Strona 12 z 14

Karwaccy aneks 152: Kazimiera Biuszel-Karwacka 1887-1962

PostNapisane: 02.11.2012
przez akarw
Aneks 152
Zabytkowy cmentarz potrzebuje pomocy
dodane 2012-10-30 14:51
PAP |
Po raz dziesiąty we Wszystkich Świętych przeprowadzona zostanie kwesta na zabytkowym cmentarzu św. Jerzego w Toruniu. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na ratowanie grobowców dawnych mieszkańców. Pieniądze zebrane w zeszłym roku przeznaczono na ratowanie nagrobków na cmentarzu św. Jerzego:
Magdaleny Jacobi-Pawłowicz (1881-1954) - dyrektorki szkoły muzycznej w Kijowie, profesora konserwatorium w Wilnie i nauczycielki Państwowej Szkoły Muzycznej w Toruniu, oraz kwatery rodzinnej, w której spoczywa m.in. pediatra, opiekunka nad sierotami i wdowami z okresu II wojny Kazimiera Biuszel-Karwacka (1887-1962). Odnowiono też kamień nagrobny Marii Wybickiej, córki Józefa Wybickiego, pochowanej na cmentarzu przy ulicy imienia jej ojca

Karwaccy ankes 153 : W powstaniu Styczniowym...Kranz Karwacc

PostNapisane: 13.11.2012
przez akarw
Aneks 153

W powstaniu styczniowym
• Ferdynand Karwacki-Kranz
Opis: urodz. r. 1847 w Samborze, służył poci Langiewiczem, Czachowskim i Waligórskim. Wskutek zimna i niewygód stracił zdrowie i w kilka lat po powstaniu zmarł na suchoty.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Uwagi:

• Jan Karwacki-Kranz
Opis: ur. r 1845 w Niemirowie, uczeń gimn. służył do końca powst. Był ranny w nogę.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Uwagi:

• Karol Karwacki-Kranz
Opis: ur. r. 1838 w Samborze, student w Ungwarze wstąpił pierwotnie bez wiedzy ojca do wojska węgierskiego podczas wojny Austryi z Włochami Na odgłos powstania przepłynął wraz z kilkunastoma kolegami rzekę Mincio i dostał się na stronę włoską, a ztąd do Królestwa. Mianowany oficerem sztabu, służył początkowo pod Denisiewiczem, następnie był dowódzcą tego oddziału. Gdy w sprawach służbowych przybył do Krakowa w r. 1864 został aresztowany i niepoznany przez Austryjaków, jako dezerter wydany Moskwie. W Opatowie skazany na śmierć, energicznej tylko interwencji rodziny zawdzięczył, że go wydano Szwajcaryi. W parę lat później, będąc za paszportem szwajcarskim w Galicji, poznany jako dezerter został skazany na 8 lat fortecy. Po wyjściu z więzienia uzykał posadę notarj. na Węgrzech.

źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Uwagi:

• Antoni Karwacki
Opis: ppro. (1840) Lublin
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
Uwagi: wątek na Forum

• Karol Karwacki
Opis: powstaniec
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904
Uwagi:

