istnieje. Wprawdzie jest przebudowany ale stoi.Latem tego roku znalazłem dworek, jest w trakcie remontu przez prywatnego właściciela, wraz z zaniedbanym parkiem.Dworek Wiśniowskich (piszę tak ponieważ rada gminy nazwała ten kompleks zabudowań połączonych z parkiem jako: zespół dworski Wiśniowskich) faktycznie trudno znaleźć i nawet miejscowi nie wiedzą gdzie się on znajduje lub nie chcą powiedzieć. Miałem to szczęście, że po kilku rozmowach z miejscowymi trafiłem na osobę, która pokazała mi właściwą drogę do dworku.Dysponuję również zdjęciami, które jeżeli Pana interesują to mogę przesłać na pw. W pobliżu Przebieczan znajduje się miejscowość Biskupice (jest tam kościół)tam mogą znajdować się dokumenty dotyczące Wiśniowskich/Wiśniewskich.Jest to zadanie na przyszłość. Obecnie przeglądam "Teki Dworzaczka" z Kórnika i jest w nich wiele informacji dotyczących: Wiśniowskich, Wiśniewskich z Wielkopolski. Ta sama osoba w pewnym roku nosi nazwisko Wiśniowski a za rok lub kilka lat pisana jest jako Wiśniewski. Dokumenty wymieniają także wsie: Wiśniowa i Wiśniewo. Może jest to ta sama miejscowość ?
23.10.2009 23:13
Wg. tradycji Wiśniewscy (h. Prus I?) wywodzą się z 1389 r. od Adama, którego synowie Stanisław, Jan i Marcin otrzymali od księcia mazowieckiego (Janusza I Starszego?) dobra Wiśniewo, Gardolin i Dąb.

Wiśniewo, Gardlin oraz miejscowości z przyrostkiem Dąb znajdują się koło Zambrowa i jest to najbardziej prawdopodobna lokalizacja. Na tą lokalizację wskazuje tekże Słownik geograficzny..., który nazywa miejscowości Wiśniewo-Dąb i Gardlino-Dąb gniazdem Wiśniewskich.

Borkowski podaje: "Rodzina mazowiecka, z Wiśniewa w pow łukowskim nazwę wzięła (...)" i dalej "w lubelskim i na Rusi czerwonej rozrodzona(...)"

Borkowski jak pierwszego z rodu wymienia Jana:

"Jan podpisany na przywileju danym Rusi 1537" - ale na jakiej podstawie umieszcza go właśnie w tych Wiśniewskich h. Prus I ? Pomiędzy Adamem i jego synami (XV w.) a Janem podpisanym na przywileju jest 100 letnia dziura.

Genealogię późniejszej rodziny hrabiowskiej Borkowski rozpoczyna ok. połowy XVII w.:

Jan z Wiśniewa Wiśniewski vel Wiśniowski, cześnik łomżyński, zaśl. Agnieszkę z Lenartowiczów h. Pobóg, burgrabiankę żmudzką.

jego syn: Stanisław Michał, skarbnik i podczaszy nurski, chorąży żydaczowski, żona Stanisława Michała: Helena z Kamińskich h. Topór, córka Stanisława sędziego grodzkiego krzemienieckiego i Marii z Kozubowskich h. Zamora. Ich synem jest Ignacy, starosta rodochowski (?)(sic!), (właść. rahodowski?), żonaty z Teresą Magierą Mirecką, łowczanką latyczewską (córką łowczego latyczewskiego?). W dokumentach zbioru Aleksandra Czołowskiego w AGAD znajduje się:

- skrypt dłużny Jana M. Osuchowskiego dla Ignacego Wiśniewskiego sty rahodowskiego na 542 zł pol. [1771];

Biorąc pod uwagę pochodzenie herbów Prus i Ramult wydaje się, że Wiśniewscy z tych herbów powinnii pochodzić z Prus Królewskich. Mamy jeszcze h. Trzaska?

Wychodzi na to, że trzeba odtworzyć wszystkie linie i próbować je połączyć. Ja staram się przynajmniej opracować te z Galicji, do połowy XVIII w. nie powinno być problemu. Dalej może być problem, bo przez całe okres I RP rodziny te należaly do drobnej szlachty i obawiam się o źródła.

