Informacje ogólne
 • Właściciele dóbr ziemskich, to grupa liczna, i przez długi czas w historii Polski podstawa społeczeństwa, organizator życia, krzewienia kultury, miejsce pielęgnowania najważniejszych tradycji. Pomimo licznych opracować miejscowych do tej pory nie stworzono bazy, wykorzystującej nowoczesne techniki, a obejmującej wszystkie obszary. Bardzo dużo dokumentów archiwalnych pozostaje niezindeksowanych. Wąskie opracowania rodzinne nie mają możliwości przentowania wiedzy przekrojowej, i nawet one pełne są luk i białych plam. Naukowe prace historyczne, obejmują zazwyczaj nie wielki obszar, lub wycinek społeczeństwa. Dobrze poznane są własności najbardziej możnych rodzin, lecz trudność pojawia sią już w przypadku ich chwilowych, niewielkich dodatkowych własności. Własność niektórych rodzin z najbardziej biednych warstw mogących posiadać ziemię na własność wielokrotnie znika z kart historii znanej - pozostając jedynie w nierozeznanym dobrze materiale archiwlnym

 • Wychodząc na przeciw tym potrzebom, postanowiliśmy stworzyć platformę, w której - w myśl naszej misji - spotykać się będą wynioski opracowań naukowych, kwerendy dokonywane na potrzeby bazy jak też informacje od rodzin prywatnych, wynikając z amatorskich badań lub nawet przekazów rodzinnych. Jako materiały wykorzystujemy pamiętniki, gazety - choć wielokrotnie mogą to być informacje błędne.


Struktura rekordów
  • Imię (imiona) Nazwisko
  • Miejsce
  • Data Opis - zawartość informacji ze źródła
   źródło
   uzupełnienia - dopiski, wyjaśnienia, informacje poszerzające wiedzę ze źródła

  • Lucjan de Laveaux
   Osobnica
   1885-01-15
   Właściciel majątku w Osobnicy
   AN Kraków, Zbiory na Wawelu, Teki Sznajdera
   linki: do dokładniejszych opisów miejsc, not biorgaficznych itp.
  UWAGA: Należy pamiętać, że każdy "rekord" (wpis) to jedna jednostka wypisu - czasem jeden dokument, jedno zdjęcie, jeden cytat. Takich cytatów, źródeł dana osoba może mieć wiele. Jeśli powtarza się imię i nazwisko mogą dotyczyć jednej osoby, lub wielu tak samo się nazywających. Informacje mogą być błędne - baza wypisów służy przede wszystkim ich porównywaniu, weryfikowaniu. W Bazie nie dokonujemy kompilacji - używamy do tego Słownika Biograficznego lub Słownika Geograficznego.

Zastrzeżenia, uwagi
 • BŁĘDY - Pamiętaj, że dużo informacji jest nadsyłanych przez zwykłych użytkowników, np. rodziny, i informacje te mogą zawierać nieścisłości. Staramy się je weryfikować, ale nie jesteśmy w stanie sprawdzić wszystkiego. Weryfikację natomiast będzie można prowadzić przez proces korelacji informacji w miarę rozwoju bazy.
 • PRAWO AUTORSKIE - Umożliwienie nadsyłania materiałów przez każdego, niesie ze sobą ryzyko nadsyłania materiałów wykorzystujących cudze dane bez pozwolenia lub niedokładnie opisanych. Zobowiązujemy wszystkich do przestrzegania tych praw. Dokładamy wszelkich starań aby zlikwidować takie przypadki - ale jeśli znajdziesz tutaj informacje nie opisane prawidłowo, lub wykorzystane bez wiedzy i wbrew zastrzeżeniom - bardzo prosimy o kontakt z redakcją. Wszystkie problemy będziemy wyjaśniać i usuwać.
 • OPISY ŹRÓDEŁ - Zdecydowaliśmy się na krótkie opisy i skróty. Wychodzimy z założenia że i tak najważniejsza jest czytelność danych. W dobie Internetu wystarczy jedno słowo kluczowe aby dotrzeć szybko do właściwego źródła. Dlatego w bazie stosujemy skróty a rozwinięcia znajdziesz na stronie bibliograficznej. Jest to wbrew zwyczajom nauki, jednak zgodnie z możliwościami wynikającymi z nowych narzędzi cyfrowych.
 • DANE NIENAUKOWE - Z pełną świadomością wprowadzamy do bazy również informacje ze źródeł nienaukowych. Robimy to z kilku powodów. Po pierwsze - dzięki dużej liczbie danych informacje takie mogą być automatycznie weryfikowane w ramach procesu korelacji. Po drugie wiedza o błędnych zapisach jest również podstawą do naukowych spostrzeżeń na temat typowych błędów np. w opowieściach rodzinnych. Wnioski takie służą potem lepszej ocenie otrzymywanych materiałów i pozwalają dokładniej zweryfikować źródła. Oprócz wartości historycznych są to więc dane bardziej socjologiczne a nawet psychologiczne.
 • ZAKRES - Baza dopiero wystartowała - trudno więc oczekiwać po niej zawartości wszystkich archiwaliów. Są to źródła planowane do wstawienia wymagające jednak ogromnej i żmudnej pracy. Ze względów oczywistych zaczynamy wstawianie od źródeł najbardziej powszechnych i w miarę rozwoju bazy będziemy docierać do źródeł coraz bardziej wyjątkowych. Nie zrobimy tego jedna bez wyraźnego zaangażowania wielu osób - również finansowego. Liczymy też w tym miejscu na to, że naturalne procesy początku rozwoju bazy nie będą okazją do drwin i dziecinnych zachowań wytykających rzekomą nieudolność. Liczymy natomiast na rzeczową krytykę i konstruktywne propozycje jakie jeszcze mechanizmy przydały by się użytkownikom do pracy.
 • INWESTOWANIE - Nasze bazy to projekt społeczny - i tylko w ten sposób możemy ją budować i utrzymwać. Dlatego bardzo prosimy również o zaangażowanie finansowe. Społeczne finansowenie projektów takich jak ten - tzw crowfounding - nie jest w Polsce szeroko znane - ale to obecnie jedyna szansa na rozwój tego typu wiedzy. Zmiień myślenie - i weź odpowiedzialność za gromadzenia wiedzy o własności ziemskiej.


Prośba
 • Jeśli masz jakiekolwiek uzupełniające informacje możesz wypełnić formularz lub napisać na forum projektu. Możesz też po prostu skontaktować się z redakcją Herbarza. Jeśli masz takich danych więcej możesz otrzymać dostęp do panelu administracyjnego.

 • Zostań inwestorem bazy - zainwestuj w projekty Herbarza niech ta działalność przyniesie obfity plon!
  Fundusze i inwestycje Herbarza
Strona główna bazy - Dodaj informacje - Źródła, skróty

© Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2010-12
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.
";