Karwaccy aneks 154: dr med Ryszard Karwacki nie żyje

PostNapisane: 13.11.2012
przez akarw
Aneks 154

Dr med. Ryszard Karwacki – Kalisz rodem z Teofilek

Śp. Ryszard Karwacki
Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Ryszardzie Karwackim
13 III 2012 r. zmarł lekarz kardiolog Ryszard Karwacki. Msza św. żałobna w kościele pw. Opatrzności Bożej w Kaliszu, pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Poznańskiej w Kaliszu. Po mszy św. żegnał Zmarłego honorowy prezes KTL dr med. Zbigniew Kledecki.
Oto jego słowa:
Żegnamy dziś naszego Kolegę dra Ryszarda Michała Karwackiego.
Śp. Ryszard urodził się 25 IX 1947 roku w Teofilkach koło Łęczycy (10 km NWW). Do szkoły podstawowej uczęszczał w Grabowie, potem Liceum Ogólnokształcące w Łęczycy, matura w 1966 r. Studia wyższe rozpoczął od fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, zaliczył pierwszy rok. Jednak zdecydował się na zmianę kierunku studiów i tak w latach 1967-1973 studiował medycynę na AM w Łodzi i tam otrzymał dyplom lekarski.
Pracę zawodową rozpoczął od stanowiska młodszego asystenta na oddziale wewnętrznym szpitala w Łęczycy, potem krótko pracował w Nowym Tomyślu i Głownie. Dłużej, bo 6 lat był starszym asystentem na oddziale wewnętrznym szpitala w Kutnie. Następnie 5 lat prowadził poradnię kardiologiczną PKP, też w Kutnie. Równocześnie odbywał staż specjalizacyjny w Klinice Kardiologii w Łodzi i jesienią 1987 roku uzyskał tytuł specjalisty kardiologa.
Od 1989 r. podjął pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu jako z-ca ordynatora oddziału kardiologicznego, a po roku objął ordynaturę II oddziału wewnętrznego w tymże szpitalu. Na stanowisku tym pracował do połowy 2003 r. Z powodu choroby przeszedł na rentę inwalidzką, ale nadal przyjmował pacjentów w gabinecie prywatnym i był biegłym sądowym kardiologiem.
Był członkiem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego od 1989. Był radnym Rady Miejskiej w Kaliszu w latach 1990-1994. Udzielał się w pracach Izby Lekarskiej.
Śp. Ryszard był wszechstronnie wykształconym lekarzem, uznanym organizatorem, wszak zorganizował w Kaliszu poradnię nadciśnienia tętniczego i poradnię diabetologiczną, potrafił przekazać swoją wiedzę podwładnym mu lekarzom. Był stąd szanowany tak przez lekarzy jak i pacjentów, którym niósł pomoc w chorobie. Pozostawił po sobie wiele dobrego. Miał 64 lata. Straciliśmy wartościowego zaangażowanego lekarza.
Rodzinie Zmarłego Kolegi w imieniu Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego i kaliskiej delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej składam wyrazy współczucia.
Requiescat in pace et lux perpetua dona et Domine.
dr med. Zbigniew Kledecki
(Kalisz)
Cześć Jego pamięci!

Karwaccy aneks 155: Ludwik Franciszek Karwacki 1692-1748

PostNapisane: 13.11.2012
przez akarw
Aneks 155

Ludwik Franciszek Karwacki

Ludwik Franciszek Karwacki (ur. 11 listopada 1692 w Unieszewie – zm. 22 sierpnia 1748 w Nowogródku) – zakonnik i misjonarz, profesor m.in. retoryki, teologii moralnej i filozofii.
Urodził się w Szafałdzie (obecnie Unieszewo) na Warmii. Po odbyciu nauki w szkole w Reszlu wyjechał do Wilna, gdzie 21 sierpnia 1717 wstąpił do zakonu. Syn Tomasza i Elżbiety Karwackich, brat Macieja i Tomasza Karwackich[1] – zakonników chrześcijańskich i profesorów. Prawdopodobnie był spokrewniony ze Stanisławem Karwackim, również jezuitą i profesorem w połowie XVII w.
W latach 1729-30 był prefektem szkoły w Iłłukszcie. Następnie został profesorem filozofii i regensem w seminarium diecezjalnym w Braniewie (1731-33). Po wyjeździe do Nowogródka został w tamtejszym seminarium profesorem filozofii, matematyki i greki (1734-37). Potem pełnił funkcję prefekta w miejscowej szkole oraz w Lubsku, gdzie przebywał jako misjonarz w latach 1740-41. Następnie był prefektem szkół w Nieświeżu (1741-42), Grodnie (1742-43), Drohiczynie (1744-45) oraz Reszlu (1745-46).[1]

Karwaccy aneks 156: Kresowa księga sprawiedliwych...

