Genealogia Polaków DHRP
=> Bazy danych
===> Właściciele ziemscy
=====> Co oznaczają te dane?
=====> Dodaj informacje
=====> Najczęstsza bibliografia
=====> Autorzy bazy, nadawcy
===> Baza - mapa
=====> Dodaj punkt na mapie
===> Historia zmian
===> Banery na www

=> Źródła, skróty DHRP
=> Fundacja
 
Start bazy: 26 Maja 2013
Ilość wpisów: 29593
Aktualizacja bazy: 15 Listopada 2022
 
Galeria dworów, pałaców i zamków
Galeria dworków i zamków
 
Więcej materiałów tematycznych
Słownik geograficzny
Lokalizator sprzed 1900r
Właść. tabularni 1902 Galicja
Właść. gub. siedleckiej 1910
Wigilia w dworach ziemiańskich
Oficjaliści dóbr prywatnych
Więcej wpisów dot. właśc.ziems.
 
 
Baza właścicieli i dóbr ziemskich
ordynacje, dominia, dobra tabularne, folwarki
Materiały do historii i genealogii Polaków

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Miejsca: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Opis lub uwagi:                          
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)

aza Właścicieli Ziemskich to podstawa wiedzy o strukturze szlacheckiej Rzeczpospolitej. Powstaje dzięki społecznemu zaangażowaniu zarówno profesjonalistów jak i amatorów z całej Polski. Tych którzy rozumieją, jak ważna i podstawowa to wiedza i jak bardzo brak było do tej pory tego typu opracowań. Baza obejmuje cały okres historii Polski do 1939 r. i całe terytorium kraju. Szczególny nacisk kładziemy na tereny kresowe, na przełom XVIII i XIXw wieku, i na oryginalne źródła archiwalne a także pamiętniki.


o tej pory nie stworzono jednej wspólnej bazy właścicieli ziemskich. Nie jest to proste, bo wymaga wielkiego wysiłku wielu osób. I tylko w ten sposób - możemy wspólnymi siłami stworzyć tak - niezmiernie potrzebną bazę. Jeśli ze znanych Ci dokumentów wynika informacja o własności ziemskiej to dodaj informacje. Na podstawie takich, różnych informacji tworzymy niniejszą bazę. Jest to aktywność dokonywana pod okiem specjalistów, na podstawie analizy źródeł archiwalnych, publikacji i informacji rodzinnych. Dlatego baza zawiera informacje rzetelne jak też i nieco legendarne. Wszystko jest opisane w zapisie źródłowym, i dlatego prosimy pamiętać żeby zwracań na nie uwagę i samemu rozważać na ile dana informacja jest słuszna.
Baza jest rozwijana nie tylko ilościowo, ale i jakościowo. Do każdej informacji będziemy się starali dodać zdjęcia właściciela, dworu, lokalizacje, bogatsze opisy, łączniki do genealogii.CzereszenkaDzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)

Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Fundacja!

© Genealogia Polaków - Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2010- 2022
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.