Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Wojnów

Tytuł:
Wojnów
Opis:
Własn.: Nargielewicz
Miejsce organizacji zaopatrzenia dla Powstańców Styczniowych, działał tu Malwina Nargielewicz
Lokalizacja:
Wojnów - dwór Wojnów - dwór
Wymiary oryginału:
987 x 658
Źródło:
Dybowski B., Wspomnienia z przeszłości półwiekowej, Lwów 1913
Numer zdjęcia:
148836