PostNapisane: 13.11.2012
przez akarw
Aneks 156

KRESOWA
KSIĘGA
SPRAWIEDLIWYCH
1939–1945
O Ukraińcach
ratujących Polaków
poddanych eksterminacji
przez OUN i UPA
opracował Romuald Niedzielko
IPN
Wojewodztwo tranopolskie ; powiat borszczowski

Cygany, gmina Gusztyn – wieś z niewielką przewagą ludności polskiej nad ukraińską,
licząca ponad 2000 mieszkańcow.

W tej wsi wielokrotnie dochodziło do atakow banderowcow na ludność polską
(m.in. 20 września 1944 r. i 23 lutego 1945 r.), w ich wyniku zostało zamordowanych
ponad 100 osob.

Niektorzy Ukraińcy okazywali Polakom pomoc. „Do takich Ukraińcow
w naszej wsi należał Bednarczuk, ktory ocalił od śmierci moją siostrę Marię” –
wspomina Władysław Krzyśkow.

Wymienia także kobietę o nazwisku Zamrykit (Zamrykina),
ktora ocaliła od śmierci dwoje małych dzieci, jego krewnych – Anię i Janka
Skawińskich, podając te dzieci za własne.

„Moja wujenka, Weronika Karwacka – relacjonuje
Krzyśkow – pobita przez banderowcow, straciła przytomność. Oprawcy sądzili,
że nie żyje. Po odzyskaniu przytomności doczołgała się do sąsiada Ukraińca Łysiaka,
ktory ryzykując życiem, odwiozł ją do szpitala w Borszczowie”.

W 1945 r. Ukrainka, żona zamordowanego Polaka Leona Trautmana, otrzymała
rozkaz zabicia dwoch synow uważanych za Polakow. Nie wykonała rozkazu, chroniąc
się z dziećmi w Borszczowie.

Źrodło: W. Krzyśkow, Byłem świadkiem, „Na rubieży” 1996, nr 15, s. 28; H. Komański,
S. Siekierka, Ludobojstwo..., s. 34.
Karwacka Weronika 111

Karwaccy aneks 157: Podlaskie początki pod Mońkami i Knyszyn

PostNapisane: 13.11.2012
przez akarw
Aneks 157

Podlaskie początki pod Mońkami i Knyszynem


GNIAZDO PODLASIE / Boguszewo – Przytulanka- Wojszki - Kołozdziez - Rusaki TRZCIANNE.. miedzy Mońkami a Knyszynem

Sluby

1680 GRZEGORZ KARWACKI z Boguszewa i Katarzyna Saniczan z Wojszki pobrali się w 1716 roku 18 lutego

1717 BABARA KARWACKA (c. Grzegorza ?) z Wojszki wyszła za Ignacego Slebiedzia w 1737 roku 23 czerwca

1750 ?… KRZYSZTOF KARWACKI (syn / wnuk Grzegorza) i Barbara Niewiarowska z Przytulanki pobrali się w 1776 roku 20 pazdziernika w Przytulance
• Józef Karwacki syn Krzysztofa i Barbary Niewiarowskiej zeni się w 1828 z Barbara Gajda

• Tomasz Karwacki syn Krzysztofa I Barbary Niewiarowskiej żeni się w 1828 roku z Joanna Czerep (1789-1839) z Konopczyna


1750 ?…. STANISŁAW KARWACKI z Przytulanki i Malgorzata z Rusakl pobrali się w 1775 roku 5 listopada

1750 MAŁGORZATA KARWACKA z Rusak wyszła za Franciszka Niemotko w 1780 roku – wdowa po Stanisławie ?

Z geneteki polskiej 13 XI 2011 i 2012
PODLASKIE

Karwaccy aneks 158: św. Maksymilian Kolbe o... o. Alojzym

PostNapisane: 17.11.2012
przez akarw
Aneks 158

Św. Maksymilian Kolbe o o. Alozym Karwackim


1. O. Maksymilian Kolbe: środowisko życia i działalności - Strona 106
Saint Maximilian Kolbe, Joachim Roman Bar - 1971 -

Str 106… Karwacki upatrzył takowe w środku miasta, przy głównym trakcie, wiodącym z Biecza do Krosna i w tym celu rozpoczął pertraktacje z właścicielem tego placu. Prowincjał jednak, bez wiedzy 0. Alojzego, kupił od pewnej obywatelki jasielskiej…..O. Alojzy, prócz zwyczajnej pracy duszpasterskiej, miłą sporo innych zajęć. W miejscowym gimnazjum był nauczycielem śpiewu, a od września 1901 r. został także zastępcą katechety i kierownikiem chóru gimnazjalnego. Z braku sił nauczycielskich…

