Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Borzęcki

Id
43
Tytuł
Borzęcki
Opis
brak
Link do tego rekordu
Link wewnętrzny GP (BBCode)
Grupy rodzinne

1. Szymon Borzęcki zm. przed 1606
1.1. Kasper Borzęcki + (1606) Zofia Sobieszczańska
1.1.1. Marcin Borzęcki, 1610 podstarosta horodelski (prawd. błąd Bonieckiego), 1627-1658 wojski bełski, 1653, 1654, 1565 poseł sejmu i sejmiku + ?? Orchowska stolnikówna chełmska.
1.1.1.1. Mikołaj Borzęcki wzm. 1642/1643
1.1.1.2. Paweł Borzęcki zm 1662 podpułkownik + Elżbieta Sarbiewska
1.1.1.2.1. Marcyan Franciszek Borzęcki z Kozarzewa zm. 26.02.1723 sędzia ziemski chełmski (1692-1723)
1.1.1.2.2. Janusz Konstanty Borzęcki z Kozarzewa łowczy bracławski (1678) chorąży zakroczymski (1679) + (1685) Anna Stawska ze Stawu h. Korczak
1.1.1.2.2.1. Antoni Borzęcki zm. 5.11.1742, dzierżawi Morzany, pow. samborski, podkomorzy i sędzia przemyski + Justyna Winnicka, h. Sas, ojciec: Piotr (podstoli podolski), matka: Marianna Cieszkowska
1.1.1.2.2.1.1. Franciszka Borzęcka + (1738) Adalbert Siemiński starosta dembowiecki
1.1.1.2.2.1.1.1. Ewa Siemińska + Jan Wisłocki, szambelan króla Stanisława Augusta
1.1.1.2.2.1.2. Franciszek Borzęcki z Kozarzewa, ur. ok. 1700, zm. 9.10.1743, 1724 skarbnik lwowski, łowczy lwowski, 22.9.1730 starosta żydaczowski, 23.7.1732-43 podstoli W. Ks. Lit., skarbnik latyczowski, poch. Sąsiadowice kościół + (1731) Ludwika Marianna Pociej h. ur. 1716, ojciec: Konstanty (woj. wileński, hetman. lit.), matka: Emercjanna Warszycka; poch. Sąsiadowice kościół [Dziennik Warszawski, 28.12.1853]
1.1.1.2.2.1.2.1. Justyna Borzęcka, ur. ok. 1740 + (1765) Ignacy Kalinowski h. Kalinowa, ojciec: Józef Jan, matka: Anna Lanckorońska; starosta drahosławski i lelowski, podczaszy halicki
1.1.1.2.2.1.2.1.1. Agnieszka Kalinowska ur. ok. 1750
1.1.1.2.2.1.2.1.2. Franciszka Kalinowska ur. ok. 1750 + ?? Olszewski
1.1.1.2.2.1.2.1.3. Seweryn Ksawery Kalinowski ur. 1759 + Elżbieta Bielska
1.1.1.2.2.1.2.1.4. Justyna Kalinowska ur. ok. 1750 +(1) Józef Sołtyk +(2) Tomasz Piasecki
1.1.1.2.2.1.2.1.5. Józefa Kalinowska ur. ok. 1750 +(1) Franciszek Głogowski +(2) Jan Karol bar. Sadło
1.1.1.2.2.1.2.1.6. Ludwik Bartłomiej Kalinowski ur. 1770 zm. 1833
1.1.1.2.2.1.2.1.7. Antonina Kalinowska ur. ok. 1750 + Ludwik Walewski
1.1.1.2.2.1.2.2. Ludwik Borzęcki, ur. ok. 1740, starosta dołżański (Dołhe) bezpotomny, 1787 własność: Łodygowice + ?? Skarbek [Oss. 141-III-597]
1.1.1.2.2.1.2.3. Aleksander Maciej Borzęcki, ur. ok. 1740, zm. przed 1783, 1766-8 podstoli koronny, 1766 starosta przemyski, dołżański (Dołhe), 1784 bankurctwo i zrzeczenie się własności dóbr: Hureczko, pow. przemyski, 1787 własność: Łodygowice, Czaple, donator w: Sąsiadowice, kawaler orderu św. Stanisława i Orła Białego + Anna Walentyna Ankwicz ur. ok. 1740, zm. przed 1802; ojciec: Walenty, matka: Ludwika Białecka; 1783 własność po mężu: Dziegciarze, Krzemięda, Ryzyd młyn w par. Ciegowice [CDIAL 134-2-188; Górz.; Oss. 141-3-45, Koss.III]
1.1.1.2.2.1.2.3.1. Stanisław Piotr Borzęcki zm. ok. 1806
1.1.1.2.2.1.2.3.2. Ludwika Borzęcka +(1)(1793, rozwód) Stanisław Dembowski h. Jelita ur. 8.03.1763 pułkownik +(2)(po 1812) Jakub Młocki
1.1.1.2.2.1.2.3.2.1. Alfred Młocki + Julianna Franciszka Skoniewska c. Stanisława i Magdaleny Janowskiej
1.1.1.2.2.1.2.3.2.2. Antoni Sebastian Dembowski ur. 1796
1.1.1.2.2.1.2.3.3. Marianna Borzęcka ur. 1763 Gliniany + (1784) Mikołaj Potocki
1.1.1.2.2.1.2.3.4. Honorata Marcelina Tekla Borzęcka, ur. 9.1.1775 Bukowa, Felsztyn, zm. 25.6.1858 Lwów, właścicielka dóbr m.in. Czaple w samborskim (1837 sprzedała je Jędrzejewiczom), Kupcze, pow. złoczowski, honorowa kanoniczka kapituły dam w Bernie, 1817 legit.szlach. poch. Lwów, cm. Łyczakowski, panna [par. za: CDIAL]
1.1.1.2.2.1.2.3.5. Piotr Paweł Borzęcki, ur. 1743, zm. 17.9.1829 Turze, 1791 sprzedał księstwo zbarskie, 1789 sprzedał Łaziska, 1792 sprzedał Konstantynów, własność: Mińsk, 1817 legit. Szlach. [AGAD 1-437-57; Bon.]
1.1.1.2.2.2 Józef Borzęcki
1.1.1.2.2.3 Krzysztof Borzęcki zm. przed 1713 + Rachela Czyż
1.1.1.2.2.3.1 Jan Borzęcki
1.1.1.2.2.3.2 Jakub Borzęcki
1.1.1.2.2.3.3 Łukasz Borzęcki
1.2. Marcin Borzęcki wzm. 1595

