Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Rada miejska w Kętach w leśniczówce w Podlesiu

Tytuł:
Rada miejska w Kętach w leśniczówce w Podlesiu
Opis:
Wykonane w 1908 roku podczas poświęcenia leśniczówki w Kętach Podlesiu

Stoją od lewej: Jan Grabowski, Antoni Bielewicz, Juliusz Stanecki, Stanisław Kotoński, Zygmunt Kłodziński, Stanisław Dworzański, wyżej Jan Markielowski, Jan Kłosiński, Władysław Kułakowski, Józef Janowski, młody Emil Dworzański, gajowy Myrta.

Siedzą od lewej: Aleksander Zemanek, Eustachy Sokalski - powstaniec 1863, Edmund Krzysztoforski - powstaniec 1863, Ks. Maciej Warmuz, Antoni Hałatek, Józef Dworzański, Jan Kłosiński (senior), Jan Kopciński (syn).
Kiedy:
1908
Wymiary oryginału:
1500 x 1083
Źródło:
Zbiory Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach, sygn. MK/H/1096
Numer zdjęcia:
306318