Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Dunin

Id
97
Tytuł
Dunin
Opis
brak
Link do tego rekordu
Link wewnętrzny GP (BBCode)
Drzewa genealogiczne

Drzewa genealogiczne
Uwaga - drzewo genealogiczne i historia są kompilacją najnowszego stanu wiedzy historycznej
Wymagają jednak w przyszłości dalszych badań w oparciu o dokumenty oryginalne

Drzewo skrócone - przypuszczalny wykaz koligacji rodzin Duninów
Materiał jest wykonany na podstawie większości dostępnych opracowań.
Poniżej podajemy zestaw źródeł do odnośników w tekście. Rozwinięcie skrótów na stronie bibliograficznej.
[1] Bieniak J., Duninowie...
[2] Bon.,
[3] Nies.,
[4] Min.,
[5] Bork,
[6] Kos.,
[7] Koss.,
[8] Długosz J.,
[9] Krzepela J., Księga rozsiedlenia...
[10] Friedberg M. w RTH
[11] Karwacki A. oprac. własne
[12] Rola Stężycki A.Z., Brzeziński herbu Łabędź...
[13] Internet - Stowarzyszenie rodu Duninów;
[14] SGHkrak
[15] Mon. Pol. hist. III 776
[16] Kodeks Dyplomatyczny Małopolski t. III, wyd. Piekosińskiego
[17] Turlińska B., Opracowania dla Genealogii Polaków
[18] Bieniak J., O Piotrze Włostowicu ...(wykład)
[19] Nowak B., Ród Porajów ...
[20] Bieniak J., Mszczuj ze Skrzyńska - wykład 2006
[21] Marzec A., Urzędnicy małopolscy ...
[22] Bieniak J., Ród Łabędziów, w: Polskie rycerstwo średniowieczne, S.V. Kraków 2002

1 Włost (Włast) - od dawna osadzony na Śląsku, możliwe, że syn księcia śląskiego, być może o imieniu Wszebor.
L=2 Piotr Włostowic z Ołbina, ur. ok. 1080 zm. 1153 + Maria ks. Rurykowicz (szwagierka Bolesława Krzywoustego), ojciec: Oleg
¦=3 Świętosław Konstantyn ==> ŚWIĘTOSŁAWICE
¦=3 Agafia zm. 1176 + Jaksa z Miechowa zm. 1176, protoplasta Gryfitów
L=3 Wszebor komes
L=4 Piotr ze Strzelna zm. 1196
L=5 Krystyn + (1) Rawiczówna, + (2) Odrowążówna
¦=6 Krzesław
¦ L=7 (??) Krystyn
¦ L=8 Mikołaj
¦ ¦=9 Krystyn z Damujowic ==> DAMUJOWSCY, KRZCZONOWSCY
¦ ¦ L=10 Pietrasz
¦ ¦ L=11 Mikołaj z Trzebini ==> STRZESZKOWSCY
¦ ¦ L=12 Krystyn z Karwic ==> KARWICCY
¦ ¦=9 Włodzimierz ze Smogorzowa (SMOGORZOWSCY)
¦ ¦ L=10 Włodzimierz "Wąs" ze Smogorzowa
¦ ¦ L=11 Włodzimierz (Andrzej) Smogorzewski
¦ ¦ L=12 Dersław "Wąs" ==> WĄSOWICZE
¦ ¦ ¦=13 Mikołaj Goździkowski z Goździkowa ==> GOŹDZIKOWSCY
¦ ¦ ¦=13 Stanisław z Lipy
¦ ¦ ¦ L=14 Krzczon ==> PRIMUSOWIE
¦ ¦ L=13 Ziemak ==> SMOGORZOWSCY
¦ L=9 Otto ze Skrzyńska
¦ L=10 Mszczuj I
¦ L=11 ??