1. Aleksander Borzęcki, ur. ok.1640, h. Półkozic + Anna Podhorodecka
1.1. Aleksander Borzęcki
1.1.1. Franciszek Borzęcki, skarbnik latyczowski
1.1.1.1. Stanisław Borzęcki, łowczy nowogrodzki
1.1.1.1.1. Franciszek Borzęcki, ur. ok. 1750, sędzia główny guberni podolskiej I departamentu, legit. szlach 1802 + Barbara Podhorodecka [DAŻO 164-1-336, str. 42-46 za: Chor.]
1.1.1.1.1.1. Jan Nepomucen Feliks Borzęcki, ur. 18.6.1795, chrz. 1798 Byteń [par. za: MdGSW]
1.1.1.1.1.2. Antoni Borzęcki, ur. przed 1802
1.1.1.2. Józef Borzęcki, starosta
1.1.1.2.1. Michał Borzęcki, starosta
1.1.1.2.2. Jan Borzęcki, podsędek z. czernichowski
1.1.1.3. Andrzej Borzęcki, skarbnik mozyrski
1.1.1.3.1. Maksymilian Borzęcki, podczaszy lubaczowski
1.1.1.3.2. Karol Borzęcki, łowczy horodelski
1.1.1.3.3. Adam Borzęcki, miecznik lubaczowski
1.1.1.3.4. Michał Borzęcki, miecznik lubaczowski

(alternatywne pochodzenie Antoniego Borzęckiego)
1. Paweł (Jędrzej?) Borzęcki
1.1. Marcin Borzęcki
1.1.1. Marcin Borzęcki
1.1.1.1. Marcin Borzęcki
1.1.1.1.1. Marcin Borzęcki
1.1.1.1.1.1. Antoni Borzęcki h. Półkozic + Lucyna Winnicka

1. Jan Borzęcki + Ewa Rucińska [za. Robert Borzęcki - Genealogia Borzęckich]
1.1. Maria Konstancja Borzęcka, chrz. przed 2.5.1779
1.2. Tomasz Stanisław Borzęcki, ur. przed. 20.12.1780 Kobylin +(1814 Kraków) Józefata Błaszczyńska (Bliczyńska) ur. ok. 1790
1.2.1. Tomasz Borzęcki
1.2.2. Aurelian Borzęcki zm. 1882, zarządca gorzelni, mieszkał: Krzeszowice
1.2.3. Antoni Borzęcki + Hortensja Hiacynta Jaxa-Rożen ur. 26.02.1813 zm. 21.01.1903 ojciec: Marceli Antoni Jaxa-Rożen, matka: Tekla Cieńska h: Pomian
1.2.3.1. Malwina Borzęcka ur. 1842 Bobowa, zm. 1926 +(7.1.1866 Kraków, Skałka) Władysław Janowski ur. 1837 zm. 1895, ojciec: Piotr, matka: Ewa Gawrońska [par. za: AN]
1.2.3.1.1. Stanisław Janowski + Maria Gabriela "Korwin" Piotrowska "Gabriela Zapolska"
1.2.3.1.2. Bronisława Janowska + Tadeusz Rychter
1.2.3.1.2.1. Matylda Janowska
1.2.3.2. Zofia Borzęcka + Roman Klein
1.2.3.2.1. Maria Klein + Antoni Jaworski
1.2.3.2.1.1. Aleksander Jaworski
1.2.3.2.2. Aniela Klein + Aleksander Ostrowski
1.2.3.2.2.1. Wiesława Ostrowska
1.2.3.2.2.2. Aniela Ostrowska + Tadeusz Grela
1.2.3.2.3. Roman Klein + Anna ??
1.2.3.2.3.1. Eugeniusz Klein
1.2.3.2.4. Hortensja Klein
1.2.4. Kulomb Borzęcki, zm. 1869 Jassy, uczestnik powstania krakowskiego, oficer pułku kozaków
1.2.5. Marianna Borzęcka, ur. 1821 benedyktynka: Kunegunda
1.3. Nikodem Józef Mateusz Borzęcki chrz. przed 20.12.1780 Kobylin
1.4. Wincenty Borzęcki, ur. 1783, zm. 12.3.1785 Warszawa

1. Andrzej Borzęcki, chorąży chorągwi pancernej + Barbara Dąbrowska
1.1. Michał Borzęcki, ur. 19.9.1760 Podliści, par. Tajkury [par. za: MdGSW]

1. Ignacy Borzęcki, cześnik bydgoski + Magdalena
1.1. Ludwik Jan Borzęcki, ur. 20.10.1769 Wołoszki, par. Kowel [par. za: MdGSW]
1.2. Józef Wojciech Stanisław Borzęcki, ur. 4.1722 Skulin [par. za: MdGSW]