[J.S. Borkowski, Genealogie żyjących utytułowanych rodów polskich, Lwów 1895, s. 631-632]
[S.Górzyński, Arystokracja polska w Galicji, Warszawa 2009, s.387]
http://www.agad.archiwa.gov.pl/pomoce/AC.xml

PS.

proszę o zdjęcia z Przebieczan, najlepiej do bazy zdjęć, w przyszłym tygodniu zobaczę te Biskupice
28.10.2009 23:12
Ze względów technicznych przesłałem wiadomości na pw.
1.11.2009 15:53
Byłem dzisiaj w Biskupicach i znalazłem grób Prus Wiśniewskich, pochowani tam są:

Adam Prus Wiśniewski (1792-1857)
Franciszka z Sawickich Wiśniewska (1793-1878)
Romuald Wiśniewski (1818-1891)

Tak więc Leokadia, która w 1900 mieszkała na Długiej w Krakowie to zapewne żona Romualda, skoro nie ma jej w grobie Wiśniewskich w Biskupicach to powinna być w Krakowie, niestety lokalizator grobów na zck.krakow.pl nie jest jeszcze kompletny.

Z drugiej strony może być pochowana w grobowcu swojej rodziny - Sawickich, dlatego niezbędna będzie kwerenda w księgach metrykalnych. Wygląda na to, że Leokadia była ostatnią z Wiśniewskich właścicielką Przebieczan.

ODPOWIEDŹ Z ZCK:

Leokadia Wiśniewska zmarła 8 marca 1901 roku w wieku 80 lat i pochowana została na Cmentarzu Rakowice, kwatera Q, rząd płn., grób po prawej Bayera

Zdjęcia grobów dodałem w bazie zdjęć, jak tylko powstanie folder z Biskupic to dodam linki.

Ps.

Poza grobami, w kościele są tablice pamiątkowe Wiśniewskich (Adama i Franciszki z Romualdem).
1.11.2009 21:45
Bardzo ładne i interesujące są zdjęcia z miejscowości Biskupice zamieszczone przez Pana. W dniu dzisiejszym umieściłem zdjęcia w Bazie Zdjęć z Przebieczan zrobione w sierpniu b.r. Fotografie pokazują dworek tylko z jednej strony, ponieważ dostęp do niego uniemożliwiła bujnie rosnąca roślinność ( krzewy, drzewa )znajdująca się na terenie ogrodzonego parku. Jeżeli chodzi o Adama Wiśniewskiego to jest on wymieniony jako właściciel posiadłości tabularnej w pozycji:„Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkim Księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacji kraju wraz z dokładnym oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym”, Lwów 1855 r. Jednak zapis nazwiska brzmi tak: "Adam Wiśni".Może autor tego "Skorowidza" sam nie był pewien jaką końcówkę nazwiska napisać. Zdjęcia z Biskupic rozwiały moje wątpliwości. Teraz wiem, że rodzina ta pisała się: "Wiśniewski".
21.08.2010 18:42
Uwaga w folderze Biskupice są zdjęcie z dwóch różnych miejscowości Biskupic k/Wieliczki i Biskupic k/Pilicy
22.08.2010 15:30
Czy może ktoś przybliżyć postać Teofila Wiśniewskiego vel Wiśniowskiego - przywódcy (obok Edwarda Dembowskiego) rewolucji krakowskiej w 1846 roku.
Jako dowódca Polskiego Legionu Południowego brał udział w zwycięskiej bitwie w Narajowie pod Brzeżanami w lutym 1846 roku.
Teofil Wiśniewski przewidziany przez powstańców na wielkorządcę wschodniej Galicji, został stracony we Lwowie dnia 31. VII. 1847 r.
Wcześniej przebywał na emigracji w Rumunii gdzie był organizatorem Towarzystwa Demokratycznej Polski.

