Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Paszkiewicz

Id
318
Tytuł
Paszkiewicz
Opis
brak
Link do tego rekordu
Link wewnętrzny GP (BBCode)
Grupy rodzinne[Zapis: wg wywodów Szlacheckich Deputacji Szlacheckiej Guberni Wileńskiej
z dn.29.04. 1839 i Guberni Kowieńskiej z dn. 7.02.1848 oraz
Ksiąg Ziemi Rosieńskiej (Archiwum Państwowe w Wilnie)]


1. Wizbor po bitwie pod Grunwaldem otrzymał od Księcia Witolda ziemię (2 wsie na Żmudzi we włości Kołykniuńskiej) i herb szlachecki Radwan - (odmiana Sołokaj)
1.1. Pietrasz Paszko - właściciel majątku Piłsudy - Powurcie w powiecie Korszewskim
1.1.1. Jerzy Pietrasz Paszkiewicz otrzymuje przywilej Zygmunta I - 15 I 1529 potwierdza nadania dziadowi Wizborowi (Akt w sadzie ziemi Rosieńskiej 30 I 1743 - 20 III 1585 wnosi do akt Sądu Grodzkiego Żmudzi testament brata Stanisława. Księga sądu Rosień Nr 14805 f. 1716)
1.1.1.1. Jan Paszkiewicz
1.1.1.1.1. Piotr Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1. Stanisław Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.1. Piotr Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.1.1. Maciej Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.1.1.1. Antoni Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Tadeusz Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Adam Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.1.1.1.2. Jan Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1. Onufry Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.1.2. Jakub Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.1.3. Andrzej Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.2. Kazimierz Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.3. Melchior Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4. Jan Paszkiewicz w 1731 darował synowi Piotrowi majątek Kielowicze wraz z poddanymi w powiecie Walońskim (Żmudź)
1.1.1.1.1.1.4.1. Piotr Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.1. Józef Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.1.1. Kalikst Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.1. Wincenty Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.2. Szymon Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.2.1. Marcin Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2. Józef Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.1. Antoni Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.2. Wincenty Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.3. Stanisław Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.3.1. Jan Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.3.2. Aleksander Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.4. Konstanty Paszkiewicz h. Radwan odm. Sołokaj z Gajlun k. Rosień, ur. ok. 1840, właściciel majątków Polesie i Surmonty na Żmudzi + Stanisława Medeksza ur. 1846 Polesie k. Rosień, zm. 1933 Polesie k. Rosień, matka: ?? Ostrowska; pisarka litewska, autorka powieści "Unia Horodelska"
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.4.1. Stanisław Paszkiewicz ur. 1875 zm. 1939
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.4.1.1. Jerzy Paszkiewicz ur. 1912 zm. 1961 Toronto
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.4.2. Marian Paszkiewicz ur. 1878 Polesie k. Rosień zm. 1935 + Adela Bagieńska ur. 3.01.1885 Gajluny k. Rosień zm. 6.08.1973 Choszczno
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.4.2.1. Olgierd Jerzy Paszkiewicz ur. 1907 Gajluny k. Rosień zamordowany 14.05.1942 w partyzantce wileńskiej k. Lidy, działacz polonijny na Litwie kowieńskiej, członek Korporacji studenckiej Konwent Polonia, dziennikarz, publicysta, tłumacz literatury litewskiej, redaktor gazety „Dzień Polski”, członek drużyny piłki nożnej Polskiego Klubu Sportowego „Sparta” w Kownie. + Maria Rymkiewicz ur. ?? zm. ?? Sierpc, siostra Stefana
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.4.2.2. Stanisław Paszkiewicz ur. 1.04.1908, zm. 24.04.1987 Choszczno
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.4.2.2.1. Stanisław Paszkiewicz, poch. Šukioniai, Litwa
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.4.2.2.2. Irena Paszkiewicz ur. 4.07.1937 Gajluny (Litwa), zm. 2.08.2012 Choszczno + Janusz Murawski
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.4.2.2.2.1. Ewa Murawska
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.4.2.3. Janina Paszkiewicz ur. 1913 Gajluny k. Rosień zm. 27.04.2001 Szczecin + Witold Nieradzki ur. 1918 Skarżysko Kamienna zm. 1945 Kuckau
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.4.2.3.1. Maria Jolanta Nieradzka + Marian Kuczyński
1.1.1.1.1.1.4.1.2.2.4.2.3.1.1. Maciej Kuczyński ur. 1968 Szczecin zm. 1989 Szczecin
1.1.1.1.1.1.4.1.3. Wincenty Paszkiewicz - Baszkiewicz (zmiana nazwiska w obawie przed represjami), powstaniec listopadowy
1.1.1.1.1.1.4.1.3.1. Piotr Paszkiewicz – Baszkiewicz – Baškys (dalsza zmiana nazwiska) ur. 1828 zm. 1878
1.1.1.1.1.1.4.1.3.1.1. Pranciškus Baškys
1.1.1.1.1.1.4.1.3.1.2. Vincentas Baškys
1.1.1.1.1.1.4.1.3.1.3. Antanas Baškys
1.1.1.1.1.1.4.1.3.1.4. Leonas Baškys ur. 1863 zm. 1940
1.1.1.1.1.1.4.1.3.1.4.1. Vladas Baškys ur. 1914 zm. 1985
1.1.1.1.1.1.4.1.3.1.4.1.1. Linijus Baškys ur. 1944
1.1.1.1.1.1.4.1.3.1.4.1.1.1. Aidas Baškys ur. 1984
1.1.1.1.1.1.4.1.3.1.5. Stanislovas Baškys
1.1.1.1.1.1.4.1.3.1.6. Simonas Baškys
1.1.1.1.1.1.4.1.3.2. Józef Paszkiewicz ur. 1830
1.1.1.1.1.1.4.1.4. Dominik Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.4.1. Wiktor Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.4.2. Konstanty Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.4.3. Aleksander Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.5. Franciszek Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.6. Antoni Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.6.1. Piotr Adam Paszkiewicz
1.1.1.1.1.1.4.1.7. Jan Paszkiewicz
1.1.1.1.1.2. Jan Paszkiewicz
1.1.2. Stanisław Pietrasz Paszkiewicz zm. do 1585

1. Antoni Paszkiewicz h. Radwan, ur. ok. 1650, dożywotni wł. dóbr król. Korszewo, gub. grodzieńska + Zofia Zawisza [CDIAL 165-3-3565]
1.1. Kazimierz Paszkiewicz, ur. ok. 1680, dożywotni wł. dóbr Korszewo + Maria Skomkówna
1.1.1. Franciszek Paszkiewicz, ur. 12.8.1718 Smorgoń, gub. grodzieńska + Zofia Puchalska
1.1.1.1. Paweł Paszkiewicz, ur. 16.12.1742 Smorgoń + Rozalia Świeboda
1.1.1.1.1. Konstanty Józef Paszkiewicz, ur. 18.3.1768 Annopol, gub. wołyńska, właś. dóbr: Bodjatycze, Krzeszów, Leduchów + Rozalia Pakosz
1.1.1.1.1.1. Władysław Gracjan Antoni Jan Adam Stanisław Paszkiewicz, chrz. 23.4.1832 Wysocko, + Helena Podlewska, ojciec: Aleksander, matka: Marcelina Sozańska; 1867 właść. Kawsko [CDIAL 166-1-3552 s. 64]
1.1.1.1.1.1.1. Aleksander Feliks Władysław Paszkiewicz, chrz. 16.7.1866 Lwów, katedra, podpor. 80 pułku piechoty, 1889 legit. szlach. [CDIAL 165-3-3565]

1. Jerzy Paszkiewicz [nad. Aidas Baskys]
1.1. Wincenty Paszkiewicz
1.2. Dominik Paszkiewicz
1.2.1. Stefan Paszkiewicz ur. 1784
1.2.1.1. Adolf Wincenty Paszkiewicz ur. 1814
1.3. Adam Paszkiewicz
1.3.1. Dionizy Paszkiewicz 1757-1830 znany jako Dionizas Poška - pisarz, poeta tworzący w języku polskim i litewskim, krajoznawca i miłośnik folkloru litewskiego, twórca sławnego na Litwie muzeum w pniu 1000 letniego dębu Baublis na Górze Wiśniowej. Właściciel rodowego (od XVI w) majątku Bordzie w okręgu Taurogi. Na jego cześć zmieniono po II wojnie światowej dawną litewską nazwę majątku (Bijotai) na Poškakaimis.
1.3.2. Norbert Paszkiewicz
1.3.3. Wiktor Paszkiewicz
1.3.4. Robert Paszkiewicz
1.4. Mikołaj Paszkeiwicz

1. Stanisław Paszkiewicz, ur. Kowno, mieszkał Dantów, Bajoryszki + Joanna Boguszewsicz
1.1. Józef Paszkiewicz, w 1945 przyjechał do Polski
1.1.1. Aurelia Paszkiewicz + Maciej Kwiatkowski (mail)
1.2. Antoni Paszkiewicz, w 1945 przyjechał do Polski
1.3. Romuald Paszkiewicz, w 1945 przyjechał do Polski
1.4. Leokadia Paszkiewicz, w 1945 przyjechała do Polski, do Gdańska
1.5. Emilia Paszkiewicz, emigracja do USA
1.6. Zofia Paszkiewicz, emigracja do USA
1.7. Katarzyna Paszkiewicz, emigracja do USA
1.8. Benedykt Paszkiewicz, pozostał na Litwie

1. Jan Józef Paszkiewicz +(1) Petronela Eysmont +(2) Elżbieta Eysmont
1a.1. Bronisława Paszkiewicz ur. 1829

1. Elżbieta Paszkiewicz + Klemens Karwowski h. Pniejnia (Cwaliny)
1.1. Jan Karwowski
1.2. Eustachy Karwowski
1.3. Juliusz Karwowski
1.4. Antoni Karwowski

1. Wiktoria Paszkiewicz + Andrzej Kirkor h. Kirkor zm. 1852, syndyk w Gródku
1.1. Michalina Kirkor
1.2. Sydonia Kirkor

1. ?? Paszkiewicz + Antoni Krasiński h. Ślepowron, s. Michała
1.1. Józef Krasiński
1.2. Stanisław Krasiński
1.3. Julianna Krasiński
1.4. Karolina Krasiński

1. Konstancja Paszkiewicz ok. 1790 zm. ok. 1840 + Zygmunt Kuncewicz h. Łabędź, regent lidzki w 1813, sędzia lidzki w 1818, otrzymał wspólnie z bratem Jerzym Nowodwór i Mieżyszki
1.1. Stefan Jerzy Ludwik Kuncewicz ur. 1811
1.2. Edward Kazimierz Kuncewicz ur. 1813 Mejnaliszki
1.3. Atanazy Jan Stanisław Kuncewicz ur. 1820 Poturze
1.4. Jerzy Jan Józef Kuncewicz ur. 1820 Poturze
1.5. Leonard Bazyli Kuncewicz ur. 1822 Poturze

1. Ignacy Paszkiewicz h. Radwan (zdjęcie) + Maria Giedroyć []
1.1. Emilia Paszkiewicz ur. 1869, mieszkała w maj. Kaszelnia (zdjęcie) +(1900) Kamil Szymon Andruszkiewicz ur. 1855 s. Jana Markolina
1.1.1. Czesława Andruszkiewicz + Kiejstut Przewłocki
1.1.2. Bogdan Andruszkiewicz + Zofia Ignaczak
1.1.3. Julianna Andruszkiewicz +(24 czerwca 1937) Józef Dylkiewicz
1.1.3.1. Iwo Dylkiewicz (mail)
1.1.4. Alicja Andruszkiewicz + Eugeniusz Frenchowicz
1.1.5. Ludwik Andruszkiewicz + Bronisława Chylicka
1.2. Zygmunt Paszkiewicz ur. 12.02.1870 [ks. metrykalne, par. św. Jana Wilno za www.epaveldas.lt, nad. Monika Janczewska]
1.3. Hieronim Paszkiewicz (zdjęcie)
1.3.1. Kazimierz Paszkiewicz (zdjęcie)
1.3.2. Henryk Paszkiewicz (zdjęcie)
1.3.3. Józef Paszkiewicz (zdjęcie)
1.4. Józef Paszkiewicz + ??
1.5. Stanisław Paszkiewicz (zdjęcie)
1.6. Zofia Petronela Paszkiewicz +(14.05.1886 Wilno) Aleksander Iszora

1. Jan Paszkiewicz
1.1. Mikołaj Paszkiewicz ur. ??, zm. 15.07.1944 (zginął w czasie walk w Nowowilejce) + Helena Mużecka, 2 voto Handerowicz (zm. 1986 w Szczecinie, c. Heleny Mużeckiej ur. 1886 w Warszawie, zm. 1972)
1.1.1. Jerzy Paszkiewicz ur. 1944 Wilno + Ewa Połczyńska
1.1.1.1. Olgierd Paszkiewicz ur. 1973 Szczecin (mail)

