Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy "Szlak 1863"
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
Słuchowisko radiowe 15 min.
 
NASZE AUDYCJE RADIOWE"Trójka" 2021
Słuchowisko 15 min.
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Dowódcy w Małopolsce (pdf)
Szpitale i lazarety 1863 (pdf)
Mundury 1863 (pdf)
Wyklęci XIXw (pdf dla dorosłych)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Nazwisko lub część:                    
Wpisz min 4 litery bez gwiazdki, np. Langiew, giewic, ewicz... Dowolna litera: znak _
Znajdź w opisach:                   
Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani

Osoby o nazwisku Laskowski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Katarzyna Laskowska
Id rekordu informacji: 53086
włościanka lat 36 z Grodziska Sokolskiego,za przyjmwaniemęża należącego do powstania-skazana do Moskwy,zwolniona 1864r.
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Stefania Laskowska
Id rekordu informacji: 53087
włościanka, lat 36, z Grodziska Sokolskiego za śpiewanie hymnów-kara 25 rubli
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Teofila Laskowska
Id rekordu informacji: 32429
żona Seweryna Piotrowskiego, kapitana w. p., pracowała od 22. stycznia 1863 do kwietnia 1864 w organizacji, dowożąc żywność, bieliznę i wiadomości o ruchach wojsk nieprzyjacielskich. Służbę kuryerki pełniła w przebraniu włościanki. Uwięziona w Lubartowie otrzymała od pułkownika Antosiewicza pozwolenie odwiedzenia dzieci. Korzystając z tego, emigrowała do Galicji, a osiadłszy we Lwowie trudniła się krawiectwem.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Teofila Laskowska
Id rekordu informacji: 56786
zam. Piotrowska, zaangażowanie w sprawy powstańcze
źródło: Bruchnalska M., Ciche bohaterki: udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe, Tow. św. Michała Archanioła, 1933


Laskowski
Id rekordu informacji: 11094
(Sobiek),
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)


Laskowski
Id rekordu informacji: 19573
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)


Laskowski
Id rekordu informacji: 25737
służył w oddziale Fryczego jako instruktor, poległ dnia 25 Maja 1863 roku w okolicach Ostrowa w Ostrołęckiem. (Dz. Poz. Nr. 121 Cz. Nr. 118).
Tak samo T.Sauczey w CDIAL 195-1-58
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Laskowski
Id rekordu informacji: 43270
Powstaniec, zesłaniec do gub. tobolskiej (m.in. miejsc. Paduń)
Syn. Otton - ur. 23.03.1892 Paduń w gub. Tobolskiej, zm. 1953, poch. Londyn. Żołnierz I wojny w armii rosyjskiej, w stopniu majora administracji WP. Historyk wojskowości, autor licznych prac naukowych. Odznaczony m. in KW. SKZ. Krzyżem Niepodległości i Legią Honorową.
źródło: nad. GP, za: Grodziska K., Polskie groby na cmentarzach Londynu, PAU, Kraków 1995


Laskowski
Id rekordu informacji: 44677
udział w potyczkach: płockie: Małkinia 17.05.1863
źródło: nad. GP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Laskowski
Id rekordu informacji: 50925
więziony w twierdzy dynaburskiej
Publikowana w prasie lista nie wskazuje, że osoby te brały udział w Powstaniu, lecz należy to podejrzewać ze względu na okoliczności i datę. Większość z tej listy to obywatele północnych Kresów z konfiskatą majątku
źródło: nad. GP, za: Chwila 25.3.1864 w: MBC


Aleksander Laskowski
Id rekordu informacji: 58571
Brat Zygmunta Laskowskiego. Uczestnik powstania styczniowego, późniejszy naczel­nik Warszawy, więziony długie lata w Modlinie, zmarł wskutek choroby, jakiej nabawił się w twierdzy.
źródło: nad. Martyna, za: Jerzy Maliszewski. Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowym.


