Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Sołtan związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Adam Sołtan
Id rekordu informacji: 35111
dca oddziału na Wołyniu
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Adam Sołtan
Id rekordu informacji: 45662
hr., uczestnictwo w potyczkach: patrz w przypisach do Zadyna 29.06.1863 wołyńskie
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Adam Sołtan
Id rekordu informacji: 42579
powstaniec
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Adam Sołtan
Id rekordu informacji: 46927
własność ziemska skonfiskowana po 1863: Woronie, gub. Mińska , pow. Piński, dz. 8584.
źródło: nad. DHRP, za: Iwaszkiewicz J., Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 – 1867, RNOZ, Warzsawa 1929


Adam Lew Sołtan
Id rekordu informacji: 58400
Ur. 30.01.1824r. w Zdzięciole, syn Adama i Idalii z Pociejów, ziemianin, powstaniec 1863 r., bibliofil. Był bratem Michała Sołtana - również powstańca.
Brał udział w w walkach powstańczych na Wołyniu. Następnie na czele ponad trzystuosobowego oddziału walczył w okolicach Dubna, przesuwając się w kierunku Mozyrza, jednak oddział ten został zaatakowany i rozbity przez wojska rosyjskie. Pod koniec 1863r. wyjechał do Drezna. Zm. 06.02.1901r. w Waplewie i tam został pochowany.
źródło: nad. Martyna, za: Internetowy Polski Słownik Biograficzny


Aleksadner Sołtan
Id rekordu informacji: 52097
zesłanie z Litwy na zamieszkanie w Rosji, ukazem z dnia 10/22 grudnia 1865 majątek: Jurewicze , pow. rzeczycki został przymusowo sprzedany
źródło: nad. GP, za: Dziennik Poznański 20.12.1867


Michał Sołtan
Id rekordu informacji: 22580
s. Adama i Idalii Pociej. Brał udział w naradach przedpowstaniowych, a w 1863 r. wstąpił w szeregi powstańców. Za działalność swoją został aresztowany i zesłany na Sybir do ciężkich robót, gdzie przebywał, zdaje się, około 8 lat, później ułaskawiony, mieszkał częścią w Krakowie, częścią w Bilczu, gub. wołyńskiej, dobrach swojej żony Cecylii z Małyńskich, córki Józefa, marszałka gubernialnego wołyńskiego.
źródło: [Gieysztor J., Pamiętniki...]


Michał Sołtan
Id rekordu informacji: 58401
Ur. 25.06.1830r. w Zdzięciole, syn Adama i Idalii z Pociejów, brat Adama Lwa, który również brał udział w powstaniu styczniowym. Po rozbiciu oddziału jego brata Adama, kozacy i chłopi spalili dwór Sołtana, zaś on sam został aresztowany i wyrokiem sądu wojskowego skazany na ciężkie roboty w Irkucku na Syberii. Wyrok zmniejszono do ośmiu lat. W listopadzie 1867r. przeniesiono go do Usolu, następnie W listopadzie t.r. przeniesiono go do Usolu, następnie został przeniesiony do Tobolska, później pozwolono mu zamieszkać w Wiatce. Sporządził spis Polaków będących w Usolu w ciężkich robotach od 17.04.1866r do września 1868r. Zmarł po krótkiej chorobie 12.01.1893r w Krakowie i tam został pochowany.
źródło: nad. Martyna, za: Internetowy Polski Słownik Biograficzny


Michał Sołtan
Id rekordu informacji: 43755
z rodziny litewskiej, osiadłej na Wołyniu, gdzie był ożeniony z Małyńską. Powietnicy zarzucali mu niewłaściwą otwartość wobec komisyi śledczej, stąd unikano z nim stosunków. Lubił on roboty na kanwie i tem się w Usolu zajmował. Przenosił się stopniowo do Tobolska, Wiatki, Wierchniednieprowska i Ekaterynosławia. Miał z sobą lokaja, który mu dobrowolnie na wygnanie towarzyszył.
źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Michał Grigoriewicz Sołtan
Id rekordu informacji: 18551
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Stanisław Sołtan
Id rekordu informacji: 47579
Hrabia. Zesłany do guberni tobolskiej. Zarejestrowano jego pobyt w więzieniu w Petersburgu w trakcie przejścia na zesłanie.
źródło: nad. Lech Prawdzic Orliński, za: Syberia, oprac. Orliński L., Kalinowski Sz., wyd. Kresowe Bractwo Strzelców Kurkowych im. Orła Białego, 2013


Władysław Sołtan
Id rekordu informacji: 22687
S. Stanisława i Konstancji Toplickiej. Przeciwnik zbrojnego powstania, gdy jednak wybuchło, Sołtan, nie mogąc go powstrzymać, z całą energią przyłączył się do niego, poświęcając mu wszystkie swe siły i środki i bionąc w niem nader czynny udział, jako komisarz Województwa Inflanckiego. Aresztowany w Witebsku 5 czerwca 1863 r. Zarządzone śledztwo nie dało żadnych rezultatów, jednak, na zasadzie administracyjnego rozporządzenia Murawjewa został zesłany do Ufy. Przebywał tam do 1866 r. Stamtąd pozwolono mu przez wpływy zacnego ks. Suworowa, z którym łączyły go dawne przyjazne stosunki, zbliżać się stopniowo do kraju, przez Woł-chow, Twer, Razań (gdzie mu umarła żona 1871 r, następnie był internowany w Rydze (1872—1875), a z Rygi pozwolono mu w 1875 r. wrócić do pozostałego po żonie majątku Prez-ma w Inflantach Polskich, gdzie umarł w 1900 roku.
źródło: [Gieysztor J., Pamiętniki...]


Władysław Hieronim Samuel Sołtan
Id rekordu informacji: 58402
Ur. 24.08.1824r. w Użukrewnie (pow. wiłkomierski), syn Stanisława i Konstancji z Toplickich-Tupalskich, ziemianin, uczestnik powstania styczniowego.
Po wybuchu powstania styczniowego został mianowany komisarzem woj. inflanckiego. W czerwcu 1863r. aresztowany w Witebsku i mimo, że śledztwo nie wykazało jego zaangażowania w powstanie został zesłany na Syberię i wywieziony do Ufy. Na zesłaniu zetknął się z powstańcami wileńskimi: Jakubem Gieysztorem i Kazimierzem Szetkiewiczem. Po otrzymaniu zezwolenia, wrócił do swego majątku; odsunął się od życia politycznego. Zm. w 1900r. w Prezmie i tam został pochowany w grobowcu rodzinnym.
źródło: nad. Martyna, za: Internetowy Polski Słownik Biograficzny


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Sołtan
Genealogia rodziny Sołtan

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.