Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Miejsca - Polska

Znajdź album
Galerie miejsc z terenu współczesnej Polski, zawierające większe zbiory zdjęć.

REGUŁY CAŁEJ GALERII MIEJSC
* Dodajemy zdjęcia i grafiki historyczne - to podstawa
* To nie jest katalog do robienia współczesnych albumów geograficznych
* Zdjęcia współczesne mają służyć w celach poglądowych dla genealogii
* * * Umieszczamy tylko obiekty historyczne, zdjęcia konkretnie wybrane i przemyślane.
* * * Należy ograniczyć ilość zdjęć współczesnych do jednego z danego obiektu
* Zdjęcia należy opisywać - krótka! nazwa, oraz opis tego co jest na zdjęciu (a nie np. opis miasta czy rodziny)
* Zdjęcia bezwartościowe genealogiczne będą usuwane

Albumy (173)

Strona z 8 < Poprzednia Następna >

Dukla

Dynów

Dziergowice

Dziergowice 51608

Garwolin

Gdańsk

Gdów, woj. małopolskie

Giby pow. sejneński

Giby położone w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim. Pierwsza wzmianka o Gibach pochodzi z 1594 roku. Były to ziemie zamieszkane przez osoczników którzy ochronili puszcze, lasy i potężne dobra królewskie. Wielcy panowie, a później i kameduli wigierscy usiłowali odebrać osocznikom otrzymane od królów i urzędników królewskich przywileje. We wsi w roku 1639 była i karczma i młyn .a od 1645 r. była też rudnia, złożona przez rodzinę Milewskich . Giby i okolice wyniszczane były przez kataklizmy. W czasie potopu szwedzkiego 60 % ziemi zostało bez właścicieli. W 1710 roku ponownie wyludniła te obszary epidemia. Od wrześniu 1920 roku teren obecnej gminy Giby należy do Polski

Gizalki pow. pleszewski

Gizałki - wieś wzmiankowana w 1283 roku jako Januszewice, później nosiła nazwę Gizyno (nazwa dzierżawcza od nazwiska Giza). Obecna nazwa w formie Giżałki (nieco wcześniej Giżala od “giża” - dolna część goleni u zwierząt) upowszechniła się w XV w. Językowa ewolucja czyli tzw. “ułatwianie” sobie wymowy spowodowało, że w 711 lat od pierwszej, historycznej wzmianki o jej istnieniu, wieś nosi nazwę Gizałki. Od 1699 roku Giżałki należały do dóbr szlacheckich rodu Rokossowskich, a pierwszym właścicielem był Stanisław Rokossowski. Początkowo niski poziom gospodarczy terenów Gizałek nie sprzyjał intensywnemu rozwojowi, budynki gospodarcze powstawały najczęściej w technice drewniano-glinianej. Po 1945 roku zbudowano pierwszą utwardzoną drogę z Gizałek do Wierzchów - ówczesnej siedziby gminy.

Glinianka, woj. mazowieckie, pow. otwocki

Gniezno

Gołdap woj. warmińsko-mazurskie

Gołdap (niem. Goldap, lit. Geldapė) – miasto w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim siedziba powiatu.( Nazwa miasta ma pochodzenie staropruskie- Galdood -rzeki) Od strony północnej powiat gołdapski graniczy z obwodem kaliningradzkim, Historycznie leży na Mazurach, choć może być także zaliczana do Małej Litwy, jako obszar tradycyjnie zamieszkiwany zarówno przez polskich Mazurów jak i Litwinów pruskich. Podczas potopu szwedzkiego w 1656 r. w Gołdapi stacjonowały polskie wojska Dymitra Jerzego Wiśniowieckiego.W XVIII w. przez Gołdap przebiegały dwie poczty konne: polska i litewska. W 1807 r. stacjonowały wojska gen. Jana Henryka Dąbrowskiego]. W latach 1878-1879 zbudowano połączenie kolejowe z Ełkiem i Wystrucią. Miasto zniszczone w I i II wojnie światowej. W stanie wojennym ośrodek internowania

Górki Wielkie, pow. śląski

Górki Wielkie – wieś sołecka, położona w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, w gminie Brenna

Grabarka pow. siemiatycki

Grabarka – góra i wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja. Jest najważniejszym miejscem kultu religijnego dla wyznawców prawosławia w Polsce. Na Grabarce znajduje się utworzony w 1947 monaster żeński Świętych Marty i Marii, a także 3 klasztorne cerkwie (Przemienienia Pańskiego, Ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość” i refektarzowa – Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy). Główna cerkiew klasztorna (Przemienienia Pańskiego) jest jednocześnie świątynią parafialną. Monaster, cerkwie oraz dwa Domy Pielgrzyma (drewniany i murowany) tworzą osadę Grabarka-Klasztor. Na terenie osady znajduje się również prawosławny cmentarz.