Alfons Laskowski
Id rekordu informacji: 55234
poległ w jednej z bitew w r. 1863, pochodził ze Środy, był uczniem gimnazjum w Trzemesznie.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Antoni Laskowski
Id rekordu informacji: 45762
uczestnictwo w potyczkach: grodzieńskie: Horki 21.05.1863 poległ
źródło: nad. GP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Bolesław Laskowski
Id rekordu informacji: 33477
Krystianowo - Spis Powstańców 1863 r
źródło: Lisowski Cz., Powstanie Styczniowe w Ziemi Dobrzyńskiej, za: Szkice Rypińskie, materiały z sesji..., Kuj-Pom. Tow. Kult., Bydgoszcz 1967, za: K-PBC


Franciszek Laskowski
Id rekordu informacji: 20284
(1843-1913), porucznik w powstaniu 1863/4
http://sowa.website.pl/cmentarium/Cmentarze/spisRakow.html
źródło: Spis osób pochowanych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie


Franciszek Laskowski
Id rekordu informacji: 24886
właściciel ziemski z Laskowa w Kobryńskim powiecie, służył pod dowództwem Trauguta, zginął w potyczce pod Białą-Górą w powiecie Kobryńskim 1863 roku.
Tak samo T.Sauczey w CDIAL 195-1-58
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Franciszek Ksawery Laskowski
Id rekordu informacji: 66004
Ur. 1843 Czysta Dębina, zm. przed 1919, żona: Anna, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: podpor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: VI-61
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Hieronim Laskowski
Id rekordu informacji: 31860
ur. w Czysto-Dębinie r. 1843, stud., służył jako poclpor. w oddz. Lelewela i walczył pod Krasnobrodem, Borowcami i Józefowem. Po powst. konduktor dróg kraj.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Hieronim Laskowski
Id rekordu informacji: 64419
Ur. 1827 Zośna, zm. przed 1919, żona: Maria, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: VIII-92
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Hieronim Laskowski
Id rekordu informacji: 71906
konduktor dróg krajowych, zamieszkały w Dynowie. Urodził się 25 października 1843 roku w miejscowości Czysta Dębina w Królestwie Polskim. W oświadczeniu o przystąpieniu do Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Polskiego 1863/64 r. podał, iż jest wyznania rzymskokatolickiego, żonaty i ojcem 5 dzieci. Przed powstaniem uczył się w „szkołach lubelskich”. W powstaniu walczył w stopniu podporucznika w oddziale Marcina Borelowskiego, ps. Lelewel. Brał udział w potyczkach pod Krasnobrodem, Borowcem i Józefowem. Powołał się na świadectwo towarzysza broni w tychże potyczkach, Władysława Szyszkowskiego. Zobowiązał się do wpłacenia wpisowego w wysokości 1 złotego i składki rocznej w wysokości 3 złotych. Oświadczenie podpisał w Brzozowie 7 stycznia 1895 roku.
źródło: nad. Anna Kozłowska-Ryś, za: CDIAL 195-1-79, Towarzystwo Weteranów, wnioski


Hieronim Karol Laskowski
Id rekordu informacji: 58577
Ur. w 1843r. w Czystej Dębinie. Początkowo pracował w policji powstańczej w Lublinie, a następnie walczył w partii Lelewela. Był porucznikiem piecho­ty. Brał udział w bitwie pod Józefowem. Uwięziony przez wła­dze austriackie w Naroluam, potem w Iglawie na Morawach. Wyemigrował do Włoch, Francji i w końcu do Brazylii i Argen­tyny. Zmarł w 1916r. w Tarnowie.
źródło: nad. Martyna, za: Jerzy Maliszewski. Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowym.