1. Antoni Paszkiewicz ur. ok. 1710 + (25.05.1736 Lądek) Marianna Charaszkówna [nad. Władysław Paszkiewicz za: Arch. Diec. – Włocławek]
1.1. Kacper Paszkiewicz chrz. 1.01.1739 Lądek
1.2. Regina Paszkiewicz chrz. 25.09.1744 Lądek + (15.02.1768r Lądek) Jan Knaflewski
1.2.1. Margerita Knaflewska chrz. 7.07.1782 Lądek
1.3. Bartłomiej Paszkiewicz chrz. 22.08.1746 Lądek zm. 18.07.1808 Lądek + (9.02.1783 Lądek) Konstancja Stołonowska ur. ok. 1754 zm. 10.12.1823, ojciec: Piotr, matka: Julianna
1.3.1. Grzegorz Paszkiewicz chrz. 11.03.1785 Lądek zm. 9.12.1832 Lądek + (13.01.1818 Lądek) Elżbieta Kujawińska lat 21, ojciec: Paweł, matka: Cecylia Wróblewska
1.3.1.1. Wawrzyniec Paszkiewicz ur. 1820 Lądek zm. 1821 Lądek
1.3.1.2. Józef Paszkiewicz ur. 1821 Lądek zm.1869 Dąbie + (4.07.1843 Koło) Marta Walkowicz z domu Zdrojewska lat 23 – wdowa ojciec: Mikołaj, matka: Julianna
1.3.1.2.1. Aniela Paszkiewicz ur. 1844 Dąbie
1.3.1.2.2. Franciszek Paszkiewicz ur. 1847 Dąbie zm. 1847
1.3.1.2.3. Maryanna Paszkiewicz ur. 1848 Dąbie
1.3.1.2.4. Teofila Paszkiewicz ur. 1851 Dąbie zm. 1853
1.3.1.2.5. Stanisław Paszkiewicz ur. 1854 Dąbie
1.3.1.2.6. Michał Paszkiewicz ur. 1862 Dąbie zm. 1864.
1.3.1.3. Jan Paszkiewicz chrz. 5.02.1823r Lądek + (1) (1843 Lądek) Eleonora Bruszkiewicz. zm. 1850 + (2)( 29.10.1851 Lądek) Maryanną Dulcet chrz. 1.01.1826 zm.1912 ojciec: Łukasz, matka: Agnieszka Poznańska
1.3.1.3a.1. Anna Paszkiewicz ur. 1846 Lądek
1.3.1.3a.2. Florentyna Paszkiewicz ur. 1849 Lądek
1.3.1.3b.3. Melchior Paszkiewicz ur. 1853 Lądek zm. 1858 Lądek
1.3.1.3b.4. Antoni Paszkiewicz ur. 1857 Lądek zm.1901 + Katarzyna Wróblewska ur.21.04.1863 zm. 29.08.1953 (nr 29/1953)
1.3.1.3b.4.1. Józefa Paszkiewicz ur. 1885 Lądek zm.1969 + (1909) Mikołaj Wróblewski.
1.3.1.3b.4.1.1. Mikołaj Wróblewski ur. 1910 zm. 1976
1.3.1.3b.4.1.2. Cecylia Wróblewska ur.1914 zm. 1969 + Jan Pankros
1.3.1.3b.4.1.3. Euzebiusz Wróblewski ur. 1916 zm. 1966 + St. Wieczorek
1.3.1.3b.4.1.4. Stanisława Wróblewska ur. 1919 zm. 2001
1.3.1.3b.4.2. Ignacy Paszkiewicz ur. 1887 Lądek
1.3.1.3b.5. Balbina Paszkiewicz ur. 1860 Lądek zm. 1862
1.3.1.3b.6. Franciszek Paszkiewicz ur.1862 Lądek (z bliźniąt) zm. 1862
1.3.1.3b.7. Aleksander Paszkiewicz ur. 1862 Lądek (z bliźniąt) + (1864 Lądek) Marianna Anasiewicz.
1.3.1.3b.7.1. Agnieszka Paszkiewicz ur. 1887 Lądek zm. 1964 + Wawrzyniec Kopczyński
1.3.1.3b.7.1.1. Aleksandra Kopczyńska ur. 1919 zm. 1986 + Remigiusz Kruszyński
1.3.1.3b.7.1.2. Wiktoria Kopczyńska ur. 1921 zm. 1982 + F. Kropidłowski
1.3.1.3b.7.1.3. Janina Kopczyńska ur. 1924
1.3.1.3b.7.1.4. Stanisława Kopczyńska ur. 1926 zm. 1965 + J. Kuklewski
1.3.1.3b.7.1.5. Tadeusz Kopczyński ur. 1929 + Z. Radecka z domu Hyża
1.3.1.3b.7.2. Marianna Paszkiewicz ur. 1900 zm.1947 + Mikołaj Janicki
1.3.1.3b.7.2.1. Józef Janicki ur. 1921 zm. 1922
1.3.1.3b.7.2.2. Marian Janicki ur. 1923 zm. 2000 + Irena Nowaczyk
1.3.1.3b.7.2.3. Scholastyka Janicka ur. 1927 zm. 1927
1.3.1.3b.7.2.4. Honorata Janicka ur. 1928 + Mieczysław Śmigielski
1.3.1.3b.7.2.5. Jan Janicki ur. 1930 + Zofia Grzywińska
1.3.1.3b.7.2.6. Stanisław Janicki ur.1932 zm. 1932
1.3.1.3b.7.2.7. Marianna Janicka ur. 1941 + W. Frankiewicz
1.3.1.3b.7.3. Helena Paszkiewicz ur. 1903 zm. 1981 + (6.09.1931 akt nr 24/31) Czesław Urbaniak - zginął w kampanii wrześniowej 1939.
1.3.1.3b.7.3.1. Zygfryd Urbaniak ur. 1937 + Tekla Wróblewska
1.3.1.3b.8. Bogumiła Paszkiewicz ur. 1864 Lądek (z bliźniąt) zm. w 1865
1.3.1.3b.9. Władysław Paszkiewicz ur.1864 Lądek (z bliźniąt) zm. 1955 Pyzdry. grób na cmentarzu Pyzdry, Kapelmistrz Orkiestr Dętych, + Marianna Sołtysiak ur.1874 Rataje gmina. Dłusk zm. 1927 Lądek
1.3.1.3b.9.1. Ludwika Paszkiewicz ur. 1895 Lądek zm. 1980 Słupca akuszerka - szkola Preissa Warszawa, + (1928) Ludwik Majdecki
1.3.1.3b.9.1.1. Jadwiga Majdecka ur. 1929 Słupca + Jan Przybylski ur. 1923 zm. 2003
1.3.1.3b.9.1.2. Wanda Majdecka ur. 1933 Kazimierz Biskupi + Eugeniusz Usorowski ur. w 1926
1.3.1.3b.9.2. Michał Paszkiewicz ur. 1900 Lądek zm. w 1901
1.3.1.3b.9.3. Mikołaj Paszkiewicz ur. 1902 Lądek zm. w 1912
1.3.1.3b.9.4. Zofia Paszkiewicz ur. 1903 Lądek zm. 1988 Szczawno Zdrój
1.3.1.3b.9.5. Wacław Paszkiewicz ur. w 1905 Lądek zm. 1975 Poznań, grób na cmentarzu Pyzdry + (1931 Pyzdry) Marianna Druzgała z domu Gapczyńska ur.1999 Pyzdry zm.1976 Łódź , grób na cmentarzu Pyzdry, ojciec: Michał, matka: Marianna Wasielewska
1.3.1.3b.9.5.1. Helena Paszkiewicz ur. 1932 Pyzdry mgr pedag. w Poznaniu + (7.04.1951 Pyzdry) Bohdan Czyżewski dr inż. ur. 1928 Zakrze. Zamieszkują - Poznań
1.3.1.3b.9.5.1.1. Andrzej Czyżewski ur. 1952 Poznań mgr inż. mech. + (1975 Poznań) Małgorzata Szejn. Zamieszkują - Poznań
1.3.1.3b.9.5.2. Władysław Paszkiewicz ur. 15.02.1934 Pyzdry mgr inż. mech. [mail] + (28.10.1961 Poznań) Teresa Hurnik ur. 22.02.1941 Poznań, mgr inż. ogrodn., ojciec: Edmund, matka: Marianna Fabiś. Zamieszkują - Poznań
1.3.1.3b.9.5.2.1. Joanna Maria Paszkiewicz ur. 3.01.1968 Poznań mgr biol. + (11.10.1997 Poznań) Roman Noskowiak ur. 1967 Śrem. Zamieszhują - Poznan.
1.3.1.3b.9.5.2.1.1. Wojciech Władysław Noskowiak ur. 21.11.2000r Poznań
1.3.1.3b.9.5.2.1.2. Marta Michalina Noskowiak ur. 4.12.2003r Poznań
1.3.1.3b.9.5.2.2. Renata Hanna Paszkiewicz ur. 18.02.970 Poznań. mgr pedag. i filol. ang. + (16.06.2007 Poznań) Witold Michalak ur. 12.11.1969.Gostyń mgr inż. mech. rolnictwa.
1.3.1.3b.9.5.3. Zofia Paszkiewicz ur. 1.01.1936 Pyzdry. Lekarz med. Łódź + (22.07.1961 Pyzdry) Michał Nawlicki mgr inż. ur. 1928. Zamieszkują - Łódź
1.3.1.3b.9.5.3.1. Krzysztof Nawlicki ur. 1967 Łódź. mgr inż. mech.
1.3.1.3b.9.6. Roman Paszkiewicz ur. 1911 Lądek nauczyciel zm. 1990 Koło, grób na cmentarzu Kleczew + Marianna Brzezińska ur. 1918 Kleczew zm. 9.09.2008 Poznań, grób na cmentarzu Kleczew
1.3.1.3b.9.6.1. Barbara Paszkiewicz ur. 1945 Kleczew mgr filol. rosyjskiej + Czesław Sobczak. Zamieszkują - Poznań.
1.3.1.3b.10. Karol Paszkiewicz ur. 1867 Lądek zm. 1868
1.3.1.3b.11. Franciszka Paszkiewicz ur. 1870 Lądek zm. 1951 + Stanisław Lesicki
1.3.1.3b.11.1. Marcianna Lesicka z bliźniąt zm. 1890
1.3.1.3b.11.2. Mikołaj Lesicki z bliźniąt zm. 1890
1.3.1.3b.11.3. Franciszek Lesicki ur. 1893. W młodości wyemigrował do USA i tam zginął w wojsku.
1.3.1.3b.11.4. Kazimiera Lesicka ur. 1895 zm. 1984 + Stefan Kasprzyk
1.3.1.3b.11.5. Józefa Lesicka ur. 1900 zm. 1984 + Andrzej Śrutowski
1.3.1.3b.11.6. Marianna Lesicka ur. 1903 zm. 1994 + Stanisław Nowiszewski
1.3.1.3b.11.7. Kazimierz Lesicki ur. 1912 zm. 1983 + Eleonora ??
1.3.1.3b.11.8. Antonina Lesicka ur. 1914 zm. 1972 + Stefan Roman
1.3.1.3b.12. Prakseda Paszkiewicz ur. 1874 Lądek zm. ok. 1940
1.3.1.4. Piotr Paszkiewicz ur. 1824 Lądek zm. 1825
1.3.1.5. Zuzanna Paszkiewicz ur.1826 Lądek zm. 1827
1.3.1.6. Maryanna Paszkiewicz ur. 1827 Lądek + (1849 Lądek) Józef Augustyniak
1.3.1.7. Łukasz Paszkiewicz ur. 1829 Lądek zm. 1830
1.3.1.8. Michał Paszkiewicz ur. 1831 Lądek zm. 1832
1.3.2. Teodozja Paszkiewicz chrz.10.04.1789 Lądek zm. 21.06.1812 Lądek
1.3.3. Felicjan Antoni Paszkiewicz chrz. 26.05.1792 Lądek
1.3.4. Wojciech Paszkiewicz ur. 1798 Lądek zm. 1855 Dąbie + (28.08.1822 Koło) Kunegunda Żmudowska ur. 1807 Koło, ojciec: Mikołaj, matka: Agnieszka. Po śmierci Wojciecha, Kunegunda wyszła za mąż w 1867 roku za Karola Krasnodębskiego.
1.3.4.1. Eleonora Julianna Paszkiewicz ur. 12.02.1823 Koło zm. Łowicz + (24.06.1842 Dąbie) Karol Szulczewski lat 22 ur. Ostrów Wlkp. ojciec: Jan, matka: Petronela
1.3.4.1.1. Julianna Szulczewska ur 1843 Dąbie zm. w 1846
1.3.4.1.2. Józef Szulczewski ur. 1844 Dąbie zm. 1846 Dąbie
1.3.4.1.3. Antonina Szulczewska ur. 1850 Dąbie
1.3.4.2. Tomasz Adam Paszkiewicz ur. 1824 zm. 1831 Dąbie
1.3.4.3. Biblianna Katarzyna Paszkiewicz ur. 29.11.1829 Dąbie
1.3.4.4. Józefa Paszkiewicz ur. w 1831 w Dąbie zm. w 1832
1.3.4.5. Bernard Tomasz Paszkiewicz ur. 1832 Dąbie zm. w 1846
1.3.4.6. Franciszka Paszkiewicz ur. 1836 Dąbie + (1856 Dąbie) Ludwik Janiszewski.
1.3.4.6.1. Ludwik Janiszewski ur. 1862 Dąbie
1.3.4.7. Franciszek Paszkiewicz ur. 1836 Dąbie zm. 1840
1.3.4.8. Jan Karol Paszkiewicz ur. 27.01.1838 zm. w 1921 + (19.01.1867 Dąbie) Emilia Dzikowska.
1.3.4.8.1. Wiktoria Paszkiewicz ur. 1867 Dąbie
1.3.4.8.2. Ignacy Paszkiewicz ur. 1869 w Dąbie
1.3.4.8.3. Piotr Paszkiewicz ur.1871 w Dąbie
1.3.4.8.4. Franciszek Paszkiewicz ur. 1873 w Dąbie
1.3.4.8.5. Adam Paszkiewicz ur. 1875 Dąbiu. USC w Kole nr 38/1951 dopisał: „ Urodzony zawarł małżeństwo dnia 1.08.1951r w Kole”
1.3.4.8.6. Franciszek Paszkiewicz ur. 6.12.1876 Pyzdry + Michalina Kwaśniewska ur. 22.09.1878 Pyzdry
1.3.4.8.6.1. Henryk Pallister ur. 7.11.1904 Pyzdry zm. 1987 Floryda, USA
1.3.4.9. Rafał Paszkiewicz ur. 1841 Dąbie + (1867) Marianna Pietrzykowska.
1.3.4.9.1. Weronika Paszkiewicz ur. 1868 Dąbie
1.3.4.9.2. Antonina Paszkiewicz ur. 1870 Dąbie
1.3.4.9.3. Helena Paszkiewicz ur. 1872 Dąbie
1.3.4.10. Petronela Joanna Paszkiewicz ur. 1843 Dąbie + (1865 Dąbie) Ignacy Grabowski.
1.3.4.11. Urszula Paszkiewicz ur. 1844 Dąbie zm. 1844
1.3.4.12. Teodor Paszkiewicz ur.1845 Dąbie
1.3.4.13. Bernard Paszkiewicz ur. 1848 Dąbie zm. 1868 Dąbie – ojczym Karol Krasnodębski.
1.4. Petronella Paszkiewicz chrz. 29.05.1748 Lądek
1.5. Stanisław Paszkiewicz chrz. 5.05.1750 Lądek
1.6. Marcin Paszkiewicz chrz. 6.11.1753 Lądek