¦ L=12 Mszczuj II ze Skrzyńska, rycerz spod Grunwaldu
¦ ¦=13 Jan Mszczuj ==> SKRZYŃSCY
¦ L=13 Tomasz ==> BRZEZIŃSCY
L=6 Wszebor ze Skrzyńska
¦=7 Mikołaj ze Skrzyńska
¦ ¦=8 Stanisław ze Zbożenny ==> ZBOŻENSCY
¦ L=8 Miecław z Konecka
¦ L=9 Andrzej "Rzeszotko" z Czerniewic, + ?? z Brzezia h. Zadora
¦ L=10 Andrzej z Krajowa Woli i Konecka + Katarzyna Zaklika h. Topór
¦ ¦=11 Andrzej Dunin z Modliszewic, Krajowa i Konecka, ==> MODLISZEWSCY
¦ ¦=11 Mikołaj Dunin Szpot z Krajowa ==> SZPOTOWIE
¦ ¦=11 Stanisław z Jastrzębia ==> JASTRZĘBSCY
¦ L=11 Donin z Grabowej ==> KRAJEWSCY, RUSINOWSCY, PRZYSTAŁOWSCY
¦ L=12 Donin ==> DUNINOWIE
¦=7 Krzesław
¦ L=8 Wszebór z Klwowa
¦ L=9 Donin z Miączyna
¦ L=10 Donin z Krajowa
¦ L=11 Stanisław z Krajowa ==> MIECZYŃSCY
L=7 Piotr z Borkowic, zm. 1364 ==> BORKOWSCY

Pełne drzewo
Linie prowadzone są do początków rodzin o ustalonym nazwisku

1. Włost - ur. ok. 1050, od dawna osadzony na Śląsku, możliwe, że syn księcia śląskiego
1.1. Piotr Włostowic z Ołbina, ur. ok. 1080 zm. 1153 + Maria ks. Ruska Rurykowicz (szwagierka Bolesława Krzywoustego), ojciec: Oleg [15]
1.1.1. Świętosław Konstantyn, ur. 1113-5, zm. 1173-6, wojewoda (?) + ?? z Francji ==> ŚWIĘTOSŁAWICE
1.1.1.1. Piotr, zm. 1198, 1187 arcybiskup gnieźnieński
1.1.1.1.1. Bogusław [10]
1.1.1.2. Włodzimierz, zm. 1193-1200, 1176-9 wojewoda
1.1.1.2.1. Świętosław
1.1.1.3. Leonard, zm. 1203, komes
1.1.1.3.1. Świętosław
1.1.2. Agafia zm. 1176 + Jaksa z Miechowa zm. 1176, protoplasta Gryfitów
1.1.3. Wszebor, ur. 1112-4, zm. 1146-52, komes, 1146 wojewoda młodszych synów Bolesława Krzywoustego + ??, zm. po 1162 (brat: Stefan, komes)
1.1.3.1. Piotr "Stary" ze Strzelna zm. 1196, fundator klasztoru w Strzelnie, wojewoda kujawski, kasztelan kruszwicki
1.1.3.1.1. Krystyn, zm. 1233-6, 1216 patron kościoła w Strzelnie, +(1) Odrowążówna +(2) Rawiczówna, ojciec: Grot
1.1.3.1.1a.1. Krzesław, ur. ok. 1200, zm. 1233-6, 1321 wojewoda kujawski
1.1.3.1.1a.1.1. ?? (Krystyn) ur. ok. 1230, zm. 1297, 1250 podkomorzy kujawski, 1282 kasztelan brzeski, 1288 kasztelan kruszwicki, 1292 wojewoda brzeski linia piotrkowska
1.1.3.1.1a.1.1.1. Mikołaj z Piotrkowa, ur. ok. 1250, zm. 1318-38
1.1.3.1.1a.1.1.1.1. Krystyn z Damujowic, ur. ok. 1280, zm. 1354 ==> DAMUJOWSCY, KRZCZONOWSCY
1.1.3.1.1a.1.1.1.1.1. Pietrasz
1.1.3.1.1a.1.1.1.1.1.1. prawd. Krzesław
1.1.3.1.1a.1.1.1.1.1.1.1. prawd. Piotr Mysłek
1.1.3.1.1a.1.1.1.1.1.1.2. prawd. Dziersław
1.1.3.1.1a.1.1.1.1.1.2. prawd. Mikołaj z Trzebini ==> STRZESZKOWSCY
1.1.3.1.1a.1.1.1.1.1.2.1. Andrzej
1.1.3.1.1a.1.1.1.1.1.2.2. Jan ze Strzeszkowic
1.1.3.1.1a.1.1.1.1.1.2.3. Krystyn z Karwic ==> KARWICCY
1.1.3.1.1a.1.1.1.1.1.2.4. Mikołaj ze Strzeszkowic
1.1.3.1.1a.1.1.1.1.1.2.5. Włodek
1.1.3.1.1a.1.1.1.2. Włodzimierz ze Smogorzowa, ur. ok. 1280, zm. 1338-54
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1. Włodzimierz "Wąs", ze Smogorzowa, ur. ok. 1300, 1354 wraz z bratem otrzymuje wsie Smogorzów, Sokolniki, Rusinów i Krzesławice (Wola)
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1. Włodzimierz (Andrzej) Smogorzewski, 1354 wraz z bratem otrzymuje wsie Smogorzów, Sokolniki, Rusinów i Krzesławice (Wola)
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.1. Włodzimierz, zm. 1414 + Anna
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.2. Dominik, zm. 1418, podkanclerzy koronny
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.3. Dersław "Wąs", podkomorzy dworu królewskiego, starosta radomski, własn.: m.in. Brzozówka + Dorota [8, 17] ==> WĄSOWICZE
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.3.1. Andrzej Dunin-Wąsowicz
