Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy "Szlak 1863"
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
Słuchowisko radiowe 15 min.
 
NASZE AUDYCJE RADIOWE"Trójka" 2021
Słuchowisko 15 min.
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Dowódcy w Małopolsce (pdf)
Szpitale i lazarety 1863 (pdf)
Mundury 1863 (pdf)
Wyklęci XIXw (pdf dla dorosłych)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Nazwisko lub część:                    
Wpisz min 4 litery bez gwiazdki, np. Langiew, giewic, ewicz... Dowolna litera: znak _
Znajdź w opisach:                   
Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani

Osoby o nazwisku Mystkowski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Elżbieta Mystkowska
Id rekordu informacji: 17063
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)


Mystkowski
Id rekordu informacji: 22395
poległ w walce z Moskalami pod Małchinią na wiosnę r. 1863.
źródło: [StupSP]


Mystkowski
Id rekordu informacji: 23759
Dowódca partyzantki na Podlasiu. Zgromadził oddział w Węgrowie Przeciwko niemu wyruszył generał Paparf Sanasopoput z 6 działami. Oddział cofnął się ku Sokołowowi a 200 powstańców zasłaniało jego odwrót. Broniąc się zaciekle wszyscy zginęli - jak za czasów Leonidasa. O nich to napisał August Berbier wolny wiersz. Działa to się 6 lutego. mystkowski walczył później w płockim, lez zostałw jednej z bitew zabity.
źródło: [CDIAL 102-1-75, lista powstańców - rękopis]


Erazm Mystkowski
Id rekordu informacji: 61048
1839 - 1889. l.Jen. pic na Kr. P. 31 st. (12 lut.) 1866 r. Nr. 1948 6 zakomunikował drowi gł. kom. rz. spr. w. i d., że ksiądz E. M., sekretarz i archiwarjusz konsystorza diec. podl., jest źle notowany pod względem politycznym. 2. Na śledztwie Marcinowska zeznała, że ksiądz E. M. z Janowa, pow. konst., gub. siedl., doprowadził Marcinowskiego, szlachcica do powstańczej partji (w orygi nale: do bandy) i razem z księżmi: Pawłem Szukalskim i Teofilem Marczewskim dali mu na dalsze potrzeby 60 r. 1 3. Nmk Kr. P. 27 paźdz. (8 list.) 1866 r. Nr. 7008 2 za utrzymywanie stosunków z powstańcami i za inne „kompromitujące” fakty, które pod względem politycznym czy nią księdza E. M. bardzo nieprawomyślnym, polecił go uwolnić ze stanowiska sekretarza i archiwarjusza konsystorza diec. podl., wysiedlić z granic tej diecezji i zesłać do klasztoru o.o. bernardynów w Wielkowoli, pow. opocz., gub. radm., skąd 30 list. (12 gr.) 1867 r. 3 ten sam nmk go zwolnił i oddał na przeciąg roku czasu pod zwykły jawny dozór policji. 4. Gbr siedl. 18 gr. 1870 r. Nr. 4722 4 zakomunikował w. jen. gbrowi, że nałożył na księdza E. M. karę wysokości 10 r. za niewłaściwe jego zachowanie się wobec nlka pow. przy odbieraniu przysięgi od nowych urzędników gminy.
źródło: nad. GP, za: Kubicki P.F.., Bojownicy kapłani za sprawe Kosciola i Ojczyzny w latach 1861-1915, Sandomierz 1933


Feliks Mikołaj Mystkowski
Id rekordu informacji: 1399
ppro.(1832) Telatycze
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Feliks Mikołaj Mystkowski
Id rekordu informacji: 64777
Ur. 1837, miejscowość w 1923: Warszawa, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: kapelan, stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: III-446
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Florian Mystkowski
Id rekordu informacji: 49049
gmina/wieś Zambrów Wiśniewo, kara: aresztowany, przestępstwo: za przyjmowanie w domu buntowników, data zarządzenia: 12.12.1863
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Ignacy Mystkowski
Id rekordu informacji: 22394
inżynier warszawskiej kolei żelaznej, poległ w bitwie pod Czyżewem dnia 13. maja 1863 r.
źródło: [StupSP]