1. Ignacy Borzęcki + Magdalena
1.1. Anna Borzęcka, ur. 22.9.1773, chrz. 1779 Łanowcw, wpis 1780 [par. za: MdGSW]

1. Jan Borzęcki, stolnik nowogrodzki, podsędek, sędzia czernichowski, +(23.1.1781 Czeremoszno) Fortunata Pinińska, cześnikówna włodzimierska [par. za: MdGSW]
1.1. Brygida Agnieszka Borzęcka, ur. 10.10.1781 Semerynki [par. za: MdGSW]
1.2. Feliks Wojciech Fortunat Jan Borzęcki, ur. 18.1.1786 Semerynki, podsędek czernichowski [par. za: MdGSW]
1.3. Petronela Fortunata Józefa Borzęcka, ur. 30.6.1794 Semerynki [par. za: MdGSW]

1. Jan Borzęcki +(16.7.1819 Błudów) Felicjanna Wyszopolska, stolniczanka halicka [par. za: MdGSW]
1.1. Józefa Kalasanty Kajetan Jan Borzęcki, ur. 11.7.1820 Błudów [par. za: MdGSW]
1.2. Stanisław Henryk Borzęcki, ur. 1.1.1822 Bludów [par. za: MdGSW]
1.3. Władysław Borzęcki, ur. 25.6.1823 Błudów [par. za: MdGSW]
1.4. Karolina Kunegunda Borzęcka, ur. 26.6.1824 Błudów [par. za: MdGSW]

Jan Borzęcki, ur. ok. 1787 +(16.1.1821 Mazscza) Petronela Majewska, ur. ok 1797 [par. za: MdGSW]
Józef Borzęcki, skarbnik latyczowski +(11.7.1751 Żydaczów) Agnieszka Bejner, krajczanka woj. trockiego [par. za: MdGSW]
Michał Borzęcki, miecznik lubaczowski +(4.5.1798 Szepel, par. Torczyn) Marina Tarnawska [par. za: MdGSW]
Władysław Borzęcki +(17.11.1693 Maciejów) Katarzyna Prokopowioczowa [par. za: MdGSW]

1. Tomasz Brozęcki, cześnik nowogrodzki + Honorata
1.1. Ignacy Dominik Kajetan Borzęcki, ur. 1.8.1780 Berhy, par. Drohostaje
1.2. Justyna Alojza Barbara Borzęcka, ur. 23.6.1796 Bereźnica, par. Hulewiczów

1. Stanisław Borzęcki, stolnik, miecznik nowogrodzki + Marianna Żółkiewska [par. za: MdGSW]
1.1. Domicela Scholastyka Frozyna, chrz. 24.4.1770 Byteń [par. za: MdGSW]
1.2. Wiktoria Borzęcka, ur. 7.6.1771 Byteń [par. za: MdGSW]
1.3. Stanisław Borzęcki, ur. 3.6.1775, chrz. 1778 Byteń [par. za: MdGSW]

1. Stanisław Borzęcki, zm. 19.3.1731 Podhorodna + Teresa Karska (2-v. Antoni Ryklewski) [par. za: MdGSW]
1.1. Franciszek Borzęcki, ur. 7.10.1725 [par. za: MdGSW]
1.2. Wawrzyniec Aleksander Borzęcki, ur. 20.7.1727, par. Maciejów [par. za: MdGSW]

1. Stanisław Borzęcki, administrator praedii Werbka + Marianna
1.1. Józef Antoni Borzęcki, ur. 29.10.1713 Werbka, par. Kowel [par. za: MdGSW]

1. Paweł Borzęcki, administrator w: Zdołbica +(7.9.1797 Zaturce) Apolonia Suchodolska
1.1. Jan Fortunat Borzęcki, ur. 10.7.1804 Zdołbica

1. Aleksander Borzęcki, (szlach.) ur. 1756 Borzęcinek, zm. 1811 +(15.1.1780 Gorzków) Anastazja Borowska, (szlach.) ur. Bobrowe [par.]
1.1. Jan Szczepan Borzęcki, ur. 27.12.1780 Gorzków [par.]
1.2. Andrzej Jakub Józef Borzęcki, ur. 22.11.1783 Gorzków [par.]
1.3. Małgorzata Marianna Rozalia Borzęcka, ur. 12.7.1886 Gorzków [par.]
1.4. Paweł Borzęcki, ur. 25.1.1789 Gorzków, dziedzic cząstki w: Bobrowe, gm. orchowska +(8.2.1812) Apolonia Jaślikowska, ojciec: Józef, matka: Rozalia Dobek []
1.4.1. Tomasz Borzęcki, ur. 13.12.1812 Bobrowe []
1.5. Marianna Borzęcka, ur. 1.4.1792 Gorzków [par.]
1.6. Kacper Borzęcki, ur. 5.1.1797 Gorzków [par.]
1.7. Józef Gabriel Borzęcki, ur. 16.3.1800 Gorzków [par.]

1. Michał Borzęcki, star., sędzia ziemski kowelski +(10.1.1794 Wiczyn) Cecylia Świdzińska, łowczanka bracławska [par. za: MdGSW]
1.1. Antoni Borzęcki, ur. 29.12.1795, chrz. 1796 Srniczki, par. Zaturce [par. za: MdGSW]
1.2. Anastazja Franciszka Agnieszka Borzęcka, ur. 17.4.1797 Serniczki [par. za: MdGSW]
1.3. Julia Cecylia Antonina Tekla Borzęcka, ur. 11.5.1799 Serniczki [par. za: MdGSW]
1.4. Jan Kanty Józef Antoni Borzęcki, ur. 18.1.1801 Serniczki [par. za: MdGSW]

