Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Szpitale i lazarety 1863 (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Ostrowski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Ostrowska
Id rekordu informacji: 30579
hr. z Król polsk., matka 6 dzieci, była więzioną za udział w pracach organiz.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Ostrowska
Id rekordu informacji: 60417
Matka 5-ga dzici, pracowała w organizacji w Krakowie. Skazana przez Austriaków na 5 lat w kajdanach.
źródło: nad. GP+, za: Romanowiczówna Zofia, Klaudynki, wyd. Lwów 1913


Ostrowska
Id rekordu informacji: 53662
Przekazywała do Komitetu w Zurichu odzież, bieliznę pieniądze dla powstańców.
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Bruchnalska M., Ciche bohaterki: udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe: Tow. św. Michała Archanioła, 1933 r.


Ostrowska
Id rekordu informacji: 61821
Staruszka z Oślęcina na Kujawach, w jej chacie pielęgnowano rannego powstańca B. Anca.
źródło: nad. Martyna, za: Bolesław Anc, Z lat nadziei i walki. 1861-1864


Ewa Ostrowska
Id rekordu informacji: 36112
włościanka uwięziona w Kownie
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.11.22 R. 5 nr 268


Ewa Ostrowska
Id rekordu informacji: 53336
żona Ludwika z Augustowa, (Morjamp.)kontakty z powstańcami wywieziona do Moswy 14.03.1864
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Franciszka Ostrowska
Id rekordu informacji: 61822
Córka staruszki z Oślęcina, zajmowała się rannym powstańcem B. Ancem.
źródło: nad. Martyna, za: Bolesław Anc, Z lat nadziei i walki. 1861-1864


Franciszka Ostrowska
Id rekordu informacji: 26469
Córka stolarza i dzierżawcy propinacji we wsi Werbkowce w pow. hrubieszowskim. Walczyła w oddziale Marcina Borelowskiego "Lelewela". Nakłoniła do wstąpienia do Powstania wiele z młodzieży chłopskiej. Walczyła pod Panasówką i Batorzem.
źródło: [Złotorzycka M., O kobietach żołnierzach ...]


Wiktoria Ostrowska
Id rekordu informacji: 53603
członkini Komitetu Niewiast w Cieszynie, zbierała pieniądze na powstanie,
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Bruchnalska M., Ciche bohaterki: udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe: Tow. św. Michała Archanioła, 1933 r.


Wiktoria Ostrowska
Id rekordu informacji: 54710
skazana w Galicji w r. 1864 przez Mensdorfa-Pouilly na 5 lat kajdan.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Wiktoria Ostrowska
Id rekordu informacji: 63053
Wiadomo, że znaczna liczba dam tutejszych z najlepszych familij została uwięzioną. Oskarżono je o zdradę stanu. Po kilkomiesięcznem śledztwie, tutejszy sąd wojenny wydał w ich sprawie wyroki. Hrabina Ostro wska uznaną została winną zdrady stanu i skaza no ją na pięć lat ciężkiego więzienia i na utratę szlachectwa
W źródle bez imienia.
źródło: nad. GP+, za: Dziennik Warszawski 12.9.1864


Wiktoria Ostrowska
Id rekordu informacji: 63060
Zwana hrabiną Ostrowską, z Zanokorzyc w Król. Polskim, 45 lat, wdowa, sądzona za zbrodnię zdrady głównej, przez II c.k. sąd wojenny w Krakowie w marcu 1865, skazana prócz utraty uznania rosyjsko-polskiego szlachectwa dla osoby w krajach Koronnych austriackich, na 5 lat ciężkiego więzienia.
źródło: nad. GP+, za: Czas 14.4.1865


Wiktoria hr. Ostrowska
Id rekordu informacji: 52457
właścicielka Piaszczyc pod Radomiem, mieszkanka Krakowa, matka ośmiorga dzieci, działaczka Komitetu Niewiast, miała ogromny wpływ na życie internowanych, organizowała komitety w Zachodniej Galicji, sąd wojenny w Krakowie skazał ją na 5 lat ciężkiego więzienia, utratę szlachectwa (bezprawnie) więzienie z czasem zamieniono na areszt domowy
źródło: nad. Piotr Ryttel, za: Bruchnalska M., Ciche bohaterki : udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe : Tow. św. Michała Archanioła, 1933 r.