Ignacy Laskowski
Id rekordu informacji: 16040
szlachcic z województwa grodzieńskiego.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)


Ignacy Laskowski
Id rekordu informacji: 39783
mężcz. 50 lat na 1867 r., ziemianin grodzieńskiej guberni, zesłany pr. bez pozbawienia praw na zamieszkanie, przebywał w tobolskim, pr. w 1867 r. w Pskowskuju gub.
GU GAOO. F. 3. Op. 5. d. 7601. Ł. 61-62,213-214.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Ignacy Laskowski
Id rekordu informacji: 46036
(Wojewoda, Ignacy z Górszczyzny, Zgorszczyzna Ignacy, Czerski, Jezierski, Zgierski), uczestnictwo w potyczkach: kowieńskie: Ginietyny 21.04.1863, Medejki 7.05.1863, Hudyszki 8.05.1863, Sznurkiszki 9.05.1863, (Mażoli 14.05.1863), Szawkiany 26.05.1863, Użwenty 2.06.1863, Cytowiany 6.06.1863, Żoginie 18.06.1863, Montwidów 24.06.1863, kowieńskie: Girniki 20.12.1863, Ibiany 2.01.1864, patrz w przypisach do Ginietyn
źródło: nad. GP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Ignacy Laskowski
Id rekordu informacji: 48725
Ignacy Laskowski z Laskowa herbu Korab (14 V 1816 – 10 X 1879) dymisjonowany asesor kolegialny. Syn Jacka (porucznika armii rosyjskiej w stanie spoczynku) i Joanny z Orzeszków. Urodzony w majątku Derewna (powiat kobryński). Ukończył gimnazjum w Świsłoczy. W latach 1836-1863 urzędnik ziemski. Rozpoczął karierę od stanowiska pisarza I kategorii w Komisji Kontroli Grodzieńskiego Ziemskiego Zgromadzenia Deputowanych. W następnych latach pełnił funkcje: deputowanego, egzekutora, kuratora rezerw rolniczych powiatu wołkowyskiego, ławnika Grodzieńskiego Sądu Karnego, rozjemcy ziemskiego (powiatowego i gubernialnego), awansując na kolejne stopnie w urzędniczej hierarchii Imperium Rosyjskiego. W 1856 r. odznaczony brązowym medalem na „Andrzejewskiej wstędze”.
Według tradycji rodzinnej wziął udział w powstaniu „z bronią w ręku”, niektórzy potomkowie uważali (wnuczęta - Olga i Franciszek Laskowscy), że był nawet dowódcą własnej „partii”; prawdopodobnie jednak był „tylko” członkiem powstańczych struktur cywilnych powiatu wołkowyskiego. Zadenuncjowany i aresztowany pod koniec 1863 r. W 1864 na podstawie dowodów zgromadzonych przez Wołkowyską Komisję Wojenno-Śledczą skazany na dożywotnie zesłanie do guberni Tobolskiej i sekwestr rodzinnego majątku. W 1867 r. został objęty amnestią jednak bez prawa przebywania na terenie Guberni Grodzieńskiej. W tym samym roku został zmuszony do sprzedaży odziedziczonego po ojcu majątku Jatwiesk w powiecie wołkowyskim, pułkownikowi armii rosyjskiej Aleksandrowi Bułharynowi i jego żonie - Oldze z domu Brosse za sumę 36.500 rubli (Akt nr 1193 cz. VI z 27 XI 1867).
Zamieszkał w Warszawie (adres z 1872 r. – ul Ciepła), utrzymując się z prowadzenia spraw majątkowych zaprzyjaźnionych ziemian.

Zmarł w majątku Oszywki w powiecie wołkowyskim (należącym do swego brata Wincentego Laskowskiego) . Pochowany na cmentarzu w Świsłoczy (grób nie zachował się).
Ignacy Laskowski był dwukrotnie żonaty. Pierwszy raz z Dominiką z Gutowskich, z którą miał dwóch synów:
1. Józefa Emeryka (1845-1886) – powstańca styczniowego, ziemianina gospodarującego w majątku żony (Konstancja z Bogusławskich) Kiwatycze w powiecie prużańskim
2. Dominika, Justusa, Wandalina, Feliksa, Walezjusza (1848 – przed 1904) – ziemianina gospodarującego w majątku żony (Helena z Bielińskich) Tarnopol w powiecie wołkowyskim.