1. Jakub Paszkiewicz + Agnieszka Sikorska
1.1. Michał Paszkowski ur. 1783 Ligowo +(21.11.1813 Osiek) Kunegunda Okonowska ur. 1791 Błąkowo Kościelne c. Dionizego i Katarzyny Łykowicz [www.jwdupon.com]

1. Piotr Paszkiewicz h. Radwan ur. 1798 +(18.01.1835 Olszowa) Józefa Wenclewska ur. 1809
1.1. Stefan Ludwik Paszkiewicz (ur.24.08.1835 zm.19.05.1845)
1.2. Paulina Paszkiewicz (ur.30.06.1837zm.22.01.1838)
1.3. Szymon Tadeusz Leopold Paszkiewicz (ur. 28.10.1838 zm.23.11.1925) +(23.10.1860 Siemienice) Katarzyna Bykowska (ur.28.11.1838 zm.23.11.1917)
1.3.1. Bolesław Mieczysław Paszkiewicz (ur.07.09.1861 um.02.07.1916) +(1) Stanisława Lewandowska (ur.1879 zm 01.02.1906) +(2) Stanisława Jarecka (ur.14.04.1881 zm. 02.1971
1.3.1a.1 Marian Zdzisław Paszkiewicz (ur.28.01.1900 Małe Pułkowo, woj. pomorskie, zamordowany ok. 27.04.1940 Starobielsk), porucznik, adwokat, 7 pc. zm. + (30.10.1932 Września) Felicja Golcz (ur.18.09.1906 zm.27.07.2000)
1.3.1a.1.1. Bolesław Paszkiewicz (ur.11.06.1933 zm.27.09.1934)
1.3.1a.1.2. Marian Stanisław Paszkiewicz (ur.08.01.1935 zm.04.02.1994) + (26.07.1958) Lidia Libudzic(ur.02.09.1934)
1.3.1a.1.2.1 Magdalena Maria Paszkiewicz (ur.16.01.1959) + (26.06.1982) Andrzej Karkosz (ur.02.09.1958)
1.3.1a.1.2.1.1. Rafał Maria Karkosz (ur.26.07.1984)
1.3.1a.1.2.1.2. Filip Maria Karkosz (ur.29.10.1985)
1.3.1a.1.2.1.3. Zuzanna Maria Karkosz (ur.15.03.1992)
1.3.1a.1.2.1.4. Stanisław Maria Karkosz (ur.05.01.1995)
1.3.1a.1.2.1.5. Andrzej Maria Karkosz (ur.01.12.1999)
1.3.1a.1.2.2. Maciej Maria Paszkiewicz (ur.03.04.1962) (mail)) + (29.06.1985) Katarzyna Borowczak (ur.03.03.1964)
1.3.1a.1.2.2.1. Zofia Maria Paszkiewicz (ur.23.09.1986)
1.3.1a.1.2.2.2. Kinga Maria Paszkiewicz(ur.14.07.1988)
1.3.1a.1.2.2.3. Józef Maciej Paszkiewicz (ur.22.05.1990)
1.3.1a.1.2.2.4. Dominik Maciej Paszkiewicz (ur.22.10.1995)
1.3.1a.1.2.2.5. Klara Maria Paszkiewicz (ur.04.12.1998)
1.3.1a.1.2.2.6. Farnciszek Pio Paszkiewicz (ur.02.08.2002)
1.3.1a.1.3. Stefan Feliks Paszkiewicz (ur.05.07.1937) + Jadwiga Bacik
1.3.1a.1.3.1. Katarzyna Edyta Paszkiewicz (ur.30.04.1966) + (27.06.1987) Paweł Andryszak
1.3.1a.1.3.1.1. Mateusz Andryszak (ur.18.10.1987)
1.3.1a.1.3.1.2. Michał Piotr Andryszak (ur.08.07.1989)
1.3.1a.1.3.1.3. Agata Andryszak (ur.29.12.1994)
1.3.1a.1.3.2. Lucyna Izabela Paszkiewicz (ur.01.03.1973r) + (24.08.1996r) Przemysław Pietraszak
1.3.1a.1.3.2.1. Jakub Adam Pietraszak (ur.16.03.1999r)
1.3.1a.1.3.2.2. Maria Felicja Pietraszak (ur. 14.01.2001r)
1.3.1b.2. Felicja Maria Paszkiewicz (ur.15.03.1909 zm.04.02.2005) + Leon Charoński (ur.1902 zm.1989)
1.3.1b.2.1. Benito Aleksander Charoński (ur.14.12.1933 zm.22.03.2001 ) + (25.08.1959) Izabela Napierała (ur.02.03.1930)
1.3.2. Bronisław Jan Paszkiewicz (ur.05.09.1863 zm.22.08.1868)
1.3.3. Marta Anna Paszkiewicz (ur.13.06.1865 zm.19.06.1942) + (24.05.18850) Władysław Mroczkowski
1.3.4. Edmund Paszkiewicz (ur.30.10.1867 zm.27.02.1873)
1.3.5. Helena Jadwiga Paszkiewicz (ur.05.11.1869) + (24.06.1888) Stefan Burian
1.3.6. Weronika Marianna Paszkiewicz (ur.30.01.1873)
1.3.7. Waleria Paszkiewicz (ur.02.12.1873 zm. 1907) + Karasiński

1. Marcin Paszkiewicz + Barbara [www.discovering-roots.pl]
1.1. Mikołaj Paszkiewicz ur. 1808 +(1846 Modliszewko) Dorota Makowska ur. 1824 c. Antoniego i Anny Rotkoskiej

1. Kazimierz Paszkiewicz + Marianna [www.discovering-roots.pl]
1.1. Karol Paszkiewicz ur. 1805 +(1830 Niepart) Katarzyna Smierzchalska ur. 1812 matka: Katarzyna

1. Jakub Paszkiewicz + Barbara Śmigielska [www.discovering-roots.pl]
1.1. Michalina Paszkiewicz ur. 1831 +(1869 Nowe Miasto) Józef Grzembka ur. 1819
1.2. Ignacy Paszkiewicz ur. 1843 +(1866 Nowe Miasto) Zofia Pawłowska ur. 1843 ojciec: Marcin Pawłowski, matka: Rozalia ??

1. Jan Paszkiewicz + Ludwika Paszkiewicz [www.discovering-roots.pl]
1.1. Simon Paszkiewicz ur. 1820 +(1844 Chełmce) Józefa Rożak ur. 1809 ojciec: Antoni Rożak, matka: Franciszka Jankowionka

1. Agnieszka Paszkiewicz [www.discovering-roots.pl]
1.1. Antoni Paszkiewicz ur. 1824 +(1849 Parchanie) Ewa Ciesielska ur. 1826

1. Józef Paszkiewicz [www.discovering-roots.pl]
1.1. Józef Paszkiewicz ur. 1820 +(1845 Bydgoszczz) Urszula Nalikoska ur. 1821 c. Anny

1. Michał Paszkiewicz + Anna Kaczmarek [www.discovering-roots.pl]
1.1. Marianna Paszkiewicz ur. 1819 +(1843 Słupy) Sebastian Karaszkiewicz ur. 1816 matka: Marianna
1.2. Franciszka Paszkiewicz ur. 1832 +(1852 Słupy) Matthias Banicki ur. 1827 ojciec: Jacobus Banicki, matka: Katarzyna Werner
1.3. Wojciech Paszkiewicz ur. 1837 +(1861 Góra Żnin) Michalina Raczewska ur. 1838 c. Jana i Justyny ??

1. Katarzyna Paszkiewicz [www.discovering-roots.pl]
1.1. Michalina Paszkiewicz ur. 1812 +(1836 Szaradowo) Piotr Cisielski ur. 1812

1. Konstanty Paszkiewicz + Marianna Wirzbińska [www.discovering-roots.pl]
1.1. Helena Paszkiewicz ur. 1850 +(1874 Poznań - Św.Małgorzata) Bernard Karol Józef Libertong ur. 1848 ojciec: Józef, matka: Ludovica Schwinty

1. Jakub Paszkiewicz + Magdalena Zborowska [www.discovering-roots.pl]
1.1. Józefa Paszkiewicz ur. 1814 +(1834 Pępowo) Martinus Bracki ur. 1808 ojciec: Tomasz, matka: Marianna Gawrońska

1. Marianna Paszkiewicz [www.discovering-roots.pl]
1.1. Józefa Paszkiewicz ur. 1822 +(1848 Góra Inowrocław) Jan Kwiatkoski ur. 1817

1. Antonina Paszkiewicz + Aleksander Kościuszko
1.1. Antonina Kościuszko +(1) Romuald Traugutt zm. 1873 +(2) Franciszek Mickiewicz

1. ?? Paszkiewicz [Morm.]
1.1. Joseph Paszkiewicz ur. 1853 Poznań + Mary ?? ur. 1855 Poznań
1.1.1. Anna Paszkiewicz ur. 1877 Nowy Jork
1.1.2. Francis Paszkiewicz ur. 1879 Illinois
1.2. Albert Paszkiewicz ur. 1855 Pomorze

1. ?? Paszkiewicz [Morm.]
1.1. Adam Paszkiewicz ur. 16.02.1831 Wilno, Litwa
1.2. Antoni Paszkiewicz ur. 01.11.1832 Wilno, Litwa,

1. ?? Paszkiewicz [Morm.]
1.1. Józef Paszkiewicz ur. 14.02.1860 Mińsk, Białoruś,
1.2. Antoni Paszkiewicz ur. 15.09.1863 Mińsk, Białoruś,

1. Stefan Paszkiewicz + Katarzyna Krawczyk [Morm.]
1.1. Karol Paszkiewicz ur. Polska + (23.10.1904 Nowy Jork, NY) Stefania Wolska

1. Tadeusz Paszkiewicz + Marta ?? [Morm.]
1.1. Jan Paszkiewicz chrzest 12.09.1831 Silgaliai, Litwa,

1. Joe Paszkiewicz + ?? [Morm.]
1.1. Jan Paszkiewicz ur. Polska + (29.06.1903 Grand Rapids, Kent, Michigan) France Pierzyńska

1. ?? Paszkiewicz - Tolokoński [Morm.]
1.1. Józef Paszkiewicz -Tolokoński Ur. 03.04.1873 Wilno, Litwa,

1. Jerzy Paszkiewicz + Konstancja Snozejko [Morm.]
1.1. Kazimierz Paszkiewicz ur. Polska + (8.06.1902 New York, NY) Rose Tys