Wiktoria, hrabina Ostrowska
Id rekordu informacji: 53610
Członkini Komitetu Langiewiczowskiego w Pradze, współpracowała z Komitetem w Krakowie
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Bruchnalska M., Ciche bohaterki: udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe: Tow. św. Michała Archanioła, 1933 r.


Ostrowski
Id rekordu informacji: 22446
były junkier w wojsku moskiewskiem, za wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany za udział w powstaniu polskiem w Płocku w r. 1863.
źródło: [StupSP]


Ostrowski
Id rekordu informacji: 34949
ksiądz, zastępca naczelnika m. Lwowa
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Ostrowski
Id rekordu informacji: 48480
Pochodził z Włodawy. Brał udział w bitwie pod Adamkami, pow. włodawski. Ich oddział został rozbity przez Kozaków. Jemu udało się uciec do młyna, gdzie młynarz dał mu worek mąki do dźwigania na plecach jak innym robotnikom. Kozacy wpadli do młyna i szukali zbiega, ale nikt go nie wydał i tak ocalał. Nie mógł jednak wrócić do Włodawy, więc pojechał do Krakowa gdzie się osiedlił. W rodzinie przechowywano czapkę powstańczą "z barankiem". Po powstaniu ożenił się.
Nadawca jest wnuczką Szymona, który zmarł w 1960 we Włodawie.
źródło: nad. Halina Gorgol, za: Opowiadanie rodzinne bratanka Szymona Ostrowskiego


Ostrowski
Id rekordu informacji: 25960
poległ w bitwie pod Rozwęzinem w powiecie Mławskim w końcu Czerwca 1863 roku znany z dzielności i odwagi.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Ostrowski
Id rekordu informacji: 25961
syn dowódcy wojsk rosyjskich, uczeń Uniwersytetu Petersburgskiego, służył jako podoficer ka walery i w oddz. Drewnowskiego, poległ w bitwie pod Ulowem w bliskości Nowego Miasta nad Pilicą w Maju 1863 r. mając lat 22.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Ostrowski
Id rekordu informacji: 44922
udział w potyczkach: sandomierskie: Ułów 16.05.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Ostrowski
Id rekordu informacji: 25117
wieku lat 20, urzędnik z Kobrynia, pieszy z oddziału Trauguta, zginął pod Chełmskiem Jeziorem w Kobry ńskióm w połowie 1863 r.
(tak samo u Sauczeya)
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Ostrowski
Id rekordu informacji: 35272
zm. 1863.02.28, Płock, rozstrzelany, były junkier rosyjski
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.03.14 R. 5 nr 60, karta 2


Adolf Ostrowski
Id rekordu informacji: 30922
służył w oddz. Miłkowskiego i walczył pod Kostangalią.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Adolf Awreliewicz Ostrowski
Id rekordu informacji: 15145
szlachcic Podole
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Aleksander Ostrowski
Id rekordu informacji: 50448
Student Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestnik bitwy miechowskiej
źródło: Rzecz o roku 1863, publ. towarzysząca wystawie: Uniwersytet Jagielloński wobec Powstania Styczniowego (red. A. Zięba), Kraków 2013


Aleksander Ostrowski
Id rekordu informacji: 47239
Uczestnik powstania 1863 r. Obywatel ziemski spod Sieniawy.
źródło: nad. Paweł "Rymwid" Romanik, za: Nowa Gazeta Jarosławska, Rok III, Nr 4, 15 lutego 1913, str. 4


Aloizy Ostrowski
Id rekordu informacji: 32471
ur. 1846, urn. 1907, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Alojzy Ostrowski
Id rekordu informacji: 32197
ur. we Lwowie r. 1846, służył jako szereg, w oddz. Śląskiego i walczył pod Borowem. Po powstaniu majster stolarski.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Andrzej Ostrowski
Id rekordu informacji: 47494
ur. w roku 1835 w Worotyniczach na Litwie. Brał czynny udział w powstaniu z r 1863/4- był w obozie Trauguta, następnie w oddziale Krysińskiego. W r.1864 emigruje do Francji, gdzie przebywał przez 5 lat.
Przytulisko uczestników powstania z roku 1863/4
Spis znajdujących się obecnie w Przytulisku weteranów..
Brak daty i autora
źródło: nad. Małgorzata Bednarska, za: Archiwum Narodowe w Krakowie