Po śmierci pierwszej żony poślubił Olgę z Bohuszewiczów (córkę Pawła i Kazimiery z Rudzkich), z którą również doczekał się syna:
3. Wacława Jacka (1857-1932) – absolwenta Instytutu Technologicznego w Petersburgu, zesłańca (1881-1910), właściciela majątku Laskowo w powiecie kobryńskim.

Rysopis Ignacego Laskowskiego według dokumentu podróży wydanego w Warszawie 21 kwietnia / 3 maja 1873 r.
o wzrost – dobry
o budowa ciała – krępa
o włosy – łysina; po bokach na głowie, brwiach i rękach - siwe; nosi wąsy
o oczy – szare
o nos i usta – średnie
o podbródek – normalny
o stan cywilny – żonaty
o znaki szczególne – brak.
źródło: nad. PanKa, za: ГУ ГАОО. ф. 3. Оп. 5. д. 7601. Л. 61-62,213-214; НИАБ в г. Гродно, Ф. 1, оп14, д. 203; Ф. 1, оп 7, д. 478; Ф. 2, оп 37, д. 944; Ф. 1809, оп1, д. 1, л. 51; Ф. 96, оп1, д. 349, л. 63; Шляхта Ваўкавыскага Павета ў XIX – пачатку XX стс


Ignacy Laskowski
Id rekordu informacji: 52014
zesłanie z Litwy na zamieszkanie w Rosji, ukazem z dnia 10/22 grudnia 1865 majątek: Jaźwiążek , pow. wołkowyżski został przymusowo sprzedany
źródło: nad. GP, za: Dziennik Poznański 20.12.1867


Ignacy Laskowski
Id rekordu informacji: 57350
był szefem sztabu w oddziale Sierakowskiego, a potem został naczelnikiem sił zbrojnych województwa kowieńskiego. Pobity 15 czerwca pod Cytowianami, 22 czerwca stoczył pomyślną utarczkę pod Żoginiami. W końcu 1863 r. Moskale w dwadzieścia rot piechoty wyruszyli na niego obławą, tak że ledwie zdołał się przerżnąć i ocalić.
(W źródle bez imienia)
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Jan Laskowski
Id rekordu informacji: 17574
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)


Jan Laskowski
Id rekordu informacji: 47278
ur. 21.06.1848, syn Jana i Marianna Paluszyńskiej [1]. W 11.1863 wcielony do powstańczych szeregów. Był w oddziale Waltera. Ujawnił się i złożył przysięgę homagialną (15.05.1864)
[1] AP-K, ASC-B, sygn. 42, akt nr 31/1848
źródło: nad. GP, za: Kulpiński J., Od miasteczka Bodzentyn do wsi Kutery... Miej.-Gmin. Bibl. Publ. w Bodzentynie, 2012


Józef Laskowski
Id rekordu informacji: 17824
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)


Józef Laskowski
Id rekordu informacji: 36191
uwięziony w Kownie
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.11.22 R. 5 nr 268


Józef Laskowski
Id rekordu informacji: 39784
mężcz. 26 lat na 1868 r., zesłany na osadzenie, z 1864 r. przebywał w marińskim okręgu, rodziny nie posiadał
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Józef Laskowski
Id rekordu informacji: 49408
gmina/wieś Wizna, przestępstwo: wrócił z bandy, data zarządzenia: 14.03.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Józef Emeryk Laskowski
Id rekordu informacji: 48695
Józef Emeryk Laskowski z Laskowa herbu Korab (5 XI 1845 – 10 X 1886). Syn Ignacego (asesora kolegialnego w stanie spoczynku) i Dominiki z Gutowskich. Urodzony w majątku Jatwiesk (powiat wołkowyski). Ukończył gimnazjum w Świsłoczy.

