Strona główna > Cmentarze, indeksacja polskich grobów i epitafiów. > Cmentarze - Polska > Górki Wielkie, pow. cieszyński

Cmentarz parafii pw. Wszystkich Świętych, kościoła ewangelickiego Jana Ewangelisty, kościoła pw. św. Jana Sarkandra


.
Ostatnio dodane - Górki Wielkie, pow. cieszyński
20160805Janina_GorkiWielkie9019.JPG
Janina 27, Luty 2020
m20160805ZaganLudwikkierszkolyHenrykaKasperlikowErwinFranciszekArtur0fiary_obozow_OgrockiHenrykJadwigaJan_GorkiWielkie9038.jpg
Zagan Ludwik, Henryka z Kasperlików, Erwin, Franciszek i Artur > Ogrocki Henryk, Jadwiga i Jan11, Listopad 2016
m20160805ZaganLudwikkierszkolyHenrykaKasperlikowErwinFranciszekArtur0fiary_obozow_GorkiWielkie9059.jpg
Zagan Ludwik, Henryka z Kasperlików, Erwin, Franciszek i Artur > Ogrocki Henryk, Jadwiga i Jan11, Listopad 2016
m20160805WubeliczJozef_GorkiWielki9082.jpg
Wubelicz Józef11, Listopad 2016
m20160805WrobelSzczepanproboszczgorecki_GorkiWielkie9071.jpg
Wrobel Szczepan11, Listopad 2016
m20160805WojnarMaria_MaciejczekEmilia_GorkiWielkie9053.jpg
Wojnar Maria > Maciejczek Emilia11, Listopad 2016
m20160805WojnarKrystynaSkrzypkowSkrzypekHelena_PaluchZbigniewMatylda_KubienJozefFarugaElzbietaZeleznikMariaJozef_GorkiWielkie9055.jpg
Wojnar Krystyna z Skrzypków i Skrzypek Helena > Paluch Zbigniew i Matylda > Kubień Jżzef, Faruga Elżbieta, Żeleźnik Maria i Józef11, Listopad 2016
m20160805WojnarKrystynaSkrzypekHelena_KasprzycaJozef_PaluchZbigniewMatylda_GorkiWielkie9057.jpg
Wojnar Krystyna i Skrzypek Helena > Kasprzyca Józef > Paluch Zbigniew i Matylda11, Listopad 2016
m20160805WojnarAgnieszka_SiakalaFranciszekMarta_ZieleznikHelena_GorkiWielkie9044.jpg
Wojnar Agnieszka > Siakala Franciszek i Marta > Zieleźnik Helena11, Listopad 2016
m20160805WojnarAgnieszka_GorkiWielkie9044.jpg
Wojnar Agnieszka11, Listopad 2016
m20160805WapiennikJfundatorkrzyzaMedrekPawelfundatordzwonow_GorkiWielkie9069.jpg
Krzyż ewangelicki 11, Listopad 2016
m20160805WaliczekMarie_MadziaJozefMaria_WaliczekPawelPawel_GorkiWielkie9046.jpg
Waliczek Marie > Madzia Józef i Maria > Waliczek Paweł i Paweł11, Listopad 2016
m20160805TycGenowefa_KidonAgnieszka_GorkiWielkie9074.jpg
Tyc Genowefa > Kidoń Agnieszka11, Listopad 2016
m20160805SzuscikFranciszekksiadzproboszczgorecki_MadziaKarol_MoskalaJozef_GorkiWielkie9072.jpg
Szuścik Franciszek - ksiądz proboszcz górecki > Madzia Karol > Moskala Józef11, Listopad 2016
m20160805SzoldraHenrykLudmilaMatulaJanaAnnaOldrzychJan_GorkiWielkie9058.jpg
Szoldra Henryk, Ludmiła, Matula Jana, Anna, Oldrzych Jan11, Listopad 2016
m20160805SzoldraCzeslawMatulaAlojzy_FerfeckiAntoniCecylia_CzyzAniela_GorkiWielkie9042.jpg
Szołdra Czesław i Matula Alojzy > Ferfecki Antoni i Cecylia > Czyż Aniela11, Listopad 2016
m20160805SzczuckiJulek_SzoldraAnn_GorkiWielkie9077.jpg
Szczucki Julek > Szołdra Anna11, Listopad 2016
m20160805SzczuckiJulek_GorkiWielkie9076.jpg
Szczucki Julek11, Listopad 2016
m20160805SzarzecZuzannaKarol_SzrzecJan_JaworskiJanEmilia_SzarzecPawelJanina_SikoraStefan_MisiarzAlicjaBrancPawelZuzanna_GorkiWielkie9065.jpg