Andrzej Ostrowski
Id rekordu informacji: 47506
ur. w roku 1835 w Worotyniczach na Litwie. Brał czynny udział w powstaniu z r 1863/4- był w obozie Trauguta, następnie w oddziale Krysińskiego. W r.1864 emigruje do Francji, gdzie przebywał przez 5 lat.
Przytulisko uczestników powstania z roku 1863/4
Spis znajdujących się obecnie w Przytulisku weteranów..
Brak daty i autora
źródło: nad. Małgorzata Bednarska, za: Archiwum Narodowe w Krakowie


Andrzej Ostrowski
Id rekordu informacji: 47662
Urodzony w 1835 r. w Worotyniczach na Litwie. Zawód przed powstaniem: leśniczy na Liwie w Rudzie u Kaliksta Jagmina.
W czasie powstania w r. 1863/4 był w obozie Trauguta na Litwie, potem przeszedł do Kongresówki, był w oddziale Krysińskiego. W roku 1864 przybył do Galicji, został internowany do Ołomuńca. Potem dostawszy paszport wyjechać do Francji, gdzie przebywał przez 5 lat. Po powrocie z Francji był w prywatnym obowiązku u hrabiego Baworowskiego Władysława. Od 1896 r. aż po dzień wstąpienia do Przytuliska był chory, i jako niezdolny do pracy wniósł podanie o przyjęcie.
Teczka osobowa weterana powstania z roku 1863/4

Protokół przyjęcia do Przytuliska z 25.07.1898 r.

W dniu składania podania żona Florentyna mieszkała w Brzeżanach wraz z 3 córkami, syn był w obowiązku.
źródło: nad. Marta Świdrak, za: Archiwum Narodowe w Krakowie zespól 550


Andrzej Ostrowski
Id rekordu informacji: 22449
za ucieczkę z rot aresztanckich w Orle na Syberji, rozstrzelany tamże dnia 14. marca 1864 r.
Tak samo T.Sauczey w CDIAL 195-1-58
źródło: [StupSP]


Andrzej Ostrowski
Id rekordu informacji: 34149
zesłany do m. Orła do rot aresztanckich, tam używany do robót przy fabryce cegły, zmówiwszy się z towarzyszami niedoli Franciszkiem Czyborowskim v. Ciborowskim, Aleksandrem Kamińskim i Bartłomiejem Kasprzakiem, wspólnie z nimi uciekł, zabiwszy poprzednio szyldwacha wzbraniającego im przejścia, lecz przez mieszkańców okolicznych schwytany i odstawiony do Orła, wraz z towarzyszami rozstrzelany 14 marca 1865 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]


Anton Ostrowski
Id rekordu informacji: 40429
mężcz. 23 lata na 1868 r., zesłany na osadzenie, z 1864 r. przebywał w Marińskim okręgu, rodziny nie posiadał
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Antoni Ostrowski
Id rekordu informacji: 42233
Dziedzic Kisielewa, lat 18, brał czynny udział w powstaniu.
źródło: nad. kujawiak, za: Kalembka S. (red) Z dziejów Powstania Styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej


Antoni Ostrowski
Id rekordu informacji: 12167
mieszczanin województwa grodzieńskiego
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Antoni Ostrowski
Id rekordu informacji: 62711
mieszczanin z Zabłudowa
źródło: nad. GP+, za: Bozik Ewa, Bohaterowie sprzed 150 lat, w: Powstanie 1863 Podlaskie epizody, Supraśl 2014