1. Paweł Borzęcki, 1792 deputowany do Trybunału Lubelskiego 1792 + Salomea Katarzyna Słubicka [za. Robert Borzęcki - Genealogia Borzęckich]
1.1. Wincenty Franciszek Borzęcki, ur. ok. 1790, legit. szlach. 1843 +(ok. 1823 Łagiewniki, pow. ostrzeszowski) Józefa Kurczewska
1.1.1. Konstantyn "Mustafa Dżelaleddin" Borzęcki ur. 10.04.1826 Modrzewiec zm. 10.10.1876 Spuż (Czarnogóra), generał, turecki bohater narodowy. Uczestnik powstania wielkopolskiego i rewolucji węgierskiej 1848. Wyemigrował do Turcji, gdzie osiadł na stałe, wstąpił do wojska tureckiego, z czasem awansował do stopnia generała. Poległ w trakcie walk w Czarnogórze + Saffet Ömer
1.1.1.1. Enver Hassan + Leyla + ?? Loffino
1.1.1.1.1. Ajsze Dżelile + Hikmet
1.1.1.1.1.1. Nazim Hikmet Uczeń tureckiej Szkoły Marynarki Wojennej, przyjął polskie obywatelstwo, Propagował twórczość społecznie zaangażowaną, nawiązującą do form ludowych + Münevver
1.1.1.1.1.1.1. Mehmet Hikmet
1.1.1.1.2. Münevver + Samih Rifat
1.1.1.1.2.1. Oktay Rifat
1.1.1.1.2.1.1. Samih Rifat
1.1.2. Ignacy Józef Borzęcki ur. 1824 zm. 1884
1.1.3. Julian Borzęcki ur. 5.07.1828 Modrzewce, pow. radomski zm. przed 1875
1.1.4. Paweł Narcyz Borzęcki ur. 25.10.1831 Modrzewce zm. 1880
1.1.5. Teofil Borzęcki ur. 1830
1.1.6. Marcin Paweł Borzęcki ur. 1831
1.2. Franciszek Borgiasz Borzęcki ur. 1782 majster sukienniczy, legit 1851 +(10.02.1805 Tuszyn) Zofia Katarzyna Urbańska ur. ok. 1783 c. Wojciecha i Marianny Włosińskiej
1.2.1. Józef Kalasanty Borzęcki ur. 29.06.1819 Wieruszów

Poniższe drzewo spisane przez Niesieckiego a potem wielokrotnie
powtarzane przez inne herbarze pochodzi prawdopodobnie z ustnego przekazu
hrabiny Honoraty Borzęckiej. Przedstawiony tu początek jednej z linii rodu,
nie ma potwierdzenia w dokumentach lecz jest jeszcze do przyjęcia. Pozostała
część informacji Niesieckiego nie zgadza się jednak z niewątpliwie
wiarygodnymi aczkolwiek bardzo szczątkowymi danymi archiwalnymi przekazanymi
przez Bonieckiego i Dworaczka.


1. Jędrzej Borzęcki wzm. 1532 + Dusilowna Kiełczewska
1.1. Stanisław Borzęcki bezpotomny
1.2. Paweł Borzęcki bezpotomny
1.3. Sebastian Borzęcki bezpotomny
1.4. Marcin Borzęcki + Elżbieta Zawisza z Niedrwica Mniejsza
1.4.1. ?? Borzęcka + ?? Orchowski
1.4.2. ?? Borzęcka + ?? Żurowski
1.4.3. ?? Borzęcka + ?? Kotowski
1.4.4. ?? Borzęcka + ?? Bogucki
1.4.5. Stanisław Borzęcki bezpotomny
1.4.6. Marcin Borzęcki + Anna Charzewska
1.4.6.1. Marcin Borzęcki
1.5. Jan Borzęcki

1. Stanisław Borzęcki ur. ok. 1540 +
1.1. Marcin Borzęcki + Małgorzata Krampiewska
1.1.1. Andrzej Borzęcki + Marianna Zbierska c. Jerzego