Ignacy Mystkowski
Id rekordu informacji: 42493
podpułkownik, poległ 13.5.1863 pod Małkinią
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Ignacy Mystkowski
Id rekordu informacji: 46029
uczestnictwo w potyczkach: mazowieckie: Łochów 27.01.1863, grodzieńskie: Siemiatycze 6.02.1863, płockie: (Dąbrowa 8.03.1863), (Borzymin 21.04.1863), Stok 5.05.1863, Kietlanka 13.05.1863 poległ, (Małkinia 17.05.1863), (Drążdżewo 29.06.1863)
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. GP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Ignacy Mystkowski
Id rekordu informacji: 57104
koncentrował siły w Węgrowie, na Podlasiu. Napadnięty od przeważnej siły moskiewskiej rozpoczął odwrót ku Sokołowowi. Dla utrzymania pogoni moskiewskiej 200 powstańców stanęło pod Węgrowem. Rażeni ogniem z dział rzucili się na artylerzystów i zmusili ich do ucieczki. Pochwyceni na bagnety wszyscy zginęli 6 lutego 1863 r. Wieku lat 40 urodził się we wsi Mystki w powiecie łomżyńskim. W 1845 r. emigrował do Francji, a w powstaniu węgierskim w 1848 r. w legionie polskim mianowany porucznikiem. Po powrocie do kraju otrzymał posadę przy kolei warszawsko-petersburskiej. Po wybuchu powstania wziął sobie za zadanie zniszczyć kolej żelazną, aby przeciąć komunikację i przewóz wojsk, co mu się zupełnie udało, zacząwszy od Warszawy ku Wilnu. On zdobył broń dla formującego się oddziału Zameczka, po którego rozwiązaniu się sam obejmuje nad nim dowództwo i wkrótce gromadzi 1500 ludzi. Mianowany podpułkownikiem i naczelnikiem wojennym powiatu ostrołęckiego, pułtuskiego i przasnyskiego jedynie na żądanie włościan tych okolic. W utarczkach 4 maja pod Komorowem kładzie trupem 30 Moskali i tyluż rannych na placu żołdaków zostawia zabrawszy broń. 12 maja uciera się również korzystnie, a 13 maja stacza bitwę pod Małkinią, w której śmiertelnie ranny, uniesiony z placu bitwy w kilka dni umiera. pochowany we wsi Zaręby Kościelne w powiecie ostrołęckim.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Ignacy Mystkowski
Id rekordu informacji: 62920
Ps. „Ojciec" (ur. 04.02.1826 w Mystkach koło Wysokiego Mazowieckiego, zm. 13.05.1863) był pracownikiem kolei warszawsko-petersburskiej.
W dniu 23 stycznia 1 863 r. przyjechał z Warszawy do Małkini z grupą powstań­ców. Powstańcy podpalili most na Bugu, ale brak materiałów wybuchowych nie pozwolił zniszczyć żelazno-kamiennej konstrukcji mostu. W czasie dwudniowego postoju w Małkini przeprowadzili werbunek ochotników, a następnie z oddziałem liczącym około dwustu osób wyjechali na teren Puszczy Białej . Tam Mystkowski sformował tysiącoosobowy oddział złożony z kurpiowskich chłopów. W nocy z 4 na 5 maja 1863 r. stoczył swą największą bitwę pod Stokiem, za którą Rząd Narodów mianował go podpułkownikiem. Tydzień później zginął w bi twie pod Kietlanką.
źródło: nad. GP, za: Szum Ernest, Bitwa siemiatycka, w: Powstanie, podlaskie epizofy, Supraśl 2014


jakób Mystkowski
Id rekordu informacji: 25046
syn niezamożnych rodziców ze wsi Mystki w powiecie Łomżyńskim, pełniąc obowiązki pisarza przy wójcie gminy Brzozowo, był zarazem setnikiem w organizacyi przedpowstańczej, z początkiem powstania pospieszył na czele swej setki celem zdobycia miasta Wysokie - Mazowieckie i w tej wyprawie poległ dnia 22 Stycznia 1863 roku. Podług innych wersyj pełnił on przed powstaniem obowiązki pisarza przy wójcie gminy Pogorzel, po wybuchnięciu powstania zaciągnął się do oddziału Zameczka, gdzie przebywał aż do bitwy pod Drążdżewem, poczem przeszedł do oddziału Wawra i tu służąc zginął w jednej z bitw w powiecie Białostockim stoczonych mając lat około 20.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Jakób Mystkowski
Id rekordu informacji: 46051
uczestnictwo w potyczkach: patrz w przypisach do Wysokiego Mazow. 24.01.1863 augustowskie
źródło: nad. GP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Piotr Mystkowski
Id rekordu informacji: 71442
Paweł, ksiądz. Urodzony w 1837 roku w Mystkach, ziemi Łomżyńskiej. W powstaniu był generalnym kapelanem Województwa Augustowskiego. Niósł posługę duchową, powstańcom, koło miasta Tykocina oraz partii Remotowskiego (Wawra). Denuncjowany przez żydów tykocińskich, korzystając z okazji, że Seminarjum Duchowne Tykocińskie zo50 słało zwinięte i do Sejn przyłączone z rozporządzenia Władz kościelnych, — przeniósł się do Warszawy i tym sposobem uniknął kary.
źródło: Nad. GP, za: Maliszewski Jerzy, Powstanie Styczniowe, Notatki biograficzne uczestników..., Warszawa, 1932


Piotr Paweł Mystkowski
Id rekordu informacji: 1400
ppro.(1837) Warszawa
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Piotr Paweł Mystkowski
Id rekordu informacji: 64486
Ur. 1832 Zaręby, miejscowość w 1923: Telatycze, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: powstaniec, stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: XIII-32
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Władysław Mystkowski
Id rekordu informacji: 25047
adiutant jednego z oddziałów Litewskich zg. w potyc. pod Rudką w Grodzińskiórn d. 17 Maj i 1863 r
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Władysław Mystkowski
Id rekordu informacji: 55065
We Lwowie zmarł urzędnik Wydziału Krajowego, b. oficer polski z r. 1863
źródło: nad. Gp, za: Kuryer Lwowski, 4.8.1897


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Mystkowski
Genealogia rodziny Mystkowski

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ

Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Paribas 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2022
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.