Antoni Ostrowski
Id rekordu informacji: 25115
poległ w bitwie pod Budą - Zaborowską w okolicach Warszawy d. 14 Kwietnia 1863 r. (Cz, N. 96).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Antoni Ostrowski
Id rekordu informacji: 16883
powstaniec
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Antoni Ostrowski
Id rekordu informacji: 13974
szlachcic województwa grodzieńskiego
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Antoni Ostrowski
Id rekordu informacji: 45770
uczestnictwo w potyczkach: mazowieckie: Budy Zaborowskie 14.04.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Antoni Ostrowski
Id rekordu informacji: 45771
uczestnictwo w potyczkach: płockie: Łączka 23.05.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Antoni Ostrowski
Id rekordu informacji: 25114
urodzony w Magnuskiej-Woli w Sandomierski óm początkowo kształcił się w domu, później w szkołach publicznych w Radomiu, lecz po ukończeniu klasy 4 dla braku funduszów zmuszony takowe opuścić, i szukać u Jeometry prywatnego, dalszej nauki i utrzymania. Powstanie zastało go w Pułtusku, gdzie pracował jako pierwszy pomocnik Jeometry Gomolickiego, bez straty czasu pospieszył w szeregi do oddziału Karola Frycze go i w bitwie pod Zieloną - Łączką z kosą w ręku prowadząc naprzód kosynierów, padł przeszyty kilkunastu kulami.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Antoni Ostrowski
Id rekordu informacji: 54711
wymieniony u Sauczeya
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Bolesław Ostrowski
Id rekordu informacji: 22448
hrabia, umarł w Krzeszowicach dnia 7. kwietnia 1863 r. w skutek ran odniesionych w bitwie pod Szklarami.
źródło: [StupSP]


Bolesław Ostrowski
Id rekordu informacji: 45833
uczestnictwo w potyczkach: krakowskie: Szklary 5.04.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Bolesław Ostrowski
Id rekordu informacji: 25116
wieku lat 17, rodem ze wsi Łęgawice w Radomskiem, uczeń Szkoły Politechnicznej w Puławach, podporucznik w oddziale Grekowicza, w bitwie pod Szklarami śmiertelnie ranny, zmarł wkrótce 7 Kwietnia 1863 r. w Krzeszowicach i tamże pochowany.
Tak samo T.Sauczey w CDIAL
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Dionizy Ostrowski
Id rekordu informacji: 47243
Urodził się w Pruchniku 8 kwietnia 1830 roku. Wychowany u Zaklików w Hawłowicach, z młodymi sześciu Zaklikami wyruszył w lasy w roku 1863. Kiedy zobaczył go pułkownik Leon Czechowski, dowódca oddziału, zadumał się. Nie chciał go - jako człowieka ułomnego stawiać do szerego, lecz przeznaczył do transportu amunicji. Dionizy Ostrowski dzięki swojemu sprytowi ocalił niejeden transport od pościgu kul moskiewskich, aż pewnego razu postrzelono go na granicy.

Po wyzdrowieniu pozostał nadal u Zaklików i był prawą ręką w administrowaniu ich wielkiego wówczas majątku. Po ożenieniu się, wydzierżawił Jodłówkę, a potem kupiwszy Hutę Jawornicką [obecnie Hucisko Jawornickie], osiadł tam na stałe a w końcu wydzierżawił Rodatycze.
Sterany wieloletnią pracą osiadł na stałe u dzieci w Jarosławiu, pozostawiwszy gospodarstwo synowi i był tam szeroko znany pod nazwą "Dziadzio". Był żywą kroniką dawnych czasów. Zmarł w Jarosławiu 23 września 1913 roku i jest pochowany na tamtejszym starym cmentarzu [kwatera KW. 13-1].
źródło: nad. Paweł "Rymwid" Romanik, za: Nowa Gazeta Jarosławska, Rok III, Nr 20, 27 września 1913, str. 3


Feliks Ostrowski
Id rekordu informacji: 1503
ppro. (1844) Wieś Płucznice
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Franciszek Ostrowski
Id rekordu informacji: 17220
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Franciszek Ostrowski
Id rekordu informacji: 61054
1837 - 1907. W 1894 r. 5 ksiądz F. O., prob. par. Janów, gub. lubi., nie chciał odebrać przysięgi po ros. od urzędników w kościele, którzy wobec tej postawy księdza, złożyli tako wą w języku państwowym w urzędzie powiatu.
źródło: nad. GP+, za: Kubicki P.F.., Bojownicy kapłani za sprawe Kosciola i Ojczyzny w latach 1861-1915, Sandomierz 1933


