Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Czerwiński Stefan, Jakubowska Urszula

Tytuł:
Czerwiński Stefan, Jakubowska Urszula
Lokalizacja:
Brzeg Dolny- Warzyń
Kiedy:
wg stanu w r. 2021
Wymiary oryginału:
1027 x 900
Źródło:
Wanda Kardasz
Numer zdjęcia:
163958