1. Paweł Paszkiewicz h. Radwan, ur. ok. 1820 + Paulina Łagodzińska
1.1. Władysław Rafał Paszkiewicz ur. 1845 (lub 1857??) Łaznów, zm. 25.06.1930 Słotwiny + (1)(1896 Częstochowa) Michalina ??, + (2) Anna Szymańska, + (3) (1929) ?? Gablerówna
1.1a.1. Barbara Paszkiewicz zm. na przełomie lat 70 i 80, mieszkała w Żakowicach
1.1a.2. Jan Paszkiewicz, mieszkał w Krakowie
1.1a.3. Alfred Paszkiewicz mieszkał w Żakowicach, inżynier, rzeczoznawca samochodowy
1.1b.4. Michał Ludwik Paszkiewicz ur. 24.08.1898 Częstochowa, zm. 6.10.1978 Warszawa + (02.04.1923 Skarżysko, wrocławskie) Zofia Ławrynowicz ur. 15.03.1898, zm. 29.01.1993 Warszawa
1.1b.4.1. Jadwiga Paszkiewicz ur. 6.08.1928, Warszawa + Leszek Franciszek Bednarski ur. 12.01.1929
1.1b.4.1.1. Izabella Bednarska ur. 1955 + Konrad Bronisław Terlecki ur. 1952, mieszkają w USA,
1.1b.4.1.1.1. Gregory Stefan Terlecki ur. 5.06.1986
1.1b.5. Paweł Paszkiewicz ur. ??, zm. 10.1972, + (1) Stefania ??, + (2) Zofia ??
1.1b.5a.1. Teresa Paszkiewicz ur. 1929 r. zm.?
1.1b.5b.2. Władysław Paszkiewicz
1.1b.5b.3. Ryszard Paszkiewicz (mieszka w Gdańsku)
1.1b.6. Stefan Marek Paszkiewicz ur. 22.11.1901 w Bratkowie pow. Opoczno, zm. 20.05.1964 w Świeciu; mechanik samochodowy, żołnierz Legionów Piłsudskiego, w czasie II wojny św. pracował w Ambasadzie polskiej w Budapeszcie jako tłumacz; + Marianna Rokicka ur. 14.01.1899 w Piasecznie, zm. 18.10.1971 r. w Toruniu;
1.1b.6.1. Hanna Anna Paszkiewicz ur. 6.02.1928 w Warszawie + (2.10.1955) Zenon Sauk (pseudonim zawodowy JARUGA) ur. 6.09.1912 w Wilnie, zm. 25.04.2004 w Toruniu;
1.1b.6.1.1. Irena Sauk ur. 25.11.1956 (mail) + Janusz Kamiński
1.1b.6.1.1.1. Agnieszka Antonina Kamińska ur. 4.01.1986
1.1b.6b.2. Jerzy Paszkiewicz ur. 3.12.1930 Warszawa, zm. 27.04.2002 Toruń + (1) (1955) Daniela Krzemkowska ur. 20.05.1933, zm. pod koniec lat 90-tych, c. Marty ??, + (2) Wanda ?? p.v. Magdzińska
1.1b.6b.2a.1. Wiesław Paszkiewicz ur. 28.06.1956 w Toruniu + (1) Beata ?? + (2) Ewa ?? + (3) Małgorzata ??
1.1b.6b.2a.1a.1. (córka) Paszkiewicz ur. i zm. 1980
1.1b.6b.2a.1a.2. Maciej Paszkiewicz ur. 11.1982
1.1b.6b.2a.1a.3. Kinga Paszkiewicz ur. 11.1984
1.2. Mieczysław Paszkiewicz, wyemigrował z bratem do Rosji gdzie Pracował w kopalnictwie
1.3. ?? Paszkiewicz
1.4. ?? Paszkiewicz, mnich

1. August Paszkiewicz, (prawd. h. Prawdzic [inf. rodzinne]), ur. ok. 1790 [za: post na forum]
1.1. Albert Paszkiewicz
1.1.1. Kajetan Paszkiewicz ur, ok. 1850. budowniczy kościoła w Stołowiczach
1.1.1.1. Wincenty Paszkiewicz ur. 1878, właściciel ziemi: Baranowicze + Maria Niewierowska, ur. 1888
1.1.1.1.1. Kazimierz Paszkiewicz
1.1.1.1.2. Janina Paszkiewicz
1.1.1.1.3. Anna Paszkiewicz ur. 1928 Pastażyn
1.1.1.1.4. Elżbieta Paszkiewicz
1.1.1.1.5. Józef Paszkiewicz
1.1.1.2. Antonina Paszkiewicz
1.1.1.3. Malwina Paszkiewicz, porwana przez Austryjaków

1. Franciszek Paszkiewicz z Baranowicz ur. ok. 1870 zm. ok. 1910 + Emilia Rusin zm. ok. 1910 [nad. Teresa Kubat]
1.1. Anna Paszkiewicz
1.2. Romuald Paszkiewicz
1.3. ?? Paszkiewicz, zm. młodo
1.4. ?? Paszkiewicz, zm. młodo
1.5. ?? Paszkiewicz ur. 1.1.1906 Wilno + ?? Kubat
1.5.1. Teresa Kubat
1.6. Edward Paszkiewicz
1.7. Bronisława Paszkiewicz

1. Helena Paszkiewicz + Leon Kulczycki [www.genpol.com]
1.1. Anna Paszkiewicz ur. 1953

1. Józef Paszkiewicz, + Józefa Słomkowska [www.genpol.com]
1.1. Helena Halina Paszkiewicz ur. 2.04.1910 r. W Januszkowie

1. Tomasz Paszkiewicz + Marianna Dudek [www.geneanet.org]
1.1. Józefa Paszkiewicz

1. Jan Paszkiewicz ur. 1831 Polska, zm. 1913 Boyne Valley + (1) Urszula Tukaszewska ur. ok. 1838 Polska + (2) Julia Grobawska [www.geneanet.org]
1a.1. Agnes Paszkiewicz ur. 31.12.1866 Gembice, zm. 5.07.1947 Petoscey (USA) + Jan Karamol ur. w USA (dziewięcioro dzieci)

1. Franciszek Paszkiewicz [nad. Monika Janczewska]
1.1. Karol Paszkiewicz +(1855) Weronika Synkiewicz (Sinkiewicz)


1. Błażej Paszkiewicz + Anna Skibińska [www.rootsweb.com]
1.1. Jan Paszkiewicz
1.2. Józefina Paszkiewicz

1. Józef Paszkiewicz ur. Poznań + Michalina Kowalska [www.rootsweb.com]
1.1. Chester James Paszkiewicz ur. 8.07.1910 Stevesville (USA),zm. 22.03.1997 St.Maries + Dorothy Elizabeth Peaslee
1.2. Sarah Regina Paszkiewicz ur. 1.10.1936 Quantico (Virginia USA) + William Joseph Bois

1. Kazimierz Pasek Paszkiewicz + Marianna Pabian [Morm.]
1.1. Marianna Paszkiewicz ur. ok. 1837 Zawada, Uszew, Brzesko, Krakowskie, zm. po 1870 Uszew, Brzesko + (1)(14.02.1867 Zawada, Uszew, Brzesko) Leon Trzmiel, + (2)(22.11.1869 Uszew, Brzesko) Andrzej Pizdor

1. Joseph Paszkiewicz + Michalina Kowalski [Morm.]
1.1. Anthony J. Paszkiewicz ur. 26.01.1896 Three Oaks, Berrien, Michigan zm. 8.02.1973
1.2. Andrew P. Paszkiewicz ur. 14.11.1899 Three Oaks, Berrien, Michigan zm. 11.11.1977
1.3. Elisabeth Catherine Paszkiewicz ur. 28.11.1901 Three Oaks, Berrien, Michigan
1.4. Chester James Paszkiewicz ur. 18.07.1910 Three Oaks, Berrien, Michigan, zm. 22.03.1997 + (1)(23.02.1935 Rocville, Montgomery, Maryland) Dorothy Elizabeth Peaslee + (2)(ok 1943 California) Sally Irene Kelly
1.4a.1. Frances Joan Paszkiewicz ur. 24.08.1937 San Diego, San Diego, California, zm. 27.03.1976 + (1.04.1956 Phoenix, Maricopa, Arizona) Robert Donneville Orsburn

1. Joseph Paszkiewicz + Anna Rosmarnowski [Morm.]
1.1. Bogdan Paszkiewicz ur. 05.02.1886 Chicago, Cook, Illinois

1. Frank Paszkiewicz + Josephine ?? [Morm.]
1.1. Elizabeth Paszkiewicz ur. Michigan + (7.02.1910) Władysław Schmidt

1. Jan Paszkiewicz ur. Wilno, Litwa + Regina ?? [Morm.]
1.1. Ignacy Paszkiewicz ur. 1875 Wilno + Mary Zenko
1.1.1. Ignacy Jan Paskiewicz ur. 15.06.1897 Wilno, zm. 5.09.1969 Detroit + Anna Krystyna Sinkiewicz c. Wincentego i Christiny Baltoswicz
1.1.1.1. Patrick Paskiewicz

1. Justyn Paszkiewicz
1.1. Józef Paszkiewicz, plut. Brązowy Medal Zasłużonym na Polu Chwały

1. Jan Paszkiewicz
1.1. Mikołaj Paszkiewicz, plut. - Brązowy Medal Zasłużonym na Polu Chwały
1.2. Zygmunt Paszkiewicz, szer. - Brązowy Medal Zasłużonym na Polu Chwały

1. Szymon Paszkiewicz ur. ok. 1870, właściciel dębu Baublis znanego z Pana Tadeusza [who is who] (miejscowość Bardze, pow. kowieński, nie mógł to być jednak Szymon bo baublis został ścięty w 1811r)
1.1. Józef, właściciel ziemski + Felicja Jurkojć, właścicielka majątku ziemskiego
1.1.1. Donald Franciszek Paszkiewicz, ur. 1936 Olesino + Anna ??