Franciszek Ostrowski
Id rekordu informacji: 61118
Aptekarz, obywatel m. Warszawy, uczestnik powstania, ur. 1824, zm. 30.04.1932.
Pochowany Warszawa, Powązki - kwatera 331, rząd 2.
źródło: nad. Martyna, za: Nagrobek


Gustaw Ostrowski
Id rekordu informacji: 15184
szlachcic prowincja Kijowie
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jan Ostrowski
Id rekordu informacji: 17594
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jan Ostrowski
Id rekordu informacji: 17593
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jan Ostrowski
Id rekordu informacji: 17441
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jan Ostrowski
Id rekordu informacji: 12111
kupiec.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jan Ostrowski
Id rekordu informacji: 40428
mężcz. 22 lata na 1868 r., zesłany na osadzenie, z 1864 r. przebywał w Marińskim okręgu, wziął zasiłek na kupienie domu, rodziny nie posiadał, żenił się w Syberii
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Jan Ostrowski
Id rekordu informacji: 40424
mężcz. mieszczanin Augustowskiej gub., zesłany w ariest. roty, potem na osadzenie, przebywał w Omskim okręgu, w 1869 r. wozmożno wyjechał do Królestwa Polskiego
GU GAOO.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Jan Ostrowski
Id rekordu informacji: 53981
pseud. Pejczarski, pochodził z Brzozowa na Podkarpaciu, czeladnik kowalski liczący 19 lat. Został (powtórnie) skazany na miesiąc więzienia
źródło: Gazeta Narodowa 1864, nr 112
źródło: nad. Piotr Klaja, za: Terlecki M.H., Udział Podkarpacia w Powstaniu Styczniowym, Krosno 1997


Jan Ostrowski
Id rekordu informacji: 46091
uczestnictwo w potyczkach: płockie: Żuromin 8.02.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Jan Ostrowski
Id rekordu informacji: 31046
ur. r 1842 w Wielkich lasach, stud.. służył jako szereg, w oddz. Kurowskiego, Wysockiego i Komorowskiego. Walczył pod Miechowem, Radziwiłłowem i Poryckiem. Po powst. dyrektor Tow. zalicz.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Jan Martynowicz Ostrowski
Id rekordu informacji: 12996
Rolnik
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Józef Ostrowski
Id rekordu informacji: 54244
lat 20, uczeń szewski, walczył pod Lelewelem, skazany przez sąd karny na 14 dni więzienia za udział w powstaniu
źródło: nad. Piotr Ryttel, za: Gazeta Narodowa, nr 252, 10.12.1863


Józef Ostrowski
Id rekordu informacji: 33347
patrz Jakub Józef Bajtlik
źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]


Józef Ostrowski
Id rekordu informacji: 54745
Powstaniec 1863, pochowany Prużany
źródło: nad. Eugeniusz Lickiewicz, za: nagrobek


Józef Ostrowski
Id rekordu informacji: 21239
Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]


Józef Ostrowski
Id rekordu informacji: 1504
ppro. (1843) Jordanowice
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Józef Ostrowski
Id rekordu informacji: 51444
z Żywca
Lista więźniów moskiewskich z Galicji, którzy mają zostać zwolnieni. Na liście występuje kilku potwierdzonych powstańców, reszta to prawdopodobnie również powstańcy. Listę tę miał też jako wycinek w archiwum ks. Ruczka
źródło: nad. GP, za: Gazeta Lwowska 14.11.1866


Karol Ostrowski
Id rekordu informacji: 40431
Kazimirow, mężcz. 19 lat, mieszczanin Kowieńskiej gub., zesłany bez pozbawienia praw administratiwno, przebywał w Tobolskiej gub. rodziny nie posiadał, kawaler
RGWIA. F. 484. Op. 1. d. 396. Ł. 3-3 ob., 9, 17, 31, 33 ob. (dannyie W. Sliwowskoj).
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Karol Kazimierzow Ostrowski
Id rekordu informacji: 11495
Handlowiec kowieńskiej prowincji.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Kazimierz Ostrowski
Id rekordu informacji: 12340
mieszczanin Wilno województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Kazimierz Ostrowski
Id rekordu informacji: 2253
z maj. Chalczyce – zesłany do rot aresztanckich
źródło: genealogia.it - Powstańcy...z pow. lidzkiego, za: Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie ...