Str 75 … jednak zawdzięczało swoją żywotność przede wszystkim o. Karwackiemu. Szczytowy rozwój tego stowarzyszenia przypadł na lata 1902-1904, czyli lata pobytu w tym konwencie O. Karwackiego (84) Bractwo było świadectwem troski franciszkanów…

Strona 75

Strona 106

1. Wiadomości konserwatorskie Województwa Krakowskiego - Tomy 7-8 - Strona 29

Poland. Państwowa Służba Ochrony Zabytków. Oddział Wojewódski w Krakowie, Wojewd́zki Konserwator Zabytków w Krakowie - 1997 -
FRANCISZKANÓW W KRAKOWIE W RELACJI FRANCISZKANINA O. ALOJZEGO KARWACKIEGO W archiwum krakowskiego ... Franciszkanów przechowywany jest maszynopis, kopia Pamiętnika O. Alojzego Karwackiego (1866-1924), ...


…zmaganiach z remontami i konserwacja. Temat ten był dobrze znany O. Karwackiemu z własnych doświadczeń. Pelniąc godność gwardiana krakowskiego klasztoru w latach 1905-1911, prowadził remont krużganków i klasztoru, konserwacje obrazów i epitafiów oraz porządkował klasztorne dokumenty. Wspominane przez pamiętnikarza spory, konflikty i okresy dobrej współpracy z ówczesnymi konserwatorami i znawcami sztuki zasługują na odrębne opracowanie. Poniżej publikujemy jedynie urywki „PAMIETNIKA” odnoszące się do osoby i dzieła Stanisława Wyspiańskiego

Strona 291. Scriptores rerum polonicarum - Tom 19 - Strona lxxv
books.google.pl/books?id=wzc7AQAAIAAJ
Polska Akademia Umiejętności. Komisja Historyczna - 1907 - Widok krótkiego opisu - Więcej wydań
X. Alojzemu Karwackiemu, byłemu gwardyanowi klasztoru OO. Franciszkanów w Krośnie a obecnemu gwardyanowi takiegoż klasztoru w Krakowie, za dostarczenie dosłownego odpisu aktu »Działu dóbr między Oświęcimami«, ...

Karwaccy aneks 159: Grygier - Grzegorz Karwacki - snycerz XV

PostNapisane: 17.11.2012
przez akarw
Aneks 159

„GRYGIER” GRZEGORZ KARWACKI znany malarz i snycerz poznański
w XVII wieku
1. Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających: D-G ... - Strona 505
Jolanta Maurin Białostocka, Instytut Sztuki (Polska Akademia Nauk) -
„…XVII w. w warsztacie snycerskim Hanusika w Poznaniu; być może identyczny z Grygrem Karwackim.
W 1665 „malarz Grygier" namalował obraz Św. Anioł Stróż, znajdujący się w katedrze poznańskiej,
w nastawie ołtarza kaplicy Szołdrskich, ...

GRZEGORZ KARWACKI snycerz


Polskie rzemiosło artystyczne: czasy nowożytne - Strona 443


Jan Samek - 1984 –

... 381 Kargier Ferdynand, rzeźbiarz 390 Kargier Henryk, rzeźbiarz 390 Kargier Tomasz,
rzeźbiarz 390 Karwacki Gryger, ... rzeźbiarz 287 Knutówna Barbara, ksieni Norbertanek w Żarnowcu
83 Kober Marcin, malarz 190 Koch Ernest Fryderyk, ...