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.3.2. Jan Dunin-Wąsowicz, kasztelan wiski + Krzychna
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.3.3. Maciej Dunin-Wąsowicz
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.3.4. Mikołaj Goździkowski z Goździkowa, podczaszy krakowski + Klara z Rowów ==> GOŹDZIKOWSCY
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.3.4.1. Andrzej Łabędź z Goździkowa pisarz skarbu królewskiego, starosta radomski + Elżbieta z Pleszowa h. Sulima
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.3.5. Piotr Dunin-Wąsowicz
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.3.6. Wacław Dunin-Wąsowicz
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.3.7. Stanisław z Lipy Dunin-Wąsowicz, zm. 1470 + Małgorzata
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.3.7.1. Dersław "Wąs" zm. 1493), podkomorzy nadworny koronny + Małgorzata z Przysuchej
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.3.7.2. Krzczon + Barbara ==> PRIMUSOWIE
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.3.7.3. Małgorzata + Jan Lesiowski h. Ogończyk
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.3.7.4. Krzysztof
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.3.7.5. Kasper
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.3.8. Ziemak, podczaszy ciechanowski, sędzia ziemski ciechanowski ==> SMOGORZOWSCY
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.4. Mieczysław [17]
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.4.1. Janko Boruta z Konina, podsędek sandomierski, notowany: 1427-1437 [10]
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.4.1.1. prawd. Stanisław Ćwikła z Konina, zm. przed 14898, zwany też Miszopad, 1439 wicestarosta krakowski, + Małgorzata (1-v. ??)
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.4.1.1.1. Mikołaj Miszopad, 1498 wojski sandomierski + Barbara z Wrześni
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.4.1.2. Andrzej Miszopad z Włoch
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.4.2. Miecław ze Smogorzowa
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.4.2.1. Krystyn ze Smogorzowa
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.4.2.2. ?? (synowie)
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.5. Więcesław (Wacław) + Anna
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.5.1. Mikołaj
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.5.2. Michał
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.1.5.3. Jan
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.2. Mieczysław Smogorzewski, 1354-84 starosta rawski
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.2.1. prawd. Włodko Smogorzewski, 1384 cześnik kujawski
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.2.1.1. prawd. Włodko z Lupsina, notowany 1433
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.2.1.1.1. prawd. Frydan Lupsiński, notowany 1480
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.2.2. prawd. Leonard Smogorzewski, notowany: 1410-12
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.2.3. prawd. Mikołaj Smogorzewski, notowany: 1396-1406
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.2.4. prawd. Mieczysław Smogorzewski, notowany 1416
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.2.5. prawd. Stanisław z Lipna
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.2.5.1. Andrzej z Lipna
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.2.5.2. Jan z Lipna, 1447 pleban falkowski
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.2.5.3. Piotr z Lipna