Kazimierz Witold Ostrowski
Id rekordu informacji: 19648
(1848-1880) rzeżbiarz, pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, syn jubilera lwowskiego
źródło: [nad: Krzysztof Kwaśniewski wg. Ostrowska-Grabska ]
Nota biograficzna: Kazimierz Witold Ostrowski


Konstanty Ostrowski
Id rekordu informacji: 22901
Z Załuzia werbował ludzi do żandarmerii powstańczej - skazany na osiedlenie na Syberii
Świerszcz Różański Gazeta Lokalna Miasta i Gminy opracowanie : Jan M. Żytowiecki
źródło: Różan rok 1863. Powstanie styczniowe


Krystyn Ostrowski
Id rekordu informacji: 34540
(1811 — 1882), działacz emigracyjny. Poeta, tłumacz i publicysta. W r. 1863 przebywał czasowo w Krakowie
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Ksawery Ostrowski
Id rekordu informacji: 21241
Ostrowski vel Królikowski, Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]


Ksawery Ostrowski
Id rekordu informacji: 55268
Sybirak i żołnierz z r. 1863, były sekretarz opieki narodowej, zmarł we Lwowie 28 maja 1889 r. w 48 roku życia.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Ksawery Ostrowski
Id rekordu informacji: 32909
ur. 1841, urn, 17 VI 1889, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Ludwig Ostrowski
Id rekordu informacji: 40426
mężcz. 67 lat na 1868 r., ziemianin Augustowskiej gub., zesłany na osadzenie, z 1864 r. przebywał w Marińskim okręgu, przy nim żona
GU GAOO. F. 3, Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Ludwig Ostrowski
Id rekordu informacji: 13477
szlachcic
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Ludwik Ostrowski
Id rekordu informacji: 56710
h. Leliwa, ur. 1840, zm. 6.1.1906, powstaniec, pochowany Zaleszczyki
źródło: nad. GP, za: Rąkowski G., Przewodnik po Ukrainie Zachodniej - Podole, Pruszków 2006


Ludwik Ostrowski
Id rekordu informacji: 43428
Lat 19, uczeń 7 klasy gimnazjum. 2.2.1863 był z innymi w drodze do Powstania pod Sokalem. W Kulikowie zatrzymał ich oddział żandarmerii. Poeta pisarz.
źródło: nad. DHRP, za: 66


Ludwik Ostrowski
Id rekordu informacji: 36211
uwięziony w Kownie
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.11.22 R. 5 nr 268


Ludwik Ostrowski
Id rekordu informacji: 56936
W oddziale konnym Tomisława Rozwadowskiego w partii Zapałowicza. Pod Tuczapami na rekonesansie konnym
źródło: nad. GP, za: Pamiętnik Tomisława Rozwadowskiego (oprac. E.Rozwadowski), 2016, dokument WORD na podst. oryginałów w Oss. 7978/II


Mateusz Ostrowski
Id rekordu informacji: 18467
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Mateusz Ostrowski
Id rekordu informacji: 40425
mężcz. 22 lata na 1868 r., zesłany na osadzenie, z 1864 r. przebywał w Marińskim okręgu, wziął zasiłek na kupienie domu, rodziny nie posiadał
GU GAOO. F. 3, Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Michał Ostrowski
Id rekordu informacji: 21882
1840-1908, Pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie w kwaterze 40 - powstańczej.
źródło: GP, za: Nicieja S., Cmentarz Łyczakowski we Lwowie ..., oraz fotografia GP


Michał Ostrowski
Id rekordu informacji: 48239
duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1865 miejsce wysyłki: podolska, miejsce zsyłki: ufijska, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
RGIA, f. 821, op. 3, d. 223 /-/ op. 150, d. 224, k. 53v
dokładniejszy opis źródła
źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006


Michał Ostrowski
Id rekordu informacji: 21240
Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]