1 Karol Borzęcki [Bon., Teki]
1.1. Wojciech Borzęcki
1.1.1. Kazimierz Borzęcki +(1) Zofia Grzybowska +(2) Marianna Wolska +(3) Zofia Giżycka – 1668 +(4) Konstancja Wałdowska
1.1.1a.1. Maciej Stanisław Borzęcki + Eleonora Olszewska
1.1.1a.1.1. Konstantyn Borzęcki + Urszula Bolesz
1.1.1a.1.1.1. Salomea Borzęcka, ur. 1753, zm. 1804 +(1) Andrzej Ciężki +(2) Ludwik Dzierżanowski +(3) Maciej Potocki ur. 1730
1.1.1a.1.1.1a.1. Katarzyna Ciężka +Adam Doberski
1.1.1a.1.1.1c.2. Jakub Potocki
1.1.1a.1.1.1c.3. Maksymilian Potocki ur. ok. 1780 +Anna Święcicka
1.1.1a.1.1.1c.4. Antoni Potocki
1.1.1a.1.1.1c.5. Marianna Potocka
1.1.1a.1.1.1c.6. Józefa Potocka
1.1.1a.1.1.1c.7. Jan Nepomucen Hipolit Potocki ur. 1781
1.1.1a.1.1.1c.8. Marcjanna Potocka ur. 1783
1.1.1a.1.1.2. Jadwiga Borzęcka
1.1.1a.1.1.3. Marianna Borzęcka + Franciszek Wilkoński, h. Odrowąż, na Wapnie, Stołężynie, i Wilkonicach, ojciec: Jakub Walenty Ignacy, matka: Elżbieta Zajączek [Bork.]
1.1.1a.1.1.3.1. Florian Jan Nepomucen Wilkoński + Prakseda Sulerzyńska
1.1.1a.1.1.3.2. Klemens Andrzej Wilkoński
1.1.1a.1.1.3.3. August Wilkoński
1.1.1a.1.1.3.4. Anna Prakseda Wilkońska
1.1.1a.1.1.4. Eleonora Borzęcka
1.1.1a.1.1.5. Wincenty Borzęcki, ur. 1754, zm. 1767, bpt.
1.1.1a.1.1.6. Józef Borzęcki, ur. 1755, zm. 1767, bpt.
1.1.1a.1.1.7. Julianna Borzęcka
1.1.1a.1.1.8. Franciszka Borzęcka + Stanisław Zabłocki
1.1.1a.1.1.8.1. Anna Józefa Nepomucena Zabłocka
1.1.1a.1.1.8.2. Józef Zabłocka
1.1.1a.1.1.8.3. Prowidencja Franciszka Zabłocka
1.1.1a.1.1.8.4. Stanisław Kostka Zabłocki
1.1.1a.1.1.8.5. Tadeusz Zabłocki
1.1.1a.1.1.8.6. Kosntanty Walnety Zabłocki
1.1.1a.1.1.9. Franciszek Borzęcki, ur. ok. 1760
1.1.1a.1.2. Anna Borzęcka
1.1.1a.1.3. Aniela Borzęcka + Ignacy Skórzewski
1.1.1a.1.4. Anna Maria Borzęcka
1.1.1a.1.5. Michał Franciszek Borzęcki, ur. ok. 1720
1.1.1a.1.6. Teresa Borzęcka + Karol Dzierżanowski
1.1.1a.1.7. Salomea Borzęcka + Adam Chrościcki
1.1.1a.1.8. Andrzej Tomasz Borzęcki 1717 - 1717
1.1.1a.1.9. Marianna Borzęcka
1.1.1a.1.10.Kazimierz Michał Borzęcki
1.1.1a.1.11.Józefina Zofia Borzęcka
1.1.1a.1.12.Józef Borzęcki
1.1.1a.1.13.Antoni Borzęcki, stolnik mozyrski, zm. przed 1778 +(1) Marianna Skąpska, zm. przed 1773 +(2) Joanna Malczewska (1-v. Kazimierz Szołdrski), posesorka: Włostów [Teki.]
1.1.1a.1.13a.1. Helena Borzęcka +(1) Rafał Chlebowski +(2) Roch Rożnowski
1.1.1a.1.13a.2. Antoni Borzęcki
1.1.1a.1.14.Katarzyna Borzęcka
1.1.1a.2. Konstancja Borzęcka + Józef Umiński
1.1.1b.3. Jan Borzęcki
1.1.1b.3.1. Barbara Borzęcka +(1) Wojciech Brzeziński +(2)(1755) Wawrzyniec Trzebiatowski

1. Piotr Borzęcki + Anna Witowska
`=2 Antoni Borzęcki + Marianna Sokołowska
|=3 Franciszek Borzęcki z Kosarzowa – Lwowski Sąd Ziemski 1782 [Pocz., Mat.; CDIAL 165-3-477]
`=3 Piotr Borzęcki z Kosarzowa – Lwowski Sąd Ziemski 1782 [Pocz., Mat.; CDIAL 165-3-477]

1 Stanisław Borzęcki
`=2 Kasper Borzęcki h. Półkozic z Kosarzowa – Sądecki sąd grodzki 1782 [Pocz., Mat]

1 Kazimierz Borzęcki + Anna
`=2 Paweł Antoni Borzęcki ur. Jankowice

1. Stanisław Borzęcki, ur. ok. 1720 + Julianna Rubinkowska
1.1. Marianna Borzęcka, zm. 10.11.1824, 1773 zakonnica - Kraków-klaryski, 1812-5 prefekta szkoły, 1815 mistrzyni nowicjatu [Zakonnice...]

1. Andrzej Borzęcki, ur. ok. 1730 +(1749) Joanna Marszewska, ojciec: Stanisław, matka: Konstancja Mielęcka
1.1. Agnieszka Borzęcka +(1775) Wawrzyniec z Komorza Kurczewski

1. Jan Borzęcki zm. po 1732, właśc. Wołkowyja pow. hrubieszowski + Regina Skrzyńska [za: redbor.pl]
1.1. Paweł Borzęcki, zm. po 1774, + Konstancja Bogucka zm. 1763
1.1.1. Tomasz Borzęcki zm. po 1775
1.1.2. Hilary Borzęcki +(1) Katarzyna Borzęcka zm. 1785 +(2) Jadwiga Sokolnicka 1749-1795
1.1.2.1. Urszula Borzęcka, ur. 1789, zm. po 1809
1.1.3. Paweł Borzęcki, zm po 1774
1.1.4. Maciej Borzęcki, zm. po 1777
1.1.5. Florian Borzęcki, zm. 1770 + Helena ??
1.1.5.1. Marcin Teodor Borzęcki, 1754-
1.1.6. Ignacy Borzęcki, ur. 1732
1.1.7. Rozalia Borzęcka, ur. 1734 +(6.02.1755) Józef Dybysławski
1.1.8. Teresa Borzęcka ur. 1734
1.1.9. Michał Antoni Borzęcki ur. 1737
1.1.10.Mateusz Bartłomiej Borzęcki ur. 1739
1.1.11.Damazy Borzęcki ur. 1739 zm. po 1789 + Anna Maria Figetti zm. po 1793
1.1.11.1. Florian Borzęcki 1767-1800 +(1)(1789) Marianna Szczaniecka zm. 1793 +(2)(1799) Róża Stempczyńska
1.1.11.2. Joanna Borzęcka ur. 1768 +(1788) Józef Kalasanty Szaniawski
1.1.11.3. Teodor Borzęcki ur. 1769
1.1.11.4. Maurycy Michał Damazy Borzęcki z Kozarzewa ur. 29.9.1772 Kobylin, ks. poznańskie, zm. 21.1.1845, rzeczywisty radca stanu +(1)(2.1797) Julianna Apolonia Konstancja Czochron zm. 13.10.1822 ojciec: Tomasz, matka: Elżbieta Cichoszewicz +(2) Petronela Laskowska [nad. Leszek Umiński]
1.1.11.4a.1. Tadeusz Marceli Borzęcki ur. 30.10.1800 Kęszyce zm.11.6.1887, stały członek Rady Stanu +(31.10.1829 Dobrzyków) Joanna Marianna Franciszka Zakrzewska c. Walentego i Tekli
1.1.11.4a.1.1. Zygmunt Maurycy Borzęcki ur. 2.05.1833 Płock
1.1.11.4a.1.2. Bronisław Jan Paweł Borzęcki ur. 22.12.1844 Warszawa
1.1.11.4a.1.3. Stanisław Maurycy Borzęcki ur. 28.04.1849 Warszawa + ?? Żychlińska
1.1.11.4a.1.4. Walentyna Borzęcka ur. 19.10.1830
1.1.11.4a.1.5. Matylda Borzęcka ur. 14.03.1835
1.1.11.4a.1.6. Maria Borzęcka ur. 15.07.1840
1.1.11.4a.1.7. Aniela Borzęcka ur. 1.08. 1842
1.1.11.4a.1.8. Jadwiga Borzęcka ur. 12.10.1854
1.1.11.4a.2. Damazy Piotr Borzęcki ur. 19.10.1803 Wila Śmiełowska, zm. 26.1.1874 Warszawa
1.1.11.5. Róża Borzęcka ur. 1772
1.1.11.6. Teresa Borzęcka ur. 1775 + Jan Szaniawski
1.1.11.7. Helena Borzęcka ur. 1778
1.1.12. Antoni Borzęcki ur. 1743
1.1.13. Marcjanna Marianna Borzęcka ur. 1748 +(1768) Maciej Dąbrowski