Według przekazu rodzinnego szeregowy powstaniec w jednej z partii powiatu wołkowyskiego, aresztowany w 1863 r. Zesłany do okręgu Maryńskiego w guberni Tomskiej. Objęty amnestią w 1872 r.
18.01.1875r. ożenił się z Konstancją z Bogusławskich (córką Franciszka i Ireny z Mierzejewskich), z którą miał troje dzieci:

1.Franciszka (1875-1946) – żonatego z Anną z Wenzlów, współwłaściciela Domu Handlowego i Restauracji Wentzlów, darczyńcę Muzeum Narodowego w Krakowie

2.Marię (1876 - 1925) – zamężną za Gustawem Korybut-Daszkiewiczem

3.Ireneusza (1881- przed 1893) – zmarł w dzieciństwie.

Gospodarował w majątku żony Kiwatycze (powiat prużański).
źródło: nad. PanKa, za: ГУ ГАОО. Ф. 3. Оп. 6. д. 8960 /-/ НИАБ в г. Гродно, Ф. 490, оп1, д. 8, л. 1 /-/ Ф. 490, оп1, д. 11, л. 1 /-/ Ф. 1809, оп1, д. 3, л. 12об /-/ Полный Список Крупных Землевладельнев Гродненской Губернии 1904


Julian Laskowski
Id rekordu informacji: 63962
Zm. przed 1919, żona: Filipina, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: W-241
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Ksawery Laskowski
Id rekordu informacji: 18182
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)


Ksawery Laskowski
Id rekordu informacji: 58569
Rządca dóbr. Ur. w 1835r. w War­szawie. Walczył jako sztabs kapitan wojsk rosyjskich. Dowodził kompanią w partiach Kruka i Langiewicza. Za udział w powsta­niu zesłany na Syberię,
źródło: nad. Martyna, za: Jerzy Maliszewski. Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowym.


Ksawery Laskowski
Id rekordu informacji: 59650
syn Mateusza, ur. ok. 1826 lub 1835 (?), z Warszawy, zarządca dóbr, dymisjonowany porucznik. Za kontakty z powstańcami (według J. Maliszewskiego dowodził kompanią w oddziałach powstańczych), zesłany na zamieszkanie pod dozorem policji w płn.—wsch. guberniach Rosji. Wyjechał z Warszawy 9 kwietnia 1864 w dwudziestej ósmej partii zesłańców do Pskowa, skąd wysłano go, przychylając się do prośby matki, do gub. kazańskiej. W 1864 mieszkał w Jadryniu. Powrócił do kraju w grudniu 1865 lub na początku 1866.
AGAD, ZGR 9/5157-3, inw. 12, k. 554v. GARF, z. 109, I ekspedycja, 1865, wol. 127, cz. i, k. 62-64v., MWR zb. A. Kręckiego, Maliszewski, Sybiracy
źródło: nad. GP, za: Brus A., Na nieznane losy między Ołyńcem a Jadryniem, Warszawa 1999


Ksawery Józef Laskowski
Id rekordu informacji: 65502
Ur. 1841 Radgoszcza, zm. przed 1919, żona: Maria, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: X-32
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Ludwik Laskowski
Id rekordu informacji: 20121
powstaniec, 1913 mieszkał w przytulisku dla weteranów powstania we Lwowie
źródło: [Grabiec J., Rok 1863...]


Ludwik Laskowski
Id rekordu informacji: 21863
1836-1916, Pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie w kwaterze 40 - powstańczej.
źródło: GP, za: Nicieja S., Cmentarz Łyczakowski we Lwowie ..., oraz fotografia GP


Ludwik Laskowski
Id rekordu informacji: 30499
h. Korab, ur r. 1844 w Wojtkówce, stud. służył w oddz. Jeziorańskiego, Miniewskiego, Lelewela i Lenieckiego. Walczył pod Kobylanką. Panasówką, Batorzem i Kockiem. Po powst. prywat, oficjalista.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Ludwik Laskowski
Id rekordu informacji: 32946
ur. 1843, zm. 29 Xii 1916, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Ludwik Laskowski
Id rekordu informacji: 64590
Ur. 1835 Warszawa, zm. przed 1919, żona: Zofia, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: oficer, liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: XIV-33
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


M. Laskowski
Id rekordu informacji: 62846
powstaniec
źródło: nad. GP, za: Wizerunki uczestników powstania styczniowego : 1863-4. Ser. 2 i 3.