Pytanie: gdzie i kiedy się urodził ? z której linii pochodził? czy miał żonę i dzieci?
25.08.2010 20:27
Dzisiaj byłem na Cmentarzu Rakowickim w kwaterze Q pn i znalazłem przewrócony nagrobek Leona Bayera ur. 1831 zm. 1886 (nagrobek postawiła żona), ale po prawej nie ma żadnego nagrobka, wszystko zarośnięte.
W przewodniku St. Cyrankiewicza występuje zaś Leokadya Wiszniewska zm. 1901 kw. Q , grób murowany. Śladu po murowanym grobie nie ma.
Nagrobek Bayera postaram się naprawić ze środków OKRK. Zdjęcia z cmentarza zamieszczam w bazie zdjęć.
Vis a vis znajduje się grobowiec Dołęgów Lassockich, właścicieli dworu na Dębnikach ( w opłakanym stanie - tez postaram się go wyremontować, częściowo przy wsparciu dalekiej rodziny , z którą nawiązałem kontakt).
28.08.2010 17:37
dot. Wiśniewskich h. Prus I:
Franciszka z Sawickich i Adam Stefan Wiśniewski (syn Stefana Jana i Magdaleny Gierzmońskiej, wnuk Wojciecha i Katarzyny (właściciel Przebieczan) (w notatkach/dokumentach rodzinnych mowa, że poprzednio posiadał ? lub dzierżawił ? Bieszanów (=Bieżanów ?) i Rząsowice (=Wrząsowice?) mieli dzieci:
Konstanty Aleksander Tomasz (ur. 1816), ż. Wilhelmina (nie znam nazwiska), mieszkał w Zakrzowie (gospodarował Władysławowi Dąmbskiemu w Wojniczu), zm. 1866 w Wojniczu; bezdzietny.
Anna (nie znam dat) za Nikodemem Bętkowskim (Bentkowskim) "lekarzem salinarnym w Wieliczce"
Roman/(Romuald) Adam (1819 - !891?), (parafia Wróblowice), ż. Leokadia Czencz (to o niej mowa w postach).
Adam Stefan (1825-1897) - Naczelnik sądu powiatowego w Wojniczu; pod koniec życia mieszkał w Krakowie - Krupnicza 13.
Emilia po mężu Gintowt-Dziewiałtowaka (zm. w Krakowie, nie znam dat)
Teofil Jan Andrzej (1833 -1897) (parafia Wróblowice; Miejscowość Wrząsowice),jako ochotnik wstąpił do wojska - uczestnik kampanii włoskiej 856, kilka lat w Mediolanie, z wojska wyszedł 866; ożenił z Józefą z Wójcickich - kupił Wiercany (pow. Ropczyce), następnie dzierżawił i kupił Ostrów (pow. Ropczycki), zm.1897 - pochowany w Lubzinie. Pradziadkowie mieli 4 dzieci - najstarszy Konstanty Romuald Marian (1868 - 1941) ż. Maria Skowrońska (1886-1956) - 11 dzieci
Joanna Stankiewiczowa (syn)
Anna (1870-1949); mąż Feliks Ritter (N.Sącz) (5 dzieci)
Adam Jan Romuald (1874-1940) ż. Zofia Wanda Skrzeczyńska (pracował u Sanguszków w Radlnej), potem kupił Leszcze pow. Koło (5 dzieci)

Teofil Prus Wiśniewski (mój pradziadek) i Teofil Wiśniewski znany z dokumentów dot. Rzezi Galicyjskiej to w świetle tych informacji różne osoby.
Szukam informacji o rodzinie żony Teofila - Józefie z Wójcickich.
3.09.2010 12:40
Teofil Wiktor Mikołaj Wiśniowski, nie Wiśniewski, (1806-1847) patrz Słownik Biograficzny litera "W"
5.09.2010 20:48
Józefa z Wójcickich i Teofil Wiśniewscy w latach ok. 1866-86 byli właścicielami wsi Wiercany. Prawdopodobnie tam też mieszkała matka Teofila, a żona Adama - Franciszka z Sawickich Wiśniewska (pochowana w Biskupicach). W metryce chrztu Konstantego syna Józefy i Teofila wymieniona jest Franciszka z Sawickich jako właścicielka Wiercan.
porównaj też o Wiercanach : viewtopic.php?f=100&t=11387
5.09.2010 23:40
We Lwowie powinna być teczka rodziny Adama Stefana Wiśniewskiego. Czy wiadomo kiedy się legitymowali? W Poczcie Szlachty Galicyjskiej i Bukowińskiem mamy kilku Wiśniewskich h. Prus:

1. Potomkowie Gwalbera, to raczej nie, bo to linia hrabiowska.
2. Andrzej i Jan - 1782 Halicki Sąd Grodzki - to może być?
3. Antoni i Stanisław - 1782 Lwowski Sąd Grodzki - tu imiona nie pasują?
4. Mikołaj Tomasz i Wojciech - 1821 Wydział Stanów - to raczej za późno
5. Maciej Kazimierz - 1782 Halicki Sąd Grodzki - imiona nie pasują
6. Adam i Jan Szymon - 1788 Wydział Stanów - ?
7. Dyzma i Józef - 1782 Buski Sąd Ziemski

Potem są już Wiszniewscy i Wiszniowscy

Czy ktoś ma dostęp do ksiąg z biskupickiej parafi, bo mnie proboszcz pogonił
6.09.2010 10:44
Jest możliwe,że Teofil Wiśniewski, który figuruje w 1884 r. jako członek rady powiatowej w Ropczycach z grupy większych posiadłości (źródło: Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii za rok 1884, s. 224) to: Teofil Jan Andrzej Wiśniewski ( 1833 - 1897).
8.09.2010 01:32
Na cmentarzu Rakowickim w pasie 12 jest grób Wiszniewskich Zwarzyło:

spisane z tablicy:
Wanda Zwarzyło Wiszniewska 17/2 1875 - 1/9 1892
dr Ludwik Zwarzyło Wiszniewski 18/8 1847 - 18/2 1899
Aleksandra z Kwiatkowskich Zwarzyło Wiszniewska 26/11 1850 - 8/4 1924

Wygląda na to, że to chrześniak Adama Prus-Wiśniewskiego z Przebieczan, jego córka i żona

mik.
Strona z 2 Następna >
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.