1. Franciszek Borzęcki, ur. ok. 1746, zm. 1826 Sasów 1, ekonom (prawd. w Sasowie od ok. 1819) [AGAD 1-301-1195, 1189]
1.1. Franciszek Borzęcki ur. ok. 1770 +(26.2.1786 Grabowiec) Zofia Brodowska
1.1.1. Maciej Borzęcki, ur. 20.2.1787 Bereść (Bereście) [par. Grabowiec]
1.1.2. Stanisław Borzęcki, ur. 8.5.1789 Bereść [par. Grabowiec]
1.1.3. Marianna Borzęcka, ur. i zm. 18.1.1791 Bereść [par. Grabowiec]
1.1.4. Ewa Borzęcka, ur. 27.2.1792 Bereść [par. Grabowiec]
1.1.5. Józef Maciej Borzęcki, ur. 3.2.1797 Pobereżany 1, par. Hrubieszów (chrzestni: nob. Marcin Lityński i Anna Tilli), zm. 14.3.1846 Sasów, ekonom w: Kalinka, naczelnik lasów + Konstantyna Mrowińska (Korwiczewska, Karwowska), ojciec: Mikołaj, matka: Józefa Majewska [filiacja za aktem chrztu Juliana 1833 i Aleksandra 1834; par.Hrubieszów.rz-kat]
1.1.5.1. Teresa Borzęcka, ur. 11.7.1818 Kołtów +(8.2.1842 Sasów) Norbert Grabowski, ur. 1814, zm. przed 1856, ojciec: Jan, matka: Justyna Olszewska; aktuariusz, mandatariusz w: Sasów
1.1.5.1.1. Stanisław Nikodem Grabowski, ur. 1843, zm. 24.10.1844 Sasów [AGAD 1-301-1195]
1.1.5.1.2. Aleksander Grabowski, ur. 27.2.1845 Sasów [AGAD 1-301-1189]
1.1.5.1.3. Konstancja Joanna Grabowska, ur. 8.3.1849 Sasów, zm.8.2.1852 Sasów [AGAD 1-301-1189, 1195]
1.1.5.1.4. Anna Emilia Grabowska, ur. 21.7.1851 Sasów. zm. 28.2.1856 Sasów [AGAD 1-301-1195]
1.1.5.2. Julian Borzęcki, ur. 9.4.1821 Kołtów, chrz. 1.8.1833, pisarz, naczelnik lasów +(24.11.1850 Sasów) Zuzanna Grabowska, ur. 1826 Jabłonów, ojciec: Jan, matka: Justyna Olszewska; żyła w: Czortków
1.1.5.2.1. Maciej Jan z Dukli Borzęcki, ur. 28.7.1851 Grabowa, par. Sasów
1.1.5.3. Feliks Borzęcki, ur. ok. 1823, zm. 19.11.1826 Sasów 1 [AGAD 1-301-1195]
1.1.5.4. Emilia Borzęcka, ur. 24.6.1825 Sasów, chrz.war. 8.7.1842 Sasów, zm. 17.1.1894, poch. Wieliczka +(21.7.1846 Sasów) Antoni Everard, ur. 1813 Mukanie, ojciec: Kacper (Franciszek?), matka: Elżbieta Makarska [1-301-1189]
1.1.5.4.1. Erazm Everard, ur. 17.7.1847 Sasów
1.1.5.4.2. Konstancja Everard, ur. 1.3.1849 Sasów
1.1.5.4.3. Marcin Everard, ur. 12.11.1850 Sasów
1.1.5.4.4. Teresa Łucja Everard ur. 1852 + Józef Maksymilian Fritze
1.1.5.5. Maria Borzęcka (Borzencka), ur. 6.3.1826 Markopol, Sasów +(1.5.1845 Sasów) Julian Hubner, ur. 1825, ojciec: Jan, matka: Huszar. mandatariusz, komisarz policji
1.1.5.6. Leonard Borzęcki (Borzencki), ur. 9.11.1828 Kalinka, k. Złoczowa
1.1.5.7. Gabriela Borzęcka, ur. 23.3.1831 Sasów 1 +(17.8.1851 Sasów) Julian Hubner, ur. 1825, ojciec: Jan, matka: Huszar [AGAD 1-301-1189, AGAD 1-301-1192]
1.1.5.8. Aleksander Borzęcki, ur. 27.12.1834 Sasów [AGAD 1-301-1189]
1.1.6. Franciszek Borzęcki, ur. 1805 (1803) Strzyżów K.Pol., naczelnik lasów, pisarz +(13.7.1852 Sasów, świadek: Antoni Everard) Krystyna Beata Bajer, ur. Mysłowice (Prusy), ojciec: Jan (Gottlieb), matka: Elżbieta Schubert; (1-v. Józef Flesterer) [AGAD 1-301-1193]
1.2. (prawd.) Maciej Borzęcki, ur. 1767, zm. 24.3.1846 Sasów, naczelnik lasów [AGAD 1-301-1195]