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.2.5.4. Stanisław z Lipna
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.3. Anna ze Smogorzowa + Warcisław Wilk z Gotartowic h. Lis, kasztelan żarnowski
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.3.1. Pakosz Pieczonka z Gotardowic
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.3.2. Andrzej Pieczonka z Gotardowic
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.3.2.1. Warcisław Pieczonka z Gotardowic
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.3.2.1.1. Jan Chomętowski
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.3.2.1.2. Marcin Grodowski
1.1.3.1.1a.1.1.1.2.1.3.3. Mikołaj Pieczonka z Gotardowic, cześnik Krakowski + Klara
1.1.3.1.1a.1.1.1.3. Otto ze Skrzyńska, ur. ok. 1270, zm. 1345-54, 1345 kasztelna rzecki, własność m.in. pół Skrzyńska, Brzezinki, Lipno, Wywóz, Rozwady
1.1.3.1.1a.1.1.1.3.1. Mszczuj I, notowanie 1354-1382, własność z rodzeństwem: m.in. pół Skrzyńska, Brzezinki, Lipno, Wywóz, Rozwady, Gielniów, Bieliny, Owadów, Żychorzyn, Potuków (Kujawy), pół jeziora Świeńcza (Kujawy), pół patronatu nad kościołem w Potukowie
1.1.3.1.1a.1.1.1.3.1.1. ?? (może jeden z pozostałych braci)
1.1.3.1.1a.1.1.1.3.1.1.1. Mszczuj II, ur. ok. 1390, zm. ok. 30.6.1446, dworzanin królewski, starosta opoczyński, walczył pod Grunwaldem +(1) Jadwiga +(2) Anna z Benesova i Kvasyc
1.1.3.1.1a.1.1.1.3.1.1.1.1. Jan Mszczuj ==> SKRZYŃSCY
1.1.3.1.1a.1.1.1.3.1.1.1.2. Tomasz ==> BRZEZIŃSCY
1.1.3.1.1a.1.1.1.3.1.2. ??
1.1.3.1.1a.1.1.1.3.1.2.1. Włodek
1.1.3.1.1a.1.1.1.3.1.2.1.1. Borzywoj ze Skrzynna (pow. rad.) h. Łabędź 1460 obwarował górę zw. Turza (nie zid.), samym położeniem silną, położoną blisko Dobczyc, i z niej czynił napady. W 1462 Borzywoj występuje razem z Włodkiem z Barwałdu s. Włodka w zamku Bukowiec - skąd robili napady. [14]
1.1.3.1.1a.1.1.1.3.1.2.1.2. Włodek z Barwałdu, 1462 towarzysz Borzywoja + Katarzyna
1.1.3.1.1a.1.1.1.3.2. Krzcięta ze Skrzynna, 1354 własność z braten: Bieliny + ?? z Szubina, ojciec: Sędziwój [16]
1.1.3.1.1a.1.2. Dobiesław z Kościoła, zm. 1303-16, 1298 podstoli brzeski
1.1.3.1.1a.1.2.1. Klara (Krajna), zm. 1328-48 + Żyra h. Ogon, zm. 1330-44, 1325 komornik brzeski, 1330 kasztelan kowalski
1.1.3.1.1a.1.2.1.1. Dobiesław z Kościoła (Kościelscy) + Katarzyna Charzewska, ojciec: Mikołaj
1.1.3.1.1b.2. Wszebor ze Skrzyńska, ur. ok. 1210 linia konecka
1.1.3.1.1b.2.?.
1.1.3.1.1b.2.?.1. Otto ze Skrzyńska, (być może to jest filiacja Ottona syna Mikołaja z Piotrkowa)
1.1.3.1.1b.2.2. Mikołaj ze Skrzyńska, ur. ok. 1260, zm. 1301-16, 1301 patron kościoła w Skrzyńsku
1.1.3.1.1b.2.2.1. Stanisław ze Zbożenny, zm. 1326-48, występuje 1316 ==> ZBOŻEŃSCY
1.1.3.1.1b.2.2.1.1. Dziersław ze Zbożenny
1.1.3.1.1b.2.2.1.1.1. Stanisław "Młodszy" ze Zbożenny
1.1.3.1.1b.2.2.1.1.1.1. Mikołaj ze Zbożenny
1.1.3.1.1b.2.2.1.1.1.2. Rafał ze Zbożenny
1.1.3.1.1b.2.2.1.1.1.3. Dziersław ze Zbożenny
1.1.3.1.1b.2.2.2. Wszebór ze Skrzyńska, ur. ok. 1290, zm. 1318-26
1.1.3.1.1b.2.2.2.1. Ofka ze Skrzyńska, ur. ok. 1320, 1356, właścicielka Skrzyńska z prawem patronatu + ?? h. Rawicz (błędnie Dziersław h. Łabędź) [20]
1.1.3.1.1b.2.2.2.1.1. Warsz ze Skrzynna h. Rawicz + Nastka, 1405 daje w zastaw Gnojnik Chebdzie z Tropia [14]
1.1.3.1.1b.2.2.2.1.1.1. Mikołaj Błąd, 1417 wraz z bratem uzyskuje prawo patronatu nad kościołem w Skrzyńsku
1.1.3.1.1b.2.2.2.1.1.2. Rafał
1.1.3.1.1b.2.2.2.1.2. Męcina z Przysuchy h. Rawicz
1.1.3.1.1b.2.2.2.2.2.1. Rafał
1.1.3.1.1b.2.2.2.2.2.2. Dziersław
1.1.3.1.1b.2.2.2.2.2.3. Warsz