Szarzec Zuzanna i Karol > Szarzec Jan > Jaworski Jan i Emilia > Szarzec Paweł Janina > Sikora Stefan > Misiarz Alicja, Branc Paweł i Zuzanna11, Listopad 2016
m20160805SzarzecZuzannaKarol_SzarzecJan_SikoraStefan_GorkiWielkie9065.jpg
Szarzec Zuzanna i Karol > Szarzec Jan > Sikora Stefan11, Listopad 2016
m20160805SzarzecZuzannaKarol_JaworskiJanEmilia_SzarzecPawelJanina_SikoraStefan_MisiarzAlicjaBrancPawelZuzanna_GorkiWielkie9065.jpg
Szarzec Zuzanna i Karol > Jaworski Jan i Emilia > Szarzec Paweł Janina > Sikora Stefan > Misiarz Alicja, Branc Paweł i Zuzanna11, Listopad 2016
m20160805StrachTadeuszksiadzproboszczStanislaw_GorkiWielkie9040.jpg
Strach Tadeusz i Stanisław11, Listopad 2016
m20160805SojkaKarolHelenaRoman_DlugoszHenryk_GorkiWielkie9051.jpg
Sojka Karol, Helena i Roman > Długosz Henryk11, Listopad 2016
m20160805SojkaKarolHelenaRoman_DlugoszHenryk_GorkiWielkie9050.jpg
Sojka Karol, Helena i Roman > Długosz Henryk11, Listopad 2016
m20160805SmolarczykMarianna_DudaHalina_KrzemienKrzysztof_FordymTeresa_GorkiWielkie9086.jpg
Smolarczyk Marianna > Duda Halina > Krzemień Krzysztof > Fordym Teresa11, Listopad 2016
m20160805SkrzypekFranciszekWandaAnna-PlaczekBarbaraSkrzypkowPlaczekJozefLudwik_GorkiWielkie9039.jpg
Skrzypek Franciszek, Wanda i Anna > Płaczek Barbara z Skrzypków, Płaczek Józef i Ludwik11, Listopad 2016
m20160805SkoraZdzislawdyrektorszkolyzginaltragicznie_GorkiWielkie9045.jpg
Skóra Zdzisław 11, Listopad 2016
m20160805SikoraJozefAnna_GorkiWielkie9068.jpg
Sikora Józef i Anna11, Listopad 2016
m20160805PodzorskiMichal_KisialaMarta_GorkiWielkie9063.jpg
Podżorski Michał > Kisiala Marta11, Listopad 2016
m20160805PodzorskiJan_SteklaJan_PilchJanEwa_GorkiWielkie9066.jpg
Podżorski Jan > Stekła Jan > Pilch Jan i Ewa11, Listopad 2016
m20160805PodzorskiJan_GorkiWielkie9067.jpg
Podżorski Jan11, Listopad 2016
m20160805PaluchZbigniewMatylda_ZieleznikHelena_DudaJanHelena_ChylekJadwiga_GorkiWielkie9055.jpg
Paluch Zbigniew i Matylda > Zieleźnik Helena > Duda Jan i Helena > Chyłek Jadwiga11, Listopad 2016
m20160805OmorczykFranciszekMariaFranciszekEmilia_GorkiWielkie9054.jpg
Omorczyk Franciszek, Maria, Franciszek i Emilia11, Listopad 2016
m20160805OgrockiJan_GorkiWielkie9061a.jpg
Ogrocki Jan11, Listopad 2016
m20160805OgrockiJan_GorkiWielkie9061.jpg
Ogrocki Jan11, Listopad 2016
m20160805Nieznane_GorkiWielki9085.jpg
Nieznane11, Listopad 2016
m20160805Nieznana_GorkiWielkie9043.jpg
Nieznana11, Listopad 2016
m20160805Nieczytelny_GorkiWielki9080.jpg
Nieczytelny11, Listopad 2016
m20160805MojescikGertruda_SmolarczykMarianna_DudaHalina_KrzemienKrzysztof_FordymTeresa_GorkiWielkie9086.jpg
Mojeścik Gertruda > Smolarczyk Marianna > Duda Halina > Krzemień Krzysztof > Fordym Teresa11, Listopad 2016
m20160805MatulaJan_FerfeckaKohlbrennerBozenaMaksymilian_SlowiokMaria_GorkiWielkie9041a.jpg
Matula Jan > Ferfecka Kohlbrenner Bożena, Maksymilian > Słowiok Maria11, Listopad 2016
plików: 55, stron: 2 1

Top of Page