Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Śmiechowska, Szmotołocha, Czerwiński, Elzner, Pierzchowski

Tytuł:
Śmiechowska, Szmotołocha, Czerwiński, Elzner, Pierzchowski
Lokalizacja:
Brzeg Dolny- Warzyń
Kiedy:
wg stanu w r. 2021
Wymiary oryginału:
1200 x 675
Źródło:
Wanda Kardasz
Numer zdjęcia:
164003