Grajewo woj. podlaskie

Grajewo w woj. podlaskim, nad rzeką Ełk, jest siedzibą powiatu. Nnazwę swą zawdzięcza Jaćwingom, którzy niegdyś zamieszkiwali te tereny. Pierwsze wzmianki o istnieniu wsi książęcej Graywa pochodzą z 1426 r. Położone przy granicy krzyżacko-litewskiej, Jan z Białowieży, kuchmistrz księcia mazowieckiego Kazimierza, gdy osiadł na dłużej polecił zbudować młyn na rzece, a w roku 1478 ufundował kościół. Od 1483 r. zaczął nazywać siebie Grajewskim; od niego wywodzi się rodzina szlachecka Grajewskich herbu Gozdawa. Właśnie w Grajewie krzyżowały się dwa szlaki: z Mazowsza na Litwę i z Podlasia do Prus. Przy skrzyżowaniu tych szlaków w XVI wieku powstał rynek handlowy-najstarsze centrum miasta. Prawa miejskie Grajewo pozyskało w 1540 roku. Rozkwit miasta nastąpił w IIj poł. XIX wieku po wybudowaniu szosy Petersburg - Warszawa (ok. 1820 r.) oraz kolei żelaznej Odessa - Brześć - Królewiec w 1873 roku
,

Jakubów, woj. mazowieckie, pow. otwocki

Jamna

Janowiczki woj. małopolskie

Janowiczki – w powiecie miechowskim, w gminie Racławice.
4 kwietnia 1794 roku Janowiczki przemieniły się w pole bitewne; znane z bitwy pod Racławicami. Usypano tu w 1934 roku kopiec Kościuszki. W pracach brała udział okoliczna ludność i wojsko. Na placu u podnóża Zamczyska w dwusetną rocznicę bitwy racławickiej, 4 kwietnia 1994 roku ustawiono pomnik Bartosza Głowackiego autorstwa Mariana Koniecznego. Obok znajduje się zabytkowy dworek i mogiła kosynierów oraz willa płk Walerego Sławka, premiera rządu polskiego w latach 1930, 1934 i 1935.

Janów Podlaski pow. bialski

Janów Podlaski w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gm. Janów Podlaski Janów otrzymał pierwsze prawa miejskie w 1465 r. na gruntach osady Porchów. W 1497 r. otrzymało przywilej na trzy jarmark rocznie, w 1730 r. król August II zezwolił na kolejny jarmark. Miasto, będące siedzibą biskupów łuckich, położone przy szlaku handlowym Krakowa - Wilno, w IIp. XV w. stało się ważnym ośrodkiem religijnym i lokalnym centrum handlowo usługowym. W XVI w. wzniesiono tu dwa kościoły i zamek obronny. W 1570 r. działało kilka cechów rzemieślniczych, m.in. kuśnierzy, szewców, zdunów i stolarzy. Miasto poważnie ucierpiało w czasie wielkich pożarów (1575 i 1620), w 1656 r. zostało zniszczone i obrabowane przez Szwedów. W 1870 r. Janów stracił prawa miejskie. Pod koniec XIX w. były tu sąd gminny i urząd gminy, dwie szkoły dwuklasowe, przytułek dla starców i kalek, stacja pocztowa. W czasie I wojny światowej w wyniku pożaru zniszczona została znaczna część zabudowań. Po odzyskaniu niepodległości, w 1919 r. Janowowi przywrócono prawa miejskie. Podczas II wojny światowej był tu ośrodek konspiracji Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Narodowych Sił Zbrojnych. W 1945 r. zniszczony i wyludniony Janów ponownie utracił prawa miejskie.

Jarosław

Jasło

Jaworzno

Jelenia Góra - Cieplice-Zdrój

Jelenia Góra - Cieplice -Zdrój (niem. Bad Warmbrunn), w latach 1935-1976 samodzielne miasto. Obecnie uzdrowisko stanowiące dzielnicę w Jeleniej Górze w województwie dolnośląskim,
Miejscowość wzmiankowana 18 marca 1281, kiedy to książę Bernard Lwówecki darował joannitom ze Strzegomia miejscowość Calidusfons (Ciepłe źródła). Od XIV wieku do 1945 roku Cieplice stanowiły własność rodziny Schaffgotschów, którzy od XVII wieku, to jest od spalenia się zamku Chojnik, posiadali w tutejszym pałacu (wielokrotnie przebudowywanym) główną rezydencję rodu. Zabytki Cieplic m.in.: pocysterski katolicki kościół Jana Chrzciciela, zespół klasztorny, barokowy kościół ewangelicko-augsburski z drugiej poł. XVIII w., późnobarokowy pałac rodziny Schaffgotschów z XVIII w.

Jurgów ( słow. Jurgov) pow. tatrzański

Jurgów –(słow. Jurgov, węg. Szepesgyörke, niem. Jurkau/Jörg) wieś spiska w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Bukowina Tatrzańska. Do 2007 r. działało tu całodobowe przejście graniczne na Słowację (Jurgów-Podspády)

Kamienna Góra

Strona z 8 < Poprzednia Następna >