Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Drzwi kaplicy cmentarnej i epitafia proboszczy parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny.

Tytuł:
Drzwi kaplicy cmentarnej i epitafia proboszczy parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny.
Opis:
ksiądz Emil Wawreczko

ksiądz oblat Alojzy Biecki

proboszcz Jan Kudera

proboszcz Alojzy Nowak został pochowany w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach.
Lokalizacja:
Mysłowice-Brzezinka - cmentarz parafii pw. WNMP.
Kiedy:
09.11.2013 r.
Wymiary oryginału:
1024 x 683
Źródło:
Foto © Mariusz Krawczyk.
Numer zdjęcia:
74810