1.1.3.1.1b.2.2.2.2.2.4. Męcina
1.1.3.1.1b.2.2.3. Miecław z Konecka, zm. (1334?) 1344-49, 1326 używa pieczęci Łabędź (pierwsze wystąpienie herbu), 1339 stolnik brzeski, 1344 kasztelan kowalski
1.1.3.1.1b.2.2.3.1. Wszebór z Konecka, 1350 odstępuje wraz z bratem działy w Miączynie, Goławinie i Karnkowie w zamian za Koneck [18]
1.1.3.1.1b.2.2.3.2. Andrzej "Rzeszotko" z Czerniewic, zm. 1414-4 marszałek dworu księcia płockiego + ?? z Brzezia h. Zadora, ojciec: Zbigniew Bąk (wojewoda sieradzki)
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.1. Donin z Wiski (lub ze Skrzyńska), zm. 1418, dziekan krakowski
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.2. Mikołaj + Jadwiga
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.2.1. Małgorzata
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.2.2. Zygmunt
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.3. Miecław
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.3.1. Andrzej
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.3.1.1. Stanisław
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.3.1.2. ??
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4. Andrzej z Krajowa Woli i Konecka, podkomorzy brzeski kujawski + Katarzyna Zaklika h. Topór [17]
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.1. Andrzej Dunin z Modliszewic, Krajowa i Konecka, podkomorzy kujawski [14] ==> MODLISZEWSCY
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.2. Jadwiga Dunin, zm. przed 1460 +(1) Jakub z Jamielna i Motyczna, zm. przed 1432 +(2)(1432) Piotr ze Stadnik +(3)(1446) Stanisław z Widawy [14, 2, 19]
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.3. Jan "Prymus" i Krajowa + Anna [14, 17]
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.3.1. Mikołaj Primus z Krajowa - kanonik krakowski, starosta główny lipowiecki [14]
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.3.2. Andrzej Prymus, 1494 pleban w Skrzynnie, włodarz lelowski
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.3.3. Paweł Dunin
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.3.4. Jan Dunin
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.3.5. ?? (syn) Dunin
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.3.6. ?? (syn) Dunin
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.3.7. ?? (syn) Dunin
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.4. Marcin z Modliszewic
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.5. Mikołaj, Dunin Szpot z Krajowa, zm. 1482, chorąży sandomierski ==> SZPOTOWIE
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.6. Paweł z Miączyna
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.7. Stanisław z Jastrzębia ==> JASTRZĘBSCY
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8. Donin z Grabowej ==> KRAJEWSCY, RUSINOWSCY, PRZYSTAŁOWSCY
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.1. ??
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.2. Jan
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.2.1. ?? Krajewski
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.2.2. Mikołaj Krajewski
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.3. Mszczuj
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.3.1. Zbigniew Krajewski
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.3.2. Bernard Przystałowski
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.3.3. Jan Przystałowski
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.4. Krystyn + Barbara
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.4.1. Jan
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.4.2. ??