Michał Ostrowski
Id rekordu informacji: 47394
Powstaniec, zesłaniec, funkcjonariusz magistratu we Lwowie, zm. 1908 (lub 1918 - data niewyraźna)
źródło: nad. DHRP, za: CDIAL 102-1-59, str. 70


Michał Ostrowski
Id rekordu informacji: 43754
Powstaniec, zesłaniec, w pocz. 1867 przeniesiony do Usola z gorzelni Aleksandrowskiej
źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Michał Ostrowski
Id rekordu informacji: 46453
uczestnictwo w potyczkach: grodzieńskie: Horki 25.05.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Michał Ostrowski
Id rekordu informacji: 47395
Ur. 1840 Stara Wieś, sierżant w oddziale Lelewela. Zginął 25.5.1863
źródło: nad. DHRP, za: CDIAL 102-1-59, str. 71


Michał Ostrowski
Id rekordu informacji: 32976
ur. 1840, urn. 26 XII 1908, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Michał Ostrowski
Id rekordu informacji: 32110
ur. w Starej wsi r. 1840, student, służył jako sierż. w oddz. Wysockiego (pod Radziwiłłowem), Lelewela (pod Panasówką i Batorzem). Ranny w bok bagnetem, wzięty do niewoli, został osądzony na 6 lat cło ciężkich robót, a potem na całe życie na osiedlenie w wsch od. Syberyi. Po amnest. przemysł, i kupiec.
(Białynia prawd. myli dwóch Michałów Ostrowskich przyp. DHRP)
Genealogia Ostrowskich
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Osip Ostrowski
Id rekordu informacji: 18638
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Osip Ostrowski
Id rekordu informacji: 40427
mężcz. warunki zesłania nieznane, przebywał w Tomskiej gub., w 1864 r. zmarł
GU GAOO. F. 3. Op. 4. d. 5745, Ł. 57 ob.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Rafał Ostrowski
Id rekordu informacji: 32528
ur. 1834, powstaniec styczniowy, poch. Kołomyja
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Rafał Ostrowski
Id rekordu informacji: 31210
ur. r. 1834, dzierż, dóbr, pracował w organ, naród, i służył jako szereg, w oddz. Zapałowicza i Wysockiego. Walczył pod Tyszowcami, Tuczępami i Radziwiłłowem. Po powst. urzęcln. magist. w Kołomyi.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Romuald Ostrowski
Id rekordu informacji: 25118
służył w oddziale Strzeleckiego jako oficer, poległ w bitwie'pod wsią Dąbrowicami w pow. Mławskim d. 3 Lipca 1863 r. (Cz. N. 157 i Gł. N. 29).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Romuald Ostrowski
Id rekordu informacji: 46568
uczestnictwo w potyczkach: płockie: Rozwozili 3.07.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Romuald Ostrowski
Id rekordu informacji: 54717
wymieniony u Sauczeya
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


St. Ostrowski
Id rekordu informacji: 43427
Lat 20, urzędnik asekuracyjny. 2.2.1863 był z innymi w drodze do Powstania pod Sokalem. W Kulikowie zatrzymał ich oddział żandarmerii. Poeta pisarz.
źródło: nad. DHRP, za: W 66 rocznicę Powstania Styczniowego, Polskiego Tow. Opieki nad grobami bohaterów, Lwów 1929


