Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy "Szlak 1863"
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
Słuchowisko radiowe 15 min.
 
NASZE AUDYCJE RADIOWE"Trójka" 2021
Słuchowisko 15 min.
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Dowódcy w Małopolsce (pdf)
Szpitale i lazarety 1863 (pdf)
Mundury 1863 (pdf)
Wyklęci XIXw (pdf dla dorosłych)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Nazwisko lub część:                    
Wpisz min 4 litery bez gwiazdki, np. Langiew, giewic, ewicz... Dowolna litera: znak _
Znajdź w opisach:                   
Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani

ydarzenia związane z Powstaniem Styczniowym wniosły ogromny wkład w przygotowanie odzyskania niepodległości Polski, oraz przeniosły przez okres zaborów świadomość patriotyczną. Powstańcy, konspiratorzy spoza powstania, emisariusze, sanitariuszki, redaktorzy gazet, lekarze, księża, dowódcy, młodzież powstańcza ... są naszymi bohaterami. Zsyłani, mordowani, więzieni, zmuszani do emigracji i pozbawiani majątków stali się wyklętymi XIX wieku i przykładem postawy miłości odzyskanej Ojczyzny.

Dzisiaj niemal każdy mógłby znaleźć Powstańca Styczniowego wśród swoich przodków. Mógłby, gdybyśmy ich znali wszystkich i gdyby poznawanie genealogii było czymś powszednim. Niestety zabory XIX i XX wieku spowodowały, że znamy tylko ok. 30% nazwisk. Poznanie kolejnych jest możliwe, ale wymaga głębokich studiów, łączenia wszystkich możliwych opracowań, zasobów archiwalnych, oraz szerokiego zaangażowania społecznego osób, które dzielą się informacjami o swoich przodkach.

Katalog Powstańców Styczniowych i związany z nim Światowy Szlak Powstania Styczniowego są obecnie największym zbiorem tych informacji. To ogromna praca setek wolontariuszy, dla których ważne jest zachowanie pamięci o tamtych czasach. Katalog powstaje w oparciu o cztery typy źródeł:
  • Archiwalia - materiały oryginalne z epoki
  • Terenowe - wizje w terenie, badania archeologiczne i in.
  • Publikacje - opracowania, książki naukowe, gazety z epoki
  • Informacje rodzinne - zdjęcia, zapiski i legendy rodzinne
Informacje te uzupełniają się i weryfikują. Traktujemy je źródłowo, dlatego w katalogu znajdziesz czasem wiele "rekordów" dotyczących tej samej osoby. Każda jednostka informacji jest przedstawiana osobno, aby każdy mógł sam zweryfikować jej poprawność. Fundacja "Genealogia Polaków" na podstawie zebranych materiałów przygotowuje noty, które są opisane jako kompilacja pozostałych źródeł.

Zachęcamy do współpracy i wsparcia tego wielkiego i potrzebnego dzieła. Zaznaczamy, że nieakademickie badania humanistyczne (jakim jest niniejszy katalog) wciąż nie mogą uzyskać dofinansowania państwowego. Wszelkie koszty prac, również wyjazdów archiwalnych i terenowych pokrywane są dzięki wsparciu społecznemu.


Maksymilian Gierymski - wymarsz powstańcówDzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Paribas 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2022
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.