1. Wojciech Borzęcki + Marianna Sadowska
1.1. Władysław Teodor Borzęcki, ur. 1.7.1806 Gorzków [par.]
1.2. Agnieszka Borzęcka, ur. 14.1.1808 Gorzków [par.]
1.3. Marianna Borzęcka, ur. 14.1.1808 Gorzków [par.]

1. Feliks Borzęcki + Michalina Łaganowska
1.1. Antoni Alojzy Borzęcki +(1859 Kraków) Heliodora Oktawia Mischke, ojciec: Tomasz, matka: Franciszka Niedzielska [par. Kraków WNMP]
1.1.1. Alfred Borzęcki + Maria Sokołowska, ojciec: Marceli (powstaniec 1863), matka: Adela Bartoszyńska
1.1.1.1. Zofia Maria Stanisława Borzęcka, ur. 2.5.1897 Lwów [par. Lwów św. Marcina]

1. Anotni Borzęcki, (szlach.) ur. ok. 1760 Borzęcinek +(14.2.1779 Gorzków) Marianna Koźmian (szlach.) ur. Bobrowe [par.]
1.1. Elżbieta Borzęcka, ur. 12.11.1780 Gorzków [par.]
1.2. Anna Klara Zuzanna Borzęcka, ur. 7.4.1782 Gorzków [par.]
1.3. Marianna Borzęcka, ur. 31.3.1785 Gorzków [par.]
1.4. Katarzyna Józefa Borzęcka, ur. 25.3.1788 Gorzków [par.]
1.5. Jan Borzęcki, ur. 18.6.1782 Gorzków [par.]
1.6. Zofia Borzęcka, ur. 25.4.1799 Gorzków [par.]

1. Kajetan Borzęcki, ur. ok. 1770 + Katarzyna Burska
1.1. Kunegunda (Klara) Borzęcka, ur. 1797 Michały k Bochni, zm. 7.1.1850, zakonnica-klaryska, 12.2.1812 nowicjat, 1835 furtianka i zakrystianka [Zakonnice...]

1. Wojciech Borzęcki, ur. ok. 1775
1.1. Teofil Borzęcki, ur. ok. 1802, zm. 26.1.1887, gimnazjum w Szczebrzeszynie, Uniw. Warsz., nauczyciel polskiego, łacińskiego, nauk przyrod. + Zuzanna Szram [Massalski A., Nauczyciele ....]
1.1.1. Bolesław Borzęcki
1.1.2. Łukasz Borzęcki
1.1.3. Leonida Borzęcka
1.1.4. Maria Borzęcki

1. Kajetan Borzęcki, szlach. ur. 1779 Piaski Szlacheckie, dziedzic małej czastki w: Borowa, Gorzków +(23.1.1803 Gorzków) Magdalena Żurowska, szlach. ur. 1883 [par.]
1.1. Marcin Borzęcki, ur. 7.11.1803 Gorzków [par.]
1.2. Sylwester Borzęcki, ur. 1.1.1808 Gorzków [par.]
1.3. Anastazja Borzęcka, ur. 20.4.1810 Gorzków [par.]
1.4. Antoni Borzęcki, ur. 20.6.1814 Gorzków 47

1. Jan Borzęcki, ur. ok. 1820 + Rozalia Filipowicz
1.1. Józefa Borzęcka, zm. 27.3.1848, klaryska w Krakowie, ur. ok. 1775, 1792 w nowicjacie, 1815 jest na raz infirmerką, piwniczną, podkantorką i nauczycielką, 1827-1836 ksieni [Zakonnice...]

1. Tomasz Borzęcki, ur. ok. 1840
1.1. Maria Borzęcka, ur. 1870, zm. 1936 + Jan Kózka, 1865, zm. 1935, ojciec: Stanisław, matka: Katarzyna Bania
1.1.1. Karolina Kózka, błogosławiona, ur. 2.5.1898 Wał-Ruda, zamordowana 17.11.1914 przez carskiego żołnierza, beatyfikowana 10.6.1987 Tarnów
1.1.2. dzieięcioro rodzeństwa
1.2. Franciszek Borzęcki, ur. 1874, zm. 1915

1. Marcin Borzęcki + Helena Łubieńska (1-v. Tomasz Milewski)
1.1. Katarzyna Borzęcka + Antoni Złotnicki zm. przed 1791
1.2. Agnieszka Borzęcka

1. Tomasz Borzęcki, ur. 1828, zm. 1904, dozorca kolei, właściciel wytwórni artystycznych ram do obrazów w Wieliczce. Mieszkał na ul. Jezuickiej (ob. Sienkiewicza). []
1.1. ?? Borzęcka, panna, urzędniczka poczty w Wieliczce