Marian Laskowski
Id rekordu informacji: 33478
Rusinowo - Spis Powstańców 1863 r
źródło: Lisowski Cz., Powstanie Styczniowe w Ziemi Dobrzyńskiej, za: Szkice Rypińskie, materiały z sesji..., Kuj-Pom. Tow. Kult., Bydgoszcz 1967, za: K-PBC


Maryan Laskowski
Id rekordu informacji: 63216
wyrobnik, wieś Długie pow. lipnowski. 25.7. wywieziony z Warszawy (nocą) do pułków orenburskich karnych.
źródło: nad GP, za: Czas 2.8.1863


Mateusz Laskowski
Id rekordu informacji: 18475
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)


Mateusz Laskowski
Id rekordu informacji: 39785
mężcz. warszawskiej guberni, zesłany na służbę wojskową, służył w bijskoj miest. komandie
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 9242. Ł. 22 ob.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Michał Laskowski
Id rekordu informacji: 22261
za wyrokiem sądu moskiewskiego stracony w Surażu dnia 2. kwietnia 1864 r.
źródło: [StupSP]


Michał Laskowski
Id rekordu informacji: 37856
stracony Suraż 2.5.1865
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Rok 1863.Wyroki śmierci. Wileńskie Źródła Archiwalne. Wydano Wilno


Michał Laskowski
Id rekordu informacji: 57351
Mieszczanin z Suraża w powiecie białostockim, za wyrokiem sądu moskiewskiego stracony w Surażu 2 maja 1865 r. za werbowanie ochotników do powstania i udział w takowym jako żandarm narodowy i za pozbawienie życia cześć osób rządowi rosyjskiemu przychylnych.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Nikita Laskowski
Id rekordu informacji: 63604
Oskarżony przez grubernatora grodzieńskiego o udział w Powstaniu, wezwany do powrotu do kraju. Pochodzenie: powiat kobryński
źródło: nad. Aneta Balcerkiewicz, za: Ojczyzna 23 i 26.3.1865


Piotr Laskowski
Id rekordu informacji: 35429
wiek: 75 lat, zm. 1910.03.20, Wągrówiec, weteran 1863 r, doktor notka w nr 70
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1910.03.22 R 52 nr 66


Piotr Laskowski
Id rekordu informacji: 60643
Więzień cytadeli warszawskiej. mieszczanin z Liwek, pow. siedlecki, lat 35. Katolik, bezdzietny. Aresztowany 25 lutego 1864 r. "za należenie do bandy Jankowskiego". W więzieniu od 9 kwietnia. Zesłany na roboty w głąb Rosji. 12 czerca odstawiony do Cytadeli Warszawskiej. (L-23).
Oznaczenie literowe na końcu noty oznacza literę rosyjską i numer w notatkach. Daty wg kalendarza juliańskiego.
źródło: nad. Jacek Strozewski, za: Krawczyk T., Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej, w: Niepodległość i Pamięć 5/3 1998