1. Bernard Paszkiewicz
1.1. Józef Paszkiewicz ur. 1821 Aleksandrów Łódzki

1. Józef Paszkiewicz, ur. ok. 1770 + Małgorzata Górska
1.1. Estera Paszkiewicz, ur. ok. 1800 + Wincenty Neudeker (Neudecker). ojciec: Jan, matka: Anna (Salomea) [par.Bochnia: akty ślubu córki Eleonory i chrztu dzieci]
1.1.1. Franciszek Ksawery Neudecker, ur. 24.11.1820 Bochnia [par.Bochnia.ADT]
1.1.2. Antoni Neudecker, ur. 8.1.1822 Bochnia [par.Bochnia.ADT]
1.1.3. Maksymilian Franciszek Bolesław Neudecker, ur. 12.10.1823 Bochnia [Morm.]
1.1.4. Kunegunda Neudecker, ur. 3.3.1825 + Ludwik Aleksander Primus
1.1.5. Rozalia Klara Neudeker, ur. 2.3.1827 Bochnia +(14.2.1858 Lwów 175, św. Antoni) Ireneusz Fritze, ur. ok. 1809 Lwów, ojciec: Franciszek, matka: Karolina Bogdanowicz [par.Bochnia.ADT]
1.1.6. Marianna Neudecker, ur. 12.10.1828 Bochnia +(1858 Bochnia) Józef Antecki, ur. ok. 1830, ojciec: Jakub, matka: Regina Makowiecka [par.Bochnia.ADT]
1.1.6.1. Karolina Antecka, ur. ok. 1860, 1920 mieszka: Warszawa + Marian Zajączkowski, h. Drzewica, ojciec: Józef, matka: Aniela Garbińska; nauczyciel szkoły w Brzesku [Akt chrztu syna Jerzego]
1.1.6.1.1. Witold Zajączkowski, ur. 18.1889 Jadowniki, k. Brzeska, dyr. gimnazjum i liceum w: Brzesko
1.1.6.1.2. Zdzisław Wincenty Zajączkowski, ur. 1894 Jadowiniki, prof. gimnazjów w Brzesku i Bochni
1.1.6.1.3. Grzegorz Zajączkowski, ur. 1899 Brzesko
1.1.6.1.4. Stanisław Zajączkowski, ur. ok. 1888 Jadowniki +(1920 Warszawa, Wsz. Św) Maria Regina Traczyk, ojciec: Franciszek, matka: Julia Szczepińska [par.Warszawa.Wsz.Św.]
1.1.6.2. Maria Antecka + Ludwik Stasiak, ur. 1858, zm. 1924 artysta malarz, literat, dziennikarz, historyk sztuk
1.1.6.3. Helena Antecka + Wiktor Schmidt, ur. 1867, zm. 1920, dyr. szkół w Krakowie i Cieszynie [Arch.Rodzinne M. Niewaldy]
1.1.6.3.1. Wiktor Jan Schmidt, ur. 1900 Bochnia, w 1918 matura w Krakowie, Liceum III Jana Sobieskiego, z odznaczeniem []
1.1.7. Wincenty Neudecker, ur. 9.12.1829, zm. 10.12.1829 Bochnia 457 [par.Bochnia.ADT]
1.1.8. Eleonora Neudecker, ur. 28.1.1830 Bochnia [par.Bochnia.ADT]
1.1.9. Jan Chryzostom Karol Boromeusz Neudecker, ur. 27.1.1832 Bochnia [par.Bochnia.ADT]
1.1.10.Łucja Neudecker, ur. 13.12.1833 Bochnia 457 +(1.5.1856) Ernest Christ [par.Bochnia.ADT]
1.1.11.Eleonora Neudecker, ur. 1833 +(1858 Bochnia) Franciszek Marcin Hoser, ur. 25.1.1812 (1-v. Emilia Dziura); ojciec: Ignacy, matka: Antonina Romanowska
1.1.11.1.Jan Karol Hoser, ur. 1864, zm. 1919, sędzia + Wiktoria, zm. 1919 Lwów
1.1.11.1.1. Jan Hozer, lekarz dentysta
1.1.11.1.2.Leszek Hozer, inżynier chemik
1.1.12.Marianna Józefa, Neudecker, ur. 24.2.1837 Bochnia [par.Bochnia.ADT]
1.1.13.Estera Zofia Neudeker, ur. 25.5.1840 Bochnia + Jan Zakrejs [par.Bochnia.ADT]
1.1.13.1. Maria Zakrejs
1.1.13.2. Franciszek Bernard Zakrejs
1.1.13.3. Albina Wanda Zakrejs, ur. 5.8.1875 Lwów, św. Anna, zm. 12.10.1876 Lwów, św. Anna [par.CDIAL]
1.1.13.4. Bogumiła Zakrejs, ur. 11.1.1878 Lwów, św. Anna [par.w:CDIAL]
1.1.?. ?? Neudecker + ?? Sokołowski
1.1.?.1. ?? Sokołowski
1.1.?.1.1. Karol Sokołowski
1.1.?. ?? Neudecker (któraś z powyższych) + ?? Serwin
1.2. Franciszek Paszkiewicz +(1)(22.11.1831 Bochnia) Anna Kondracka, ur. ok. 1809, ojciec: Józef (Jan), matka: Katarzyna +(2)(21.11.1855 Bochnia) Regina Wachel, ojciec: Józef, matka: Jadwiga Kukla [par.Bochnia]
1.2a.1. Marianna Paszkiewicz, ur. 1832
1.2a.2. Anna Małgorzata Paszkiewicz, ur. 13.6.1833 Bochnia 480 [par.Bochnia.ADT]
1.2?.3. Marianna Rozalia Paszkiewicz, ur. 2.12.1835 Bochnia +(1871 Kraków, św. Szczepan) Nikodem Maszewski, ojciec: Stanisław, matka: Marianna Stypińska [par.Bochnia w: ADT]
1.3. Rozalia Paszkiewicz, ur. ok. 1800 +(22.9.1819 Bochnia) Jan Melanowski
1.3.1. Marianna Melanowska +(1) Śliwiński +(2) Ignacy Pochwalski, ojciec: Kacper (Karol), matka: Helena Sędziatkiewicz
1.3.2. Antonia Melanowska, ur. 1823 Bochnia
1.3.3. Franciszek Mateusz Melanowski, ur. 1824 Bochnia
1.3.4. Julianna Melanowska, ur. 1826 Bochnia
1.3.5. Wojciech Aleksander Melanowski, ur. 1828 Bochnia
1.3.6. Józef Ludwik Melanowski, ur. 1830 Bochnia
1.3.7. Jan Chrzciciel Antoni Melanowski, ur. 1832 Bochnia +(1861 Bochnia) Marianna Plety, ojciec: Maciej, matka: Marianna Orzechowska [par.]
1.3.8. Antoni Melanowski, ur. 1834 Bochnia
1.3.9. Zofia Teresa Melanowska, ur. 1836 Bochnia + Józef Datka

1. Andrzej Ilin Paszkiewicz, 1852 zanotowany z dziećmi w woj. kijowskim [Spis kijowski ...]
1.1. Włodziemierz Paszkiewicz
1.2. Aleksander Paszkiewicz
1.3. Olga Paszkiewicz

1. Mikołaj Paszkiewicz
1.1. Jan Józef Paszkiewicz h. Radwan ["Spis szlachty Królestwa Polskiego" z roku 1851]

1. Tomasz Paszkiewicz
1.1. Hyacynt "Wojbun" Paszkiewicz h. Radwan ["Spis szlachty Królestwa Polskiego" z roku 1851]

1. Lucyd Paszkiewicz
1.1. Michał Kazimierz "Wojzbun" Paszkiewicz h. Radwan ["Spis szlachty Królestwa Polskiego" z roku 1851]

1. Dionizy Paszkiewicz
1.1. Michał Dyonizy Wincety "Wojzbun" Paszkiewicz h. Radwan ["Spis szlachty Królestwa Polskiego" z roku 1851]

1. Tomasz Paszkiewicz
1.1. Julian "Wojzbun" Paszkiewicz h. Radwan ["Spis szlachty Królestwa Polskiego" z roku 1851]

1. ?? Paszkiewicz (szlachta)
1.1. Aleksander Paszkiewicz rodzina żyła powiat igumieński, woj. mińskie, miejscowości: Sioło Słoboda, Słobódka albo Słatwin obok Rawaniczy
1.1.1. Adam Paszkiewicz
1.1.1.1. Pietrunela Paszkiewicz
1.1.1.2. Julia Paszkiewicz
1.1.1.3. Anton Paszkiewicz zm. 1942-43 Mińsk, Białoruś, radziecki partyzant, zabity gestapo: wykłute oczy, powieszony
1.1.1.4. Maria Paszkiewicz
1.1.1.5. Janina Paszkiewicz
1.1.1.6. Regina Paszkiewicz ur. 15.11.1917 wieś Słobodka, pow. igumieński abo miński, gub. mińska, zm. 9.8.2002 Mińsk, Białoruś
1.1.1.6.1. Irina Pienkrat ur. 23.1.1938 Mińsk, Białoruś
1.1.1.6.1.1. Igor Biertosz
1.1.1.6.1.1.1. Anna Biertosz
1.1.1.6.1.1.2. Ilia Biertosz
1.1.1.6.1.2. Ludmiła Biertosz
1.1.1.6.1.2.1. Stanisław ??
1.1.1.6.2. Świetlana Miłowidowa-Paszkiewicz ur. 1948 Mińsk, Białoruś
1.1.1.6.2.1. Andrej Mikalajeu-Paškievič ur. 1972 Mińsk, Białoruś, 19.8.1995 był paraliżowany wskutek urazu szyi; 26.5.2001 pierwszy z inwalidów w Białorusi zrobił skok z spadochronem z 3 kilometrów; dziedzic tradycji szlacheckich i rycerskich Wielkiego Księstwa Litewskiego, poeta, myśliciel, bojownik za wolność i niepodległość, powstaniec, uczestnik oporu pro radzieckiemu reżimowi w Białorusi (strona), [mail]
1.1.1.6.2.2. Siergej Moszko ur. 1977 Mińsk, Białoruś
1.1.1.6.2.2.1. Nikita Moszko ur. 2003 Mińsk, Białoruś

1. Malwina Paszkiewicz, ur 1896. zm. 1991, majątek we wsi Kukutany, k. Brasławia + Jan Szuksztul
1.1. Michał Szuksztul
1.1.1. ??
1.1.1.1. Magda Rutkowska (mail)
1.2. Wanda Szuksztul
1.3. Regina Szuksztul

1. Augustinas Paskevicius ur. 29.12.1843, zm. 22.05.1914 doktor general (grób na cmentarzu na Rossie w Wilnie) (zdjęcie)
1.1. Lucija Paskeviciute - Siksniene ur. 1881, zm. 1957 + ??

1. Józef Paszkiewicz
1.1. Stanisław Paszkiewicz, żołnierz 36 Łużyckiego Pułku Piechoty, 1944r [www.stankiewicz.e.pl]

1. Edward Paszkiewicz
1.1. Bronisław Paszkiewicz, żołnierz 36 Łużyckiego Pułku Piechoty, 1944r [www.stankiewicz.e.pl]

1. Ludwik Paszkiewicz, ur. ok. 1880 + Janina Horczak, ojciec: Witold (dzierżawca: Turobin, Stawce) []
1.1. Ludwik Witold Paszkiewicz ur. 21.10.1907 Polska zm. 27.09.1940 Borough Greek, Kent, Anglia, pilot 112 Eskadry, żołnierz Dywizjonu Kościuszkowskiego w Anglii + Maria Piwnicka h. Lubicz 1912-1993 ojciec: Alfred. matka: Maria Łubieńska (Maria c. Wojciecha i Joanny Chełkowskiej); po śmierci męża w zakonie Niepokalanek [Morm.; Min. Potomkowie ....]
1.1.1. Marcelina Paszkiewicz ur. 1940
1.2. ?? Paszkiewicz [who is who]
1.2.1. Grzegorz Paszkiewicz + Teresa Urbańska
1.2.1.1. Andrzej Ireneusz Paszkiewicz ur. 1956 Warszawa, trener + Eulalia Jankowska
1.2.1.1.1. Grzegorz Paszkiewicz
1.2.1.1.2. Jakub Paszkiewicz
1.2.1.1.3. Jan Paszkiewicz
1.2.1.1.4. Krzysztof Paszkiewicz

1. Tadeusz Paszkiewicz z Aleksandrówki gm. Dubów pow. Biała Podlaska + ?? [nad. Jacek Zwierzchowski, za: informacje rodzinne Andrzeja Paszkiewicza]
1.1. Andrzej Paszkiewicz + ??
1.1.1. Konstanty Paszkiewicz ur. 1892, zm. 1920 w wojnie bolszewickiej
1.1.1.1. (córka) Paszkiewicz
1.1.1.2. (córka) Paszkiewicz
1.1.1.3. (córka) Paszkiewicz
1.1.1.4. (córka) Paszkiewicz
1.1.1.5. (córka) Paszkiewicz
1.1.1.6. Jan Paszkiewicz
1.1.2. Jan Paszkiewicz ur. 1908, zm. 1978 + Marianna Wińska ur. 1912, zm. 1995, ojciec: Piotr (cieśla w rosyjskiej stoczni), matka: Aniela Derlukiewicz; mieszkali w Łomazach a po spaleniu domu w Krasówce w powiecie Biała Podlaska
1.1.2.1. Zofia Paszkiewicz ur. 1935, zm. 1946
1.1.2.2. Barbara Paszkiewicz ur. 1936, zm. 1988 + Zygmunt Paluch ur. 1932, zm. 1993
1.1.2.2.1. Jacek Paluch ur. 1958, zm. 2016 + Renata Małopolska
1.1.2.2.1.1. Anna Paluch ur. 1980, zm. 1988
1.1.2.2.1.2. Dominika Paluch
1.1.2.2.1.3. Kamil Paluch
1.1.2.2.2. Iwona Paluch + ?? Brehse
1.1.2.3. Teresa Paszkiewicz + Romuald Miazek ur. 1938, zm. 1987
1.1.2.3.1. Barbara Miazek ur. 1960, zm. 1960
1.1.2.3.2. Jan Miazek ur. 1960, zm. 1960
1.1.2.3.3. Arkadiusz Miazek + Aneta Pisarek
1.1.2.3.3.1. Szymon Miazek
1.1.2.3.4. Małgorzata Miazek + Grzegorz Cholewka
1.1.2.3.4.1. Grzegorz Cholewka
1.1.2.3.4.2. Borys Cholewka
1.1.2.3.4.3. Zuzanna Cholewka
1.1.2.3.5. Katarzyna Miazek
1.1.2.4. Helena Paszkiewcz ur. 1940, zm. 1941
1.1.2.5. Andrzej Paszkiewicz + Jolanta Kapelczak
1.1.2.5.1. Monika Paszkiewicz
1.1.2.5.2. Agnieszka Paszkiewicz + Marcin Trzeciak
1.1.2.5.2.1. Barbara Trzeciak
1.1.2.6. Tadeusz Paszkiewicz + Maria Flisak
1.1.2.6.1. Piotr Paszkiewicz + Danuta ??
1.1.2.6.1.1. Justyna Paszkiewicz
1.1.2.6.1.2. Mateusz Paszkiewicz
1.1.2.6.1.3. Kamil Paszkiewicz
1.1.2.6.2. Joanna Paszkiewicz + Krzysztof Zdybała
1.1.2.6.2.1. Philip Zdybała
1.1.2.6.3. Izabela Paszkiewicz + Marek Podobiński
1.1.2.6.3.1. Zuzanna Podobińska
1.1.2.6.3.2. Roksana Podobińska

1. Henryk Paszkiewicz + Krystyna ?? [who is who]
1.1. Jacek Paszkiewicz ur. 1962 Gdańsk, dr medycyny + Ewa Lewkowicz
1.1.1. Michał Paszkiewicz

1. Jan Paszkiewicz + Teofila Paszkiewicz [who is who]
1.1. Jan Paszkiewicz. ur. 1956 Dębna + Halina Galej
1.1.1. Damian Paszkiewicz, lekarz
1.1.2. Tomasz Paszkiewicz prawnik