Teodor Ostrowski
Id rekordu informacji: 49927
gmina/wieś Miastkowo Grądy, kara: nadzór policyjny, przestępstwo: zbierał bieliznę dla buntowników, data zarządzenia: 24.10.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Tomasz Ostrowski
Id rekordu informacji: 49951
gmina/wieś Wizna, przestępstwo: wrócił z bandy, data zarządzenia: 14.03.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Walerian Ostrowski
Id rekordu informacji: 57421
były junkier w wojsku moskiewskim, za wyrokiem sądy wojennego rozstrzelany za udział w powstaniu w 1863 r. Syn obywatelski z Płocka. Człowiek wielkiego poświęcenia na polu bitwy. Wzięty do niewoli. Gdy w czasie badania zapytano go: w co Polacy tak ufają, odpowiedział: Naprzód w Boga sprawiedliwego, a potem we własne siły. Rozstrzelany w Płocku 27 lutego 1863 r.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Walerian Ostrowski
Id rekordu informacji: 43234
owstanie Styczniowe, podobnie jak poprzednie zrywy wolnościowe, podzieliło mieszkańców miasta. Szczególnie niechętną postawę wobec powstania za cenę ustępstw ekonomicznych zaprezentowali rypińscy Żydzi. Po uwięzieniu dowódcy oddziału partyzanckiego, który 4 lutego 1863 zdobył Rypin, Waleriana Ostrowskiego, dwaj Żydzi z tego miasta - wspomniany już karczmarz Abram Uryn i Jakub Szulman wnieśli skargę do gubernatora płockiego. Donieśli w niej, że podczas pobytu Ostrowskiego w Rypinie powstańcy napadli i obrabowali karczmę Uryna, a ze sklepu Szulmana zabrali wszystkie kosy. Żydzi obliczyli swoje straty na 500 rubli. Wysłana do Rypina przez płockiego gubernatora specjalna komisja pod przewodnictwem mjra Drozdowa z Lipna szkody wspomnianych Żydów oszacowała zaledwie na 82 ruble. Ponieważ w skardze rypińskich Żydów wymienione były nazwiska mieszkańców Rypina, mjr Drozdow przy sposobności aresztował wiele osób. Wśród nich byli:
majster Zieliński, szewc Kulwicki, szewc Jackowski, Henryk Grunwald
źródło: nad. Jarek, za: Z dziejów powstania styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej - Instytut Wydawniczy Zw. Zawod.


Walerian Modest Ignacy Ostrowski
Id rekordu informacji: 42515
stracony 9.2.1863 w Płocku
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Waleryan Jan Ostrowski
Id rekordu informacji: 46735
uczestnictwo w potyczkach: płockie: Rypin 4.02.1863, Sierpc 8.02.1863 dostał się do niewoli, patrz w przypisach tamże i w przypisach do Żuromina 8.02.1863 płockie
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Wiktor Ostrowski
Id rekordu informacji: 22464
chłop ze wsi Zabłocie, lat 20,Aresztowany 20 marca 1864 r. Ujęty z bronią w ręku. Był w bandzie. W więzieniu od 26 marca. Dnia 25 września zwolniony.
Z carskich akt Zarządu Naczelnika Siedleckiego Wojennego Oddziału z lat 1863-1865 - Dziewule opr.Andrzej Boczek
źródło: Nieznani powstańcy styczniowi naszej okolicy (1863-64)


Władysław Ostrowski
Id rekordu informacji: 40430
mężcz. 26 lat na 1868 r., ziemianin Warszawskiej gub., zesłany bez pozbawienia praw administratiwno, z 1864 r. przebywał w Tomskie, stolar, rodziny nie posiadał, kawaler
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Władysław Ostrowski
Id rekordu informacji: 22447
poległ w bitwie pod Pniową dnia 11. lipca 1863 r.
Tak samo T.Sauczey w CDIAL 195-1-58
źródło: [StupSP]


Władysław Ostrowski
Id rekordu informacji: 43863
Powstaniec, zesłany do ciężkich robót w Usolu
źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Władysław Ostrowski
Id rekordu informacji: 16299
szlachcic z województwa warszawskiego.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Władysław Ostrowski
Id rekordu informacji: 46809
uczestnictwo w potyczkach: podlaskie: Slawetycze 11.07.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Władysław Ostrowski
Id rekordu informacji: 58288
W latach 1855—1857 studjował farmację w Szkole Farmaceutycznej. Potem studjował medycynę w Szkole Głównej w Warszawie. Ostrowski zajmował się gorąco rannymi z bitwy pod Serajami-Stragiszkami 21.6.63 r. w Augustowsk.iem, których przewieziono do szpitala w Kalwarji, w Suwalskiem,
źródło: nad. GP+, za: Wacław Sokolewicz, Farmaceuci w Powstaniu 1863, Warszawa 1931


Władysław Ostrowski
Id rekordu informacji: 35406
zm. 1888.05.16, Toruń klinika, weteran 1863 r major byłych wojsk polskich
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1888.05.18 R 30 nr 114


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Ostrowski
Genealogia rodziny Ostrowski

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2020
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.