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.4.3. Andrzej
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.4.4. Mikołaj + Katarzyna Kaszowska h. Janina, ojciec: Jan, matka: Małgorzata
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.4.4.1. Sebastian Krajewski
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.4.4.2. Piotr Krajewski
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.4.4.3. Jan Krajewski
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.4.8.5. Donin ==> DUNINOWIE
1.1.3.1.1b.2.2.3.2.5. Krystyn + Katarzyna
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.1. Donin
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2. Piotr z Prawkowic i Ujazdu, ur. ok. 1415, zm. 1484, udział w wojnie trzynastoletniej (1454-1464), 1451-88 podkomorzy sandomierski, kasztelan sieradzki, marszałek dworu królewskiego, wojewoda brzeski, starosta malborski i łęczycki [10, 18] + Wincentyna Leżeńska h. Nałęcz, ojciec: Dobrogost (starosta ryczywolski)
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.1. Anna + Jan Bochotnicki z Oleśnicy h. Dębno [10]
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.2. Elżbieta + Pakosz ze Zwoli
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.2.1. (ZWOLSCY)
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.3. Katarzyna + ?? Paczółtowski
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.4. Jan, zm. 1522, starosta ryczywolski
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.5. Hieronim
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.6. Piotr, zm. 1535, starosta rawski, bolesławski i brzeźnicki
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.7. Andrzej, zm. 1522 chorąży sieradzki + ?? Mniszewska
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.7.1. Piotr +(1) ?? Drzewicka h. Ciołek +(2) ?? Bużeńska h. Poraj
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.7.1a.1. ?? (syn)
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.7.1a.2. ?? (syn)
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.7.1a.3. ?? (córki)
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.7.1b.4. Małgorzata Dunin + Adam Romiszowski h. Jelita, starosta łowicki
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.8. Jakub z Ujazdu, starosta łęczycki + ?? Przerębska h. Nowina
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.8.1. Stanisław Dunin, kasztelan inowłodzki + ?? Garwaska h. Grzymała
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.8.1.1. ?? Dunin (córka) + ?? Pierzchała, h. Roch
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.8.1.2. ?? Dunin + ?? Śleszyński
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.8.1.3. Mikołaj Dunin
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.8.2. Wincenty Dunin, stolnik łęczycki + Anna Walewska h. Roch II, ojciec: Mikołaj (podkomorzy sochaczewski), matka: Katarzyna Kościelecka
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.5.2.8.2.1. Anna Dunin + Paweł Szczawiński, zm. 1593 h. Prawdzic, kasztelan łęczycki
1.1.3.1.1b.2.2.4. Adam ze Smoszowa, zm. 1353, 1345 sędzia rawski, 1350 sędzia ciechanowski
1.1.3.1.1b.2.2.4.1. Piotr
1.1.3.1.1b.2.2.4.2. Wszebór
1.1.3.1.1b.2.2.4.3. Miecław
1.1.3.1.1b.2.3. Krzesław z Łowiczka, zm. 1318-1326
1.1.3.1.1b.2.3.1. Wszebór z Klwowa, zm. 1338-1350
1.1.3.1.1b.2.3.1.1. Borzuj z Ninkowa, 1368-9 wojski lubelski, 1374-7 wojski sandomierski, 1368 towarzyszy królowi w wyprawie na Ruś Halicką [21]
1.1.3.1.1b.2.3.1.2. Donin z Miączyna, 1350 wraz z braćmi zamienia Koneck na działy w Miączynie, Goławinie i Karnkowie
