Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

065 Prószyńska, Siemiradzka

Tytuł:
065 Prószyńska, Siemiradzka
Opis:
Maria Prószyńska zam. Siemiradzka, ur. Koroleszczewicze na Litwie 1853, zm. 1937
Żona malarza Henryka Siemiradzkiego
Lokalizacja:
Rzym, Cmentarz Campo del Verano
Kiedy:
Stan listopad 2013 roku
Wymiary oryginału:
898 x 768
Źródło:
zdjęcie własne, inf. za: Kwiatkowska M.I., Groby polskie na cmentarzach Rzymu, wyd. Instytut Sztuki PAN, Fundacja Rzymska im. J. S. Umiastowskiej, Warszawa, 1999
Numer zdjęcia:
74714