Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Czerwinski, Jakubowska

Tytuł:
Czerwinski, Jakubowska
Lokalizacja:
Brzeg Dolny- Warzyń
Kiedy:
wg stanu w r. 2021
Wymiary oryginału:
1200 x 745
Źródło:
Wanda Kardasz
Numer zdjęcia:
163971