1. Grondona- Grysuk: - Strona 532

Günter Meissner, K.G. Saur Verlag - 2009 -
G. Fatychava Gryger (Grygier), Maler in Poznan, 1675 Geselle in der Schnitzer-
Wkst. von Hanusik ebd. Evtl. identisch mit dem Schnitzer Gryger Karwacki
( 1683 als Wkst.-Besitzer in Poznan erw.). 1665 schuf ein Maler „Grygier" das Altarbild ...
2.
3. G. Fatychava Gryger (Grygier), malarz w Poznaniu, 1675 czeladnik w Schnitzer
4. Wkst. Of Hanusik tamże. Możliwe. identyczny Schnitzer Gryger Karwacki
5. (1683 Wkst. jako właściciele w Poznaniu. ERW). 1665 stworzył malarz "Grygier" ołtarz ...
6.

Karwaccy aneks 160: REWELACJA rozliczenia... 1503 r.

PostNapisane: 17.11.2012
przez akarw
Aneks 160
REWELACJA: rozliczenia majątkowe Karwackich w 1503 roku
Pią Lis 13, 2009 10:16 pm
13 listopad 2009 w Jagiellonce nowe odkrycia Metryki Koronnej:


UNIKAT !!!! KARWACCY na Karwaczu w ziemi ciechanowskiej i Brzezince Małej w ziemi nurskiej rozliczają sie po śmierci MIKOŁAJA de Carwacz, syna Pawła, wnuka Nelaskariusa de Carwacz

A.D. 1503 rozliczeni majątkowe po śmierci MIKOŁAJA de CARWACZ (pierwszego na studiach w Akademii Krakowskiej w 1471 roku) przez jego syna JAKUBA i żonę ANNE z bratem stryjecznym STANISŁAWEM de Sczuka syna MARCINA de Sczuka, z obciążeniem na dobro CARWACZA i BRZEZINKI MAŁEJ w powiecie ostrowskim.

(tłumaczenie sensu noty - brak przekładu z łaciny)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pozycja 23048
Piotrcovia, ------ “ ------- Literare Conradi III, ducis Masoviae, de dta Varschoviae sabbato die Ioannis Baptistae (24 jun/czerwiec) anno 1503, quibus testificatur IACOBUM (syn niezyjaćego Mikołaja I Ann) fillum olim NICOLAI de Carwacz (błąd w nazwie jest Sarwacz), recognovisse, qua 300 smile.gros. MARTINO de Sczuki, vitrico suo, uno cum consorte ipsius NICOLAI ac ANNA matre sua teneatur quas 300 sexagenas praefata ANNA mater ipsius IACOBI importaverat in bona CARWACZ (błedny zapis Tarnacz) et MINUS BRZEZIENSKO (BRZEZIENKO MAŁE), districtus Ostroviensis, et 80 smile. pro margaretis vestibus et aliis parapharnalibus, teneatur, ad suplicationes Stanislai Sczucki, ( syn nieżyjąćego) filli olim MARTINI confirmatut. 73.405

Supplement poz. 1267 nobb=nobiles variorum nominum

Varschoviae sabbato die Ioannis Baptistae (24 jun/czerwiec) anno 1503, Conradus III, duc Mazoviae testificatur IACOBUM (syn niezyjaćego Mikołaja I Ann) fillum olim NICOLAI de Carwacz (błąd w nazwie jest Tarwacz), recognovisse, qua 300 smile.gros. MARTINO de Sczuki, vitrico suo, uno cum consorte ipsius NICOLAI ac ANNA matre sua teneatur quas 300 sexagenas praefata ANNA mater ipsius IACOBI importaverat in bona CARWACZ (błędny zapis Taruacz) et MINUS BRZEZIENSKO (BRZEZIENKO MAŁE), districtus Ostroviensis, et 80 smile. Pro margaretis vestibus et aliis parapharnalibus, teneatur, ad suplicationes Stanislai Sczucki, (syn nieżyjącego) filli olim MARTINI confirmatut.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Przypis: przodkowie Jakuba de Carwacz 1480......