1.1.3.1.1b.2.3.1.2.1. Donin z Krajowa, zm. 1423, kasztelan kowalski, kasztelan z Krajowa, podkomorzy brzeski [1]
1.1.3.1.1b.2.3.1.2.1.1. Paweł z Krajowa (dzieci i żona - przypuszczalnie) + ?? h. Dryja (siostra Macieja), prawd. wniosła Modliszewice [14, 19]
1.1.3.1.1b.2.3.1.2.1.2. Stanisław z Krajowa ==> MIECZYŃSCY
1.1.3.1.1b.2.3.1.3. Stanisław
1.1.3.1.1b.2.3.1.4. Lutogniew
1.1.3.1.1b.2.3.2. Borzywoj z Klwowa, zm. 1338-1359
1.1.3.1.1b.2.3.3. Piotr z Borkowic, zm. 1364, 1364 fundator kościoła w Borkowie ==> BORKOWSCY
1.1.3.1.1b.2.3.3.1. Piotr ze Świętego, zm. 1382-5,
1.1.3.1.1b.2.3.3.1.1. Krystyn ze Świętego
1.1.3.1.1b.2.3.3.1.2. Piotr z Miączyna
1.1.3.1.1b.2.3.3.2. Krystyn, kasztelan kowalski
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.1. Donin z Węgier, zm. 1441, uczestniczył w Soborze w Konstancji
1.1.3.1.1b.2.3.3.2.2. Krzysław
1.1.3.1.1b.2.3.3.3. Miecław z Borkowic, podkomorzy inowrocławski
1.1.3.1.1b.2.3.3.4. Otto z Mieszczew
1.1.3.1.1b.2.3.3.4.1. Andrzej z Borkowic
1.1.3.1.1b.2.3.3.4.1.1. Jan
1.1.3.1.1b.2.3.3.4.2. Piotr z Miączyna + Katarzyna
1.1.3.1.1b.2.3.3.4.2.1. Donin
1.1.3.1.1b.2.3.3.4.2.2. Piotr
1.1.3.1.1b.2.3.4. Miecław z Miączyna
1.1.3.1.1b.2.3.4.1. Wszebór ze Skrzyńska
1.1.3.1.1b.2.4. prawd. Krystyn, 1283 kasztelan sieciechowski
1.1.3.1.1b.3. Piotr "Duńczyk", ur. ok. 1210, 1244 podczaszy mazowiecki, 1250 podczaszy sandomierski, 1255 podłowczy sandomierski, 1258 kasztelan lubelski, 1284 kasztelan radomski (być może: zm. ok 1290, przebywał w Danii gdzie brał udział w zabiciu Abla, brata Eryka I, 1278 podkomorzy sandomierski, 1284 kasztelan radomski, 1287 sędzia sandomierski)
1.1.3.2. Krystyn, zm. 1161
1.1.3.3. Otto, zm, 1161
1.1.3.3.1. Otto z Wierzbicy, bpt., ofiarował Wierzbicę klasztorowi wąchockiemu
1.1.3.4. Wszebor, zm. 1189-93, 1189 komornik ks. Kazimierza II
1.1.4. Idzi, ur. 1126, zm. 1145-52
1.1.5. Beatrycze, zm. po 1193, przełożona klasztoru premonstrantek w Strzelnie
1.2. Bogusław [Reg. Sil. I nr. 69, Kwpol III nr 2021]
1.3. Włost

Łabędzie bez powiązania z drzewem głównym

1. Dziersław ze Skrzynna (pow. radom.)
1.1. Męcina ze Skrzynna, 1389 daje bpowi krak. Janowi część Białej za Zychorzyn i Bieliny w ziemi radomskiej [14]
1.1.1. Dziersław z Przysuchy. uczestnik procesu o patronat w Skrzyńsku

1. ??
1.1. Piotr Borkowski h Łabędź, 1412 wraz z prawd. braćmi własność: Borkowice, Bryzgów, Politów [9]
1.2. Jan
1.3. Bartosz

1. Mikołaj Dunin z Sulgostowa (k. Przystałowic)
1.1. Stanisław, dziedziczył na Rzuchowie (ob. Rdzuchów), przezwał się Rzuchowskim + Małgorzata ==> RZUCHOWSCY
1.1.1. Jakub, 1499 z braćmi dopełnią podziału Rzuchowa (Rad. Inscr. Decr. VII f. 706 i Rad. Inscr. IV f. 3).
1.1.2. Baltazar, 1499 z braćmi dopełnią podziału Rzuchowa (Rad. Inscr. Decr. VII f. 706 i Rad. Inscr. IV f. 3).
1.1.3. Piotr, 1499 z braćmi dopełnią podziału Rzuchowa (Rad. Inscr. Decr. VII f. 706 i Rad. Inscr. IV f. 3).
1.1.4. Serafin Rzuchowski, 1532 z Janem Sulgostowskim dopełnił podziału Sulgostowa, Jelonka, Huczyna, Drążna i Kadzi (Rad. Inscr. Decr. VII f. 706 i Rad. Inscr. IV f. 3).

Mikołaj Dunin z Krajowa + Elżbieta (siostra Mikołaja Zakrzowskiego i Stanisława z Białaczowa) [14]
Otto ze Skrzyńska, 1377 podkomorzy sandmoierski (już nie w 1380) [20]
Salomon h. Łabędź, 1398 mieszczanin krakowski, własność Bogucin, Góra Włodowska, Parkoszowice, Podleszany, Rodaki, Rokitno, Wiesiołka, Włodowice, Wysoka Pilecka, Zagorzany [9, 8]
Staszek ze Skrzyńska, 1403 występuje w procesie z żydami [20]
Tomek ze Skrzyńska, występuje w dokumencie Miecława ze Smogorzowa, starosty rawskiego, w kwestii uposażenia kościoła w Smogorzowie [20]