1. Bronisław Paszkiewicz + Izabella Dworzyńska [who is who]
1.1. Marcin Paszkiewicz, ur. 1969 Warszawa + Joanna . Grądzka
1.1.1. Patryk Paszkiewicz

1. Franciszek Paszkiewicz, żołnierz AK + Maria ?? [who is who]
1.1. Waldemar Paszkiewicz, mgr WF, dyrektor szkoły + Grażyna Piotrowska
1.1. Jakub Paszkiewicz
1.1.2. Karol Paszkiewicz

rodzina z wileńszczyzny
1. Sidor Paszkiewicz
1.1. Aleksander Paszkiewicz ur. 1897, zm. 21.11.1940 w łagrze, aresztowany przez NMWD 1940, zesłanie do łagru Zielenoborskij + Stefania Kowalczyk [Indeks...]
1.1.1. Zbigniew Paszkiewicz ur. 1931 Pussy (wileńszczyzna) + Anna Wojciechowska, lekarz okulista [who is who]
1.1.1.1. Mariusz Paszkiewicz
1.1.1.2. Darosław Paszkiewicz

1. Stanisław Paszkiewicz
1.1. Michał Paszkiewicz, ur.1883-09-08,zm. 1940, Katyń, prawnik, pułkownik

1. Lucjan Paszkiewicz
1.1. Ryszard Paszkiewicz, ur.1900-04-03, zm. 1940, Katyń, prawnik, podporucznik 84 pp

1. Wojciech Paszkiewicz
1.1. Józef Paszkiewicz, ur.1898-02-12 Poznań, zm. 1940, Charków

1. Piotr Paszkiewicz
1.1. Michał Paszkiewicy, ur.1913-08-15 Wilno, zm. 1940, Charków

1. Leonard Paszkiewicz
1.1. Wilhelm Paszkiewicz, ur.1894-04-24 Wasiliszki, zm. 1940, Charków, podpułkownik dyplomowany

1. Adolf Paszkiewicz
1.1. Jan Paszkiewicz, ur. 1916 zm. 1940, tzw. Ukraińska Lista Katyńska

1. Kazimierz Paszkiewicz
1.1. Leoncjusz Paszkiewicz, ur. 1891 zm. 1940, tzw. Ukraińska Lista Katyńska

1. Paweł Paszkiewicz
1.1. Mikołaj Paszkiewicz ur. 06.05.1917 Fotwinowo, pow. Oszmiana, strzelec [www.caw.wp.mil.pl]

Wykaz alfabetyczny z 1844 r. majątków pow. Lidzkiego ze wskazaniem właścicieli i ilości dusz męskich przez nich posiadanych według spisu 1834 r. LVIA (Państwowe Archiwum Historyczne Litwy w Wilnie) zesp. 394, inw. 4, vol. 873:Katarzyna Paszkiewicz zam. Antokol (+16 dusz męskich)