1. Karol Borzęcki - zm. 19.05.1854 +(1817) Petronela Zawadzka ur. 1795, zm. 11.03.1851,
1.1. Teresa Borzęcka ur. 13.07.1830, zm. 7.04.1871 +(ok. 1850) Kazimierz Ignacy Marcin Jeleński ur. 12.11.1826, zm. 30.07.1893
1.2. Józef Borzęcki ur. 29.09.1820 lub 1821, zm. 13.12.1874, właściciel Obrębszczyzny +(26.11.1853) Celina Rozalia Leonarda Chludzińska, ur. 29.10.1833 Antowil, zm. 26.10.1913 Kraków, ojciec: Ignacy, matka: Klementyna Rozalia Kossow, błogosławiona, jako wdowa założycielka Zmartwychwstanek, Pochowana w grobach zakonych w Kętach. [Ks. Kazimierz Wójtowicz CR - Bogactwo charyzmatów błogosławionej Celiny B. Studium historyczno-teologiczne; Puzynina G. W Wilnie i dworach ....]
1.2.1. Kazimierz Borzęcki - zm. 12.01.1856, żył kilka dni
1.2.2. Marynia Borzęcka ur. 7.1861, żyła kilka tygodni.
1.2.3. Celina Borzęcka ur. 22.11.1857, zm. 19.05.1914 +(25.11.1879) Józef Antoni Juliusz Haller - zm. 5.11.1923,
1.2.4. Jadwiga Petronela Klementyna Borzęcka, ur. 1.02.1863, zm. 27.09.1906, zmatwychwstanka.

1. Antoni Borzęcki, ur. 1765, komisarz dóbr zawieprzyckich + Salomea Dunin
1.1. Franciszek Stanisław Borzęcki, ur. 13.10.1817 Końskowola []

1. ?? Borzęcki [nad: Tomasz Knapik]
1.1. Anna Borzęcka, poch. Chrzanów + Kazimierz Mucha
1.2. Stanisław Borzęcki

1. Józefa Borzęcka zm. 11.12.1861 + Klemens Witkowski zm. 24.1.1851
1.1. ?? Witkowska + ?? Taraszkiewicz

1. Paweł Borzęcki +(przed 1680) Katarzyna Szołajska
1.1. ?? Borzęcki
1.1.1. Stanisław Borzęcki
1.1.1.1. Aleksander Borzęcki
1.1.1.2. Teofil Borzęcki

1. Józef Borzęcki, sędzia kapturowy, poseł województwa lubelskiego na elekcję Stanisława Augusta 1764
1.1. Ignacy Borzęcki
1.1.1. Antoni Borzęcki legit. 1837

1. Maciej Borzęcki z Kozarzewa
1.1. ?? Borzęcki
1.1.1. Antoni Borzęcki + Anna ??
1.1.1.1. Antoni Edward Borzęcki, pisarz komory celnej rzędu Słupca, legit. 1838

Osoby nie powiązane genealogicznie

Adam Borzęcki z Kozarzowa h. Półkozic, notowany 1531 Borzęcinek, par. krzczonów
Anotni Borzęcki, 1757-63 ekonom starostwa janowskiego, potem być może mościskiego [Teki Glinki]
Balbina Borzęcka zm. po 1864 + Konstanty Krajewski
Barbara zm. po 1698, + Józef Miklaszewski ur 1642, zm 1692 (trójka synów)
Franciszek Borzęcki ur. 1783 +(2.2.1815, Kraków, par. Wszystkich Świętych) Petronela Nowakowska ur. 1784
Henrietta Borzęcka ur. 18.10.1874 Wiedeń zm. 27.4.1946 Wiedeń +(14.9.1896 Temesvár) László Pálffy de Erdöd ur. 29.11.1867 Malacky zm. 19.1.1947 Wiedeń, s. Miklosa i Henrietty Fredro
Kasper Borzęcki z Koszarowa h. Półkozic Sand. Sąd grodzki r.1782 indygenat
Katarzyna Borzęcka, ur. ok. 1690 + Jakub Dziewulski s. Kazimierza i Anny Wnorowskiej (dzieci: Józef + Katarzyna Newlska, wnuki: Ignacy, jan, Tomasz , legit. Lwów 1782)
Katarzyna Borzęcka, ur. ok. 1710 z: Batyów (Batyjów), pow. brodzki +(12.2.1741 Łopatyń) Jan Samulak (Rusin) [AGAD 1-301-851]
Katarzyna Borzęcka, ur. ok. 1800, zam. Franciszek Szembek s. Aleksandra i Urszuli Wielopolskiej
Klementyna Borzęcka + Piotr Porębski (brat Jana) (dzieci: Stanisława ur. 15.4.1908 Zwoleń + Ludwik Kwapisiewicz; Helena)
Marian Borzęcki, ur 7.9.1889 Suwałki, zm. 1942 Mauthausen, komisarz główny policji Warszawa 1927-34, wiceprezydent Warszawy, był pierwszym przedstawicielem na kraj rządu polskiego na emigracji. Aresztowany i zamordowany przez hitlerowców
Marianna Borzęcka 1763 Gliniany (Galicja) +(1784) Mikołaj Potocki s. Ignacego i Urszuli Dzieduszyckiej
Mikołaj Borzenski, ur. Jarosław, 06.03.1694 przyjęty do prawa miejskiego we Lwowie ("honesti") - szewc [RejestryLW]
Paweł Borzęcki + Eleonora Woronicz
Stanisław Borzęcki - proces w 1676 w miejscowości Borzęcin (par. Krzczonów)
Stanisław Borzęcki, ur. 1900, zm. 5.12.1943 Laski-Poręba, k. Miechowa + Franciszka Karwat ur 1930
Wanda Borzęcka. ur. 1882. zm. 26.6.1944 + ?? Kremky