Stanisław Laskowski
Id rekordu informacji: 42436
"Sobek" , naczelnik wojenny województwa mińskiego
W źródle błędnie przypisany pseudonim "Zgorszyzna Ignacy" Ignacego Laskowskiego, urodzonego w Gorszczynie. [przyp. GP+]
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Stanisław Laskowski
Id rekordu informacji: 46634
(Sobek), uczestnictwo w potyczkach: mińskie: Lady 10.05.1863, (Piotrowszczyzna 10.05.1863), Marcyanówka 21.05.1863, Łoczyn 25.06.1863, (Skrył 16.08.1863), (Kowalewice 30.08.1863)
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. GP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Walenty Laskowski
Id rekordu informacji: 26930
Mieszczanin uczestniczył w polityezneiuzabójstwie 2 Marca 1864 r powieszony w Lubinkie pow. Gostyńskiego.
inf. z raportów zaborczych, mogą zawierać błędne dane i tendencyjne uzasadnienia
źródło: [Słotwiński A., Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885 za: CBP]


Wincenty Antoni Laskowski
Id rekordu informacji: 42300
Urodził się 8.01.1837r. w Lubrańcu w rodzinie szewca Błażeja (ur. 1810) i Marianny z Jankiewiczów (ur. 1816). Od swego ojca nauczył się zawodu szewca.
W 1863 roku jako mieszkaniec Lubrańca był uczestnikiem powstania styczniowego. Wstąpił do oddziału powstańczego dowodzonego przez Kazimierza Mielęckiego i uczestniczył w bitwie pod Ślesinem. Nie udało się ustalić, czy był represjonowany przez władze carskie po zakończeniu powstania.
Zawarł związek małżeński z Anną z Paradzińskich (ur. 1860), z którego przyszło na świat jedno dziecko - syn Franciszek, urodzony 5.03.1880r. Franciszek Laskowski (1880-1964) był w 1918r. działaczem PPS w Lubrańcu i został na wiecu 11.12.1918r. wybrany do Rady Miejskiej Lubrańca.
Wincenty Laskowski zmarł 9.12.1916r. w wieku 76 lat. Jego pogrzeb był okazją do wyrażenia patriotycznych postaw mieszkańców Lubrańca w czasie trwania I wojny światowej. Pochowany został na cmentarzu w Lubrańcu, na jego grobie jest skromny pomnik.
źródło: nad. kujawiak, za: Kubiak W., Oni tworzyli historię Lubrańca, tom I


Zygmunt Laskowski
Id rekordu informacji: 34453
(1841 — 1928), syn urzędnika, student Akademii Medyko-Chirurgicznej i Szkoły Głównej. Wydziałowy w organizacji Miejskiej, związany z białymi ułatwił Majewskiemu objęcie kierownictwa RN. Wziął udział w partyzantce jako żołnierz-lekarz. W lecie 1863 r. wysłany z misją rządową za granicę. Po powstaniu pozostał na emigracji, był profesorem Uniw. Genewskiego 108-111
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Zygmunt Laskowski
Id rekordu informacji: 54533
Do powstania wstąpił z dwoma braćmi. Objął z rozkazu RN urząd Prezydenta stołecznego miasta Warszawy. Później pojmany z bronią w ręku i zesłany na Sybir lecz udało mu się uciec z twierdzy warszawskiej i przedostać na emigrację do Paryża. Lekarz i prof. medycyny.
źródło: nad. GP, za: Kuryer Lwowski, 10.02.1916


Zygmunt Laskowski
Id rekordu informacji: 58570
Lekarz i profesor. Ur. w 1840r. w Warszawie. W powstaniu był naczelnikiem m. Warszawy i członkiem Rządu Narodowego. Za swą działalność został przez władze rosyjskie aresztowany i uwięziony w Cytadeli. Dzięki pomocy przyjaciół udało mu się zbiec z więzie­nia. Wyemigrował do Francji. Rząd Narodowy wysłał go do Paryża wraz z Ruprechtem, również członkiem Rządu Narodowego. Dwaj bracia Laskowskiego również walczyli o nie­podległość ojczyzny w 1863r.
źródło: nad. Martyna, za: Jerzy Maliszewski. Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowym.


Zygmunt, dr. Laskowski
Id rekordu informacji: 65275
Ur. 1840 Warszawa, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: oficer, liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: XIV-34
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Laskowski
Genealogia rodziny Laskowski

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ

Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Paribas 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2022
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.