1. Tomasz Paszkiewicz
1.1. Marian Fulgenty Franciszek Paszkiewicz zam. Marcinkańce (+17 dusz męskich)

Osoby nie powiązane w genealogię

?? Paszkiewicz + Elżbieta Spiller ur. 1834 (2-v Mikołaj Szymański) [www.discovering-roots.pl]
?? Paszkiewicz + Katarzyna Majewska ur. 1818 (2-v. Kasper Gościejewicz) [www.discovering-roots.pl]
?? Paszkiewicz + Anna Markiewicz, zm. 1879, poch. Bezdzież, rejon Drohiczyn, mieszkanka Brześcia Litewskiego [A. Lewkowska i in. Zabytkowe cmentarze ... wypis]
?? Paszkiewicz + Julianna Łapicka c. Aleksego i Anny Żelechowskiej
?? Paszkiewicz + Ludwika Myszkowska zm. 07.1924, poch. Warszawa [www.nekrologi-baza.pl]
?? Paszkiewicz + Regina Niewirowicz zm. 25.05.1937, poch. Warszawa [www.nekrologi-baza.pl]
?? Paszkiewicz + Wanda Salinger zm. 1944, poch. Warszawa [www.nekrologi-baza.pl]
?? Paszkiewicz był w latach 20-tych dyrektorem gimnazjum im. Lelewela w Wilnie
?? Paszkiewicz h. Doliwa 1849 r.- wileńszczyzna
?? Paszkiewicz h. Jastrzębiec 1860 r. – wileńszczyzna
?? Paszkiewicz h. Jastrzębiec, właściciel majątku w pow. Lidzbarskim w XIXw przed 1862 [Rody szlacheckie w pow. Lidzbarskim w XIX w]
?? Paszkiewicz h. Ostoja - 1600 r. – kowieńskie
?? Paszkiewicz h. Radwan, właściciel majątku w pow. Lidzbarskim w XIXw przed 1862 [Rody szlacheckie w pow. Lidzbarskim w XIX w]
?? Paszkiewicz h. Sulima- 1811 r. – kowieńskie
?? Paszkiewicz h. Zadora 1802 r. - mińskie
?? Paszkiewicz, 1919 właściciel maj. Rutkiszki
?? Paszkiewicz, książe, feldmarszałek w 1855
?? Paszkiewicz, mason, służy prywatnie, loża "Pochodnia Północna" [Małachowski-Łempicki S., Wykaz polskich lóż ...]
?? Paszkiewicz, podstarości kowieński 1621 [Kossakowski ...]
?? Paszkiewicz, rodzina mieszkała w miejsc. Huta, parafia podborska [Cz. Malewski wypis]
?? Paszkiewicz, w wojsku Kościuszki w korpsiue Giedroycia
?? Paszkiewicze I poł XIXw. zamieszkiwali folwark Birżynie, Posolcze - parafia bieniakońska
?? Paszkiewicze I poł XIXw. zamieszkiwali okolice m. Bartowty, Marcinkiszki, Miżany, Chomicze, Songiniszki, Żomojtele, Ponieјdziel, folwark Zachaliszki - parafia ejszyska
?? Paszkiewicze I poł XIXw. zamieszkiwali okolice m. Pocieluńce - parafia raduńska
?? Paszkiewicze, legitymowani w powiecie trockim 26.5.1800 i 22.12.1819 [Szlachta powiatu trockiego ...]
?? Paszkiewicze, właściciele maj. Biejmanie, pow. poniewierski, ok. 1890, [SGKP]
?? Paszkiewicze, właściciele maj. Sidoryszki, pow. święciański, XIXw, [SGKP]
Abdon Paszkiewicz, 1936 lekarz ogólny, Kcynia, Rynek 8 [Rocznik lekarski Rzeczpospolitej Polskiej1936”]
Adam Paszkiewicz ur. 1826 +(1848 Głuszyna) Marianna ?? ur. 1823 [www.discovering-roots.pl]
Adam Paszkiewicz ur. 1851, powstaniec styczniowy, zesłany na Syberię []
Adam Paszkiewicz, 1614 kupuje Szermierz od Franciszka i Samuela Szczyttów (inna nazwa Wołczyn) [SGKP]
Adam Paszkiewicz, pan na Łyńtupach [Kossakowski ...]
Adelaide Janice Paszkiewicz ur. 04.01.1917 Milwaukee, Wisconsin zm. 2.09.1987 +(1.09.1941 Cleveland, Cuyahoga, Ohio) Anthony F. Misch [Morm.]
Adeline Paszkiewicz ur. 19.08.1924 Illinois zm. 21.02.2001 Cook, Illinois [Morm.]
Agnes Paszkiewicz ur. 14.02.1919 Illinois zm. 19.01.1994 Washington, Illinois [Morm.]
Agnes Paszkiewicz ur. 1735 – Żelechlinek (woj.łódzkie) [genealodzy.pl]
Agnieszka Paszkiewicz ur. 1839 +(1865 Kłecko) Walenty Kierczyński ur. 1835 [www.discovering-roots.pl]
Agnieszka Paszkiewicz ur. 1841 +(1874 Głuszyna) Michał Wrzesinski ur. 1850 [www.discovering-roots.pl]
Agnieszka Paszkiewicz ur. 1853 +(1872 Głuszyna) Jan Główny ur. 1848 [www.discovering-roots.pl]
Agnieszka Paszkiewicz ur. 1861 +(1881 Lisewo Kościelne) Jan Józefowicz ur. 1860 [www.discovering-roots.pl]
Albert Paszkiewicz ur. 17.03.1892 Illinois zm. 11.1980 Saint Louis City, Missouri [Morm.]
Albina Paszkiewicz ur. 28.10.1911 Illinois zm. 04.1982 Washington, Illinois [Morm.]
Aleksadner Paszkiewicz 1907 mieszał Kraków ul. Starowiślna 13, kapitan
Aleksander Paszkiewicz (2 VII 1899) - ppor. piech. [www.muzeumwp.pl]
Aleksander Paszkiewicz ok. 1870 zm. ok. 1910, oficer wojsk austriackich +1895 Michalina Konopka z Jałbrzykowego Stoku h. Nowina ok. 1840 zm. ok. 1890
Aleksander Paszkiewicz ur. 4.5.1890 zm. 18.4.1985 Janczewo
Aleksander Paszkiewicz, 1936 lekarz pediatra, Kielce, ul. Słowackiego 12, pracował w Ubezpieczalni Społecznej w Kielcach [Rocznik lekarski Rzeczpospolitej Polskiej1936”]
Alexander Paszkiewicz ur. 2.06.1904 Illinois zm. 09.1979 Cook, Illinois [Morm.]
Alfred Stefan Paszkiewicz (13 III 1891) - por. samoch. [www.muzeumwp.pl]
Alois Paszkiewicz ur. 23.08.1926 Illinois zm. 07.1982 Washington, Illinois [Morm.]
Anastazja Paszkiewicz +(1843 Kazimierz Biskupi) Bartłomiej [www.discovering-roots.pl]
Anatol Paszkiewicz, student Uniwersytetu Kowieńskiego, w 1935 roku zesłany do Birż [M. Jackiewicz. Polacy na Litwie...]
Andrzej Paszkiewicz 1 pułk szwoleżerów gwardii, ok. 1810
Andrzej Paszkiewicz ur. 1858 +(1882 Głuszyna) Victoria Mucha ur. 1863 [www.discovering-roots.pl]
Andrzej Paszkiewicz ur. 1860 +(1882 Głuszyna) Cecylia Mucha ur. 1861 [www.discovering-roots.pl]
Andrzej Paszkiewicz ur. ok. 1620, Krakowskie, Polska zm. po 1669
Ann Paszkiewicz ur. 25.07.1916 Illinois zm. 16 10.2003 Radom, Washington, Illinois [Morm.]
Anna Paszkiewicz ur. 10.05.1896 Illinois zm. 12.1973 Cook, Illinois [Morm.]
Anna Paszkiewicz ur. 13.11.1908 Illinois zm. 15.01.1999 Washington, Illinois [Morm.]
Anna Paszkiewicz ur. 24.07.1888 Illinois zm. 02.1977 Cook, Illinois [Morm.]
Anna Paszkiewicz ur. 6.07.1880 Illinois zm. 05.1973 Lake, Illinois [Morm.]
Anna Paszkiewicz + Ignacy Kłak (II połowa XIX w.) [www.genpol.com]
Anna Paszkiewicz +(16.1.1729) Kazimierz Staszkiewicz
Anna Paszkiewicz ur. 1830 +(1850 Głuszyna) Walenty Matuszewski ur. 1823 [www.discovering-roots.pl]
Anna Paszkiewicz ur. 26.12.1926 zm. 8.2.1999 Lewin Kłodzki
Antoni Paszkiewicz – rocznik 1934 [roczniki oficerskie, www.wbc.poznan.pl]
Antoni Paszkiewicz + (1746) Teresa Artleub c. Jana i Katarzyny Rybińskiej
Antoni Paszkiewicz ur. 1.11.1832 r. w Wilnie
Antoni Paszkiewicz ur. 1831, zm. 1867, dworzanin kownieńskiej guberni, powstaniec styczniowy, zesłany na Syberię []
Antoni Paszkiewicz zm. 7.10.1896 (grób na cmentarzu na Rossie w Wilnie) (zdjęcie)
Antoni Paszkiewicz, ok. 1730 pocztmistrz, prokurator, sekretarz ziemi sanockiej, posiadał kamienicę na rynku w Sanoku, członek bractwa unickiego, rajca miejski sanocki, prawd. brat lub kuzyn Michała, burmistrza [Lorens B. Bractwa cerkiewne...]
Antoni Paszkiewicz, 1936 farmaceuta, dyplom 1926 r., zarządca apteki w Drohiczynie [Rocznik lekarski Rzeczpospolitej Polskiej1936”]
Antonina Paszkiewicz ur. 1839 +(1862 Głuszyna) Melchior Nowak ur. 1835 [www.discovering-roots.pl]
Antonina Paszkiewicz zm. 1934, poch Sambor [prac. zbior. Inscriptiones funebres ...]
Anzelm Jerzy Paszkiewicz (21 IV 1890) - por. piech. / bud. [www.muzeumwp.pl]
Apolonia Paszkiewicz ur. 1735 – Żelechlinek [genealodzy.pl]
Augustyn Paszkiewicz "promotor" Różańca świętego w Chodczu, w 9.03.1759. pochował Antoniego Radońskiego,
Balbina Paszkiewicz ur. 1818 +(1848 Ostrowo Kościelne) Mikołaj Owczarczak? ur. 1819 [www.discovering-roots.pl]
Bernard Paszkiewicz ur. 4.12.1896 Illinois zm. 09.1955 [Morm.]
Bohdan Paszkiewicz ur. 1895, zm. 1982 Kraków, redaktor, publicysta, pamiętnikarz, pseudonim Dionizy Bazylewicz [M. Jackiewicz. Polacy na Litwie...]
Borys Paszkiewicz, 1936 lekarz wewnętrzny, ur. 1890, dyplom 1918, Ubezpieczalnia Społeczna w Lidzie, lekarz domowy w Wasiliszkach, ubezpieczał 70 osób [Rocznik lekarski Rzeczpospolitej Polskiej1936”]
Bronisława Paszkiewicz, ur. 1909, 1936 pracownik apteki, dyplom 1933 [Rocznik lekarski Rzeczpospolitej Polskiej1936”]
Bruno Paszkiewicz ur. 11.05.1916 Illinois zm. 05.1974 [Morm.]
Brygitte Paszkiewicz ur. 1752 – Żelechlinek[genealodzy.pl]
Casmier Paszkiewicz ur. 1.12.1914 Illinois zm. 27.12.2002 Washington, Illinois [Morm.]
Chester Paszkiewicz ur. 18.07.1910 California zm. 22.03.1997 Kootenai, Idaho [Morm.]
Czesław Paszkiewicz, "Szczepcio" zginął pod Mikaszówką 25.4.1944, partyzant obwodu suwalskiego AK [www.stankiewicz.e.pl]
Daniel Paszkiewicz (z rodziny Paszkiewiczów - Tołoko(a)ńskich) prezydent Wilna, w roku 1791 otrzymał nobilitację, a w roku 1792 przywrócony " ..do dawnego szlachectwa po wykazaniu starożytności rodu."
Daniel Paszkiewicz-Tołłokoński (zm. przed 1929, członek towarzystwa studenckiego zrzeszonego w Arkonii), przyjęty 1894 (nr ew. 598) [www.arkonia.pl]
Dionizy Paszkiewicz, właś. miejsc. Brodzie, pow. rosieński
Dymitr Paszkiewicz [Indeks osobowy zespołu Sądu Grodzkiego w Bukowcu]
Edward Paszkiewicz + (1826 Przerośl) Anna Justyna Kościńska h. Wczele c. Joachima i Doroty Węgrzynowskiej
Eleanora Zofia Paszkiewicz ur. 11.05.1911 St Stanislaus, Winona, Minnesota zm. 19.04.1963 St Stanislaus, Winona, Minnesota + (24.10.1938 St Stanislaus, Winona, Minnesota) Paul J. Satka [Morm.]
Eliza Paszkiewicz, ur. 1876 Piesczyna, zm. 1916, poetka, pisarka (nota biograficzna)
Eugeniusz Paszkiewicz ur. 1927 zm. 13/14.06.1944 w woj. lwowskim, zamordowany [www.stankiewicz.e.pl]
Felicya Paszkiewicz, mieszkaniec Warszawy 1854, utrzymuje szynk, ulica Piwna dom 104 [www.przodkowie.com]
Filip Paszkiewicz, mieszkaniec Warszawy 1854, czeladnik w farbiarni pończoch, ul. Świętokrzyska d. 1338 [www.przodkowie.com]
Fortunat Paszkiewicz + Maria Mirowska, pozwana przez Paszkiewiczów o wartość zabranych rzeczy 1647 r.
Franc Iwanow Paszkiewicz ur. 1828, dworzanin augustowskiej guberni, powstaniec styczniowy, zesłany na Syberię
Frances Paszkiewicz + (19.03.1898 Chicago, Cook, Illinois) Joseph Braun [Morm.]
Franciszek Paszkiewicz + (1766) Petronela Osuchowska; [www.geneanet.org]
Franciszek Paszkiewicz ur. 1832 +(1856 Głuszyna) Katarzyna Nuzczewska ur. 1838 [www.discovering-roots.pl]
Franciszek Paszkiewicz ur. 1863 +(1884 Lisewo Kościelne) Józefa Szczechowicz ur. 1864 [www.discovering-roots.pl]
Franciszek Paszkiewicz, mieszkaniec Warszawy 1854, emeryt, ul. Długa d. 546 [www.przodkowie.com]
Franciszka Paszkiewicz ur. 1851 +(1868 Głuszyna) Walenty Kropacz ur. 1848 [www.discovering-roots.pl]
Grzegorz Paszkiewicz [Indeks osobowy zespołu Sądu Grodzkiego w Bukowcu]
Grzegorz Paszkiewicz, w 1611 dokonał zajazdu na wieś Szerszenie gm. Treszki (ówczenie Stefanów) które zostały całkiem ograbione. [SGKP]
Gustaw Paszkiewicz (20 III 1892) - ppłk piech. [www.muzeumwp.pl]
Gustaw Paszkiewicz, ur. 20.3.1893 Wasiliszki, Wilno, Polska, zm. 1954, naczelny Wódz kolaboracyjnej Armii Polskiej w II Wojnie Światowej (nota biograficzna) + ?? ur. 1898 Polska, zm. przed 1990
Gustaw Paszkiewicz-Woyzbun (zm. po 1929) , członek towarzystwa studenckiego zrzeszonego w Arkonii, przyjęty 1893 (nr ew. 554) [www.arkonia.pl]
Helena Paszkiewicz zm. ur. 1893 1.11.1977Warszawa, poch. Bródno
Henryk Paszkiewicz dr (10 III 1897) - ppor. rach. [www.muzeumwp.pl]
Hilary Paszkiewicz + Zofia ??, mieszkali w Pskowie, skąd tuż po roku 1918 wyjechali do USA
Hipolit Paszkiewicz ur. 1826 +(1849 Poznań - Św.Marcin) Elżbieta Spiller ur. 1825 [www.discovering-roots.pl]
Ignacy Paszkiewicz (grób na cmentarzu na Rossie w Wilnie)
Ignacy Paszkiewicz ur. 1840 +(1870 Janowiec) Józefa Żołnierek ur. 1840 [www.discovering-roots.pl]
Ignacy Paszkiewicz ur. 1844 +(1873 Nowe Miasto) Anna Gajewska ur. 1850 matka: Barbara Gajewska [www.discovering-roots.pl]
Ignacy Paszkiewicz ur. ok.1824 + Elżbieta Klaskała ur. 1864 (Golejewka-Wielkopolska) [www.geneanet.org]
Ignacy Paszkiewicz, dworzanin witebskiej gub., zesłany na słuzbę wojenną w IV batalionie liniowym, powstaniec styczniowy, zesłany na Syberię
Ignacy Paszkiewicz, mieszkaniec Warszawy 1854, czeladnik cukierniczy, ul. Żelazna d. 1136 [www.przodkowie.com]
Ignatius Paszkiewicz ur. 1858 +(1881 Poznań - Św.Wojciech) Jadwiga Plucińska ur. 1861 [www.discovering-roots.pl]
Iwan Paszkiewicz ur. 1845, powstaniec styczniowy, zesłany na Syberię []
Iwan Paszkiewicz, dowódcy armii 1849r.
Iwan Paszkiewicz, powstaniec styczniowy, zesłany na Syberię
Jadwiga Paszkiewicz ur. 1860 +(1878 Głuszyna) Franciszek Hybki ur. 1847 [www.discovering-roots.pl]