Pradziadek Nelaskaroisa de Carwacz i Małgorzata ...1350
Dziadek Paweł de Carwacz i jego bracia Alber/Wojciech i Jan de Carwacz
Ojciec MIKOŁAJ syn Pawła z KARWACZA na Akademii Krakowskiej w 1471 .. Matka Anna w 1503 żyła

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Przypis: 1578 rok synowa Jakuba , wdowa po Piotrze Karwackim, Katarzyna Bielińska bierze wdowią odprawe w dozywocie na Brzezinku Małym

Prapradziadek Nelaskaroisa de Carwacz i Małgorzata ...1350
Pradziadek Paweł de Carwacz i jego bracia Alber/Wojciech i Jan de Carwacz
Dziadek MIKOŁAJ syn Pawła z KARWACZA na Akademii Krakowskiej w 1471 .. Babka Anna w 1503 żyja
Ojciec JAKUB KARWACZKI 1480 .... a jego kuzyn ANDREAS KARWACZKI już w Busku pod Lwowem

PIOTR KARWACKI 1520 ....zm. przed 1578
XVI w, MAZOWSZE poz. 335. p. Piotr Karwacki, włók 2 ½, ogr. 10) KARWACZA (1581) żonaty z Katarzyną Bielińską, córką Terencyusza z Potyczy (k. Czerska na S od Góry Kalwarii w kier. Warki – (w sąsiedztwie POTYCZY leżą Rososz*, Rososzka CZY NIE STĄD POSZŁA KOLONIZACJA NA ROSSOSZ na Podlasiu ?), skarbnika czerskiego, jako wdowa od 1578 dziedziczy Brzezinko Małe tez będace we władaniu Piotra (obecnie Brzezienko miedzy Różanem a Ostrowem Mazowieckim, na E od Przasnysza, w pobliżu na NE znowu Rososz) w Ziemii Nurskiej

Posty: 877
Dołączenie: Nie Kwi 10, 2005 7:18 pm

Karwaccy aneks 161: REWELACJA Andrzej Karwacki...1537 r.

PostNapisane: 17.11.2012
przez akarw
Aneks 161
REWELACJA: ANDRZEJ KARWACKI pod Lwowem już w 1537 roku
Pią Lis 13, 2009 10:08 pm
13 listopad 2009 w Jagiellonce nowe odkrycia Metryki Koronnej:

A.D. 1537 w Busku na NE od Lwowa ANDREA KARWACKI świadkiem pożyczki 300 fl. Otrzymanej 23 czerwca 1537 od Mascheia i jego syna Dawida, przez Marcina Krąmskiego pod warunkiem zwrotu do 12 grudnia 1538 !

Andrzej Karwacki musi być już zasiedziałym mieszkańcem Ziemi Buskiej, może już nawet od kilku pokoleń, skoro jest świadkiem honorowym tej umowy.

Andrzej zapewnie pochodzi z rodziny z Karwacza, lecz osiadłej już dawno w ziemi bełskiej, może od 2-3 pokoleń, w czasach gdy była to domena książat mazowieckich (od 1388 do 1468 roku). A WIĘC BARDZO WCZESNA MIGRACJA Z GNIAZDA RODOWEGO NA RUŚ....

TUTAJ WIĘC - w rodzinie tego Andrzeja - swoje korzenie mogą mieć wszyscy Karwaccy na Rusi, Ziemii Bełskiej, Podolu i Wołyniu.


Księgi podkanclerskie
pozycja 23364

In castro Buscensi, f. 2 in crastino Mariae Magdalenae ( 23 jul/lipiec) 1537 . Maschei et David, filius eius, iudaei, eives Buscenses, Martino Crąmpski 400 fl. Debili coram Ioanne Ilikowski, vicecapitaneo Buscensi, waczlaw Jassienski, ANDREA CARWACZKI et aliis ad festum Luciae (13 dec/grudzień) anno 1538 solvere se obligant. 55, 9.