Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

026a Kierbedź, Repetto, Kielepowska

Tytuł:
026a Kierbedź, Repetto, Kielepowska
Opis:
W posadzce przy wejściu do Colombario płyta z dawnego grobu Eugenii Kierbedź (1855-1946), działaczki filantropijnej, literatki. Zgodnie z wolą zmarłego w 1910 roku męża, Eugenia wybudowała w Warszawie gmach Biblioteki Publicznej przy ul Koszykowej. Zamieszkała w Rzymie po I wojnie światowej. Spoczywała na cmentarzu Campo del Verano przez kilkanascie lat, następnie jej prochy przeniesiono do grobowca rodzinnego na warszawskich Powązkach. Na jej miejsce pochowano krewnego Michała Repetto wraz z żoną Iriną Kielepowską.
Rodzice:
Stanisław i Maria Janowska
Lokalizacja:
Rzym, cmentarz Campo del Verano
Kiedy:
Stan październik 2013 roku
Wymiary oryginału:
901 x 768
Źródło:
zdjęcie własne, inf. za: Kwiatkowska M.I., Groby polskie na cmentarzach Rzymu, wyd. Instytut Sztuki PAN, Fundacja Rzymska im. J. S. Umiastowskiej, Warszawa, 1999
Numer zdjęcia:
74033