Jadwiga Paszkiewicz ur. 1873, zm. 9.09.1907 (grób na cmentarzu na Rossie w Wilnie) (zdjęcie)
Jakub Paszkiewcz pułk szwoleżerów-lansjerów gwardii 1815
Jakub Paszkiewicz ur. 1852 +(1878 Głuszyna) Marianna Klatkiewicz ur. 1855 [www.discovering-roots.pl]
Jakub Paszkiewicz wymieniony w księstwie żmudzkim 1621 [Kossakowski ...]
Jakub Paszkiewicz wymieniony w księstwie żmudzkim 1621 [Kossakowski ...]
Jan Antoni Paszkiewicz ur. 1866 w Warszawie [genealodzy.pl]
Jan Stanisław Paszkiewicz (6 V 1896) - por. piech. [www.muzeumwp.pl]
Jan Teodor Paszkiewicz, namiestnik Królestw Polskiego, wsławił się tłumieniem powstania listopadowego.
Jan Paszkiewicz [Indeks osobowy zespołu Sądu Grodzkiego w Bukowcu]
Jan Paszkiewicz 1 pułk szwoleżerów gwardii, ok. 18102
Jan Paszkiewicz ur. 1813 +(1853 Kostrzyn) Marianna Bórkowska (1-v. ??)
Jan Paszkiewicz ur. 27.01.1917 Polska, zm. 27.08.1944
Jan Paszkiewicz zm. 09.1891, poch. Warszawa [www.nekrologi-baza.pl]
Jan Paszkiewicz, mieszkaniec Warszawy 1854, utrzymuje szynk, ul. Marymoncka d. 3134B [www.przodkowie.com]
Jan Paszkiewicz ok. 1560 zm. ok. 1600 + ?? Ledóchowska z Leduchowa h. Szaława ok. 1540 zm. ok. 1590 c. Gniewosza
Jerzy Antoni Paszkiewicz + Zofia Suffczyska, c. ?? miecznika czerskiego, (2-v. 1687 Jan Kazimierz Rudomina Dusiacki, miecznik wiłkomierski) [Urzędnicy woj. wileńskie...]
Jerzy Paszkiewicz (11 VIII 1894) - por. sap. [www.muzeumwp.pl]
Joan Paszkiewicz ur. 10.05.1944 Florida zm. 30.08.2003 Florida [Morm.]
John Paszkiewicz ur. 25.11.1915 Connecticut zm. 01.1977 Hartford, Connecticut [Morm.]
Józef Konrad Paszkiewicz (12 II 1898) - ppor. piech. [www.muzeumwp.pl]
Józef Paszkiewicz, mason, obywatel, loża "Świątynia Minerwy" [Małachowski-Łempicki S., Wykaz polskich lóż ...]
Józef Paszkiewicz 1 pułk szwoleżerów gwardii, ok. 1814
Józef Paszkiewicz ur. 1832 +(1861 Gołańcz) Petronela Pauszek ur. 1839 [www.discovering-roots.pl]
Józef Paszkiewicz, 1859 sprzedał w Łodzi browar
Józef Paszkiewicz, geometra w roku 1810[AGAD]
Józef Paszkiewicz, mieszkaniec Warszawy 1854, stolarz, ul. Piwna d. 104 [www.przodkowie.com]
Józef Paszkiewicz, radca sądowy w Sanoku [Szematyzm 1913...]
Józef Paszkiewicz, ur. 18.1.1819, zm. 27.4.1902, nadpoborca podatkowy, poch Sambor + Maria ?? ur. 7,9,1829, zm. 13.5.1910, poch. Sambor [prac. zbior. Inscriptiones funebres ...]
Józef Paszkiewicz, ur. 7.11.1944 r. w Wilnie; obecnie mieszka w Warszawie
Józef Paszkiewicz, w Armii Napoleońskiej, jeniec rosyjski, zesłanie do Omska, wcielenie Sybirskiego Kozackiego Wojska Liniowego [www.stankiewicz.e.pl]
Józefa Paszkiewicz ur. 1810 +(1845 Dębnica) Szymon Nowaczyk ur. 1785 [www.discovering-roots.pl]
Józefa Paszkiewicz ur. 1812 +(1872 Głuszyna) Walenty Matuszewski ur. 1822 [www.discovering-roots.pl]
Józefa Paszkiewicz ur. 1861 +(1878 Chomiąża Księża) Stanisław Paruszkiewicz ur. 1854 [www.discovering-roots.pl]
Judyta Paszkiewicz + Maksymilian Strawiński, stolnik, chorąży starodubowski 1684 [Urzędnicy Wlk. Ks. Lit.]
Juliusz Paszkiewicz (11 II 1897) - ppor. wojsk kol. [www.muzeumwp.pl]
Karol Paszkiewicz ur., zm. 1847 w Suwałkach [genealodzy.pl]
Karol Paszkiewicz, mieszkał Ozorków, woj. łódzkie 1832
Karol Paszkiewicz, mieszkaniec Warszawy 1854, lokaj, ul. Leszno d. 679/680 [www.przodkowie.com]
Katarzyna Paszkiewicz ur. 1824 +(1845 Kostrzyn) Roch Majewski ur. 1817 [www.discovering-roots.pl]
Kazimierz Paszkiewicz h. Radwan. ur. 1795 w Wilnie, w 1 pułku szwoleżerów gwardii ok. 1810, brał udział w kampanii 1812 przeciw Rosji, kapitan WP w powstaniu 1831
Kazimierz Paszkiewicz ur. 1798, powstaniec styczniowy, zesłany na Syberię []
Kazimierz Paszkiewicz ur. 1816, powstaniec styczniowy, zesłany na Syberię na dożywocie z żoną i 2 dzieci []
Kazimierz Paszkiewicz, 1919 właściciel maj. Michaliszki
Kazimierz Paszkiewicz, podpor. p. 3 strz. k. 1822-1830 [www.stankiewicz.e.pl]
Konstancja Paszkiewicz ur. 1823 +(1848 Kościelec Inowrocław) Franciszek Zehner ur. 1821 ojciec: Józef, matka: Katarzyna [www.discovering-roots.pl]
Konstancja Paszkiewicz, mieszkaniec Warszawy 1854, młodsza, ul. Senatorska d. 472 [www.przodkowie.com]
Leon Paszkiewicz ur. 3.9.1923 zm. 15.11.1992 Lewin Kłodzki
Leonard (Leopold) Paszkiewicz ur. 1844, dworzanin kownieńskiej guberni, powstaniec styczniowy, zesłany do Jaługoworska na dożywocie z siostrą i bratem, []
Lorenz Paszkiewicz, mieszkał Korczew, woj. łódzkie 1920
Lottie Paszkiewicz ur. 8.12.1927 Illinois zm. 02.1987 Richland, Wisconsin [Morm.]
Ludwik Paszkiewicz ok. 1820 zm. ok. 1870 + Emilia Kotkowski z Kotkowa h. Ostoja ok. 1830 zm. ok. 1880
Ludwik Paszkiewicz ur. 1860 +(1885 Poznań - Św.Marcin) Marianna Albrecht ur. 1857 [www.discovering-roots.pl]
Ludwik Paszkiewicz, 1936 lekarz wewnętrzny, ur. 1878, dyplom 1904, profesor UW, prezes Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego, Warszawa, pl. Trzech Krzyży 8/10 [Rocznik lekarski Rzeczpospolitej Polskiej1936”]
Maksymilian Paszkiewicz, askultant sądu w Stanisławowie 1913 [Szematyzm 1913...]
Maria Paszkiewicz +(21.9.1734) Jan Mikszewicz (dzieci: Katarzyna, Bartłomiej, Stefan-Rafał)
Maria Paszkiewicz ur. 1896 + Aleksander Błażowski [www.geneanet.org]
Maria Paszkiewicz, 1919 właściciel maj. Gajluny
Marian Paszkiewicz (29 XII 1894) - ppor. sap. [www.muzeumwp.pl]
Marianna Paszkiewicz ur. 1826 +(1852 Poznań - Św.Marcin) Ludwik Michalski ur. 1827 [www.discovering-roots.pl]
Marianna Paszkiewicz ur. 1828 +(1853 Krerowo) Wojciech Lukoski ur. 1825 [www.discovering-roots.pl]
Marianna Paszkiewicz ur. 1849 +(1867 Głuszyna) Mateusz Kropacz ur. 1844 [www.discovering-roots.pl]
Marianna Paszkiewicz ur. 1854 +(1882 Poznań - Św.Maria Magdalena) Józef Białecki ur. 1846 [www.discovering-roots.pl]
Marianna Paszkiewicz ur. 1860 +(1879 Głuszyna) Franciszek Przybyl ur. 1854 [www.discovering-roots.pl]
Marianna Paszkiewicz ur. 1863 +(1882 Głuszyna) Józef Wachowiak ur. 1846 [www.discovering-roots.pl]
Marianna Paszkiewicz ur. Ok. 1857 Rosja + (ok. 1887 Rosja) Piotr Kondratowicz
Marion Paszkiewicz ur. 26.03.1890 California zm. 02.1969
Mateusz Paszkiewicz ur 1772 (Koźminek) + (2.02.1795) Agnieszka Łykowska ur. 1779 [www.geneanet.org]
Mateusz Paszkiewicz, zg. 19.6.1946 Holandia, poch. Holandia
Michael Paszkiewicz ur. 1.03.1891 Connecticut zm. 09.1962 Connecticut [Morm.]
Michał Iwanow Paszkiewicz, powstanie styczniowy, zesłany do Omska []
Michał Paszkiewicz (13 X 1890) - ppor. piech. [www.muzeumwp.pl]
Michał Paszkiewicz (30 III 1893) - kpt. piech. [www.muzeumwp.pl]
Michał Paszkiewicz + żona i 2 dzieci zamordowani w 1944 w woj. stanisławowskim
Michał Paszkiewicz 1 pułk szwoleżerów gwardii, ok. 1814
Michał Paszkiewicz ur. 1828 +(1866 Kłecko) Marianna Mrówczyńska ur. 1839 [www.discovering-roots.pl]
Michał Paszkiewicz zm. 28.10.1868 (grób na cmentarzu w Towiankach na Litwie) (zdjęcie, zdjęcie)
Michał Paszkiewicz, główny plenipotent prawny w roku 1792[AGAD]
Michał Paszkiewicz, ok. 1730 burmistrz sanoka, członek bractwa cerkiewnego, prawd. brat lub kuzyn Antoniego pocztmistrza [Lorens B., Bractwa ...]
Michał Paszkiewicz, szlachcic wileńskiej guberni, powstaniec styczniowy, zesłany na dożywocie w Tobolsku []
Mieczysław Paszkiewicz ur. 18.1.1894 zm. 17.3.1971 Strzelin
Mieczysław Paszkiewicz ur. 1926, zm. 1944 żołnierz AK ps. Kajtek (grób na cmentarzu wojskowym na Rossie w Wilnie) (zdjęcie
Mikołaj Paszkiewicz podstarości sądowy pow. kowieńskiego +(1596) Zofia Beynart h. Beynart c. Grzegorza, wniosła w dom męża Bejnartowicze
Mikołaj Paszkiewicz zm.1842 w Krobi [genealodzy.pl]
Mikołaj Paszkiewicz, ks. proboszcz w Dołginiowie, pow. wilejkowski, 1889-91 duchowny w cerkwi pałacowej w Białymstoku [Sergiusz Borowik Przegląd Prawosławny]
Monika Paszkiewicz ur. ok. 1910 + Adam Chrapowicki z Datnowa h. Gozdawa ur. 1907 s. Antoniego i Heleny Janczewskiej [Min. Potomkowie ....]
Nicholas Paszkiewicz ur. 13.04.1990 Arizona zm. 24.06.2003 [Morm.]
Nicolas Paszkiewicz ur. 23.05.1923 California zm. 22.06.1998 Pima, Arizona [Morm.]
Nikodem Paszkiewicz (2 IX 1891) - ppor. podapt. [www.muzeumwp.pl]
Nikodem Paszkiewicz, 1936 farmaceuta, dyplom 1928, zarządca apteki Ubezpieczalni Społecznej w Płocku, Płock, ul. Kościuszki 1 [Rocznik lekarski Rzeczpospolitej Polskiej1936”]
Paulina Paszkiewicz ur. 1847, dworzanka kownieńskiej guberni, powstaniec styczniowy, zesłana z bratem i siostrą na dożywocie do Jaługoworska, na Syberii wyszła za mąż []
Piotr Paweł Paszkiewicz zm. 30.09.1937, poch. Warszawa [www.nekrologi-baza.pl]
Piotr Paszkiewicz ok. 1470 zm. ok. 1520 + ?? ?? ok. 1480 zm. ok. 1520
Piotr Paszkiewicz ur. 5.6.1880 zm. 23.11.1964 Storkowo
Piotr Paszkiewicz, rewizor w latach 1753-4 [AGAD]
Rozalia Pasykiewicy ur. 27.3.1896 zm. 7.2.1963 Storkowo
Rozalia Paszkiewicz +(1819) Jan Melanowski, [www.genpol.com]
Rozalia Paszkiewicz, mieszkaniec Warszawy 1854, młodsza, ul. Leszno d. 679/680 [www.przodkowie.com]
Sally Paszkiewicz ur. 20.07.1920 California zm. 26.01.1995 Coeur D Alene, Kootenai, Idaho [Morm.]
Sebastian Paszkiewicz ur. 1818 +(1845 Głuszyna) Katarzyna Waligórska ur. 1821 [www.discovering-roots.pl]
Seweryn Paszkiewicz, ur. 1858, zarządca podatkowy w Radomyślu 1876-1901 [Szematyzm 1913...]
Simon Paszkiewicz ur. 1816 +(1836 Dębnica) Katarzyna Janik ur. 1811 [www.discovering-roots.pl]
Stanisłava Paszkiewicz ur. 1869 +(1885 Głuszyna) Walenty Rybarczak ur. 1864 [www.discovering-roots.pl]
Stanisław Paszkiewicz dr (25 III 1875) - ppłk lek. [www.muzeumwp.pl]
Stanisław Paszkiewicz, 1687 podczaszy brasławski
Stanisław Paszkiewicz, 1919 właściciel maj. Szelmy
Stanisław Paszkiewicz, 1936 lekarz ginekolog, Wilno, ul. Mickiewicza 30/2 [Rocznik lekarski Rzeczpospolitej Polskiej1936”]
Stanisław Paszkiewicz, 1936 lekarz w Hrubieszowie [Rocznik lekarski Rzeczpospolitej Polskiej1936”]
Stanisław Paszkiewicz, mieszkaniec Warszawy 1854, czeladnik szewski, ul. Orla d. 798A [www.przodkowie.com]
Stanisława Paszkiewicz, ur. 7.12.1925 zm. 1.3.2005 Lewin Kłodzki
Stanisława Paszkiewicz ur. 1935 + Alfons Ragelis s. ?? i Wacławy Nomeika, wn. Franciszka Nomeika i Adeli Bołądź
Stefan Paszkiewicz – rocznik 1924 [roczniki oficerskie, www.wbc.poznan.pl]
Stefan Paszkiewicz ur. 6.01.1817 r. w Wilnie
Stefan Paszkiewicz zm. 24.05.1908, poch. Warszawa [www.nekrologi-baza.pl]
Stella Paszkiewicz ur. 14.07.1935 California zm. 28.08.2004 Miami-Dade, Florida [Morm.]
Stella Paszkiewicz ur. 17.06.1917 Connecticut zm. 15.05.1998 Hartford, Connecticut [Morm.]
Tadeusz Paszkiewicz, wewnętrzny, ur. 1886, dyplom 1914, Warszawa, ul.Wspólna58 [Rocznik lekarski Rzeczpospolitej Polskiej1936”]
Tekla Paszkiewicz + Jan Banaszak (syn: Jan ur. 1932) [www.genpol.com]
Teofil Paszkiewicz ur. 3.11.1807 w Sejnach, zm. 21.01.1880 w Paryżu, oficer powstania 1831r, odznaczony Złotym krzyżem Virtuti Militari. Podczas emigracji profesor kaligrafii w szkole polskiej na Batignolles i w wielu pensjach męskich Paryża
Tomasz Paszkiewicz ur. 1856 +(1878 Głuszyna) Antonina Rybarczyk ur. 1859 [www.discovering-roots.pl]
Wacio Paszkiewicz ur. 25.02.1897, zm. 7.08.1897 (grób na cmentarzu na Rossie w Wilnie) (zdjęcie) Wacław Paszkiewicz ur. 17.8.1899 zm. 18.12.1875 Długoszyn
Wacław Paszkiewicz (12 X 1890) - ośw. [www.muzeumwp.pl]
Wawrzyniec Paszkiewicz +(1870 Poznań - Św.Jan) Rozalia Kozak
Wictoria Paszkiewicz ur. 1867 +(1884 Lisewo Kościelne) Stefan Szczechowicz ur. 1862 [www.discovering-roots.pl]
Wiktor Paszkiewicz + (28.07.1947 Fraserburgh, Aberdeen, Szkocja) Rosalind Christina Marion Eddie [Morm.]
Wilhelm Paszkiewicz (24 IV 1894) - por. piech. [www.muzeumwp.pl]
Witold Paszkiewicz ur. 26.09.1851. w Kownie
Władysław Paszkiewicz ok. 1830 zm. ok. 1880 + Helena Podleski ok. 1840 zm. ok. 1890
Wojciech Paszkiewicz ur. 1839 +(1862 Żabno) Agnieszka Potocka ur. 1825 [www.discovering-roots.pl]
Zofia Paszkiewicz +(6.8.1652 Wilno) Aleksander Naruszewicz
Zofia Paszkiewicz ur. 12.4.1896 zm. 18.8.1872 Długoszyn
Zofia Paszkiewicz ur. 1844 +(1861 Głuszyna) Walenty ?? ur. 1835 [www.discovering-roots.pl]
Zofia Paszkiewicz zm. 30.01.1927, poch. Warszawa [www.nekrologi-baza.pl]
Zofia Paszkiewicz, 1936 lekarz wewnętrzny dziecięcy, Wilno, ul. Arsenalska 6 [Rocznik lekarski Rzeczpospolitej Polskiej1936”]